Politică de dezvoltare urbană în România

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 26959
Mărime: 2.15MB (arhivat)
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr Dumitrică Cătălin
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1. Principii şi teori ale dezvoltării 7
 3. 1.1 Conceptul de dezvoltare 7
 4. 1.1.1 Influenţele dezvoltării urbane 9
 5. 1.2 Teoriile dezvoltării urbane 12
 6. 1.2.1 Teoria dezvoltării inegale. 12
 7. 1.2.2 Teoria polilor de creştere. 14
 8. 1.2.3 Teoria dezvoltării endogene 16
 9. 1.2.4 Teoria dezvoltării exogene 17
 10. 1.3 Principiile dezvoltării urbane 19
 11. 1.3.1 Principiul legalităţii 19
 12. 1.3.2 Principiul permanenţei şi al continuităţii 19
 13. 1.3.3 Principiul descentralizării 20
 14. 1.3.4 Principiul dezvoltării durabile 22
 15. 1.3.5 Principiul parteneriatului 22
 16. 1.3.6 Principiul transparenţei 23
 17. 1.3.7 Etica dezvoltării 24
 18. 1.3.8 Eficienţă, eficacitate, economicitate 24
 19. Capitolul 2. Dezvoltare urbană în Europa 26
 20. 2.1 Istoria europeană 26
 21. 2.2 Programul Operaţional Regional 32
 22. 2.2.1 POR 2007-2013 32
 23. 2.2.2 POR 2014-2020 37
 24. 4
 25. Capitolul 3. Dezvoltarea urbană în România 47
 26. 3.1 Elemente generale 47
 27. 3.1.1 Componentele dezvoltării urbane 54
 28. 3.2 Context naţional 57
 29. Capitolul 4. Studiu de caz: Eficientizarea transportului public urban 64
 30. Concluzii 76
 31. „Proiect pentru Transport Public Orăşenesc Măgurele (T.P.O.M.) ‖. 76
 32. Anexe: 84
 33. Bibliografie 88

Extras din licență

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local.

Am ales să studiez această temă, deoarece consider că doar prin dezvoltare urbană România poate atinge nivelul necesar de maturitate socială, culturală şi economică pentru a reprezenta de drept un membru pe picior de egalitate a Uniunii Europene. Consider că România, datorită istoriei din perioada comunismului, după anul 1989, anul revoluţiilor europene, a pierdut startul în dezvoltarea urbană alături de celelalte state aflate in vestul Europei. Prin înfăptuirea unei politici suficient de elaborate şi bine pusă la punct, statul românesc poate recupera teren şi poate atinge dezvoltarea urbană necesară nivelului economic al Uniunii Europene.

Este lesne de înţeles că, dezvoltarea zonelor urbane aduce de la sine şi dezvoltare turistică şi implicit şi dezvoltare economică, socială şi culturală. Necesitatea acestei dezvoltări o reprezintă societatea modernă în care trăim, creşterea nivelului de trai, dar şi reglementările Uniunii Europene pe care le-am acceptat cu scopul integrării României la aceasta.

„Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important motor al dezvoltării economice și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum şi noile tendințe în domeniu.‖ Acesta a fost mesajul conferinței ―Dezvoltarea urbană durabilă: experiențe și lecții învățate‖, organizată de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR) pe data de 15 decembrie 2015, la București.‖1

Statul român are nevoie ca oraşele să se dezvolte uniform pentru a evita apariţia discrepanţelor sociale, culturale şi economice. Deşi oraşele diferă atât ca şi formă cât şi ca mărime, economie, nivel de ocupare, aglomeraţie urbană ş.a.m.d, ele au nevoie de o creştere uniformă, bazată pe încercarea eliminării lipsurilor. Dacă dezvoltarea s-ar produce neuniform, unele oraşe ar avea o creştere prea mare, sufocându-le pe celelalte şi s-ar crea diferenţe enorme între populaţiile lor. S-ar ajunge la abandonarea unor oraşe, suprimarea economiei regionale, lipsa investiţiilor şi diferenţierea prea mare a claselor sociale.

Acestă temă este supusă unei ample dezbateri, analize şi reglementări prin documente oficiale ale Uniunii Europene, dar şi lucrări ale autorilor din literatura de specialitate.

1 Siteul: http://www.inforegio.ro/ro/comunicate-2015/694-dezvoltarea-integrat%C4%83-a-ora%C5%9Felor,-sprijinit%C4%83-prin-por-2014-2020.html, accesat: 10.01.2017, ora : 16:32.

6

Majoritatea acestor lucrări evidenţiază caracterul economic, social, cultural şi durabil al acestui subiect, ce trebuie să îmbine claritatea actelor juridico-administrative, cât şi satisfacerea bunăstării populaţiei.

În realizarea lucrării mi-am propus prezint principiile dezvoltării urbane din literatura de specialitate, să fac o analiză a situaţiei europene şi naţionale şi să încerc să transpun această analiză prin cadrul unui studiu de caz şi al unui proiect de transport public.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole intitulate: „Principii şi teori ale dezvoltării‖, „Dezvoltare urbană în Europa‖ şi „Dezvoltare urbană în România‖.

În primul capitol am încercat să prezint o serie de principii şi teori folosite de către autori în studiile de specialitate ale acestora.

În cel de al doilea capitol am descris situaţia dezvoltării urbane în cadrul Uniunii Europene. Aici am prezentat principalele documente pe care uniunea le foloseşte şi programele pe care aceasta le dezvoltă.

În ultimul capitol, numit „Dezvoltare urbană în România‖ încerc să prezit situaţia naţională a ţării şi programele pe care aceasta le desfăşoară în contextul integrării europene.

7

Capitolul 1. Principii şi teori ale dezvoltării

1.1 Conceptul de dezvoltare

Termenul „dezvoltare‖ are suficient de multe conotaţii. Diferenţierea se face în momentul în care este pus într-un anumit context. Prin dezvoltare înţelegem şi creşterea nivelului societăţii în care convieţuim.

„Dezvoltarea reprezintă acţiunea de a (se) dezvolta şi rezultatul ei.‖2 Prin „ a se dezvolta‖ înţelegem „a trece de la o stare calitativă veche la alta nouă, de la o treaptă inferioară la alta superioară, de la simplu la complex‖ dar şi „a se extinde, a creşte, a se mări‖.3 Prin urmare creşterea unui oraş nu este similară şi cu dezvoltarea. Creşterea reprezintă parte a unui proces, alături de schimbare, de apariţia a altor sau a mai multor funcţii şi de inovare. Toate aceste componente alcătuiesc dezvoltarea propriu-zisă.

Anumiţi specialişti4 consideră că dezvoltarea se identifică prin două faze. Aici deosebim faza „Dezvoltarea Virtuală‖ (denumită în continuare DV) de către „dezvoltarea Reală‖ (denumită DR) prin natura ei. În timp ce DV reprezintă ciclicitatea procesului creativitate - idee de proiect - confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii şi infrastructurii proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea proiectului , DR ar trebui să reprezinte transpunerea DV în realitate prin procese de management, având, cel puţin la nivel teoretic, creştere economică.

Pe lângă termenul „dezvoltare‖ putem adăuga şi termenul „durabilă‖ modificând în acest fel sensul sintagmei. Prin dezvoltare durabilă putem înţelege eforturile generaţiilor actuale de a acorda şansă generaţiilor ce urmează pentru a-şi alege singure propriile modele de dezvoltare. Dezvoltarea durabilă atinge două dintre subiectele fundamentale, şi anume îmbunătăţirea şi protecţia stării mediului şi dezvolarea economică şi socială de care este nevoie.

În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind mediul şi dezvoltarea, de la Rio de Janeiro din anul 1992, autorităţile locale au obligaţia de a elabora o strategie de dezvoltare durabilă.

„Agenda 21 Locală este procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii locale, punând accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia

2 M.F. Manecă (1986), Dicţionar de neologisme, Editura Academiei Bucureşti, p. 1168.

3 M.F. Manecă (2000), Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum, p. 959.

4 M. Dumitrescu (2002), Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, p. 96.

8

locală lărgită,oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea trebuie să conducă la definirea obiectivelor, politicilor şi acţiunilor la nivel local.‖5

Prin urmare, dezvoltarea durabilă simbolizează o satisfacere a nevoilor societăţii pe termen scurt, mediu şi lung. Prin ideea de durabil, se caracterizează dezvoltarea societăţii actuale fără a pune în pericol însă generaţiile viitoare.

Dezvoltarea ce pune pe primul plan oraşul este reprezentată de către dezvoltarea urbană. Oraşul simbolizează principalul pol de aglomerare urbană. Reprezintă o adevărată sursă de creştere pe toate planurile sociale, economice şi culturale.

Nevoia dezvoltării urbane s-a simţit încă din antichitate, mai exact încă de la apariţia oraşelor. În lumea antică, de foarte multe ori un „oraș‖ descria un centru urban cu populație densă și cu un anumit model de răspândire a clădirilor pornind de la un complex religios central cum ar fi un templu (această definiţie se putea aplica, uneori, la fel de bine la un „sat‖ sau „aşezare‖).

„Cuvântul oraş derivă din latinescul civitas6 în ciuda faptului că dezvoltarea urbană a existat cu mai multe secole înaintea Romei. Altă definiţie numeşte oraşul ca așezăre mare, densă, cu eterogenitate socială, cu alte cuvinte comunitate mare de oameni care au decis să trăiască împreună pentru un scop comun în conformitate cu legile observate de toți.‖7

Bibliografie

Legislaţie:

- LEGEA nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.

- LEGEA nr. 92 din 2007 , legea de transport public.

- H.G. 852 din 2008 privind aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.

Publicaţii:

- Armenia Androniceanu (2004), Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti.

- G.H. Borts (1960), The Egualizatium of returns and regional economic growth, American Economics Review.

- Dicţionar Explicativ al Limbii Române (1996), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.

- D. Dincă, C. Dumitrică (2010), Dezvoltare şi planificare urbană, Editura PRO UNIVERSITARIA, Bucureşti.

- Dincă, C. Dumitrică, C. Vrabie (2014), Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Oraşul inteligent”, prima ediţie, Editura Economică, Bucureşti.

- Documentul „Dezvoltare urbană durabilă integrată” al Comisiei Europene, Martie 2014.

- DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Versiunea 17, 2014.

- M. Dumitrescu (2002), Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti.

- J. Gicquel (1993), Droit constitutionnel et institutions politiques, Editura Montchrestian, coll. Precis Domat-Droit public

- Anca GINAVAR, Ileana BLUM, Vera MARIN, Erika POPLICEANU, Oana GHERGHINESCU, Mihaela VRABETE, Gabriela FRENTZ (2007) , Ghid informativ privind regenerarea urbană, Bucureşti.

89

- Adriana Grigorescu, Crina R. Rădulescu, Adelina Dumitrescu (2013), Europa 2020, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Sesiunea de comunicăr ştiinţifice, Bucureşti.

- S. Gyrett , Local Development,ED Ashgate Publishing Company.

- Hubert (1993), Les Principles de L’urbanisme, (Connaissance de droit) Edition Dalloz, Paris.

- J. M. Keynes (1970), Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobântilor şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

- M.F. Manecă (1986), Dicţionar de neologisme, Editura Academiei Bucureşti.

- M.F. Manecă (2000), Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum.

- Matei Lucica (2001), Managementul dezvoltării locale, Editura Economică, Bucureşti.

- Matei Lucica, D. Dincă (2002), Manual de instruire, Participarea cetăţenească în luarea deciziei, RTI, Bucureşti,.

- Lucica Matei (2005), Dezvoltarea economică locală, Editura Economică, Bucureşti.

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (2015), STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI - România policentrică 2035- Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni, Versiunea a 4-a.

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării şi Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (2008), Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României- Orizonturi 2013-2020-2030, Bucureşti.

- Myrdal (1957), Economic Theory and Under-Development Regions, London, Duckworth

- Perroux (1954), L’Europe sans rivage, Paris, PUF.

- „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - Orașul Luminilor,Măgurele, Județul Ilfov 2017-2030‖

- Popescu I., Dincă D., Bonteanu M., Alistar V. (2002), Deontologia funcţionarului public, curs SNSPA- FAP, Bucureşti.

- Prahoveanu, A. Matei (2004), Economie şi Politici Economice, Editura Economică.

Preview document

Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 1
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 2
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 3
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 4
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 5
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 6
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 7
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 8
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 9
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 10
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 11
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 12
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 13
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 14
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 15
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 16
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 17
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 18
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 19
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 20
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 21
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 22
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 23
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 24
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 25
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 26
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 27
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 28
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 29
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 30
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 31
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 32
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 33
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 34
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 35
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 36
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 37
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 38
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 39
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 40
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 41
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 42
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 43
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 44
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 45
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 46
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 47
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 48
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 49
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 50
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 51
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 52
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 53
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 54
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 55
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 56
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 57
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 58
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 59
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 60
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 61
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 62
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 63
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 64
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 65
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 66
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 67
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 68
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 69
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 70
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 71
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 72
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 73
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 74
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 75
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 76
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 77
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 78
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 79
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 80
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 81
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 82
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 83
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 84
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 85
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 86
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 87
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 88
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 89
Politică de dezvoltare urbană în România - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Politica de dezvoltare urbana in Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Studiu comparativ privind Ministerul Educației Naționale din Suedia, Franța și România

Argumentarea alegerii temei Am ales această temă privind Ministerul Educației din Franța și cel din Suedia deoarece acestea dețin un rol esențial...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public 1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice Istoricul...

Politica în Domeniul Transporturilor

Itroducere Industria de transport reprezinta peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE),peste 6% din forta de munca, 40%...

Cadrul administrativ instituțional al dezvoltării regionale în România

CADRUL ADMINISTRATIV INSTITUTIONAL AL DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA INTRODUCERE În România, dezvoltarea regionala a început sa se contureze o...

Prezentarea Sistemului Sanitar din România

Cap I. Prezentarea Sistemului Sanitar din Romania In 1997, Romania a introdus un nou sistem de asigurari de sanatate prin Legea nr. 145/1997,...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Comparatia dintre Sistemul de Asigurari de Sănătate din România și Sistemul de Asigurări de Sănătate din Marea Britanie

Prezentarea sistemului sanitar din Romania - In 1997, Romania a introdus un nou sistem de asigurari de sanatate prin Legea nr. 145/1997, bazat pe...

Politică publică în domeniul sănătății

I. PREZENTAREA DOMENIULUI DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE - SANATATEA 1.Prezentarea domeniului de sanatate in Romania Conform definitiei...

Ai nevoie de altceva?