Administrație publică

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10900
Mărime: 77.10KB (arhivat)
Publicat de: Livia G.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un anumit teritoriu, în care un grup de indivizi exprimă și apără interesele fundamentale ale statului și ale națiunii.

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI

A. TERITORIUL - reprezintă spațiul geografic alcătuit din sol, subsol și ape, precum și din coloana aeriană aflată deasupra solului și apelor, asupra căruia statul își exercită suveranitatea sa exclusivă și deplină.

Asupra întregului său teritoriu, statul exercită o autoritate exclusivă, manifestată sub trei aspecte generale:

- plenitudine;

- exclusivitate;

- opozabilitate față de orice alt stat.

Importanța stabilirii teritoriului unui stat implică o delimitare precisă a frontierelor sale.

Frontiera reprezintă o instituție juridică importantă, iar dreptul internațional o definește ca o zonă care separă teritoriul unui stat de altul sau la care se limitează atributele suveranității statale.

Teritoriul prezintă două mari caracteristici:

- Indivizibilitate - unitate;

- Inalienabilitate - nu poate fi înstrăinat.

B. POPULAȚIA

Există două categorii de locuitori ai unui stat:

- care au aceeași cetățenie;

- are nu au calitatea de cetățean al statului respectiv, dar au o altă cetățenie sau sunt apatrizi.

Cetățeanul - individul legat de stat printr-o legătură juridică: cetățenia.

C. PUTERE SUVERANĂ

O autoritate publică este suverană atunci când nu este supusă nici unei alte autorități, nici în cadrul intern, nici pe plan extern.

În interiorul frontierelor sale, statul exercită o putere exclusivă; deține puterea de a controla, comanda și sancționa în mod suveran.

Este esențial ca puterea să fie legitimă și să se exercite în cadrul legislației constituționale adoptate în mod democratic.

Elementele legitimității puterii politice: legalitatea instituirii puterii (cu respectarea Constituției) și corecta folosire a acestei puteri (în conformitate cu legile statului).

CONCEPTUL FORMEI DE STAT

Un concept politico-juridic care exprimă modul de constituire și exercitare a puterii, de organizare și conducere a societății prin stat.

Este analizată sub trei aspecte: forma de guvernământ; forma structurii de stat; regimul politic.

3 criterii în funcție de care statul va căpăta o anumită formă:

1. modul de organizare și exercitare a puterii suverane pe teritoriul statului à stat unitar/stat federal.

2. caracterele și prerogativele organismului învestit cu funcția de șef al statului à monarhie/republică

3. metodele de guvernare à statul va avea un regim politic democratic/autocratic sau autoritar.

Orice stat, ca entitate suverană, deține prerogativa, în virtutea suveranității sale, de a decide, în mod liber și în conformitate cu prevederile constituționale, ce formă de guvernământ, de structură ori de regim politic să adopte.

STRUCTURA DE STAT

Din punct de vedere conceptual, structura de stat reprezintă modul de organizare al puterii în raport cu teritoriul statului.

STATUL UNITAR

Format dintr-un ansamblu unic de organisme constituționale prin care se exercită puterea politică la nivel central și local;

- activitatea de guvernare se difuzează de la centru pe cale ierarhică;

- există o singură ordine juridică întemeiată pe o constituție unică;

- populația are, de regulă, o singură cetățenie.

Deși statul este unitar, teritoriul sau poate fi împărțit în unități administrativ-teritoriale. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale statului au caracter administrativ și nu constituie state în interiorul statului.

Structura internă a statului este concepută pe principiul centralizării, reprezentând un ansamblu unic de instituții și puterea de control a autorităților publice centrale aspra autorităților locale.

DECONCENTRAREA - reprezintă diminuarea puterii centrale prin acordarea unei autorități publice locale, ai căror titulari sunt numiți de puterea centrală (în urma unui concurs), a dreptului de a lua decizii pe plan local.

PREFECTUL - este agentul local al puterii guvernamentale centrale, ce execută ordinele primite de la guvern și ia el însuși anumite decizii și care nu anulează autoritatea puterii centrale.

- Sunt numiți de guvern și plasați sub controlul ierarhic al acestuia.

Autoritățile centrale exercită un control ierarhic asupra agenților locali desconcentrați, având dreptul de a le aproba, suspenda, anula sau modifica actele emise.

Servicii publice deconcentrate: Direcțiile de Sănătate Publică, Inspectoratele școlare, Agențiile pentru protecția mediului, Direcțiile generale de poliție, Inspectoratele de muncă, Direcțiile de finanțe publice etc.

DESCENTRALIZAREA - reprezintă o alternativă la centralizarea excesivă. Este posibilitatea recunoscută de puterea centrală colectivităților locale de a adopta în anumite domenii sau la nivel teritorial anumite acte sau decizii, fără a se consulta în prealabil cu centrul.

Prin descentralizare sunt scoase din competența puterii și autorității centrale anumite servicii publice de interes local sau din domeniile speciale de acțiune și transferate în sarcina unor autorități ale administrației publice locale.

Primarii și consiliile locale beneficiază de o anumită independență față de puterea centrală și acționează în mod autonom.

Independența și autonomia se bazează pe faptul ca aceste organe sunt alese pe plan local și nu numite de puterea centrală.

STATUL UNITAR COMPLEX

Una dintre formele imperfecte sau atipice ale categoriei de „stat unitar”;

Statul unitar care fără a pierde unitatea sa de structură, prezintă mari diversități locale administrative, de legislație, de jurisdicție;

În practica constituțională, sunt considerate state unitare complexe: „uniunea încorporată” și „regionalismul”.

Preview document

Administrație publică - Pagina 1
Administrație publică - Pagina 2
Administrație publică - Pagina 3
Administrație publică - Pagina 4
Administrație publică - Pagina 5
Administrație publică - Pagina 6
Administrație publică - Pagina 7
Administrație publică - Pagina 8
Administrație publică - Pagina 9
Administrație publică - Pagina 10
Administrație publică - Pagina 11
Administrație publică - Pagina 12
Administrație publică - Pagina 13
Administrație publică - Pagina 14
Administrație publică - Pagina 15
Administrație publică - Pagina 16
Administrație publică - Pagina 17
Administrație publică - Pagina 18
Administrație publică - Pagina 19
Administrație publică - Pagina 20
Administrație publică - Pagina 21
Administrație publică - Pagina 22
Administrație publică - Pagina 23
Administrație publică - Pagina 24
Administrație publică - Pagina 25
Administrație publică - Pagina 26
Administrație publică - Pagina 27
Administrație publică - Pagina 28
Administrație publică - Pagina 29
Administrație publică - Pagina 30
Administrație publică - Pagina 31
Administrație publică - Pagina 32
Administrație publică - Pagina 33
Administrație publică - Pagina 34
Administrație publică - Pagina 35
Administrație publică - Pagina 36
Administrație publică - Pagina 37
Administrație publică - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Administratie publica.docx

Alții au mai descărcat și

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Metoda Taguchi

Introducere: a) Principiu metodei Metoda Taguchi s-a impus pentru că s-a dovedit că mult mai eficientă decât celelalte metode de planificare a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Te-ar putea interesa și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Administrația Publică

Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Cunoasterea stiintifica a unei anumite materii presupune identificarea notiunilor cu care...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Management strategic în administrația publică

Introducere Administratia publica din Romania s-a vazut confruntata in ultimii ani cu schimbari semnificative in ceea ce priveste cadrul propriu...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Ai nevoie de altceva?