Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 16553
Mărime: 85.39KB (arhivat)
Publicat de: Nik C.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Memoriu justificativ 2
 2. CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND
 3. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 5
 4. 1.1. Noțiunea de administrație publică 5
 5. 1.2. Sfera administrației publice 7
 6. 1.3. Funcțiile și scopul administrației publice 11
 7. 1.4. Definirea și delimitarea administrației publice locale 13
 8. 1.5. Rolul și funcțiile administrației publice locale 18
 9. CAPITOLUL II FUNCȚIA PUBLICĂ SI FUNCȚIONARUL PUBLIC 21
 10. 2.1. Conceptul de funcționar public 21
 11. 2.2. Clasificarea funcționarilor publici 23
 12. 2.3. Cariera funcționarilor publici 24
 13. 2.4. Drepturile si îndatoririle funcționarilor publici 26
 14. CAPITOLUL III MANAGEMENTUL FUNCȚIILOR PUBLICE SI AL
 15. FUNCȚIONARILOR PUBLICI 30
 16. 3.1. Agenția Naționala a Funcționarilor Publici 30
 17. 3.2. Politica de resurse umane in administrația publică 31
 18. 3.3. Formarea resurselor umane din administrația publică 32
 19. 3.4. Selecția si numirea in funcție a funcționarilor publici 35
 20. 3.5. Modificarea și încetarea raporturilor de muncă în administrația publică 37
 21. CAPITOLUL IV DIRECȚIA DE RESURSE UMANE, MANAGEMENT,
 22. INFORMATIZARE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN
 23. BACĂU 39
 24. 4.1. Atribuțiile 39
 25. 4.2. Structura organizatorică 40
 26. 4.3. Atribuții îndeplinite și obiective realizate 46
 27. Concluzii și Recomandări 50
 28. Bibliografie 53

Extras din curs

Memoriu justificativ

Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor politice, socio-economice, culturale și, nu în ultimul rând, în administrația publică, care s-a văzut confruntată cu schimbări privind cadrul propriu de funcționare, așteptări din partea politicienilor și cetățenilor simpli, atribuții, responsabilități și ierarhizarea semnificației surselor de obținere a performanțelor. În acest sens, este foarte important ca resursele umane să fie poziționate pe cea mai înaltă scară a sistemului de valori al autorităților administrației publice.

Utilizarea întregului potențial al resurselor umane poate fi asigurat doar printr-un management performant, bazat pe principii strategice, ce ar stimula dezvoltarea permanentă a acestui potențial. Crearea și gestiunea sistemului administrației publice în România mai mult s-a bazat pe cadrul legislativ, evitând procesele de conducere și organizare, considerându-le mai puțin importante. Nu se poate nega importanța cadrului legislativ, dar ignorarea necesității unei perspective strategice, lipsa unor preocupări constante în pregătirea managerială a responsabililor administrativi și-au pus amprenta asupra autorităților administrației publice, considerate fără inițiativă și mai puțin flexibile la aplicarea inovațiilor.

De aici rezultă și importanța elaborării și implementării în administrația publică a unei strategii a managementului resurselor umane, deoarece organizațiile publice, spre deosebire de cele de profit, nu au foarte multe resurse la dispoziție. Dintre cele pe care le au, cea umană este cea mai importantă și de performanța acesteia depinde eficiența actului administrativ.

Problematica managementului resurselor umane a devenit un domeniu prioritar de preocupări științifice și practice ale cercetătorilor în domeniu. În România cercetătorii de domeniu doar se apropie de conceperea problemei resurselor umane și importanța acesteia pentru sistemul administrației publice. Literatura de specialitate abordează doar unele probleme ale managementului resurselor umane pentru organizațiile publice, cum ar fi: selectarea, motivarea și instruirea resurselor umane. Complexitatea problematicii gestiunii resurselor umane în autoritățile administrației publice necesită o abordare complexă, din momentul în care autorităților administrației publice li se pun în față exigențe înalte, iar obiectivul care trebuie atins este conceptualizarea și crearea unei funcții publice eficiente, receptive, flexibile la schimbări și inovații și orientată spre performanță.

Această situație a determinat tema investigată și, prin urmare, și a problemelor managementului resurselor umane ca abordare complexă, în condițiile transformărilor ce se produc în administrația publică, prin prisma caracterului multilateral al acestui domeniu.

Scopul lucrării constă în evidențierea specificului managementului resurselor umane în autoritatea administrației publice locale județene, a rolului acestuia în eficientizarea activităților autorităților administrației publice și fundamentarea direcțiilor strategice de bază ale managementului resurselor umane.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini principale:

- fundamentarea teoretică a managementului resurselor umane în serviciul public;

- determinarea specificului managementului resurselor umane în autoritățile administrației publice, analizând comparat situația în statele unde funcționează un sistem eficient de administrare publică;

- identificarea factorilor motorii și a tendințelor privind reforma managementului resurselor umane prin compararea abordărilor și experiențelor diverselor țări și posibilitatea de implementare în practica țării noastre;

- evaluarea modalităților de adaptare a politicilor și practicilor de management al resurselor umane la reformele administrației publice, prin crearea unui algoritm științific al managementului resurselor umane;

- elaborarea strategiei managementului resurselor umane în administrația publică și a propunerilor menite să sporească eficiența administrației publice din România.

Suportul metodologic și teoretico-științific. Drept bază teoretică și metodologică a investigațiilor au servit monografiile clasicilor în domeniul managementului, managementului public și al resurselor umane, investigațiile cercetătorilor de peste hotare și autohtoni. Astfel pot fi trecute în revistă lucrările recunoscuților savanți, cum ar fi: R. Mathis, J. Burnham, J.M.Keynes, G. Becker, A. Claisse, J. Senyor, G. Makleod, I. Fisher , L. Walras, A. Manolescu, P. Nica, P. Lefter, P. Burloiu, A. Rotaru, A. Prodan, O. Nicolescu și alții.

Drept bază de informare au servit actele normative din România și ale altor țări care reglementează activitatea, sistemul administrației publice și politica resurselor umane în autoritățile administrației publice.

Bibliografie

I. TRATATE, MONOGRAFII, CURSURI ȘI MANUALE

1. Al. Negoiță, Drept administrativ și știința administrației, Editura Athenaeum, curs, București, 1991

2. Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Codul administrativ adnotat, Institutul de Arte Grafice „Vremea”, București, 1935

3. Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediția a III - a, 1929 și vol. II, București, 1935

4. T. Draganu, „Drept constituțional și instituții politice", Editura Lumina Lex, vol. 1, București, 1998, p. 213-215

5. Mircea Preda, Curs de drept administrativ. Partea generală. Cu sinteze semantice, Casa Editorială „Calistrat Hogaș”, București, 1995

6. Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Ioan Vida, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Constituția României. Comentată și adnotată, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1992

7. Antonie Iorgovan, Drept administrativ, Tratat elementar, vol.IV, Editura „Actami” București, 1994

8. Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ed. a II-a, Editura „All”, București, 1996

9. Salvador Parrado Diez “Sisteme administrative comparate”, Ed. Universității „Al.I. Cuza” Iași, 2005

10. Moldovan-Scholz M., Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2000

11. Manolescu A., Managementul resurselor umane, Ediția a II-a, Editura Coresi București, 1998

12. Stanciu S., Managementul resurselor umane, Facultatea de comunicare și relații publice „David Ogilvy” SNSPA, București, 2001;

II. STUDII ȘI ARTICOLE DIN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Mircea Preda, Principalele îmbunătățiri ale Legii nr.69/1991 - Legea administrației publice locale, „Dreptul”, nr.7/1996

2. Prof. Univ. Dr. Gabriel BĂDĂRĂU - „Dreptul funcției publice”

3. Ioan Alexandru, Structura administrației publice, „Economie și administrație locală”, nr.3, 1997

4. Corneliu Mandea, Autonomia locală, „Economie și administrație locală”, nr.3-4,1997

III. ACTE NORMATIVE

1. Constituția României , M. Of. nr.233/1991

2. Legea 340/ 2004, privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658/2004

3. Carta Europeană a Autonomiei Locale, Strasbourg, 1985

4. Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, M.Of. nr. 123/2007

5. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, M.Of. nr. 251/2004

6. Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 14 octombrie 2003 - privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003

Preview document

Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 1
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 2
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 3
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 4
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 5
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 6
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 7
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 8
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 9
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 10
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 11
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 12
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 13
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 14
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 15
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 16
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 17
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 18
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 19
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 20
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 21
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 22
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 23
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 24
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 25
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 26
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 27
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 28
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 29
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 30
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 31
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 32
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 33
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 34
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 35
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 36
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 37
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 38
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 39
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 40
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 41
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 42
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 43
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 44
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 45
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 46
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 47
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 48
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 49
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 50
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 51
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 52
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 53
Managementul resurselor umane în administrația publică locală - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Managementul resurselor umane in administratia publica locala.doc

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Politici de dezvoltări regionale, reabilitarea drumurilor din lumină

INTRODUCERE Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și competitive zone din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de...

Metodologia reformei administrației publice centrale

1. Reformarea administrației publice central Transformările din administrația publică inițiate încă în anul 1990, având ca premise modificările...

Tendințe de modernizare a administrației publice din România

1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi...

Analiza performanțelor angajaților publici în administrația publică

Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele...

Managementul public

Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Te-ar putea interesa și

Cultura organizațională în instituțiile de administrație publică

Cultura organizaţională este un concept în care s-au afirmat recent şi a influenţat semnificativ modul de gândire şi acţiune al cercetătorilor, a...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Finanțarea dezvoltării regionale în contextul integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Ai nevoie de altceva?