Tendințe de modernizare a administrației publice din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4890
Mărime: 69.39KB (arhivat)
Publicat de: Marian S.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Noțiuni introductive în administrația publică 3
 2. 1.1 Concepte si definiții 3
 3. 1.2 Nevoia de modernizare 4
 4. 1.3 Factorii modernizării administratiei publice 6
 5. 2. Modernizarea administrației publice din România 7
 6. 2.1 Direcțiile de modernizare 7
 7. 2.2 Digitalizarea administrației publice 8
 8. 2.3 Implementarea unui management performant 12
 9. 2.4 Descentralizarea și autonomia publică locală 13
 10. 2.6 Dezvoltarea relațiilor autorităti - cetățeni 14
 11. 2.7 Modernizare prin fonduri europene 15
 12. Concluzii și propuneri 16
 13. Bibliografie și webografie 17

Extras din proiect

1. Noțiuni introductive în administrația publică

1.1 Concepte si definiții

Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi indivizi au putut comunica și colabora pentru a regla si rezolva o anumită problem sau deficiență, așadar această acțiune de ajutor reciproc a format temeliile firave ale administrației publice și a fondat temelia relațiilor sociale pe care le putem observa astăzi.

Astfel rezolvarea problemei în cauză, a reunit cei doi indivizi sub același scop și prin combinarea puterilor și a deciziilor folosite, au realizat cu succes obiectivul pentru care s-au unit. Asemănător s-a format și administrația publică, prin conlucrarea unor persoane pentru îndeplinirea și satisfacerea unor obiective comune.

Administrația publică derivă din știința administrației care își începe procesul identitar în a doua jumătate a secolului al XX-lea când în viața științifică europeană s-a conturat un punct de vedere distinct, referitor la problemele administrative când se pun bazele unei ramuri a științelor sociale-știința administrației de stat sau știința administrației.

Conform unor teorii emise de unii specialiști , termenul de administrație publică provine din limba latină, “administer” ceea ce reprezintă: agent, slujitor. Verbul “administrare“ înseamnă, a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Cuvântul “administer”, aproape sinonim cu “minister” care înseamnă: servitor, îngrijitor, ajutător s-a format din rădăcina “minus”, care înseamnă mai puțin și din prefixul “ad”, care arată direcția “sensul “ și evidențiază starea de inferioritate în raport cu “magister”, ce se traduce prin cel care comandă, superiorul, șeful cuvânt care s-a format din “magis”, care înseamnă mult.

Termenul de administrație publică are vaste semnificații unele sunt mai complexe dint punct vedere al teoriei altele sunt mult mai accesibile populatiei iar una dintre ideile evidențiate în studiile de specialitate este reprezentată de faptul că administrația publică este definită ca acea parte a activității statului, modurile prin care sunt realizate scopurile și obiectivele guvernării.

1.2 Nevoia de modernizare

Conceptul de modernizare reprezintă procesul sau mecanismul de schimbare, îmbunătățire, adaptare sau aducerea la standarde actuale diferite domenii de activitate cum ar fi: economie, cultură, sport, transporturi, energie , industrie ,educație, administrație publică precum și adaptarea legislațiilor ,normelelor ,reglementrilor pentru a putea fi în concordanță cu schimbările apărute la nivel mondial .

Ca în orice alt domeniu de activitate , nevoia modernizrii în administrația publică din România poartă un rol deosebit de important în dezvoltarea relațiilor sociale, economice sau diplomatice deoarece aspecte legate de globalizarea excesivă sau tehnologizare a dus la dezvoltarea rapidă a statelor occidentale precum și a sistemelor politico- administrative, asadar prin prims acestor factori pentru a putea ține pasul cu această dezvoltare trebuie să adaptăm ßi s transformăm sistemul nostru administrativ astfel încât să fie de actualitate și să răspundă la cerințele unui sistem bine dezvoltat, pus la punct, diversificat prin care să se ofere unele servicii cât mai complete, fără a consuma o cantitate mare de resurse.

Prin prisma faptului că tehnologia și echipamentele tehnice avansează de la o zi la alta iar oamenii au aspirații înalte și în ceea ce privește serviciile ce trebuie să fie din ce în ce mai diversificate și complexe, administrația publică trebuie să implementeze diferite reforme,proiecte prin care să încerce să realizeze transformarea administrației publice cu toate procesele pe care le folosește într-o administrație nouă, cu o viziune reformistă ,modernă occidentală stabilită pentru viitor și care să echilibreze și să aducă nevoile cetățenilor în prim plan și să le teleporteze în realitatea de zi cu zi ca fiecare cetățean să se poată bucura de acestă facilitate.

Acest proces de modernizare a administrației publice implică efortul tuturor cetățenilor unui stat pornind de la decidenți continuând cu funcționarii din administrația publică care trebuie sa pună în practică eficient,eficace și cu celeritate legile emise de către autoritatea centrală și mai ales cu ajutorul oferit de către cetățeni, aceștia putând să contribuie la modernizarea administrației publice prin diferite metode.

Prin prisma integării României în Uniunea Europeană sau în celelalte structure europene sau mondiale reprezentate de: (Organizația Națiunilor Unite, Tratatul Nord Atlantic) modernizarea administrației publice trebuie să se realizeze având în vedere și principiile de bază de la nivel mondial pe care trebuie să le preluăm ,adptăm și în final să le implementam în sistemului nostru iar datorită faptului că activitățile umane se dezvoltă și se diversifică în fiecare zi obligă și administrația publică să formeze noi domenii de activitate, să creeze sau să adapteze în funcție de nevoi , noi legi sau ordonanțe și să aducă noi principii prin care să transforme noile provocări în reale certitudini.

Bibliografie

1. Alexandru, Ioan - Curente de gândire privind administrația publică, Editura economică, anul 2000, București

2. Androniceanu Armenia, Management public, Editura Economică, București, 2000

3. David H.Rosenbloom, Public Administration, Understanding Management, Politics and Low in the public Sector; Random House INC, 1 986, p.4

4. Ilie Iovănaș,Dreptul administrativ și elemente ale științei administrației ,Editura Didactică și Pedagogică,București ,1997

5. . Mihaela Onofrei , Administrația publică. Fundamente știițifice și bune practici , 2007

6. Mureșan Doina,Managment public ,Institutl European , 2012

7. Raport DESI din anul 2018

www.smartcity.ro

www.contributors.ro

www.finante.ro

www.trendfinanciar.ro

www.agerpres

www.adr.gov.ro

www.ghiseul.ro

www.oradea.ro

Preview document

Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 1
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 2
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 3
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 4
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 5
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 6
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 7
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 8
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 9
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 10
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 11
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 12
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 13
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 14
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 15
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 16
Tendințe de modernizare a administrației publice din România - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Tendinte de modernizare a administratiei publice din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Sector public și sector privat în România

Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat...

Parteneriatul public privat

Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a reprezentat convingerea mea personală cum că noțiunile teoretice, odată transpuse în practică,...

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se...

Contractul de achiziții

Achizițiile publice fac parte din activitatea desfașurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum...

Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Capitolul I: Clauze obligatorii ale ontractului individual de munca Codul Muncii defineste contractul individual de munca in urmatoarea maniera:...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Te-ar putea interesa și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Corporațiile Transnaționale

Capitolul 1 Globalizarea economică 1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare Internaţionalizarea producţiei este considerată inima...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Administrația Publică

Introducere Azi nu am putea concepe viaţa fără existenţa calculatoarelor ele contribuind în mod substanţial la desfăşurarea activităţiilor din...

Ai nevoie de altceva?