Sector public și sector privat în România

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 29095
Mărime: 140.92KB (arhivat)
Publicat de: Mihai A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere ..1
 2. CAPITOLUL I. Sectorul public. Aspecte definitorii și concepții privind politica economică
 3. 1.1 Definirea și importanța sectorului public ...3
 4. 1.2 Funcțiile sectorului public ..5
 5. 1.3 Aspecte doctrinare privind rolul statului 8
 6. 1.4 Politici macroeconomice ...11
 7. 1.4.1 Statul și politica macroeconomică ..11
 8. 1.4.2 Politici structurale de macrostabilizare ...14
 9. 1.4.3 Politici de ajustare ...14
 10. 1.4.4 Politici de environement .17
 11. 1.5 Teoria opțiunii publice ...17
 12. 1.6 Bunurile publice .19
 13. 1.6.1 Cererea agregată de bunuri publice .20
 14. 1.6.2 Producția optimă de bunuri publice .21
 15. 1.7 Resurse și cheltuieli publice ...23
 16. CAPITOLUL II. Sectorul privat în România în raport cu sectorul public
 17. 2.1 Definirea și evoluția sectorului privat în România 27
 18. 2.1.1 Evoluția sectorului privat în produsul intern brut ...28
 19. 2.1.2 Structura și evoluția capitalului social din sectorul privat ..31
 20. 2.2 Întreprinderile mici și mijlocii ...33
 21. 2.2.1 Definirea și importanța IMM-urilor 33
 22. 2.2.2 Evoluția IMM-urilor în România 35
 23. 2.2.3 Societăți comerciale în România .37
 24. 2.3 Parteneriatul public-privat ..39
 25. 2.4 Privatizarea .41
 26. 2.4.1 Definirea privatizării și necesitatea acesteia 41
 27. 2.4.2 Metode de privatizare și obstacole în calea acestora ...43
 28. CAPITOLUL III. Studiu de caz
 29. Public și privat în cazul S.C TERMOPREST S.A Petrila 47
 30. CAPITOLUL IV. Concluzii finale ...53
 31. BIBLIOGRAFIE ..57

Extras din licență

Introducere

Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat în răsunătoare cazuri în Occident, dar se realizează si sub ochii noștri în economia României. Justificarea și realizarea economică a acestui proces lasă încă loc pentru discuții.

Prin lucrarea “Sector public și sector privat în România” mi-am propus să expun principalele sectoare ale economiei precum și procesul privatizării din România sub aspecte teoretice dar și practice. Tema reprezintă o importanță deosebită deoarece reflectă realitatea economică cu care se confruntă economia actuală. Lucrarea se dorește a fi o sinteză și o paralelă între public si privat, punând accent pe principalul instrument de instaurare a proprietății private în economie și anume procesul de privatizare. De asemenea se urmăresc evoluțiile celor doua sectoare, a micșorării celui public în favoarea celui privat , a bunurilor produse în cadrul lor și a principalelor instituții.

Nu exista un singur mod prin care să se facă diferență între public si privat. Trebuie dezbătute mai multe interpretări ale celor două sectoare : trecerea de la economia de comandă la cea de piață, alocarea resurselor, proprietate publică și proprietate privată. Economia de comandă este specifică României de dinainte de anul 1989 și reprezintă o economie în care proprietatea publică este dominantă, aproape toate mijloacele de producție se află în proprietatea statului bunurile nefiind produse în raport cu cererea existentă, dând nastere astfel unei economii ineficiente. Economia de piață este reprezentată de un sistem social al diviziunii activităților bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de productie.

O parte semnificativă a literaturii este orientată spre problemele din cele două sectoare și pe studiul consecințelor expansiunii guvernamentale. Aceeași literatură privește problema micșorării sectorului public în două modalități: “două alternative de furnizarare a serviciilor atât de către sectorul public cât si de cel privat și aici putem include privatizarea, sau prin realizarea de partenriate public-privat.”

După revoluție, evoluția pregnantă a economiei a dus la dezvoltarea sectorului privat într-o proporție din ce în ce mai semnificativă în industrie, agricultură sau servicii, ponderea acestuia ajungând să depășească cifra de 70% conform Comisie Naționale de Prognoză.

În prezent se vorbește depre coexistența și interferența dintre cele două sectoare pentru funcționarea eficientă a economiei. Dacă înainte de anul 1990 ponderea sectorului privat în economie era practic inexistentă, o dată cu apariția economiei de piață statul vinde din patrimoniul său agenților, privați.

Teoriile economice de specialitate ne prezintă diversele poziții pe care le deține statul în economie. Teoriile sunt completate sau îmbunătătite, sunt fie combătute accentul fiind pus pe teoria neoliberalistă cu privire la stat. Acesta critică intervenția statului în economie. Mai mult, se consideră că aceste interventii “au capacitatea de a diminua și chiar anula caracterul informativ pe care îl are prețul pe piață”.

În cadrul sectorului privat nu trebuie uitat conceprul de privatizare.Apariția întreprinderilor mici și mijlocii dar și a diferitelor forme de societăți sunt dovada vie a acestui proces. Privatizarea este reprezentată de trecerea din proprietate publică în proprietatea privată, proces ce în România ia naștere dupa anul 1989 și care se desfăsoară și în prezent,fiind de importanța deosebită și amplu dezbătut.

Fără a-și propune să rezolve probleme aflate în dezbatere de mult timp, lucrarea de licență se străduiește să aprofundeze problematica sectoarelor public și privat într-o abordare actuală, dar fără a pierde din vedere realitățile practice, dintre care unele s-au dovedit experiențe cel putin neplăcute pentru economia românească, cele mai multe cu efecte pe termen lung și chiar ireversibile.

CAPITOLUL I

SECTORUL PUBLIC - ASPECTE DEFINITORII ȘI CONCEPȚII PRIVIND POLITICA ECONOMICĂ

1.1 Definirea și importanța sectorului public

Sectorul public înglodează un anumit set de sarcini pe care societățile occidentale moderne nu le pot lăsa doar pe mâna mecanismelor pieței. Aici este vorba despre bunurile colective adică cele publice precum și bunurile individuale ce implică externalități. Este motivul pentru care statul e responsabil de funcțiile sociale importante precum sanatatea, educația sau ordinea publică și securitatea. Cu toate acestea statul nu trebuie în mod necesar să furnizeze el serviciile ce decurg din aceste funcții ci poate delega această sarcină către organisme private sau către societăți comerciale. Un al doilea mijloc de a apăra interesul public constă în a regla jocul pieței cu ajutorul legilor și reglementărilor.

Cea mai generală definiție a sectorului public poate fi reprezentată de “ activitatea guvernului și consecințele ei.” Conceptul de sector public implicat aici cuprinde apropierea tradițională a sectorului public de administrația publică sau de către autoritățiile publice. Această definiție poate fi însă de o alta ce prezintă sectorul public ca fiind reprezentat de decizia generală a statului și de rezultatele sale. Alte definiții de specialitate vorbesc și despre consumul guvernamental sau investiții ori despre producția guvernamentală.

Sectorul public este reprezentat în viața economică în mai multe modalități. Nu există economie de piață în care sectorul public mai mult sau mai puțin să nu se regăsească într-un mod direct sau indirect între principalii factori ce influențează economia precum și deciziile agenților economici la fel ca și activitatea acestora.

În general sectorul public este legat de intervenția statului în economie și în acelasi timp de activitățiile guvernului. Sectorul public reprezintă acea parte a economiei în care se manifestă proprietatea publică. Dimesiunea acestui sector diferă de la o țară la alta în funcție de ideologia politică a guvernului aflat la conducere și explimă domeniile în care se manifestă intervenția statului.

Activitatea economică se desfășoară prin acțiunile agenților economici pe diferite piețe. Sectorul public joacă și el un rol deosebit de important în viața și activitățiile diferitelor categorii de agenți economici. Permanent acești agenți economici se găsesc în diferite ipostaze putând avea rol atât de cumpărător cât și de vânzător, de furnizori sau beneficiari sau de intermediari.

Recunoașterea sectorului public în viața economică complică dar și simplifică funcționarea activitătilor economice. Implicarea sectorului public așadar în activitățile economice ajuta la derularea eficientă a fluxurilor economice.

Bibliografie

1. Anghelescu Coralia, Ciucur Dumitru, Dinu Marian, Popescu Constantin, Suciu Cristina-“Dicționar de economie”, Ed. Economică, București, 2001

2. Băbăiță Ilie, Duță Alexandrina, Imbrescu Ion-“Microeconomie”, Ed. Mirton, Timișoara, 2005

3.Băcescu Marius, Băcescu-Cărbunaru Angelica-“Macroeconomie și politici macroeconomice”, Ed. All, București, 1998

4. Deaconu Alexandrina-“Economia întreprinderii”, Ed. Didactică și pedagogică, București, 2005

5. Dobrin Cosmin-“Calitatea în sectorul public”, Ed. ASE, București, 2005

6.Dumitrescu Mihail-“ Privatizarea-succes al economiei moderne”, Imprimeria de Vest, Oradea, 1993

7.Duță Alexandrina, Cismaș Laura, Sîrghi Nicoleta, Părean Mihai, Vădăsan Ioana-“Macroeconomie-note de curs”, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2006

8.Donath Liliana-“ Finanțe publice și elemente de administrare a impozitelor”, Ed. Marineasa, Timișoara, 2004

9.Klent Jurgun, Philipp Christine, Schmitz Norbert-“ Privatizarea în țările în tranziție și în curs de dezvoltare”, Ed. Economică, București, 1997

10.Jan Erick Lane-“The public sector”, Ed. Sage Publications, London, 2000

11. Jivan Alexandru-“Teorii economice actuale”, Ed. Mirton, Timișoara, 2007

12,Silași Grigore, Săighi Nicoleta-“Microeconomie aprofundată”, Ed. Mirton, Timișoara, 2003

- **

13. Legea nr.346 din 14 iulie 2004 (actualizată) privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

- **

14.Statutul S.C. TERMOPREST S.A Petrila

- **

15.Magdalena Platis- “Economia Sectorului public”

www.ebooks.unibuc.ro/Stiinte ADM/platis/2.htm

Data accesării 03.08.2008

16. Comisia Națională de Prognoză-“Evoluția sectorului privat în România”

www.cnp.ro.user/repository.pdf

Data accesării 5.08.2008

17. “Un deceniu de privatizare în România”

www.cerope.ro/pub/study13ro.htm

Data accesării 06.08.2008

Preview document

Sector public și sector privat în România - Pagina 1
Sector public și sector privat în România - Pagina 2
Sector public și sector privat în România - Pagina 3
Sector public și sector privat în România - Pagina 4
Sector public și sector privat în România - Pagina 5
Sector public și sector privat în România - Pagina 6
Sector public și sector privat în România - Pagina 7
Sector public și sector privat în România - Pagina 8
Sector public și sector privat în România - Pagina 9
Sector public și sector privat în România - Pagina 10
Sector public și sector privat în România - Pagina 11
Sector public și sector privat în România - Pagina 12
Sector public și sector privat în România - Pagina 13
Sector public și sector privat în România - Pagina 14
Sector public și sector privat în România - Pagina 15
Sector public și sector privat în România - Pagina 16
Sector public și sector privat în România - Pagina 17
Sector public și sector privat în România - Pagina 18
Sector public și sector privat în România - Pagina 19
Sector public și sector privat în România - Pagina 20
Sector public și sector privat în România - Pagina 21
Sector public și sector privat în România - Pagina 22
Sector public și sector privat în România - Pagina 23
Sector public și sector privat în România - Pagina 24
Sector public și sector privat în România - Pagina 25
Sector public și sector privat în România - Pagina 26
Sector public și sector privat în România - Pagina 27
Sector public și sector privat în România - Pagina 28
Sector public și sector privat în România - Pagina 29
Sector public și sector privat în România - Pagina 30
Sector public și sector privat în România - Pagina 31
Sector public și sector privat în România - Pagina 32
Sector public și sector privat în România - Pagina 33
Sector public și sector privat în România - Pagina 34
Sector public și sector privat în România - Pagina 35
Sector public și sector privat în România - Pagina 36
Sector public și sector privat în România - Pagina 37
Sector public și sector privat în România - Pagina 38
Sector public și sector privat în România - Pagina 39
Sector public și sector privat în România - Pagina 40
Sector public și sector privat în România - Pagina 41
Sector public și sector privat în România - Pagina 42
Sector public și sector privat în România - Pagina 43
Sector public și sector privat în România - Pagina 44
Sector public și sector privat în România - Pagina 45
Sector public și sector privat în România - Pagina 46
Sector public și sector privat în România - Pagina 47
Sector public și sector privat în România - Pagina 48
Sector public și sector privat în România - Pagina 49
Sector public și sector privat în România - Pagina 50
Sector public și sector privat în România - Pagina 51
Sector public și sector privat în România - Pagina 52
Sector public și sector privat în România - Pagina 53
Sector public și sector privat în România - Pagina 54
Sector public și sector privat în România - Pagina 55
Sector public și sector privat în România - Pagina 56
Sector public și sector privat în România - Pagina 57
Sector public și sector privat în România - Pagina 58
Sector public și sector privat în România - Pagina 59
Sector public și sector privat în România - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Sector public si sector privat in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Parteneriatul public privat

Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a reprezentat convingerea mea personală cum că noțiunile teoretice, odată transpuse în practică,...

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se...

Tendințe de modernizare a administrației publice din România

1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Sectorul Public și Sectorul Privat

Sectorul public si necesitatea studierii lui Sectorul public este prezent în viata economicã în mai multe modalitãti. Nu existã economie de...

Instituții și politici europene

Partea I I. Scurt istoric al politicii culturale Europa este continentul numeroaselor comunitati nationale, cu fizionomii, culturi si limbi...

Carduri - mijloace electronice de plată

PREZENTARE BRD BRD – Groupe Société Générale este cea mai importanta banca privata si a doua banca din Romania, avand a doua capitalizare bursiera...

Monografie BRD - tehnici și operațiuni bancare

Cap. 1: Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. PREZENTARE GENERALA BRD – Groupe Société Générale este cea mai importanta banca...

Politica în domeniul cultural

Partea I I. Scurt istoric al politicii culturale Cooperarea culturală reprezintă o parte vitală a procesului de transformare, de tranziţie, prin...

Piața berii în România

CAPITOLUL I. Prezentarea pietei berii. Berea este o băutură alcoolică obţinută din 4 produse naturale: drojdia de bere, malţ, hamei şi apă....

Ai nevoie de altceva?