Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 44682
Mărime: 334.89KB (arhivat)
Publicat de: Natalia S.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ILIADI Gheorghe

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1. ANALIZA SITUAŢIEI TEORETICO-APLICATIVE A MANAGEMENTULUI
 3. ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LA ETAPA ACTUALĂ ŞI ROLUL
 4. ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIILOR ADMINISTRAŢIEI ОN
 5. ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC
 6. 1.1. Concluzii la capitolul 1
 7. 2. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FUNCŢIONARULUI
 8. ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN PRIMĂRIE
 9. 2.1. Investigaţiile concepţionale ale funcţiilor publice şi legăturile reciproce dintre
 10. resursele administraţiei
 11. 2.2. Funcţia de conducere şi rolul ei оn managementul resurselor umane оn
 12. autorităţile publice locale
 13. 2.3. Fundamentarea conceptelor esenţiale ale managementului activităţii
 14. funcţionarului public din primărie
 15. 2.4. Concluzii la capitolul 2
 16. 3. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 17. ОN CONTEXTUL EXPERIENŢEI EUROPENE
 18. 3.1. Armonizarea concordanţei managementului administraţiei publice locale
 19. autohtone cu dispoziţiile normelor constituţionale şi atribuţiilor legale
 20. europene
 21. 3.2. Conceptualizarea sistemului informaţional ca bază a perfecţionării manage-
 22. mentului autorităţilor publice locale оn condiţiile integrării europene
 23. 3.3. Concluzii la capitolul 3
 24. 4. PERFECŢIONAREA DEZVOLTĂRII MANAGEMENTULUI ACTUAL AL
 25. ACTIVITĂŢII FUNCŢIONARULUI PUBLIC DIN PRIMĂRIE
 26. 4.1. Sintetizarea analizei reformei administraţiei romвneşti şi propunerea
 27. ansamblului de soluţii pentru modificarea structurală şi funcţională a
 28. administraţiei 82
 29. 4.2. Propunerile pentru crearea unui serviciu public descentralizat cu scopul
 30. creşterii eficienţei activităţii funcţionarului public
 31. 4.3. Direcţiile de bază de perfecţionare a metodelor de instruire şi practicilor de
 32. gestionare a activităţii funcţionarului public
 33. 4.4. Concluzii la capitolul 4 115
 34. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
 35. BIBLIOGRAFIE
 36. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea

managementului activităţii funcţionarilor publici оn administraţia locală din Romвnia are o

prioritate indiscutabilă оn cadrul oricărei guvernări statale.

Reformarea cardinală оn domeniile politice sociale şi economice, pronunţarea relaţiilor

dintre administraţiile naţionale ale Romвniei şi administraţia Comunităţii Europene, afirmarea tot

mai activă a acestui stat оn relaţiile cu organizaţiile internaţionale presupun implicit o viziune

nouă asupra administraţiei publice locale şi, оn consecinţă, asupra managementului activităţii

funcţionarului public din primărie.

Necesitatea schimbărilor managementului instituţional aferent sistemului administrativ şi,

оn principal, ale managementului serviciilor publice оşi defineşte utilitatea şi eficienţa satisfacerii

nevoilor sociale оn mediul respectiv local şi plasează оn numărul problemelor primordiale, recent

apărute, elaborarea unui complex de măsuri organizaţional-structurale şi funcţional-operaţionale

stimulative şi de modernizare a managementului activităţii funcţionarului public la nivel local,

inclusiv оn primărie.

Aceste probleme sunt puţin investigate ştiinţific şi sunt aşteptate оn practica activităţii

administraţiei publice.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul general al tezei оl constituie cercetarea şi elaborarea

bazelor conceptuale ale managementului activităţii funcţionarilor publici din primărie şi, оn baza

acestora, determinarea direcţiilor principale şi a măsurilor aplicative pentru dezvoltarea căilor de

modernizare a managementului activităţii funcţionarului public оn administraţie locală din

Romвnia.

Оn realizarea scopului propus, autorul lucrării şi-a trasat următoarele obiective ale

cercetării, rezultatele investigaţiilor cărora se оnaintează pentru susţinere publică:

- studierea aspectelor teoretico-aplicative ale managementului activităţii administraţiei publice

locale şi, оn particular, a funcţionarului public din primărie;

- analiza evoluţiei conceptelor managementului funcţionarului public şi generalizarea

direcţiilor şi metodelor prioritare de perfecţionare a activităţii acestuia la etapa contemporană;

- elaborarea bazelor conceptuale ale organizării şi funcţionării instituţiilor administraţiei

publice locale;

- identificarea rolului şi importanţei funcţiei de conducere оn managementul resurselor umane

şi sintetizarea analizei critice a acestuia;

- stabilirea căilor de armonizare a concordanţei managementului autorităţilor publice locale

autonome cu dispoziţiile normelor constituţionale şi atribuţiilor legale europene;

- propunerea ansamblului de măsuri de perfecţionare a managementului activităţii

funcţionarului public din primărie.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute cercetărilor constă оn:

- sinteza şi interpretarea actuală a bazelor manageriale şi, оn particular, a activităţii

funcţionarului оn administraţia publică din primărie;

- relevarea impactului funcţiei de conducere ca factor cheie оn reformarea managementului

activităţii funcţionarului public, reflectată оn schema elaborată de formare a domeniilor funcţiei

de conducere a managementului funcţionarului public din primărie;

- recomandarea creării unui serviciu public descentralizat cu scopul creşterii eficienţei

activităţii funcţionarului public şi, оn consecinţă, a eficientizării autonomiei locale;

- argumentarea căilor moderne de armonizare a managementului public local autohton cu cel

din ţările dezvoltate;

- abordarea reformării şi promovării unui nou management al funcţionarului public din

primărie printr-un ansamblu de măsuri concrete de modernizare a acestuia, adecvat experienţei

după modelul lui european.

Importanţa teoretică a tezei este relevată оn următoarele rezultate, care reprezintă esenţa

fenomenelor fundamentale:

- rezultatele analizei evoluţiei conceptelor managementului şi tendinţelor actuale ale

dezvoltării acestuia;

- fundamentarea conceptelor structural-teritoriale şi funcţional-operaţionale prin abordare

sistemică şi prin utilizarea aspectelor categoriilor filozofice – forma şi conţinutul, reprezentate оn

schema elaborată de autor, privind legăturile dintre ele şi partajarea acestora pe niveluri;

- identificarea conceptelor esenţiale ale funcţiei publice de conducere şi legăturile reciproce

dintre resursele administraţiei.

Preview document

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 1
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 2
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 3
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 4
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 5
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 6
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 7
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 8
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 9
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 10
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 11
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 12
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 13
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 14
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 15
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 16
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 17
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 18
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 19
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 20
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 21
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 22
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 23
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 24
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 25
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 26
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 27
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 28
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 29
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 30
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 31
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 32
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 33
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 34
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 35
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 36
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 37
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 38
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 39
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 40
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 41
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 42
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 43
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 44
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 45
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 46
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 47
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 48
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 49
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 50
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 51
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 52
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 53
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 54
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 55
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 56
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 57
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 58
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 59
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 60
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 61
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 62
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 63
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 64
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 65
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 66
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 67
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 68
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 69
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 70
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 71
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 72
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 73
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 74
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 75
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 76
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 77
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 78
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 79
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 80
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 81
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 82
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 83
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 84
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 85
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 86
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 87
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 88
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 89
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 90
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 91
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 92
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 93
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 94
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 95
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 96
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 97
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 98
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 99
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 100
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 101
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 102
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 103
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 104
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 105
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 106
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 107
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 108
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 109
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 110
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 111
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 112
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 113
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 114
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 115
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 116
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 117
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 118
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 119
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 120
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 121
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 122
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 123
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 124
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 125
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 126
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 127
Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Managementul Activitatii Functionarului Public in Administratia Locala din Primarie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Impactul integrării în Uniunea Europeană asupra fenomenului de corupție la nivelul administrației publice locale din Primăriile din București

Capitolul 1. Introducere 1.1. Definirea si expunerea problemelor Definita ca fiind o stare de abatere de la normalitate, de la datorie, coruptia...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Gradul de satisfacere al cetățenilor față de activitatea primăriei

1. Prezentarea temei lucrarii de cercetare Pentru România procesul de transformari din administratia publica capata noi dimensiuni. Astfel, se...

Managementul Situațiilor de Criză în Cadrul Colectiviăților Locale

Managementul situaţiilor de criză în cadrul colectivităţilor locale Cap 1. Definiţii şi tipologii ale crizei 1.1 Definiţii si caracteristici...

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiul Roman

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare Roman este un municipiu din judetul Neamt, Moldova, Romania. Este situat in partea centrala a podisului Moldovei,...

Managementul informațiilor de interes public

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL COMUNICĂRII INFORMAŢIILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Comunicarea are un rol deosebit de important în procesul de...

Munca în Echipă și Posibilități de Aplicare în Administrația Publică

Introducere ”Viaţa, munca şi jocul în societatea umană presupun cooperarea cu ceilalţi. În cadrul grupurilor şi organizaţiilor ne exprimăm atât...

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Reproiectarea managerială a sistemului informațional al Primăriei Constanța

INTRODUCERE Lumea se află într-o complexă revoluţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C), fapt care transformă complet...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Ai nevoie de altceva?