Proiect practică - Primăria Sectorului 3

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19455
Mărime: 102.07KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Profiroiu

Cuprins

 1. I. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 3
 2. 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA 3
 3. 1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE 4
 4. 1.3 LEGISTATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA 5
 5. 1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE URMARITE 6
 6. PE URMATORII 2 ANI 6
 7. 1.5 MINISTER COORDONATOR 8
 8. 1.6 CONTRACT DE MANAGEMENT 8
 9. CLAUZE, PARTI CONTRACTANTE – 8
 10. 1.7 MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 8
 11. II. ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 9
 12. 2.1 ANALIZA INSTITUTIEI DIN PUNCT DE VEDERE 9
 13. ECONOMICO-FINANCIAR 9
 14. 2.2 MODALITATI DE FINANTARE A ACTIVITATII DESFASURATE ;PARTICULARITATI 11
 15. 2.3 POSIBILITATI DE OBTINERE A UNOR RESURSE FINANCIARE DIN SPONSORIZARI 11
 16. 2.4 NIVELUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR ANALIZATE IN ULTIMII 4 ANI (2002-2005) 12
 17. III. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA 17
 18. IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 17
 19. 3.1. PREZENTAREA ACTIVITATII DE RELATII PUBLICE 17
 20. - PARTICULARITATI ALE ORGANIZARII- 17
 21. 3.2 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE 26
 22. INTERNA SI EXTERNA IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 26
 23. 3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A 29
 24. LEGII 52/2003- privind transparenta decizionala in administratia publica 29
 25. SI A LEGII 544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public 29
 26. IV. ANALIZA DATELOR STATISTICE 33
 27. CU CARE OPEREAZA PRIMARIA SECTORULUI 3 33
 28. V. PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA SECTORULUI 3 40
 29. VI. ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR 47
 30. VII. ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 50
 31. VIII. RESURSELE UMANE 53
 32. DIN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 53
 33. 8.1 PREZENTARE NORMELOR REGLEMENTARE IN DOMENIUL 53
 34. RESURSELOR UMANE 53
 35. 8.2 PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI DE EXECUTIE 53
 36. 8.3 MODALITATI DE PROMOVARE SI DE MOTIVARE A SALARIATILOR 55
 37. 8.4 PROCEDURI DE EVALUARE SI CONTROL A PERSONALULUI 56
 38. 8.5 COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL 57
 39. 8.6 APRECIEREA PERSONALA ASUPRA STILULUI DE LUCRU SI A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR 59
 40. IX. ELEMETE PRIVIND STRATEGIA PRIMARIEI SECTORULUI 3 60
 41. 9.1 PARTICULARITATI STRATEGICE ALE PRIMARIEI SECTORULUI 3 60
 42. 9.2 IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA FACTORILOR DE MEDIU 63
 43. SI A VARIABILELOR ORGANIZATIONALE CE INFLUENTEAZA PROCESELE INTERNE ALE PRIMARIEI SECTORULUI 3 63
 44. 9.3 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE A PRIMARIEI SECTORULUI 3 66
 45. SI 66
 46. 9.4 MODALITATI PREVIZIONATE DE MANAGEMENT 66
 47. PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE 66
 48. 9.5 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPRIUNILOR STRATEGICE 79
 49. 9.6 EXEMPLE DE STRATEGII, POLITICI, PROGRAME, PROIECTE 79
 50. DERULATE SI IN CURS DE DERULARE IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 79
 51. X. ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN 81
 52. CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 3 81

Extras din proiect

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA

1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA

Stagiul de practica pe care l-am efectuat a fost in cadrul Primariei sectorului 3, primarie de care apartin personal de cand m-am nascut- Acest lucru mi-a intarit motivatia de a alege aceasta institutie si nu alta- Faptul ca cunosteam unitatea administrativ teritoriala in care Primaria sectorului 3 isi desfasoara activitatea mi-a inlesnit mult modul de a intelege si de a cunoaste anumite aspecte legate de activitatea desfasurata in cadrul acestui sector al Municipiului Bucuresti-

Primarul Sectorului 3 în calitate de autoritate executivă, funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, având atribuţii stabilite prin lege (Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală), dintre care unele le exercită numai în baza Hotarârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar şi 2 Viceprimari aleşi în condiţiile legii, pentru o perioadă de patru ani- Viceprimarii sunt aleşi de către Consiliul Local al SECTORULUI 3 din rândul consilierilor- Împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită “Primăria Sectorului 3”.

Aparatul propriu al Consiliului Local al Sectorului 3, prin compartimentele de specialitate şi anume: direcţii, servicii şi birouri , asigură ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de Consiliul Local Sector 3, a dispoziţiilor Primarului Sectorului 3, a actelor normative emise de Consiliul Municipiului Bucureşti, a tuturor atribuţiilor ce le revin prin legea administraţiei publice locale.

Prin urmare primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primarie, care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Obiectul de activitate, menirea principala a Primariei sectorului 3 este de a administra (gestiona) treburile unitatiii administrativ-teritoriale – respectiv sectorului 3 - , in interesul colectivitatilor locale din sectorul 3, colectivitati care si-au ales acesti “conducatori” prin vot liber, secret, universal, direct si liber exprimat-

1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE

Organizarea si functionarea administratiei publice locale,precum si realizarea autonomiei locale se realizeaza prin autoritatile administratiei publice locale, care potrivit art- 5 din Legea 69/1991 sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive- Aceste autoritati functioneaza potrivit art- 6 din aceeasi lege, ca autoritati administrative autonome si au largi competente in rezolvarea problemelor publice din comune, orase, municipii.

In alineatul 1 al articolului 21 din Legea 69/1991 se stabileste urmatorul principiu: Consiliul local are initiativa si hotaraste, cu respectarea legii, in problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice.

Primaria Sectorului 3 este o institutie publica care se infiinteaza potrivit reglementarilor cuprinse in Legea administratiei publice locale.

1.3 LEGISTATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA

Primaria sectorului 3 isi desfasoara activitatea in baza unei legislatii foarte complexe- Legislatia de capatai a Primariei sectorului 3, ca a oricarei primarii este Legea Administratiei publice locale (APL) 213/2001.

Administratia publica, ca si componenta a sistemului de organizare sociala, presupune existenta unor principii pe baza carora sa-si poata intemeia structura si sa-si ghideze functionarea- In art- 2 al legii 215/2001 sunt formulate principiile pe care se intemeiaza administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale ale Romaniei, si anume:

- principiul autonomiei locale;

- principiul descentralizarii serviciilor publice;

- principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;

- principiul legalitatii;

.principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Preview document

Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 1
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 2
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 3
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 4
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 5
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 6
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 7
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 8
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 9
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 10
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 11
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 12
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 13
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 14
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 15
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 16
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 17
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 18
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 19
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 20
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 21
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 22
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 23
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 24
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 25
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 26
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 27
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 28
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 29
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 30
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 31
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 32
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 33
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 34
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 35
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 36
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 37
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 38
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 39
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 40
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 41
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 42
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 43
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 44
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 45
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 46
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 47
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 48
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 49
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 50
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 51
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 52
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 53
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 54
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 55
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 56
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 57
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 58
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 59
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 60
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 61
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 62
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 63
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 64
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 65
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 66
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 67
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 68
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 69
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 70
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 71
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 72
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 73
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 74
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 75
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 76
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 77
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 78
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 79
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 80
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 81
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 82
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 83
Proiect practică - Primăria Sectorului 3 - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Proiect Practica - Primaria Sectorului Trei.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică Primărie Poșta Câlnău, Buzău

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI POŞTA CÎLNĂU 1.1. Denumirea institţtiei, profil, obiect de activitate profesională Primarul, Viceprimarul, Secretarul,...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Strategia de dezvoltare a municipiului Petroșani

1. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Protecția mediului - Primăria Baia Mare

I. MUNICIPIUL BAIA MARE Municipiul Baia Mare este situat în partea vestica a judetului Maramures, în depresiunea cu acelasi nume, pe cursul...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Ai nevoie de altceva?