Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 36322
Mărime: 2.52MB (arhivat)
Publicat de: Traian Szabo
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Rosemarie Haines
UNIVERSITATEA S.N.S.P.A. FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. PROCESUL DE COMUNICARE IN INSTITUŢIILE PUBLICE
 4. 1. Notiuni generale privind comunicarea. Modalitati si modele de comunicare
 5. 2. Relatiile publice, elemente ale procesului de comunicare la nivelul instituţiei publice
 6. 3. Dimensiunea juridica privind liberul acces la informaţiile de interes public si transparenta decizionala
 7. CAPITOLUL 2
 8. ASPECTE GENERALE PRIVIND CAMPANIA DE RELATII PUBLICE
 9. 1. Definirea notiunii de campanie de relaţii publice. Tipuri de campanii
 10. 2. Elaborarea şi planificarea strategică a unei campanii de relaţii publice
 11. 3. Explicatii teoretice privind implementarea planului de campanie
 12. CAPITOLUL 3
 13. ELEMENTELE CAMPANIEI DE RELATII PUBLICE PRIVIND PROCESUL DE TRANSPARENTA BUGETARA. STUDIU DE CAZ - PRIMARIA SECTORULUI 1 A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 14. 1. Prezentarea institutiei analizate.
 15. 2. Planificarea strategică a campaniei de relaţii publice
 16. 2.1. Tipul de campanie – mixta: de educare a cetatenilor, pro-activă si de conştientizare, pe termen lung
 17. 2.2. Scopul campaniei
 18. 2.3. Target-ul
 19. 2.4. Analiza situaţiei (SWOT)
 20. 2.5. Strategia de acţiune
 21. 2.6. Obiectivele şi operaţionalizarea acestora
 22. 2.7. Sloganul
 23. 2.8. Axa campaniei
 24. 2.9. Stabilirea mesajelor
 25. 3. Proiectarea planului pe obiective operaţionale. Campania de întărire a atitudinilor şi comportamentelor managerilor responsabili de transparenta bugetara la nivel local
 26. 3.1. Responsabilitati la nivelul administratiei locale privind organizarea unui focus grup
 27. 3.2. Modul de desfasurare al discutiilor
 28. 4. Campania de conştientizare a cetatenilor cu privire la rolul societatii civile in procesul decizional la nivelul administratiei publice locale
 29. 4.1. Consultarea cetatenilor. Conţinutul mesajului ce trebuie comunicat pentru obţinerea rezultatelor
 30. 4.2. Cercetarea prin intermediul sondajului de opinie privind prioritizarea investiţiilor
 31. 5. 5. Campania de informare publică a cetatenilor
 32. 5.1. Informarea publica prin intermediul mass – media
 33. 5.2. Elaborarea pliantelor informative privind structura bugetului (bugetul pe scurt) si conceperea mesajului specific
 34. 5.3. Transmiterea mesajului prin folosirea posterului. Conceperea sloganului
 35. 6. Dezbaterea publica privind proiectul de buget. Referinte la nivelul educational al cetatenilor
 36. 6.1. Activitati premergatoare
 37. 6.2. Activitatile legate de desfasurarea dezbaterii publice
 38. 6.3. Raportul intocmit pe marginea dezbaterii publice
 39. 6.4. Evaluarea rezultatelor cu referinte la nivelul educational al cetatenilor
 40. CAPITOLUL 4 – CONCLUZII
 41. BIBLIOGRAFIE
 42. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles că trebuie să slujească statului de drept, atat intereselor generale cat şi ale fiecărei persoane în parte şi că trebuie să treacă la o schimbare radicală a concepţiei şi metodei în paralel cu eforturile de modernizare a legislaţiei şi de adaptare la noile provocări precum: schimbările de sistem în contextul ieşirii din autarhie, globalizarea şi integrarea europeană.

În scopul realizării unor asemenea misiuni, apare de ordinul logismului ca managementul public, care este un instrument al administraţiei statului, să nu fie alterat în esenţa, concepţia şi metodele sale, astfel încât să redevină un management eficient, raţional şi eficace, fundamentat pe principii democrate şi morale care în primul rând să promoveze interesele publice ale marii colectivităţi naţionale care este statul român, dar în egală măsură, ale colectivităţilor locale, în condiţiile principiului autonomiei locale şi descentralizării administrative în cadrul normativ constituţional care aşează administraţia publică în coordonatele principiului separaţiunii puterilor în stat.

Având în vedere că orice formă de acţiune administrativă din sfera publică, in principal din sfera comunicarii si relatiilor publice trebuie privită ca o activitate complexă de natura politică, jurisdicţională şi managerială şi în considerarea noilor realităţi impuse de dimensiunea conducerii specifice administraţiei publice, care trebuie privită ca o activitate creatoare ce nu poate fi exclusă din continutul activităţii de organizare a executării legilor, deoarece o presupune in anumite limite si dimensiuni sau in diferite proporţii in funcţie de nivelul ierarhic al administratiei respective, am optat pentru lucrarea de faţă din următoarele considerente:

În primul rând, s-a dorit examinarea modalitatilor reale prin care se realizeaza comunicarea si transparenta bugetara la nivelul administraţiei publice locale a sectorului 1 Bucureşti având in vedere că dimensiunea conducerii tinde către un tipar de sistem al comunicarii impus de însăşi existenţa unui drept administrativ descriptiv care reglementează imperativ marea majoritate a componentelor procesului de comunicare. S-au analizat aşadar oportunităţile pentru aflarea acelor soluţii de optimizare a dimensiunii de relatii publice, în scopul trecerii la o organizare raţională a transparentei bugetului local, in special, în ce priveşte campania de relatii publice, in scopul unei corecte şi complete interpretări a conţinutului şi finalităţii normelor de drept administrativ in materia transparentei decizional administrative, în consonanţă cu cerinţele actuale ale reformei în plan managerial şi dinamica activităţii administratiei publice locale.

Lucrarea noastră utilizează concluziile puternic ancorate în tradiţiile doctrinei române privind managementul public şi afirmă acele soluţii la care am înţeles să ne racordăm după o îndelungă şi matură chibzuinţă asupra diferitelor opinii exprimate în literatura de specialitate.

De asemenea, plecând de la axioma potrivit căreia orice teză de disertaţie în materia comunicarii si relatiilor publice, este chemată să pună în lumină patrimoniul educativ însuşit de student pe parcursul prelegerilor universitare şi nu numai, am încercat să supunem spre confirmare realitatea că actul de transmitere a cunoştinţelor a avut ca efect, printre altele, formarea unei capacităţi de interpretare corectă a diferitelor elemente ale procesului de comunicare la nivelul administraţiei publice locale, precum şi capacităţii de încadrare exactă a situaţiei de fapt în dispoziţiile legilor privind transparenta decizionala si liberulul acces la informatiile de interes public. Şi aceasta ca urmare a cultivării de către distinşii noştri dascăli, în conştiinţa viitorului funcţionar public, a unei linii de gândire liber exprimată, dar izvorâtă din ştiinţa de carte şi din probitate care astfel să uşureze accesul sigur la înfăptuirea actului managerial public, relativ la procesul de comunicare institutionala.

Lucrarea este concepută în patru capitole:

Primul Capitol este rezervat explicaţiilor introductive în problematica noţiunii de comunicare in instituţiile publice, ca element component al sistemului de management al organizaţiei în general, cu accent pe funcţiile îndeplinite de acesta prin orientarea tuturor eforturilor către obiectivele stabilite. In spaţiul rezervat descrierii procesului de comunicare, am procedat astfel la o succintă prezentare a modalitatilor si modelelor de comunicare, cu luarea în considerare a tezelor exprimate în literatura de specialitate. De fapt, în cadrul acestui capitol s-a dorit o cercetare sintetică de domeniul managementului general a noţiunilor specifice componentelor structurii organizatorice, care se regăsesc în relatiile publice, privite ca elemente ale procesului de comunicare la nivelul instituţiei publice, în măsură să ne introducă în mod graduat în problematica destul de complexă a sistemului organizatoric al administraţiei publice. pentru aceste considerente, am înţeles să încheiem acest capitol cu explicaţii privind dimensiunea juridica privind liberul acces la informaţiile de interes public si transparenta decizionala

Cel de-al doilea Capitol vine să dezvolte problematica noţiunii de comunicare, relativă la campania de relatii publice, prin definirea notiunii de campanie de relaţii publice si prin explicarea în detaliu a diferitelor tipuri de campanii. De asemenea în acest spaţiu, am înţeles, pe parcursul celei de-a doua secţiuni, să procedăm la o analiză a strategiei de campanie, cu expuneri analitice privind elaborarea şi planificarea strategică a unei campanii de relaţii publice.

Preview document

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 1
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 2
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 3
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 4
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 5
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 6
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 7
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 8
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 9
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 10
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 11
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 12
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 13
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 14
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 15
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 16
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 17
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 18
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 19
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 20
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 21
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 22
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 23
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 24
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 25
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 26
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 27
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 28
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 29
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 30
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 31
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 32
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 33
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 34
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 35
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 36
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 37
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 38
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 39
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 40
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 41
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 42
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 43
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 44
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 45
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 46
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 47
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 48
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 49
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 50
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 51
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 52
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 53
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 54
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 55
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 56
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 57
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 58
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 59
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 60
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 61
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 62
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 63
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 64
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 65
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 66
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 67
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 68
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 69
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 70
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 71
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 72
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 73
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 74
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 75
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 76
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 77
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 78
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 79
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 80
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 81
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 82
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 83
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 84
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 85
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 86
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 87
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 88
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 89
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 90
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 91
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 92
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 93
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 94
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 95
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 96
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 97
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 98
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 99
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 100
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 101
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 102
Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Transparenta Bugetara in Cadrul Administratiei Publice Locale
  • 03anexe
   • 1norme.doc
   • 2organigrama.doc
   • 3Exemplu practic de sondaj opinie.doc
   • 4 buget pe scurt.doc
   • 5poster.doc
   • 6reduceri.doc
   • 7pliant prioritati.invest.doc
   • 8priorinvest.doc
  • 00coperta & plan.doc
  • 01CONTINUTCap. 1-4.doc
  • 02bibliografie.doc
  • 03cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Satisfacția cetățeanului fata de serviciile administrației publice

I. INTRODUCERE : Tema aleasă de mine în această lucrare este : SATISFACŢIA CETĂŢEANULUI FAŢĂ DE SERVICIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (STUDIU DE CAZ...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Transparența Decizională în Administrația Publică

Introducere Implicarea cetăţenilor în administrarea localităţii în care trăiesc este nu numai benefică, dar şi necesară. Cei aleşi în...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Metode de Cercetare și Tehnici de Investigare

Capitolul I 1. Metode in stiinta administrativa-Consideratii generale Ştiinta administraţiei,ca oricare altã ştiinţã,presupune nu numai...

Transparență în procesul decizional. Studiu de caz - Județul Cluj

Capitolul I. I.1.Contextul actual Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Cu un PIB/locuitor de 7.743 euro în...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale...

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Organizarea Procesului Bugetar la Primăria Săveni

Capitolul 1 Organizarea și funcționarea unității administrativ-teritorială 1.1 Scurt istoric Primăria orașului Săveni reprezintă administrația...

Problema TVA în Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

Ai nevoie de altceva?