Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 26139
Mărime: 173.32KB (arhivat)
Publicat de: Melina Gheorghiu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere.1
 2. CAPITOLUL I 3
 3. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 3
 4. 1.1. Conceptul de impozite şi taxe locale 3
 5. 1.2. Clasificarea impozitelor şi taxelor locale 5
 6. 1.2.1. Clasificarea impozitelor 5
 7. 1.2.2. Clasificarea taxelor 6
 8. 1.3. Prezentarea Comunei Cacica 6
 9. CAPITOLUL II 12
 10. AŞEZAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 12
 11. 2.1. Elemente tehnice ale impozitelor 14
 12. 2.2. Aşezarea impozitul şi taxei pe clădiri 15
 13. 2.3. Aşezarea impozitul şi taxei pe teren 22
 14. 2.5. Aşezarea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 24
 15. 2.6. Aşezarea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 24
 16. 2.7. Impozitul pe spectacole 24
 17. 2.8. Aşezarea taxei hoteliere 24
 18. 2.9. Aşezarea taxelor speciale 24
 19. 2.10. Aşezarea altor taxelor locale 24
 20. 2.11. Taxele judiciare de timbru 24
 21. 2.12. Taxele extrajudiciare de timbru 24
 22. CAPITOLUL III 24
 23. FUNDAMNENTAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN PROCESUL ELABORĂRII BUGETELOR LOCALE 24
 24. 3.1. Metode de fundamentare a veniturilor în elaborarea bugetelor locale 24
 25. 3.2. Fundamentarea veniturilor proprii provenite din impozite şi taxe locale 24
 26. CAPITOLUL IV 24
 27. ADMINISTRAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 24
 28. 4.1. Încasarea impozitelor şi taxelor locale 24
 29. 4.2. Analiza încasărilor din impozitele şi taxele locale bugetului local al comunei Cacica 24
 30. 4.3. Concluzii şi propuneri 24
 31. Bibliografie.67

Extras din proiect

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare

(pe exemplul comunei Cacica)

INTRODUCERE

În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi taxelor este abordată atât de pe poziţia contribuabililor plătitori, cât şi din punctul de vedere al activităţii desfăşurate de aparatul fiscal.

Impozitele şi taxele locale influenţează pe de o parte, în mod direct sau indirect persoanele fizice sau juridice, indiferent de modul de desfăşurare a activităţii şi de sursa de realizare a veniturilor impozabile, iar pe de altă parte (influenţează) veniturile fiscale ale bugetului local, respectiv bugetul de stat.

Pe parcursul întregii lucrării am urmărit fazele procedurii fiscale ale impozitelor şi taxelor locale: aşezare, fundamentare, administrarea, respectiv încasarea impozitelor şi taxelor locale.

Impozitele şi taxele locale constituie resurse indispensabile funcţiilor şi sarcinilor statului. Ele constituie "baza economică" a funcţionării statului şi instituţiile sale, deşi impozitele şi taxele locale nu deţin o pondere în cadrul resurselor bugetare.

Tema abordată: "Impozitele şi taxele locale: aşezare şi administrare" are un înalt grad de dificultate ştiinţifică şi aplicativă. În elaborarea lucrării am avut în vedere reglementările legale fundamentale din domeniul fiscal, respectiv Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi alte reglementări principale, cu caracter sau incidenţă fiscală. Legislaţia fiscală din ţara noastra, aplicată în ultima perioadă conţine prevederi menite să contribuie la armonizarea acestuia cu cea a Uniunii Europene, dar în acelaşi timp urmărindu-se elaborarea şi promovarea polticii sale fiscale corespunzătoare.

Am ales această temă: " Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare ", deoarece fac parte din viaţa noastră, guvernată de domeniul fiscal şi în acelaşi timp toţi suntem contribuabili, plătitori de impozite şi taxe, în calitate de persoane fizice sau juridice.

Această temă este o temă destul de controversată şi trebuie abordată atât din punct de vedere legislativ, cât şi practic. Deoarece este un domeniu, controverst în continuă prefacere şi este departe de a fi complet elaborat şi definit în ştiinţa finanţelor. În acest sens am citat următorul mooto, aparţinând lui Nicolae Iorga: " Practica este o grosălănie fără teorie şi teoria este o zădărnicie fără fără cunoaşterii practicii şi îndreptarea către dânsa″

Posibilitatea de a stabili impozitele şi taxe speciale, nu poate să se transforme într-o competenţă efectivă a administraţiei, deoarece obiectivul dezvoltării locale impune o relaxare fiscală." Astfel, se confirmă, un vechi proverb popular: " Ceea ce dă statul cu o mână, ia cu cealaltă".

Lipsa puterii decizionale efective în materia fiscală este evidentă în România. În general, se apreciază că dacă ponderea veniturilor fiscale proprii este sub 20 % administraţiile au o putere decizională foarte redusă. Nu putem vorbi de o autonomie financiară reală a administraţiilor locale, decât la un nivel al veniturilor fiscale proprii de peste 40 %.

Din tema abordată, reiese una dintre problemele fundamentale cu care ne confruntăm, este cantitatea de servicii publice puţine, care este direct proporţional cu gradul de autonomie locală.

În acest context, lucrarea de faţă, prin conţinutul său ştiinţific, practic, legislativ, încearcă să aducă în actualitate principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu aşezarea, urmărirea şi perceperea principalelor venituri fiscale din România, cu impact economico-social atât asupra agenţiilor economici, cât şi asupra persoanelor fizice.

CAPITOLUL I

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

1.1. Conceptul de impozite şi taxe locale

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află bunurile impozabile.

Impozitele şi taxele locale se individualizează în ansamblul impozitelor şi taxelor prin următoarele:

- bunurile impozabile sau taxabile sunt situate în unităţile administrativ-teritoriale;

- resursele provenite din impozite şi taxe locale se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor publice din bugetele locale;

- impozitele şi taxele locale reprezintă instrumentele de manifestare a autonomiei locale.

Preview document

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 1
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 2
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 3
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 4
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 5
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 6
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 7
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 8
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 9
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 10
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 11
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 12
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 13
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 14
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 15
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 16
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 17
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 18
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 19
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 20
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 21
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 22
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 23
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 24
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 25
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 26
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 27
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 28
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 29
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 30
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 31
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 32
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 33
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 34
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 35
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 36
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 37
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 38
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 39
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 40
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 41
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 42
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 43
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 44
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 45
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 46
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 47
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 48
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 49
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 50
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 51
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 52
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 53
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 54
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 55
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 56
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 57
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 58
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 59
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 60
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 61
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 62
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 63
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 64
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 65
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 66
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 67
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 68
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 69
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 70
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 71
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 72
Impozitele și taxele locale - așezare și administrare - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Impozitele si Taxele Locale - Asezare si Administrare.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe și impozite cuvenite bugetului Primăriei Sinești

Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Taxa pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Lucrarea de fata îsi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile în...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozitele și Taxele Locale

Cap.I. SISTEMUL BUGETAR 1.1. Continutul si caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentala a finantelor la...

Așezarea și Perceperea Impozitelor și Taxelor Locale la Primăria Comunei Bălăceana

1. Noțiunea de impozite și taxe locale Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale, ale unităţilor...

Reglementarea și Calculul Impozitelor și Taxelor Locale

1. Principiile generale ale fiscalitatii Intr-o definitie sintetica a fiscalitatii, putem spune ca aceasta este formata din totalitatea taxelor...

Te-ar putea interesa și

Teoria generală a taxelor și impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Valea Lupului

CAPITOLUL I ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA PRIMǍRIA “VALEA LUPULUI” 1.1.Scurt istoric Comuna “Valea Lupului”,ca nouă formă de organizare a...

Organizarea și funcționalitatea la SC Sedcom Libris SA Iași

Cap. I Organizarea şi funcţionalitatea la S.C. Sedcom Libris S.A. Iaşi 1.1. Scurt istoric Potrivit documentelor din arhive, S.C. Sedcom Libris...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Bugete Publice și Fiscaliate (Posta Romana)

Capitolul.1. 4 Capitolul.1. 1.1.Prezentare generală a societăţii: Poşta Română este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, care se...

Monografie la Proces Bugetar Public

I. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. CRAI NOU S.A. 1. SCURT ISTORIC Societatea comercială Crai Nou S.A. îşi are sediul în...

Administrația Finanțelor Publice

I. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice Targu-Frumos I.1. Scurt istoric al Adminstratiei Finantelolr Pulice Targu-...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său

1.Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale Pentru a-şi putea exercita funcţiile şi sarcinile, organele locale ale puterii şi...

Ai nevoie de altceva?