Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14095
Mărime: 99.52KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Vasilescu
Puncte necesare: 12
ASE , Facultatea de Management-Administraţie Publicã

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – Prezentarea Primariei sectorului 2 Bucuresti
 2. 1. Caracteristici generale
 3. 2. Caracteristici economico-financiare
 4. 3. Procese de management desfasurate in Primaria sectorului 2 Bucuresti
 5. CAPITOLUL II - Elemente privind strategia Primariei sectorului 2 Bucuresti
 6. 1. Elaborarea strategiei
 7. - Formularea misiunii Primariei
 8. - Stabilirea obiectivelor strategice
 9. - Modalitati de realizare a obiectivelor strategice
 10. - Dimensionarea resurselor alocate
 11. - Precizarea termenelor
 12. 2. Implementarea strategiei
 13. CAPITOLUL III – Subsistemul decizional
 14. - Principalele particularitati ale procesului decizional potrivit legislatiei si organizarii interne
 15. - Analiza sistemului decizional
 16. - Analiza incadrarii tipologice
 17. CAPITOLUL IV – Subsistemul organizatoric
 18. - Analiza subsistemului organizatoric
 19. - Reproiectarea structurii organizatorice
 20. CAPITOLUL V – Subsistemul informational
 21. - Analiza subsistemului informational
 22. - Reproiectarea subsistemului informational
 23. CAPITOLUl VI – Resursele umane in Primaria sector 2 Bucuresti
 24. - Modalitati de evaluare si control a personalului
 25. CAPITOLUL VII- Diagnostic global
 26. - Puncte forte
 27. - Puncte slabe
 28. - Recomandari
 29. CAPITOLUL VIII– Aplicatie

Extras din proiect

CAPITOLUL I

PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI

CARACTERISTICI GENERALE:

Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizãrii serviciilor publice, eligibilitãţii autoritãţilor adninistraţiei publice locale, legalitãţii şi al consultãrii cetãţenilor în soluţionarea problemelor sectoriale de interes deosebit conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale.

Prin autonomie localã se înţelege dreptul şi capacitatea efectivã a autoritãţilor administaţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivitãţilor locale pe care le reprezintã, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercitã de consiliul sectorului 2 şi primar, autoritati ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Autonomia localã este numai administrativã şi financiarã. Autonomia localã priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile,precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, dupã caz.

Primãria sectorului 2 Bucuresti este o instituţie publicã cu activitate permanentã, care aduce la îndeplinire efectivã hotãrârile Consiliului sectorului 2 şi soluţioneazã problemele curente ale colectivitãţii locale şi este constituitã din primar, viceprimari, secretar şi aparatul propriu al Consiliul sectorului 2 Bucuresti

Managementul Primãriei sectorului 2 Bucuresti este asigurat de:

- Primar;

- Viceprimari;

- Secretar;

- Aparatul Propriu al Consiliului sectorului 2;

- Directorii de direcţii;

- Sefii de compartimente.

Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Consiliului al sectorului 2 Bucuresti. Pentru personalul de management şi execuţie, documentele ce consemneaza sarcinile, competenţele şi responsabilităţile sunt fişele de post.

Primarul este ales în sector de cãtre cetãţenii cu drept de vot, care domiciliazã în sectorul 2

În calitate de autoritate executivã, prin care se realizeazã autonomia localã, primarul are obligaţia legalã de a rezolva problemele ce intereseazã localitatea, asigurând aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului sectorului 2

CARACTERISTICI ECONOMICO-FINANCIARE:

Pentru a analiza situaţia economico–financiarã a primãriei, se iau în considerare situaţiile informaţionale cu privire la performanţele economico–financiare ale primãriei precomizate şi realizate într-un interval de timp de minimum 2 ani în vederea formulãrii unor concluzii sub forma punctelor forte, a punctelor slabe şi a recomandãrilor. Având în vedere cã primãria este o instituţie publicã bugetarã, vom prezenta, pentru a face o analizã a situaţiei economico-financiarã, raportul explicativ cu privire la execuţia bugetului pe o perioadã de minim 2 ani:

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Nr. Rd Denumirea indicatorilor

Nivel anul

2001 Nivel anul

2002 %

2002-2001

1 Venituri totale

(rd.2+rd.69+rd.76+rd85+rd89) 117866844

178547847 151,48

2 Venituri proprii-totale

(rd.3+rd.49+rd.54) 65222141 85602646 131,24

3 I.Venituri curente

(rd.4+rd.32) 49877419 71530618 143,41

4 A.Venituri fiscale

(rd.5+rd.25) 41251085 57026319 138,24

5 A1.Impozite directe

(rd.6+rd.7+rd.17+18+21) 40039502 54585933 136,33

6 Ipozitul pe profit

(De la regiile autonome şi societãţile comerciale de subordonare localã potrivit alin.1 din Legea bugetului pe anul 1998) 2820818 3657484 129,66

7 Ipozite şi taxe de la populaţie

(rd.8 la rd.16) 25603687 26332910 102,84

8 Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale

1087306

545466

50,16

Preview document

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 1
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 2
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 3
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 4
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 5
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 6
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 7
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 8
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 9
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 10
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 11
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 12
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 13
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 14
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 15
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 16
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 17
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 18
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 19
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 20
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 21
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 22
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 23
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 24
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 25
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 26
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 27
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 28
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 29
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 30
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 31
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 32
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 33
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 34
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 35
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 36
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 37
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 38
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 39
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 40
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 41
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 42
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 43
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 44
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 45
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 46
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 47
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 48
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 49
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 50
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 51
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 52
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 53
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 54
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 55
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 56
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 57
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 58
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 59
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 60
Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Organizarea, Atributiile si Functionarea Primariei Sectorului 2 Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Prezentarea Primăriei Sectorului II

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Direcţia...

Direcția pentru Protecția Copilului în Sectorul 5

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1.Denumirea institutiei publlice, profil, obiect de activitate predominanta....

Implementare sistem de management al calității în administrația publică - studiu de caz

I.INTRODUCERE 1.Abordarea şi dezvoltarea managementului calităţii Conceptul de calitate nu este o invenţie a timpurilor moderne. Respectarea...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Ai nevoie de altceva?