Finanțe publice

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4542
Mărime: 2.04MB (arhivat)
Publicat de: Costel B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE

La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a marcat.evolutia finantelor publice.

În Evul mediu si antichitate au existat doar elemente de FP, deoarece prevederile la dispoziția statului erau preponderent în natură (disma, claca, bir) deoarece banii nu aveau o circulație generalizată.

În sens modern putem vorbi o dată trecerea la capitalism cand economia de schimb se generalizează folosirea banilor este predomonantă

Împlicarea statului în economie se accentuează treptat , de la mentinerea ordinii interne și asigurarea funcționării instituțiilor specifice la asumarea unui rol în economieși în plan social.

La nivel internațional prin apartenențe la organizatii internaționale sau integraționiste. (UE)

S 2 CONCEPTUL DE FINANȚE PUBLICE ȘI CONȚINUTUL ECONOMIC AL ACESTORA

Finanțele publice exprimă relația socială în forma bănească prin intermediul căruia statul își constituie fondurile la dispoziția sa pt îndeplinirea funcției pe care le au , fonduri npe care le gestionează folosindf metode, tehnicii și instituții de specialitate avînd la baza reglementari juridice.

Formare și repartizarea fondurilor banesti reprez. un transfer de putere de cumpărare în dublu sens : de la persoane fizice la pers. juridice către stat și invers.

Relațiile economicegenerate de procesele ce au loc în dublu sens au următoarele trasaturi:

- Îmbracă forma banească

- Reprez. Un transfer de putere de cumpărare și nu o schimbare a formei valorii

- Nu presupune o contra prestație directă si cu caracter nerambursabil, cu exceptia împrumuturilor publice

- Au drept scop satisfacerea unor nevoi publice

CONCEPTIA CLASICĂ: privind FP este promovată de doctrina liber clasică și susține lipsa de intervenție a statului în economie

Clasicii consideră că economia se poate regla de la sine, acestia considerau că economia trebuie să cheltuiască cît mai puțin iar bugetul de stat să fie obligatoriu echilibrat, neacceptandu-se noțiunea de deficit bugetar.

CONCEPTIA MODERNĂ- promotor este KEYNES , ce sustine intervenția statului în economi, în special în domeniul ecomic, prin investiții în sectorul cheie ce nu atrage interesul privat precum infrastructuri, învățămant, asistență socială.

În prezent asistăm la o schimbare de orientare a statelor, care aleg să privatizeze domenii cheie precum energie, sanatate, etc.

Functiile finantelor publice

S 3 FUNCTIA DE REPARTITIE

Aceasta functie are 2 faze strans legate intre ele

a) Constituirea fondurilor de resurse financiare publice

- Categoriile ce participa la constituire sunt: persoanele fizice, pers. juridice, institutiile publice si unitatile din subordinea acestora

- Forma prin care participa aceste categorii la constituirea resurselor publice poate fi:

Contribuie la asigurari sociale, varsaminte din profilul net al regiilor autonome, varsaminte din realizarile anumitor institutii publice, amenzi, penalitati, majorari, revedente si chirii, venituri din vanzarea unor bunuri ale statului, imprumuturi si donatii

In economia tarii noastre impozitele si taxele participa cu 80-90% din totalul resurselor financiare, p.b iar participantii provin din toate sectoarele sociale public, privat si mixt.

B) Repartizarea

- repartizarea este precedata de urm. actiuni:

Inventarierea nevoilor sociale din anul respectiv;

Cuantificarea acestor nevoi in expresie baneasca;

Ierarhizarea nevoilor in functie de importanta

- Forma pe care o imbraca distribuirea poarta denumirea de cheltuieli publice

- Destinatiile cheltuielilor publice sunt: invatamant, sanatate, armata, cultura, actiuni economice.

- Procentul destinatiilor este stabilit anual in bugetul de stat in functie de politicile economice promovate de guvern

Importanta functiei de repartitie trebuie apreciata in functie de transferurile de valoare ce au loc de la diferite persoane fizice si juridice la fondurile banesti publice si de la acestea catre diversi beneficiari precum si dupa transormarile pe care le produc in economie.

S 4 FUNCTIA DE CONTROL

Deoarece fondurile financiare publice constituie la dispozitia statului apartin intregii soceitati se impune nevoia urmaririi modului in care sunt cheltuite aceste resurse si cum se realizeaza alocarea lor cat si eficienta cu care au fost cheltuite.

Prin control ar trebui sa se evite irosirea avutului public, sa se previna efectuarea unor cheltuieli inoportune sau inegale, sa se determine alocarile ineficiente si sa se ia masuri pt eficientizarea modului de cheltuire, sa se repare prejudiciul acolo unde este descoperit.

Toate acestea in scopul intamplarii unui .. de ordine si disciplina in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici.

Domeniile de activitate sunt controlate din 3 puncte de vedere

1. Al sarcinilor specifice fiecarui sector

2. Al efortului financiar depus de stat

3. Al efectelor utile ale respectivelor activitati ce pot fi cuantificate in bani

Sarcinile specifice se controleaza prin intermediul organelor specializate in acel domeniu in timp ce pt 2 si 3 controlul se poate efectua de organe cu profil economic fiind domenii comune tuturor sferelor de activitate. Institutia ce detine responsabilitatea ca principal organ de control este curtea de conturi dar indeplinesc atributii si organe din cadrul ministerului finantelor publice, organe ale ministerelor.

Sistemul finantelor publice din Romania

S 5 COMPONENTELE SISTEMULUI BUGETAR

a) Un sistem de relatii economice in expresie baneasca ce exprima un transfer de valoare, relatii ce apar in .. intre diferitele bugete prin care sunt gestionati banii publici.

b) Un sistem de substitutii si organe ce participa la realizarea relatiilor financiare, la constituirea si distribuirea fondurilor de resurse financiare public si la executarea controlului financiar.

c) Un sistem de norme juridice ce reglementeaza activitatea in domeniul finantelor publice.

Sistemul bugetar este compus potrivit legii nr. 500 din 2002 din bugetul de stat:

- Bugetul asigurarii sociale de stat

- Bugetele locale

- Bugetele fondurilor speciale

- Bugetul trezoreriei statului

- Bugetul institutiilor publice autonome

- Bugetele institutiilor pub. Finantate integral sau partial si bugetul statului

- Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat

- Bugetele fondurilor externe nerambursabile

Bugetul de stat

Este principala forma de gestionare a resurselor financiare ale statului acesta deruland aprox. 90% din resursele financiare bugetare.

La elaborarea si executia acestuia un rol important revine ministerului F.P. si Guvernului iar aprobarea si rectificarea sa se face prin lege de catre parlament.

Resursele financiare sunt constituite din impozite si taxe iar destinatia acestora o reprezinta cheltuielile social economice pt aparare si ordin publica, sanatate, cultura, etc.

Bugetul de stat este singurul care se poate intocmi, aproba si executa cu deficii bugetare.

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Are drept scop constituirea resurselor financiare necesare pt acoperirea cheltuieilor cu pensiile, asigurarile de accidente de munca sau boala, concedii de maternitate, ajutor de deces.

Resursele financiare pt acest buget provin din contributiile obligatorii platite in acest sens.

In elaborarea si executarea acestui buget alaturi de ministerul F.P si Guvern participa si ministerul de resort iar aprobarea acestuia se realizeaza tot de parlament.

Bugetele locale

Reprezinta instrumentele financiare prin care autoritatea locala isi procura fondurile necesare finantarii actiunilor de interes local si judetean.

Resursele financiare se constituie din venituri proprii obtinute din venituri fiscale, taxe notariale si venituri nefiscale.

Transferuri de la bugetul de stat sub forma unor sume defalcate din TVA si impozite pe venit.

Subventii

Cheltuielile finantate din aceste bugete sunt directionate in proportie de peste 60% spre cheltuieli social culturale aproximativ 10% asistenta sociala, cultura 3-4%, lucrari si servicii publice si actiuni economice.

Elaborarea si executia acestor bugete se realizeaza de catre ordonatorii principali de credite iar aprobarea si rectificarea se realizeaza de catre C.L si C.J

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5
Finanțe publice - Pagina 6
Finanțe publice - Pagina 7
Finanțe publice - Pagina 8
Finanțe publice - Pagina 9
Finanțe publice - Pagina 10
Finanțe publice - Pagina 11
Finanțe publice - Pagina 12
Finanțe publice - Pagina 13
Finanțe publice - Pagina 14
Finanțe publice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Finante publice.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?