Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 30751
Mărime: 221.25KB (arhivat)
Publicat de: Sava Mihai
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALA
 2. 1.1 DEFINITIA IMPOZITELOR SI TAXELOR .pag. 4
 3. 1.2 ELEMENTE TEHNICE.pag. 4
 4. 1.3 CLASIFICAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR.pag. 7
 5. 2. EFECTELE FISCALITATII
 6. 2.1 EFECTELE ECONOMICE.pag.18
 7. 2.1.1. EFECTELE ECONOMICE ASUPRA IMPOZITELOR DIRECTE .pag 19
 8. 2.1.2. EFECTELE ECONOMICE ASUPRA IMPOZITELOR INDIRECTE.pag 24
 9. 2.2 EFECTELE JURIDICE .pag 26
 10. 2.3. EFECTELE PSHIO-SOCIALE.pag 27
 11. 2.3.1. EFECTELE PSIHOLOGICE. .pag 27
 12. 2.3.2. EFECTELE SOCIALE.pag 28
 13. 2.3.2.1. EFECTELE SOCIALE ASUPRA IMPOZITELOR DIRECTE.pag 29
 14. 2.3.2.2. EFECTELE SOCIALE ASUPRA IMPOZITELOR INDIRECTE.pag 31
 15. 3. COMPORTAMENTUL CONTRIBUABILULUI
 16. 3.1 EFECTE ASUPRA CONTRIBUABILILOR.pag 34
 17. 3.1.1. EFECTUL DE ANUNT.pag 35
 18. 3.1.2 EFECTUL DE VENIT.pag 40
 19. 3.2 DECLARATIILE CONTRIBUABILULUI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE.pag 42
 20. 4. STUDIU DE CAZ
 21. 4.1. EFECTE ASUPRA VALORII ADAUGATE SI INVESTITIILOR.pag 44
 22. 4.2. EFECTE ASUPRA CONTRIBUABILULUI.pag 48
 23. 4.3. EFECTE ASUPRA CONSUMULUI POPULATIEI SI ECONOMISIRII .pag 51
 24. 4.4. EFECTE ASUPRA POPULATIEI SI CASTIGULUI SALARIAL .pag 54
 25. 4.5. EFECTE ASUPRA FLUXURILOR ECONOMICE .pag 57
 26. CONCLUZII.pag 61
 27. BIBLIOGRAFIE.pag 63

Extras din proiect

Cap.1 Elemente de teorie fiscală

1.1 Definirea taxelor şi impozitelor

Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces complex şi de durată, început o dată cu destrămarea comunei primitive, apariţia statului şi a proprietăţii private, scindarea societăţii în clase sociale, dezvoltarea forţelor de productie şi a relaţiilor marfă bani.

În economiile moderne, statele colectează impozite atât pentru finanţarea cheltuielilor, cât şi pentru îndeplinirea triplului său rol de stabilizare, de distribuire şi de alocare. De asemenea, impozitele sunt utilizate ca pârghii de intervenţie în scopul stabilizării nivelului de ocupare a forţei de muncă şi a capacităţilor, a preţurilor şi a balanţei de plăţi, ca şi pentru realocarea mai eficientă a resurselor din societate.

Definiţiile date impozitelor sunt multiple, fiecare dintre acestea reflectând poziţia autorilor respectivi în legatură cu criteriile dimensionării sarcinilor fiscale.

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie, cu titlu nerambursabil datorată, conform legii bugetului, de către persoanele fizice sau persoanele juridice pentru veniturile pe care le obţin sau pentru bunurile pe care le posedă .

Taxele, ca formă a impozitelor indirecte, reprezintă plăţile pe care le fac diferite persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate în favoarea lor de anumite instituţii de drept public .

Taxele întrunesc majoritatea trăsăturilor specifice impozitelor directe şi anume:

- caracter obligatoriu;

- titlu nerambursabil;

- urmărire în caz de neplată;

Între impozite şi taxe există unele deosebiri . Astfel în cazul impozitului lipseşte cu totul obligaţia prestării unui serviciu direct şi imediat din partea societăţii, situaţia fiind inversă în ceea ce priveşte taxele.

Deosebiri între impozite şi taxe există şi în ce priveşte modul de determinare a cuantumului acestora . Astfel, cuantumul impozitului se stabileşte, în principal, în funcţie de venitul impozabil, în timp ce mărimea taxei este influenţată, în general de natura serviciului prestat.

Termenele de plată sunt stabilite la date fixe – pentru impozite – şi în momentul solicitării sau după efectuarea prestaţiei serviciilor – la taxe.

În ce priveşte deosebirile din punct de vedere al echivalentului ; în unele cazuri aceasta are un caracter relativ deoarece sunt reglementate şi taxe care se percep fără un echivalent direct şi imediat, precum şi taxe care numai în parte reprezintă echivalentul serviciului prestat (de exemplu, taxele locale care se datorează anual de către persoanele fizice care posedă mijloace de transport ).

1.2 Elemente tehnice ale prelevărilor fiscale

În virtutea faptului că prelevarea fiscală are caracter obligatoriu (statuată prin legi), transferul de valoare pe care îl incumbă aceasta generează un raport fiscal de natura juridica între persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi stat, pe de alta parte. Documentul care atestă existenţa raportului juridic amintit poartă denumira de titlu de creantă fiscală şi detaliază în cuprinsul său o serie de componente - elemente tehnice - prin intermediul cărora se particularizează o anumită prelevare fiscală, principale fiind: denumirea, subiectul pasiv, subiectul activ, suportatorul obiectul impozabil, unitatea de impunere, cota de impunere, asieta, debitul fiscal termenul de plată.

1. Denumirea ilustrează numele prelevării fiscale în stransă legatură cu lexicul ţării care o instituie, aşa cum reiese aceasta din dispoziţiile legale. Componenta face de regulă referire la conţinutul economic al prelevării obligatorii, însa există multe situaţii în care acest lucru nu se întâmplă.

2. Subiectul activ (beneficiarul) reprezintă subiectul îndrituit prin lege să încaseze cuantumul prelevării fiscale, acesta nefiind altcineva decat autoritatea statului (autoritate publica centrală, autoritaţile publice locale sau alte organisme cu caracter public).

3. Subiectul pasiv (contribuabil sau subiectul prelevării fiscale) este persoana fizică sau juridică obligată prin lege să plătească statului cuantumul prelevării fiscale, transferul de valoare efectuat derulându-se în relaţie directă cu statul (plata prelevării fiscale nu este mijlocită de nici un intermediar).

4. Suportatorul relevă persoana fizică sau juridică la care în urma impunerii i se diminuează puterea de cumpărare. De notat este şi faptul că nu în toate cazurile suportatorul este una şi aceeaşi persoană cu contribuabilul.

5. Obiectul impozabil reprezintă materia care se supune impunerii şi a cărei deţinere determină individualizarea obligaţiei de plată a prelevării fiscale. În teoria şi practica mondială există trei categorii de obiecte impozabile: venitul, averea şi cheltuiala (consumul).

6. Unitatea de impunere denotă unitatea de masură prin care se exprimă

mărimea obiectului impozabil şi are fie o expresie monetară (unitatea monetară -

cazul în care obiectul impozabil este venitul sau cheltuiala), fie o expresie fizico-

naturală (metrul pătrat, hectarul, kilogramul, tona, etc. - cazul în care obiectul

impozabil este averea).

7. Cota de impunere constituie valoarea prelevării fiscale stabilită pentru fiecare unitate de impunere, putând să capete fie o formă fixă (valoare absolută) pe unitatea de impunere, fie o formă procentuală (valoare relativă) aplicată unităţii de impunere.

Existenţa cotei relative a determinat particularizarea a patru tehnici diferite de impunere în forma procentuală: impunerea proporţională, progresivă, regresivă şi degresivă.

a) Impunera în cota procentuală proporţională presupune că asupra valorii obiectului impozabil se aplică o cotă procentuală unică, care nu se modifică odată cu modificarea valorii obiectului impozabil.

b) Impunerea în cote procentuale progresive constă în aplicarea asupra valorii obiectului impozabil a unei cote procentuale care creşte fie într-un ritm constant, fie într-un ritm variabil pe masură ce valoarea obiectului impozabil creşte. Se observă astfel că trend-ul de majorare a prelevării fiscale este superior dinamicii creşterii valorii materiei impozabile.

Există doua variante ale impunerii în cote progresive de impunere: impunerea în regresie simplă (se aplică asupra valorii obiectului impozabil procentul de impunere aferent tranşei de încadrare) şi impunerea în progresie compusă (materia impozabilă divizată pe mai multe tranşe, iar asupra valorii fiecărei tranşe se aplică cote de impunere procentuale crescătoare).

Acelaşi efect de progresivitate se poate obţine şi prin practicarea impunerii progresive prin deducere sau a celei progresive prin detracţie, adică prin uzitarea cotei proporţionale de impunere în combinaţie cu scăderea de sume fixe fie din valoarea materiei impozabile, fie din cuantumul prelevării fiscale.

Preview document

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 1
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 2
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 3
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 4
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 5
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 6
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 7
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 8
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 9
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 10
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 11
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 12
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 13
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 14
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 15
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 16
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 17
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 18
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 19
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 20
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 21
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 22
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 23
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 24
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 25
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 26
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 27
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 28
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 29
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 30
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 31
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 32
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 33
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 34
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 35
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 36
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 37
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 38
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 39
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 40
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 41
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 42
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 43
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 44
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 45
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 46
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 47
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 48
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 49
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 50
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 51
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 52
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 53
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 54
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 55
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 56
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 57
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 58
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 59
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 60
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 61
Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Fiscalitatea si Comportamentul Contribuabilului.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Finanțe comportamentale

NPV - IRR - Asociatia Financial Executives International - NPV / IRR 75% - 0-4 importanta 3.1 - Durata de recuperare 57 % desi nu foloseste...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Analiza Comparativă a Impozitelor Directe și Indirecte

ARGUMENT Într-o economie de piaţă ‚’’explozivă’’ în care mărfurile şi banii au ajuns să circule cu viteze uluitoare, marile tranzacţii se fac cu...

Pârghiile economico-financiare utilizate de țara noastră

Capitolul 1 INTRODUCERE IN SFERA FINANTELOR PUBLICE Finantele publice reprezinta un intreg sistem de creare, prelucrare, analiza si redistribuire...

Organizarea și efectuarea controlului fiscal

FISCALITATE - OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului fiscal...

Forme de Determinare și Semnificații ale Presiunii Fiscale

Cap. 1 Semnificaţii ale presiunii fiscale şi forme de determinare a acesteia 1.1. Considerente generale Din cauza importanţei lor, prelevările...

Impactul fiscalizării în economia națională

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN FISCALITATE 1.1. Conceptul de fiscalitate În orice societate care a atins un anumit stadiu de dezvoltare, existenţa...

Ai nevoie de altceva?