Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3808
Mărime: 19.43KB (arhivat)
Publicat de: Carmina Scurtu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.

Continutul dreptului de proprietate este dat de prerogativele sau atributele pe care acesta i le confera titularului; dreptul ii ofera titulrului toate prerogativele imaginabile, exercitarea acestora fiind limitata doar de lege.

Aceste prerogative sunt cuprinse in 3 categorii:

-dreptul de a poseda- posesia este expresia juridica a aproprierii si a stapanirii bunului care constituie obiectul dreptului de proprietate.

-dreptul de a folosi bunul-atributul care-i permite proprietarului sa-l stapaneasca efectiv si in mod nemijlocit.El reprezinta in principiu dreptul proprietarului de a alege dupa bunul sau plac, gusturile si convingerile sale, intre multiplele utilizari posibile ale bunului.

Proprietarului i se cuvin fructele bunului(care sunt de 3 feluri :naturale, industriale sau civile)

-dreptul de a dispune de un lucru, care are 2 componente: dispozitia juridica si dispozitia materiala.

Dreptul de dispozitie juridica consta in prerogativa titualrului de a instraina sau de a greva bunul si in posibilitatea de a-si dezmembra dreptul de proprietate constituind pe temeiul sau drepturi reale in favoarea altor persoane.

Dispozitia materiala consta in posibilitatea de a dispune de substanta bunului, prin transformare, consumare sau chiar distrugere.

Dreptul de dispozitie este singurul a carui instrainare duce la pierderea dreptului de proprietate.

Caracterele dreptului de proprietate

1.Caracterul absolut scoate in evidenta faptul ca existenta sa nu depinde de niciun alt drept care sa-i serveasca drept temei al constituirii.

Caracterul absolut al dreptului de proprietate il face opozabil tuturor, toate celelalte persoane fiind obligate sa nu faca nimic de natura a-i aduce atingere.

2.Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate este singurul care-i confera titularului posibilitatea exercitarii concomitente a tuturor atributelor recunoscute de lg.

3.Caracterul perpetuu - inseamna ca acest drept are o durata nelimitata in timp si nu se stinge prin neuz.

Dreptul de proprietate dureaza atat cat dureaza bunul la care se refera, indiferent de schimbarile succesive ale titularilor acestuia.

In art 562 CC se mentioneaza expres ca si cauze ce duc la pierderea dr de proprietate pierderea bunului si uzucapiunea.

Pierderea bunului este distrugerea totala a bunului care face obiectul dreptului de proprietate.

Uzucapiunea sau prescriptia achizitiva este modul de dobandire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale- dezmembraminte ale dreptuluide proprietate- prin posedarea prelungita a unui bun, in termenul si conditiile prevazute de lege.Ca efect al uzucapiunii posesorul dobandeste un drept de proprietate exclusiva a bunului posedat.

Abandonarea bunului si renuntarea la dreptul de proprietate sunt alte doua cauze de incetare a dreptului de proprietate, iar exproprierea pentru cauze de utilitate publica si conficarea, care desi nu sunt mentionate expres ca fiind cauze ale stingerii dreptului de proprietate, fac si ele parte din aceasta categorie.

Limitele exercitarii dreptului de proprietate.

Limite materiale - sunt determinate de intinderea bunului care face obiectul acestui drept.

Limite corporale- obiect al dreptului de proprietate asupra unui teren nu-l constituie numai suprafata acestuia , ci si spatiul aflat deasupra solului si subsolul.

Drepturile proprietarului asupra solului si subsolului.

Preoprietarul are urmatoarele drepturi: sa faca deasupra solului si in subsolul terenului toate constructiile, lucrarile si plantatiile pe care le doreste; sa traga toate foloasele pe care constructiile, lucrarile sau plantatiile le-ar produce.

CC il obliga pe proprietarul terenului sa respecte drepturile tertilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor si apelor subterane, lucrarilor si instalatiilor subterane si altora asemenea, in conditiile si in limitele determinate de lege.

De ex , conform CR, bogatiile de interes public ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.Fac parte din aceasta categorie petrolul(titei, condens sau gaze naturale) si resursele minerale.

Cu privire la apele de suprafata , numai cele al caror curs are lungimi mai mici de 5 km si care au bazine hidrografice ce nu depasesc suprafatade 10km patrati , pe care apele nu curg permanent si albiile lor minore fac obiectul proprietatii private.Celelalte ape apartin domeniului public.

Limitele juridice

Reguli privind folosirea apelor

a) referitor la curgerea fireasca a apelor- proprietarul fondului inferior trebuie sa suporte scurgerea naturala a apelor care provin de pe fondul superior , fara a putea face lucrari care sa obstaculeze aceasta scurgere.

In cazul in care scurgerea apelor ii procvoaca totusi prejudicii, proprietarul fondului inferior poate cere autorizarea de a schimba directia apelor.

b)curgerea provocata a apelor

Proprietarul fondului inferior nu poate împiedica nici curgerea provocată de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, așa cum este cazul apelor care țâșnesc pe acest din urmă fond datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea terenurilor mlăștinoase, al apelor folosite într-un scop casnic, agricol sau industrial, însă numai dacă această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un șanț.

c)captarea apei necesare irigarii terenului

Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său apele naturale și artificiale de care poate dispune în mod efectiv are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusivă, să facă pe terenul riveranului opus lucrările necesare pentru captarea apei.Autorul lucararii va fi obligat sa aleaga acele solutii de natura sa aduca prejudicii minime; el va fi obligat si la plata unor despagubiri pentru acoperirea acestor prejudicii, despagubire ce trebuie sa fie justa si prealabila.

d) bligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa de a oferi surplusul vecinilor

Proprietarul căruia îi prisosește apa pentru necesitățile curente este obligat ca, în schimbul unei juste și prealabile compensații, să ofere acest surplus pentru proprietarul care nu și-ar putea procura apa necesară pentru fondul său decât cu o cheltuială excesivă.

e)Intrebuintarea izvoarelor

Proprietarul poate acorda orice întrebuințare izvorului ce ar exista pe fondul său, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobândite de proprietarul fondului inferior.

Proprietarul fondului pe care se află izvorul nu poate să îi schimbe cursul dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei localități de apa necesară pentru satisfacerea nevoilor curente.

Picatura stresinii

Proprietarul este obligat să își facă streașină casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin.

Distanta minima pentru constructii si plantati

Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar(la aceeasi distanta se pot situa plantatii de pomi si garduri vi), dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.

Preview document

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 1
Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 2
Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 3
Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 4
Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 5
Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Drept civil - Limite si dreptul de proprietate publica.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Ai nevoie de altceva?