Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 30643
Mărime: 121.76KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13
Dreptul de proprietate publica şi modurile de dobandire

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE 5
 3. 1.1. Dreptul de proprietate şi proprietatea 5
 4. 1.2. Noţiunea de proprietatea privată 6
 5. 1.3. Noţiunea de proprietatea publică 7
 6. 1.4 Atributele dreptului de proprietate 8
 7. 1.5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 9
 8. 1.6. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 11
 9. 1.7 Limitele dreptului de proprietate publică 15
 10. CAPITOLUL II. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ 17
 11. 2.1. Consideraţii generale 17
 12. 2.2. Domeniul public 20
 13. 2.2.1. Clasificarea bunurilor aparţinând domeniului public. 21
 14. 2.2.2. Bunurile din domeniul public 23
 15. 2.2.3. Domeniul public al statului 26
 16. 2.2.4. Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 28
 17. 2.2.5. Regimul juridic special al unor bunuri din domeniul public 31
 18. 2.2.6. Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor din domeniul public 32
 19. 2.3. Domeniul privat 33
 20. CAPITOLUL III. DREPTURILE REALE CORESPUNZĂTOARE PROPRIETĂŢII PUBLICE 38
 21. 3.1. Dreptul de administrare 38
 22. 3.2. Dreptul de concesiune 41
 23. 3.3. Închirierea bunurilor proprietate publică 43
 24. 3.4. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit 43
 25. CAPITOLUL IV. CAZURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ 45
 26. 4.1. Cazuri de dobândire a dreptului de proprietate publică 45
 27. 4.2. Achiziţiile publice 46
 28. 4.3. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 46
 29. 4.3.1. Utilitatea publică şi declararea acesteia 47
 30. 4.3.2. Măsuri premergătoare exproprierii 50
 31. 4.3.3. Exproprierea şi stabilirea despăgubirilor 52
 32. 4.3.4. Plata despăgubirilor şi punerea în posesie a expropriatorului 55
 33. 4.3.5. Dreptul de folosinţă şi de retrocedare 56
 34. 4.4. Rechiziţiile de interes public 57
 35. 4.5. Trecerea unui bun proprietate publică dintr-un domeniul în altul. 60
 36. 4.6. Confiscarea 66
 37. 4.7. Amenda 71
 38. 4.8. Executarea silită 76
 39. 4.9. Moştenirile vacante 76
 40. 4.10. Donaţiile şi legatele 78
 41. 4.11. Bunurile fără stăpân şi bunurile abandonate 79
 42. 4.12. Tezaurul 82
 43. 4.13. Apărarea dreptului de proprietate publică 84
 44. 4.14. Stingerea dreptului de proprietate publică 85
 45. CONCLUZII 86
 46. BIBLIOGRAFIE 93

Extras din licență

INTRODUCERE

Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul comportamental.

Asemenea valori şi multe altele, prin influenţa ce o exercită asupra omului formează în timp şi în cadrul unui complex şi rafinat proces ceea ce se cheamă tradiţia, mentalitatea şi bogăţia spiritual sufletească a unui popor.

Dreptul de proprietate, ca expresie juridică a categoriei economice – proprietate – este, poate cel mai elocvent exemplu ilustrativ al legăturii omului cu realităţile care îi definesc existenţa materială şi spirituală.

Deşi foarte frecvent folosite în limbajul comun, noţiunile de proprietate şi drept de proprietate necesită o analiză a conţinutului lor pentru o abordare ştiinţifică a temei noastre.

Proprietatea publică şi proprietatea privată sunt cele două forme ale proprietăţii în raport de titularul acestora.

După momentul 1989 au fost destule voci care contestau întru-totul proprietatea publică ceea ce ar putea fi înţeles ca statul să rămână fără fundamentul său economic. Dar un stat de drept nu poate fi un stat slab raportat numai la anumiţi indivizi pentru că astfel s-ar înlocui nomenclatura cu oligarhia.

După aprofundarea temei noastre vom înţelege că proprietatea publică şi proprietatea privată nu sunt noţiuni antagonice şi este imperios necesar dezvoltarea ambelor forme.

CAPITOLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE

1.1. Dreptul de proprietate şi proprietatea

Categoriei economice de proprietate îi corespunde categoria juridică a dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate este expresia juridică a proprietăţii – categorie economică.

În marea parte a legislaţiei noastre termenii „proprietate “ şi „drept de proprietate“ sunt sinonime. Astfel, art.44 şi art.136 din Constituţie folosesc atât termenul de „proprietate“ cât şi expresia „drept de proprietate.”

Termenul de „proprietate “ are două accepţiuni:

a) sensul economic, sens în care acest cuvânt desemnează raportul de însuşire a bunurilor;

b) sensul juridic care desemnează expresia juridică a proprietăţii adică dreptul de proprietate.

La rândul său, sensul juridic poate primi o serie de înţelesuri:

- proprietate în sens larg, înţeles în care cuvântul proprietate desemnează, atât dreptul de proprietate (mobiliară cât şi imobiliară), cât şi alte drepturi reale, folosindu-se de regulă pentru a le desemna formule ca „proprietatea unui uzufruct“, „proprietatea unei creanţe“, „proprietatea intelectuală“ etc.

- proprietatea în sens restrâns, adică proprietatea privită ca drept real exclusiv, absolut şi perpetuu purtând asupra bunurilor mobile şi imobile.

- proprietate în înţeles de obiect al dreptului de proprietate, în care desemnează bunul la care se referă dreptul de proprietate .

De regulă, termenul „proprietate“ desemnează categoria economică a proprietăţii iar expresia “ dreptul de proprietate “ desemnează expresia juridică a proprietăţii privită în înţelesul de categorie economică.

În legislaţia noastră, aşa cum rezultă din precizarea sensurilor şi din faptul că „proprietatea” şi „dreptul de proprietate “ sunt dintr-un anumit punct de vedere, termeni sinonimi, primul termen – „proprietatea“ este utilizat şi pentru a desemna expresia sa juridică, adică „dreptul de proprietate “.

Preview document

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 1
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 2
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 3
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 4
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 5
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 6
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 7
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 8
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 9
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 10
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 11
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 12
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 13
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 14
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 15
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 16
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 17
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 18
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 19
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 20
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 21
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 22
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 23
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 24
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 25
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 26
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 27
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 28
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 29
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 30
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 31
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 32
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 33
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 34
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 35
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 36
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 37
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 38
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 39
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 40
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 41
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 42
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 43
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 44
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 45
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 46
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 47
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 48
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 49
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 50
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 51
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 52
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 53
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 54
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 55
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 56
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 57
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 58
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 59
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 60
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 61
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 62
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 63
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 64
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 65
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 66
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 67
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 68
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 69
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 70
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 71
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 72
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 73
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 74
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 75
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 76
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 77
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 78
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 79
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 80
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 81
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 82
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 83
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 84
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 85
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 86
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 87
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 88
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 89
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 90
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 91
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 92
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 93
Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de Proprietate Publica si Modurile de Dobandire.doc

Alții au mai descărcat și

Prefectul, autoritate de tutelă administrativă

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Uzucapiunea - mod de dobândire a drepturilor reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică

Motto : „Ubi ius ibi remedium” Unde există norme de drept există și o cale de realizare. Introducere Modul de constituire a domeniului public...

Ai nevoie de altceva?