Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6454
Mărime: 73.76KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Miron
Puncte necesare: 10
Specializarea Administrație Publică Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Cuprins

 1. 1. Proprietatea și dreptul de proprietate
 2. 1.1. Dreptul de proprietate
 3. 1.2. Conținutul dreptului de proprietate și caracteristicile sale
 4. 2. Modurile generale de dobândire a dreptului de proprietate
 5. 2.1. Noțiune. Reglementare
 6. 2.2. Clasificarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate
 7. 3. Caracterizarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate
 8. 3.1. Convenția
 9. 3.2. Testamentul și moștenirea legală
 10. 3.3. Accesiunea și uzucapiunea
 11. 3.4. Posesia de bună credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor
 12. 3.5. Ocupațiunea și tradițiunea
 13. 3.6. Hotărârea judecătorească și actul administrativ
 14. 3.7. Înscrierea în cartea funciară pentru bunurile imobile
 15. 4. Concluzii
 16. 5. Bibliografie

Extras din referat

1. Proprietatea și dreptul de proprietate

1.1. Dreptul de proprietate

Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei societăți care este organizată pe baza principiilor economiei de piață, actele juridice civile referitoare la acest drept fundamental sunt din ce în ce mai solicitate iar litigiile în acest domeniu sunt în continuă creștere.

Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru că el oferă titularului său exercițiul tuturor facultăților, tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaște.

Dreptul de proprietate publică și privată sunt cele mai importante drepturi subiective civile de natură patrimonială, care au conținut economic evaluabil în bani.

Între oameni se stabilesc relații de muncă în cadrul cărora ei produc bunuri, pe care și le însușesc. Însușirea de către oameni a diferitelor bunuri ale naturii, înăuntru și cu ajutorul acestor forme sociale, se numește proprietate.

Pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății , proprietatea ca raport social se transformă în drept de proprietate, raportul social devenind pur și simplu raport juridic. Astfel, în societatea cu economie de piață domină dreptul de proprietate privată, consacrat prin reguli de drept, care conferă anumitor persoane sau colectivități organizate de persoane în condițiile legii putința de a poseda, de a folosi, de a dispune de acest lucru.

Dreptul de proprietate este acel drept real în virtutea căruia titularul dreptului, persoana fizică sau juridică, este îndreptățit să posede, să folosească și să dispună de un lucru în mod exclusiv și absolut, prin putere proprie și în interes propriu, însă în limitele determinate de lege.

1.2. Conținutul dreptului de proprietate și caracteristicile sale.

A fi proprietarul unui bun înseamnă a avea dreptul de a poseda, folosi și a dispune de acel lucru, în limitele prevăzute de lege ( art. 555 NCC ).

Conținutul dreptului de proprietate constă în:

Posesie, care implică din partea unei persoane exercitarea directă și nemijlocită a oricărei acțiuni materiale asupra unui bun, aflat la locul așezării lui permanente. Codul civil român definește posesia ca fiind „deținerea unui lucru” sau „folosirea unui drept” de noi înșine sau de altul în numele nostru. Esențial pentru posesie este existența elementului intențional- „animus” adică stapânesc un anumit lucru pentru mine ( sunt proprietarul acestuia ). Posesia este un mijloc indispensabil fiecărui proprietar pentru a-și realiza scopul său, adică utilizarea economică a proprietății sale. Orice proprietar trebuie să aibă posibilitatea materială de a se folosi de bunul avut în proprietate, în caz contrar proprietatea ar rămâne doar o simplă utopie.

Folosința unui bun înseamnă prerogativa pe care o are proprietarul de a obține foloasele legate de acel bun pentru îndeplinirea nevoilor sale. În virtutea acestei prerogative, proprietarul poate să întrebuințeze bunul în interesul său „jus utendi” și poate să culeagă fructele acestuia „jus fruendi”, fie că sunt naturale, industriale sau civile. În acest sens Codul Civil prevede că: „Proprietatea unui lucru mobil sau imobil de drept asupra tot ce produce lucrul și asupra a tot ce uneşte ca accesoriu cu lucrul, într-un mod natural sau artificial”.

Dispoziția ( jus abutendi ) reprezintă prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul avut în proprietatea sa. În acest sens, proprietarul are libertatea de a hotarî soarta acelui bun, putând să-l înstrăineze contra unui beneficiu mulţumitor sau gratuit, să-l închirieze, să-l lase moştenire, să-l abandoneze ori să-l distrugă. Exercitarea acestui drept trebuie să se desfășoare în limitele determinate de lege, urmărind realizarea intereselor sale fără ca aceste acţiuni să prejudicieze altă persoană. Exercitarea abuzivă a dreptului de proprietate atrage după sine răspunderea juridică a titularului dreptului, vinovat de savârșirea abuzului respectiv.

Posesia, folosința și dispoziția asupra bunului ce formează obiectul unui drept de proprietate nu sunt elemente inseparabile.

Caracteristicile dreptului de proprietate sunt următoarele :

- Dreptul de proprietate este un drept absolut, în acest caz toate persoanele sunt obligate să se abțină de la orice încălcare care ar putea aduce atingere exercițiului dreptului de proprietate de către titularul său.

- Este un drept real, titularul îl poate realiza direct fără concursul altor persoane.

- Este un drept exclusiv, în sensul că proprietarul are singur folosința și stăpânirea bunului său.

- Este un drept perpetuu, în sensul că nu se stinge prin neîntrebuințare.

Preview document

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 1
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 2
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 3
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 4
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 5
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 6
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 7
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 8
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 9
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 10
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 11
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 12
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 13
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 14
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 15
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 16
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 17
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 18
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 19
Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Moduri de Dobandire a Dreptului de Proprietate in Noul Cod Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 1. Dreptul de proprietate şi proprietatea privată Într-o societate organizată pe baza...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Apărarea dreptului de proprietate

1. Cine are dreptul de înaintare a acțiunii de apărare a dreptului de proprietate? Proprietatea reprezintă o instituție esențială care definește...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Importanța juridică a posesiei

Capitolul I. Noţiunea şi caracterele posesiei §. 1.1. Definiţia posesiei Posesiunea are semnificaţie juridică pentru că este pusă realitatea...

Posesia

POSESIA= Def:este o stare de fapt ce consta in stapanirea materiala asupra unui bun aflat in circuitul civil exercitata de catre o persoana cu...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Proprietatea Publica. Domeniul Public

Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de stăpân al unui lucru, dispunerea de acesta după...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Reducțiunea liberalităților

INTRODUCERE Tema acestei lucrări este constituită de reducțiunea liberalităților excesive așa cum sunt reglementate de noul Cod Civil al României....

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Modul de Dobândire a Dreptului de Proprietate Privată

I. Proprietatea privată 1. Definirea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate privată este acel drept real asupra unor bunuri mobile sau...

Ai nevoie de altceva?