Dreptul de Proprietate Privată

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29804
Mărime: 262.74KB (arhivat)
Publicat de: Doru P.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Rudăreanu Mariana
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE 3
 3. 1.1. Dreptul de proprietate 3
 4. 1.1.1. Consideraţii generale 3
 5. 1.1.2. Perspective diferite asupra dreptului de proprietate 3
 6. 1.1.3. Definirea conceptului 3
 7. 1.1.4. Formele dreptului de proprietate 3
 8. 1.2. Dreptul de proprietate privată 3
 9. 1.2.1. Definire 3
 10. 1.2.2. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată 3
 11. 1.2.3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată 3
 12. 1.3. Limitările exercitării dreptului de proprietate privată 3
 13. 1.3.1. Consideraţii generale 3
 14. 1.3.2. Clasificare 3
 15. 1.4. Dreptul de proprietate publică 3
 16. 1.4.1. Consideraţii generale 3
 17. 1.4.2. Sediul materiei dreptului de proprietate publică 3
 18. 1.4.3. Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 3
 19. CAPITOLUL 2. EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICĂ 3
 20. 2.1. Consideraţii preliminare. Reglementarea legală. 3
 21. 2.2. Scurt istoric al exproprierii 3
 22. 2.3. Principiile, obiectul, şi natura juridică a exproprierii 3
 23. 2.3.1. Principiile exproprierii 3
 24. 2.3.2. Obiectul exproprierii 3
 25. 2.3.3. Natura juridică şi definirea exproprierii 3
 26. CAPITOLUL 3. PROCEDURA EXPROPRIERII 3
 27. 3.1. Procedura amiabilă 3
 28. 3.2. Etapele procedurii exproprierii 3
 29. 3.2.1. Etapa declarării utilităţii publice 3
 30. 3.2.1.1. Iniţierea declarării utilităţii publice 3
 31. 3.2.1.2. Condiţiile privind declararea utilităţii publice 3
 32. 3.2.1.3. Declararea utilităţii publice 3
 33. 3.2.2. Etapa administrativă a procedurii exproprierii 3
 34. 3.2.3. Etapa judiciară a procedurii exproprierii 3
 35. 3.3. Efectele juridice ale exproprierii 3
 36. 3.3.1. Complexitatea efectelor juridice ale exproprierii 3
 37. 3.3.2. Efectele juridice imediate ale exproprierii 3
 38. 3.3.3. Efectele juridice mediate ale exproprierii. 3
 39. CAPITOLUL 4. CAZURI PRACTICE ALE EXPROPRIERII PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ 3
 40. 4.1. Introducere 3
 41. 4.2. Declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „LEA 400 KV simplu circuit Arad – Nădab” 3
 42. 4.3. Declanşarea procedurilor de expropriere în cazul construcţiei unei autostrăzi 3
 43. 4.4. Exproprierea unei suprafeţe de teren pentru lărgirea unui drum comunal 3
 44. 4.5. Cerere privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Componenţa comisiei de experţi pentru stabilirea despăgubirilor. 3
 45. 4.6. Concluzii cu privire la cazurile analizate 3
 46. CONCLUZII 3
 47. BIBLIOGRAFIE 3

Extras din licență

INTRODUCERE

Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind desemnat de către Dumnezeu, stăpân (proprietar) peste toate lucrurile de pe pământ conform Bibliei:

” Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului,peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ ”(Geneza 1:26).

Dar această dorinţă a omului de a stăpâni s-a extins necontrolat şi din păcate a ajuns în stadiul în care a iscat fel de fel de războaie ce au măcinat omenirea de-a lungul timpului. O altă problemă majoră a fost generată de faptul că încetul cu încetul obiectul proprietăţii a ajuns să fie reprezentat chiar şi de semeni, dând naştere sclavagismului.

De aceea întotdeauna pe lângă conceptul şi realitatea de proprietate a fost necesar un cadrul legislativ care să normeze exercitarea acestui drept.

Într-adevăr, termenul de proprietate are multiple şi diversificate sensuri. Uneori, proprietatea poate desemna bunul care formează obiectul dreptului de proprietate. Sensul acesta are în vedere mai ales bunurile corporale, dar uneori se întinde şi asupra bunurilor incorporale. În ce priveşte această primă conotaţie se poate spune: „această maşină este proprietatea mea”, ori „această piscină este proprietatea mea”. Alteori, termenul de proprietate desemnează bunurile care aparţin unei persoane, referindu-se aşadar la averea respectivei persoane.

De cele mai multe ori, din perspectiva uneia sau alteia dintre ştiinţele sociale, pro¬prietatea interesează ca relaţie. Spre exemplu, relaţia dintre persoana care are calitatea de proprietar şi bunul care formează obiectul dreptului de proprietate sau relaţia dintre titularul acestui drept şi celelalte persoane în legătură cu bu¬nul respectiv. Mai ales ştiinţele economice pun în evidenţă, într-o formă sau alta, acest înţeles al termenului de proprietate. Alteori, proprietatea desemnează chiar dreptul de proprietate, înţeles ca noţiune juridică.

Istoria, economia politică, filozofia, ştiinţele juridice, în ge¬neral ştiinţele politice şi ştiinţele sociale nu pot face abstracţie de dreptul de proprietate în încercarea de a oferi o imagine cât mai completă asupra socie¬tăţii, întrucât fiecare ştiinţă are un obiect propriu de studiu şi îşi elaborează un aparat conceptual specific, noţiunea dreptului de proprietate are înţelesuri di¬ferite şi se exprimă în limbaje diferenţiate. Este necesară deci precizarea per¬spectivei din care este privit acest drept pentru a evita confuziile terminologice sau conceptuale.

Este arhicunoscut faptul că proprietatea din punct de vedere al regimului juridic se împarte în două categorii: proprietatea publică şi proprietatea privată.

Dacă în dreptul proprietăţii publice lucrurile sunt destul de clare în ce priveşte limitele exercitării acestui drept care sunt date de legile şi normele în vigoare, în ceea ce priveşte limtele exercitării dreptului de proprietate privată ambiguitatea îşi spune cuvântul cu privire la unele aspecte.

Lucrarea de faţă abordează o controversată limitare a dreptului de proprietate privată, anume exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Aceasta este structurată pe trei capitole ce constituie partea teoretică, urmate fiind de un al patrulea, ce reprezintă partea practică a lucrării.

În conţinutul părţii teoretice sunt analizate aspecte cu privire la dreptul de proprietate, formele acestuia, precum şi câteva dintre limitările dreptului de proprietate privată, ca mai apoi analiza să se orienteze spre procedura exproprierii, principii, etape şi efecte juridice ale acestei limitări.

Partea practică abordează mai multe cazuri concrete de proceduri ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică, mai exact decizii şi hotărâri care surprind etape ale acestei proceduri.

Astfel coroborate, partea teoretică şi partea practică tind să ofere o imagine de ansamblu procedurii exproprierii pentru cauză de utilitate publică supunân totuşi atenţiei şi câteva dintre principalele aspecte de care trebuie să se ţină cont în punerea în aplicare a unei astfel de proceduri.

Preview document

Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 1
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 2
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 3
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 4
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 5
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 6
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 7
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 8
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 9
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 10
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 11
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 12
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 13
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 14
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 15
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 16
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 17
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 18
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 19
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 20
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 21
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 22
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 23
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 24
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 25
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 26
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 27
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 28
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 29
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 30
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 31
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 32
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 33
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 34
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 35
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 36
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 37
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 38
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 39
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 40
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 41
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 42
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 43
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 44
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 45
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 46
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 47
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 48
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 49
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 50
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 51
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 52
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 53
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 54
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 55
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 56
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 57
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 58
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 59
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 60
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 61
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 62
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 63
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 64
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 65
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 66
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 67
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 68
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 69
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 70
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 71
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 72
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 73
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 74
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 75
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 76
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 77
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 78
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 79
Dreptul de Proprietate Privată - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de Proprietate Privata.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Contractul - Izvor Principal de Obligații

INTRODUCERE Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Te-ar putea interesa și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Dreptul la proprietate publică și privată

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Aspecte juridice privind dreptul la proprietate privată - aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Dreptul de proprietate privată

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 1. Dreptul de proprietate şi proprietatea privată Într-o societate organizată pe baza...

Modul de Dobândire a Dreptului de Proprietate Privată

I. Proprietatea privată 1. Definirea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate privată este acel drept real asupra unor bunuri mobile sau...

Ai nevoie de altceva?