Încheierea contractelor administrative

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13398
Mărime: 57.69KB (arhivat)
Publicat de: Anca Grigoraș
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 2
 2. ACTUL ADMINISTRATIV 2
 3. 1.1 DEFINIŢIA ŞI FORMA ACTULUI ADMINISTRATIV 2
 4. 1.2 CLASIFICAREA ŞI TRASATURILE ACTULUI ADMINISTRATIV 4
 5. CAPITOLUL 2 8
 6. PROCEDURA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 8
 7. 2.1 DESPRE CONTRACTELE ADMINISTRATIVE 8
 8. 2.2 PROCEDURA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE BUNURI PUBLICE 11
 9. 2.2.1 Obiectul şi părţile contractului de concesiune 11
 10. 2.2.2 Condiţii procedurale prealabile încheierii contractului de concesiune 13
 11. 2.2.3 Încheierea propriu-zisă a contractului de concesiune 21
 12. 2.3 PROCEDURA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE 24
 13. 2.3.1 Obiectul şi părţile contractului de achiziţie publică 24
 14. 2.3.2 Procedura atribuirii contractului de achiziţie publică 28
 15. 2.3.3 Încheierea contractului de achiziţie publică 34
 16. BIBLIOGRAFIE 36

Extras din licență

CAPITOLUL 1

Actul administrativ

1.1 Definiţia şi forma actului administrativ

Definiţie

Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare de voinţă facută de un organ administrativ competinte, prin care se creiază o situaţiune juridică generală sau individuală, guvernată de norme de drept public, în care găsim ideea de dominaţiune şi comandament’’ .

În literatura postbelică, regăsim fie denumirea de „acte de drept administrativ”, fie pe cea de act administrativ. Sintagma act de drept aministrativ a fost fundamentată de Şcoala de la Cluj, prin reprezentantul său, profesorul Tudor Drăganu, într-o lucrare de referinţă care poartă chiar această denumire , din dorinţa de a releva regimul juridic care guvernează actele organelor administraţiei de stat, care este unul de drept administrativ. O definiţie care impune prin rigoare şi conciziune regăsim în Tratatul regretatului profesor universitar, Antonie Iorgovan, care, prin act administrativ, înţelege „acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti ”.

Valorificând elementele constante în definirea actului administrativ, apreciem că acesta, reprezintă forma juridică principală de activitate a administraţiei publice, care constă într-o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi supusă unui regim de putere publică precum şi controlul de legalitate al instanţelor judecătoreşti, care emană de la autorităţi administrative sau de la persoane private autorizate de acestea, prin care se nasc, modifică sau sting drepturi şi obligaţii corelative.

Forma actului administrativ

Conceptul de formă desemnează structura internă şi externă a unui conţinut, modul de organizare a elementelor din care se compune . Doctrina a fost întotdeauna consecventă în a susţine necesitatea că actul administrativ să îmbrace, de regula, forma scrisă. Aceasta reprezintă, de altfel, un element de distincţie între actul administrativ şi actul civil, supus principiului consensualismului.

În ceea ce priveşte forma scrisă, trebuie făcută distincţia între actele administrative individuale şi actele administrative cu caracter normativ. Astfel, actele administrative cu caracter individual, deşi îmbracă, de regulă, forma scrisă, ele pot îmbrăca şi forma orală (de exemplu, avertismentul, care poate îmbraca atât forma scrisă, cât şi forma orală).

În ceea ce priveşte actele administrative normative, ele îmbracă însă numai forma scrisă, deoarece se prevede obligativitatea publicării lor pentru a produce efecte juridice. Astfel, Hotărârile de Guvern, Ordonanţele de Guvern, decretele Preşedintelui se publică în Monitorul Oficial, sub sancţiunea inexistenţei actului respectiv.

Rezultă concluzia că obligativitatea formei scrise, vizează atât acte administrative cu caracter normativ, cât şi acte administrative cu caracter individual. În această ultimă categorie includem Hotărârile de Guvern, care, pot avea, pe lângă caracterul mormativ, şi caracter individual, şi decretele Preşedintelui, care după unii autori au numai caracter individual , iar după alţi autori , pot avea şi caracter normativ şi caracter individual. În ceea ce priveşte argumentele care legitimează regula formei scrise a actului administrativ, le reţinem pe cele formulate de către profesorul universitar Antonie Iorgovan în următoarea prezentare:

a) necesitatea cunoaşterii exacte şi complete a conţinutului actului;

b) necesitatea executării şi respectării de către cei care cad sub incidenţa actului;

c) necesitatea de a constitui mijloc de probă în caz de litigiu;

d) necesitatea verificării legalităţii lui în vederea sancţionării celor vinovaţi de eventualele vicii de legalitate ale actului, sau a celor vinovaţi de nerespectarea actului legal emis;

e) realizarea rolului educativ al actului administrativ respectiv.

Forma scrisă reprezintă o condiţie de validitate a actului, ea fiind impusă ad validatem si nu ad probationem. De necesitatea formei scrise se leagă şi alte condiţii de concretizare exterioară a actului.

1) Una din aceste condiţii este limba în care este redactat actul, respectiv, în cazul României, fiind limba română.

2) O altă condiţie exterioară legată de forma actului este motivarea. Şi în legătură cu această problemă trebuie facută distincţia între actele administrative cu caracter individual şi cele cu caracter normativ. Astfel, actele normative, supuse regulei publicităţii, se motivează printr-o notă de fundamentare, expunere de motive, referat, plasat sub formă de preambul înaintea actului propriu-zis. Ele au menirea de a concentra elementele de drept şi de fapt care legitimează intervenţia actului juridic respectiv. Dar, obligaţia motivării vizează şi unele acte administrative cu caracter individual (Hotărârile de Guvern cu caracter individual).

Preview document

Încheierea contractelor administrative - Pagina 1
Încheierea contractelor administrative - Pagina 2
Încheierea contractelor administrative - Pagina 3
Încheierea contractelor administrative - Pagina 4
Încheierea contractelor administrative - Pagina 5
Încheierea contractelor administrative - Pagina 6
Încheierea contractelor administrative - Pagina 7
Încheierea contractelor administrative - Pagina 8
Încheierea contractelor administrative - Pagina 9
Încheierea contractelor administrative - Pagina 10
Încheierea contractelor administrative - Pagina 11
Încheierea contractelor administrative - Pagina 12
Încheierea contractelor administrative - Pagina 13
Încheierea contractelor administrative - Pagina 14
Încheierea contractelor administrative - Pagina 15
Încheierea contractelor administrative - Pagina 16
Încheierea contractelor administrative - Pagina 17
Încheierea contractelor administrative - Pagina 18
Încheierea contractelor administrative - Pagina 19
Încheierea contractelor administrative - Pagina 20
Încheierea contractelor administrative - Pagina 21
Încheierea contractelor administrative - Pagina 22
Încheierea contractelor administrative - Pagina 23
Încheierea contractelor administrative - Pagina 24
Încheierea contractelor administrative - Pagina 25
Încheierea contractelor administrative - Pagina 26
Încheierea contractelor administrative - Pagina 27
Încheierea contractelor administrative - Pagina 28
Încheierea contractelor administrative - Pagina 29
Încheierea contractelor administrative - Pagina 30
Încheierea contractelor administrative - Pagina 31
Încheierea contractelor administrative - Pagina 32
Încheierea contractelor administrative - Pagina 33
Încheierea contractelor administrative - Pagina 34
Încheierea contractelor administrative - Pagina 35
Încheierea contractelor administrative - Pagina 36
Încheierea contractelor administrative - Pagina 37
Încheierea contractelor administrative - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Incheierea Contractelor Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Particularitățile activității de transport, caracteristici și importanță

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile 1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor Transporturile reprezintă „sistemul...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Contractele Administrative

Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Actul administrativ în Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial - asociațiile de proprietari

1. Definire, rol În scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate...

Actele Guvernului Republicii Moldova

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR GUVERNULUI 1. Definiţia şi condiţiile actelor administrative Actul administrativ constituie o...

Ai nevoie de altceva?