Actul administrativ în Republica Moldova

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 34109
Mărime: 109.26KB (arhivat)
Publicat de: Ion R.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vladimir Vizdoaga
Teza de magistru in drept

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR ADMINISTRATIVE 7
 3. 1. Formele de activitate ale organelor administraţiei publice 7
 4. 2. Definiţia şi condiţiile actelor administrative 11
 5. 3. Clasificarea actelor administrative 14
 6. CAPITOLUL II CATEGORI DE ACTE ADMINISTRATIVE REGLEMENTATE DE LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA 20
 7. 1. Acte administrative de autoritate 20
 8. 2. Acte administrative de gestiune 25
 9. 3. Acte administrative cu caracter jurisdicţional 41
 10. CAPITOLUL III REGIMUL JURIDIC APLICABIL ACTELOR ADMINISTRATIVE 53
 11. 1. Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative 53
 12. 2. Forma şi procedura emiterii actelor administrative 62
 13. 3.Forţa şi efectele juridice ale actelor administrative 77
 14. ÎNCHEIERE 95
 15. B I B L I O G R A F I E 100

Extras din referat

INTRODUCERE

Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului sistem de administrare. Pentru ca activitatea administraţiei publice să fie eficientă, este necesară instituirea reguli stabile de aplicabilitate a actelor administrative. Prin Constituţia din 1994, Republica Moldova a fost definită ca stat de drept şi una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost afirmarea unui nou sistem de administraţie publică, inclusiv a cadrului legal care reglementează regimul juridic aplicabil actelor administrative. Adică, respectarea unui ansamblu de reguli, de fond şi de forma, care dau particularitate actelor administrative în circuitul juridic, şi anume; reguli (condiţii) de valabilitate a actului administrative, reguli ce guvernează efectele pe care actul le produce.

În Republica Moldova deosebit de complexă în diversele ei forme de activitate, societatea şi-a modelat pe parcursul istoriei anumite criterii de bază, pe care se întemeiază organizarea convieţuirii cetăţenilor, determinându-şi anumite structuri învestite cu puterea de a reglementa comportamentele indivizilor. În ultimul timp aceste structuri s-au conturat şi se înregistrează ca puteri ale statului. În republica noastră ele sunt determinate de normele constituţionale şi se identifică cu Parlamentul ca putere legislativă, Preşedintele Republicii şi Guvernul ca putere executivă şi instanţele judecătoreşti ca putere judecătorească. Actele emise de aceste multiple organe au purtat şi poartă diferite denumiri. Ca obiect al discuţiei în lucrare ne propunem regimul juridic aplicabil actelor administrative emise în sistemul organelor ce fac parte din puterea executivă, în special actele administraţiei publice.

Importanţa temei rezultă din faptul că actele administrative sunt o categorie de acte juridice emise, de cele mai multe ori, de autorităţile şi persoanele oficiale ce-şi desfăşoară activitatea în administraţia publică ca fiind o modalitate de lucru a acestora şi care au menirea să asigure realizarea puterii executive în ansamblu. Actul administrativ reprezintă esenţa unui întreg şi complex proces de decizie, un moment important în cadrul conducerii societăţii, care intervine în toate sectoarele şi domeniile de activitate - politic, economic, juridic, social etc.

Actualitatea temei investigate. Realitatea concretă, dinamică a proceselor social-economice confirmă cu lux de amănunte că schimbările din Republica Moldova pot fi promovate şi realizate prin intermediul actelor administrative, de specialişti a căror pregătire profesională corespunde standardelor contemporane, capabile să-şi asume responsabilitatea atît în ceea ce priveşte gestiunea transformărilor social-economice, cît şi planul raportării la actualele interese naţionale.

Actualitatea studiului dat constă în faptul că o verigă importantă a politicii statale este activitatea de pregătire, adoptare şi punerea în aplicare a actelor administrativă care au menirea să contribuie la desfăşurarea de mai departe a reformei administraţiei publice.

Gradul de cercetare a temei. Printre cercetătorii români care au studiat funcţionarul public sînt: I.C. Brătianu, C.G. Dissescu, prof. Negulescu P., Teodorescu A., Negoiţă A. O idee valoroasă a necesităţii pregătirii funcţionarilor în şcoli speciale îi aparţine lui Mihai T. Oroveanu,

În Republica Moldova o tratare amplă a noţiunii de act administrativ o putem întîlni atît în doctrină cît şi în legislaţie. Printre autorii autohtoni care sau referit la actul administrativ, putem menţiona: Sîmboteanu A., Postolache M., Creangă I., Ganenco L., Platon M., Negru B., Orlov M., Matei L. În lucrările acestor autori întîlnim nu doar o analiză a noţiunii de act administrativ da şi regulile de adoptare şi aplicare a acestuia.

În procesul de cercetare ne-am bazat şi pe studierea materialului practic normativ legislativ din Republica Moldova, diferite legi, hotărîri, regulamente.

În teza de master am folosit un număr semnificativ de lucrări de referinţă, frecvenţa şi diversitatea trimiterilor bibliografice au apărut din convingerea că este bine să cunoaştem şi să avem puncte de vedere cît mai diverse şi cît mai nuanţate, aspecte care măresc substanţial interesul pentru studiu şi întăresc caracterul formativ al lucrării.

Scopul şi obiectivele tezei. Orice acţiune sau inacţiune urmăreşte un anume scop. Scopul pe care l-am propus la elaborarea acestei lucrări, au fost orientate spre cercetarea regimului juridic a actelor administrative adică a regulilor de adoptare, aplicare, producere a efectelor şi încetarea actelor administrative.

Urmărind realizarea acestui scop ne-am formulat următoarele obiective:

- Determinarea evoluţiei istorice şi studierea noţiunii pur teoretice a noţiunii de act administrativ şi regulile de aplicare a acestuia;

- Stabilirea unor idei de respectare a legalităţii în cazul actelor administrative;

- Efectuarea unei clasificări a actelor administrative;

- Constatarea implementării eficienţei şi a oportunităţii la adoptarea unui act administrativ;

- Stabilirea formei actului administrativ şi influenţa acestuia privitor la procedura adoptării şi efectele produse de acesta;

- Examinarea principiilor şi condiţiilor de aplicare a actelor administrative;

- Determinarea forţei juridice a actelor administrative;

- Stabilirea începutului şi încetarea producerii efectelor actelor administrative.

Suportul metodologic al cercetării. Cercetarea acestui subiect a fost posibilă prin utilizarea unui sistem complex de procedee, metode teoretice şi empirice care poartă un caracter interdisciplinar.

În acest sens, au fost aplicate metode ale cunoaşterii ştiinţifice, care includ în sine sistemul unor astfel de principii ale acţiunilor cognitive, care pot participa atît la procesul dezvăluirii ştiinţifice cît şi la expunerea rezultatelor obţinute.

Principalele metode de cercetare la care am apelat sunt:

1. Metoda sistematică – datorită căreia a fost posibilă cercetarea atît a actului administrativ cît şi a regimului juridic aplicabil acestuia;

2. Metoda dialectică – care ne-a permis să conferim materialului dinamism integrînd în conţinutul lucrării ideile şi concepţiile mai multor cercetători cu referire la problema regimului juridic aplicabil actelor administrative;

3. Metoda structural-funcţională – ce ne-a permis să efectuăm o analiză a noţiunii de act administrativ şi regim juridic, evidenţiind principiile, procedura şi efectele actelor administrative.

Structura şi volumul lucrării. În corespundere cu obiectivele cercetării teza are următoarea structură: introducere, trei capitole, concluzii şi suportul bibliografic.

Preview document

Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 1
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 2
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 3
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 4
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 5
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 6
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 7
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 8
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 9
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 10
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 11
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 12
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 13
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 14
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 15
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 16
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 17
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 18
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 19
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 20
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 21
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 22
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 23
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 24
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 25
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 26
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 27
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 28
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 29
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 30
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 31
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 32
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 33
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 34
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 35
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 36
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 37
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 38
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 39
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 40
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 41
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 42
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 43
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 44
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 45
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 46
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 47
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 48
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 49
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 50
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 51
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 52
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 53
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 54
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 55
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 56
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 57
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 58
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 59
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 60
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 61
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 62
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 63
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 64
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 65
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 66
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 67
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 68
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 69
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 70
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 71
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 72
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 73
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 74
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 75
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 76
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 77
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 78
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 79
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 80
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 81
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 82
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 83
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 84
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 85
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 86
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 87
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 88
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 89
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 90
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 91
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 92
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 93
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 94
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 95
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 96
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 97
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 98
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 99
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 100
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 101
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 102
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 103
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 104
Actul administrativ în Republica Moldova - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Actul Administrativ in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Importanța registrului imobiliar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. Un fenomen natural sau un lucru din natură nu devine bun decât în masura în...

Notarea Sechestrului

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate. În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Concurența

Concurenţa este un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care...

Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional

INTRODUCERE Prezenta lucrare, întitulată „Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional” abordează un subiect foarte...

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Ai nevoie de altceva?