Contractele Administrative

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 25221
Mărime: 149.79KB (arhivat)
Publicat de: Anca B.
Puncte necesare: 12

Extras din licență

Introducere

În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor beneficii indiscutabile în realizarea interesului general, obţinute de administraţie prin încheierea unor contracte în regim de drept administrativ.

Contractele administrative au, astfel, o importanță din ce în ce mai mare în activitatea administraţiei publice. Orice cetăţean trebuie să aibă acces la serviciile de utilitate publică, accesul la acestea fiind făcut în baza contractelor administrative de furnizare.

Contractele administrative sunt acte juridice pe care le încheie organele administraţiei publice cu cei administraţi, acte care cuprind un acord de voinţă generator de drepturi şi de obligaţii pentru părţile contractante şi care sunt supuse unor reguli de drept public care fac parte din regimul juridic administrativ.

În România, ţară aflată în plină dezvoltare economică, administraţia a început să utilizeze avantajul contractului administrativ, acesta fiind folosit mai ales sub forma contractului de concesiune, de achiziţii publice, de închiriere de bunuri, de executare de lucrări, de prestări de servicii etc.

Din aceste motive, lucrarea de licență, intitulată Contractele administrative, analizează, într-un mod cât mai complex, problematica contractelor administrative abordată, inițial, din perspectiva dreptului francez și, ulterior, din perspectiva dreptului român.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, fiecare tratând teme majore referitoare la contractele administrative.

În primul capitol al lucrării - Contractele administrative. Noțiuni generale – am abordat, într-o primă secțiune conceptul de contract administrativ și originile sale, trăsăturile sale specifice, dar și clasificarea acestor contracte şi rolul lor în realizarea administraţiei publice.

Am analizat, într-o altă secțiune, drepturile și obligațiile părților contractante, precum și procedura de încheiere a acestor contracte, efectele și condițiile de valabilitate. Am analizat, astfel, elementele necesare pentru încheierea valabilă a contractului administrativ, subliniind faptul că încheierea contractului se realizează în momentul în care părțile își dau acordul de voință asupra clauzelor contractuale.

Cel de-al doilea capitol al lucrării a vizat caracteristicile principalelor contracte administrative. Printre contractele administrative analizate fac parte: contractul de concesiune de puburi publice, contractul de achiziții publice, contractul de împrumut și contractul de grant.

În funcţie de tipul contractului administrativ încheiat, particularul contractant are ca obligaţie principală, după caz: asigurarea continuităţii funcţionării serviciului public, executarea unor lucrări publice, furnizarea unor bunuri autorităţii publice, exploatarea unui teren public etc.

Pe lângă obligaţia principală, în orice contract administrativ vom găsi şi obligaţii accesorii, cum ar fi: obligaţia restituirii bunurilor de retur libere de orice sarcini la încheierea contractului, obligaţia de plată a redevenţei, care se întâlneşte în cazul contractelor de concesiune, executarea unor lucrări de investiţii prevăzute în contract.

Printre drepturile co-contractantului autorităţii publice se numără: dreptul de a exploata serviciul public, dreptul de a percepe tarife de la utilizatorii serviciului public, drepturile asupra bunurilor ce fac obiectul contractului.

Un alt capitol (capitolul trei) a urmărit analiza critică a modului în care a fost încheiat contractul de concesiune de servicii de salubrizare a orașului Tg-Jiu.

Pentru a cerceta modul în care este pus în practică un contract administrativ, am realizat, în cadrul acestui capitol un studiu de caz, făcând o scurtă analiză a condițiilor în care a fost încheiat contractul, obiectului contractului, obligațiilor și drepturilor părților implicate. De asemenea, am studiat necesitatea și oportunitatea concesionării serviciului de salubrizare și am analizat procedura prin care s-a atribuit contractul.

Cercetarea a avut ca scop evindețierea elementelor teoretice ale contractelor administrative, aplicate la un caz concret. Am constatat faptul că, în Tg-Jiu, procedura de atribuire a contractului și procedura de desfășurare a licitației au respectat normele legislative, iar concesionarea contractului de servicii de salubrizare era necesară pentru protecția sănătății locuitorilor orașului Tg-Jiu.

Capitolul I. Contractele administrative. Noțiuni generale

1.1. Originea și evoluția teoriei contractelor administrative

Teoria contractelor administrative s-a format în dreptul francez, fiind o creație a jurisprudenței Consiliului de Stat, jurisprudență care a fost conceptualizată apoi de doctrina administrativă. Unul dintre primii autori francezi care dezvoltă această teorie a fost Laffetiere, iar fondatorul concepției clasice este profesorul Gaston Jeze .

În literatura franceză se subliniază că natura administrativă, respectiv regimul administrativ al unui contract poate fi decis în trei moduri :

- De legiuitor, ori de câte ori acesta consideră că regimul administrativ este mai potrivit decât regimul de drept privat pentru problema de fapt ce trebuie rezolvată,

- De anumite jurisdicții (administrative), care pot stabili că regimul juridic administrativ trebuie aplicat unui anumit tip de contract,

- Prin acordul de voință al părților.

Despre ultima metodă se arată că, în practică, adesea, părțile nu au în vedere libertatea de alegere oferită, de aceea, dacă în contract se inserează anumite elemente ce țin de regimul general al contractelor administrative, cum ar fi clauze asupra sancțiunilor, asupra controlului sau rezilierii, înseamnă că redactorii contractului au avut intenția de a-l supune regimului dreptului public și, deci, trebuie să se deducă caracterului administrativ al contractului .

Bibliografie

1. Alexandru Sorin Ciobanu, Florin Coman-Kund, Drept administrativ, partea a II-a, Sinteze teoretice și exerciții practive pentru activitatea de seminar, Ediția a III-a, revăzută, actualizată și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2008

2. Anton Trăilescu, Drept administrativ, Ediția 2, Editura All Beck, București, 2005

3. Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediția a treia, Editura C.H. Beck, București, 2008

4. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol I., Biblioteca Juridică Nemira, București, 2000

5. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Volumul II, Ediția III, Editura All Beck, București, 2002

6. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul II, ediția IV, Editura All Beck, București, 2005

7. Cătălin Silviu Săraru, Contractele administrative, Reglementare, Doctrină, Jurisprudență, Editura C. H. Beck, București, 2009

8. Emanuel Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, București, 2008

9. Dr. Ion Rusu, Drept administrativ , Editira Lumina Lex, București, 2000

10. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009

Legislație:

11. Legea nr. 219/1998

12. Ordonanța de urgență nr. 54/2006

13. Codul Civil

14. Hotărârea de Guvern nr. 925/2006

15. O. G nr. 34/2006

Alte surse:

16. www.acad.ro/grant2005/doc/contractgrant2005.doc accesat la 16.06.2013

17. http://www.ziarulunirea.ro/polaris-m-holding-invinge-salprest-ul-si-dupa-a-doua-contestatie-a-licitatiei-pentru-salubrizare-in-alba-iulia-178914.html accesat la 18.06.2013

18. http://licitatiipublice.clubafaceri.ro/licitatie/delegarea-degestiune-prin-concesiune-a-serviciului-de-148412.html accesat la 18.06.2013

19. http://www.ipp.ro/library/ctrservloc/tgjiu%20salubrizare.pdf accesat la 18.06.2013

Preview document

Contractele Administrative - Pagina 1
Contractele Administrative - Pagina 2
Contractele Administrative - Pagina 3
Contractele Administrative - Pagina 4
Contractele Administrative - Pagina 5
Contractele Administrative - Pagina 6
Contractele Administrative - Pagina 7
Contractele Administrative - Pagina 8
Contractele Administrative - Pagina 9
Contractele Administrative - Pagina 10
Contractele Administrative - Pagina 11
Contractele Administrative - Pagina 12
Contractele Administrative - Pagina 13
Contractele Administrative - Pagina 14
Contractele Administrative - Pagina 15
Contractele Administrative - Pagina 16
Contractele Administrative - Pagina 17
Contractele Administrative - Pagina 18
Contractele Administrative - Pagina 19
Contractele Administrative - Pagina 20
Contractele Administrative - Pagina 21
Contractele Administrative - Pagina 22
Contractele Administrative - Pagina 23
Contractele Administrative - Pagina 24
Contractele Administrative - Pagina 25
Contractele Administrative - Pagina 26
Contractele Administrative - Pagina 27
Contractele Administrative - Pagina 28
Contractele Administrative - Pagina 29
Contractele Administrative - Pagina 30
Contractele Administrative - Pagina 31
Contractele Administrative - Pagina 32
Contractele Administrative - Pagina 33
Contractele Administrative - Pagina 34
Contractele Administrative - Pagina 35
Contractele Administrative - Pagina 36
Contractele Administrative - Pagina 37
Contractele Administrative - Pagina 38
Contractele Administrative - Pagina 39
Contractele Administrative - Pagina 40
Contractele Administrative - Pagina 41
Contractele Administrative - Pagina 42
Contractele Administrative - Pagina 43
Contractele Administrative - Pagina 44
Contractele Administrative - Pagina 45
Contractele Administrative - Pagina 46
Contractele Administrative - Pagina 47
Contractele Administrative - Pagina 48
Contractele Administrative - Pagina 49
Contractele Administrative - Pagina 50
Contractele Administrative - Pagina 51
Contractele Administrative - Pagina 52
Contractele Administrative - Pagina 53
Contractele Administrative - Pagina 54
Contractele Administrative - Pagina 55
Contractele Administrative - Pagina 56
Contractele Administrative - Pagina 57
Contractele Administrative - Pagina 58
Contractele Administrative - Pagina 59
Contractele Administrative - Pagina 60
Contractele Administrative - Pagina 61
Contractele Administrative - Pagina 62
Contractele Administrative - Pagina 63
Contractele Administrative - Pagina 64
Contractele Administrative - Pagina 65
Contractele Administrative - Pagina 66
Contractele Administrative - Pagina 67
Contractele Administrative - Pagina 68
Contractele Administrative - Pagina 69
Contractele Administrative - Pagina 70
Contractele Administrative - Pagina 71
Contractele Administrative - Pagina 72
Contractele Administrative - Pagina 73
Contractele Administrative - Pagina 74
Contractele Administrative - Pagina 75
Contractele Administrative - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Contractele Administrative.docx

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Specificitatea contractelor administrative - concept și tipuri de contracte

Specificitatea contractelor administrative. Concept şi tipuri de contracte 1. Conceptul de contract administrativ În concepţia modernă, noţiunea...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Ai nevoie de altceva?