Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19942
Mărime: 82.00KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Pătrașcu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Merla Gheorghe
FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I-NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
 3. SECȚIUNEA 1- Preliminarii
 4. SECȚIUNEA 2- Cadrul juridicde reglementare a instituției contenciosului administrativ
 5. SECȚIUNEA 3- Noțiunea și trăsăturile contenciosului administrativ
 6. SECȚIUNEA 4-Categoriile de contencios administrativ
 7. 1.Contenciosul în anulare
 8. 2.Contenciosul administrativ în plină jurisdicție
 9. CAPITOLUL II- CONDIȚIILE DE ADMISIBILITATE ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
 10. SECȚIUNEA 1-Aspecte generale
 11. SECȚIUNEA 2-Condițiile de admisibilitate
 12. CAPITOLUL III-COMPETENȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
 13. SECȚIUNEA 1- Aspecte generale
 14. SECȚIUNEA 2- Competența instanțelor judecătorești porivit legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
 15. SECȚIUNEA 3-Competența materială a instanțelor de contencios administrativ
 16. SECȚIUNEA 4-Competența teritorială a instanțelor de contencios administrativ
 17. CAPITOLUL IV- SOLUȚIILE PE CARE LE POATE PRONUNȚA INSTANȚA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 18. SECȚIUNEA 1-Soluțiile în acțiunile privind actele administrative unilaterale
 19. SECȚIUNEA 2- soluțiile în litigiile derivând din contracte administrative
 20. SECȚIUNEA 3- Soluțiile în material verificării legalității operațiunilor administrative
 21. STUDIU DE CAZ
 22. CONCLUZII
 23. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în statul nostru de drept-puterea legislativă,executivă şi judecatoreasca-implica atât o colaborare,cât şi un control reciproc al activităţii lor. Contenciosul administrativ ne da prilejul să abordăm un caz concret în care activitatea unor organe de stat, care realizează sarcinile unei puteri de stat,care realizează sarcinile altei puteri în stat. Este cazul controlului exercitat de instantţele judecatoreşti-organe ale puterii judecatoreşti-asupra activităţii organelor administraţiei publice-organe ale puterii executive.

Dezvoltându-se acest subiect ,se releva o formă juridică de apărare a drepturilor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor administraţiei publicesi a funcţionarilor publici ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe, astfel încât, orice se considera vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ al unui organ al administraţiei publice, să poată cere şi să obţină anularea sau modificarea actului administrativ şi repararea pagubei cauzate. În acest sens, articolul 48 din Costituţia României prevede ca “persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndrptăţită să obţină recunoaşterea drptului pretins, anularea actului şI repararea pagubei.”

Dezvoltând unele noţiuni generale asupra contenciosului administrativ, unii autori arătau că, din punct de vedere al litigiilor ce formează obiectul judecăţii, funcţiunea jurisdicţională-a statului, se împarte în două ramuri şi anume:

a) contenciosul de drept comun, care este alcătuit din totalitatea litigiilor de competenţa organelor judecătoreşti propriu –zise, de natura civilo-comerciala şi penală;

b) contenciosul administrativ, compus din majoritatea litigiilor de natureă administrativeă, de competenţa, fie a tribunalelor de drept comun, fie a unor tribunale speciale administrative, după sistemul de drept pozitiv adoptat în diverse state._

Potrivit legislaţiei în vigoare,contenciosul administrativ se realizează, în ţara noastră, atât de instanţe de drept comun, precum şi,pentru anumite acte administrative, de către unele organe cu activitate jurisdicţională ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice.

În lume au existat mai multe sisteme în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor dintre particulari şi administraţie cum ar fi:

a) sistemul administratorului judecător, existent în Franţa până la revoluţia din 1789, în care organe din sânul administraţiei însăşi erau investite cu soluţionarea acestor litigii ;

b) sistemul francez, al instanţelor speciale şi specializate de contencios administrativ, al tribunalelor administrative în fruntea cărora se află Consiliul de Stat ca instanţă supremă de contencios administrativ ;

c) sistemul anglo-saxon, în care litigiile de acest gen sunt soluţionate de instanţele de drept comun.

România este calificată expres prin art.1 (3) din Constituţia României ca “stat de drept”, în care prima valoare declarată supremă şi garantată este “dreptatea”.

La ora actuală în România, activitatea de contencios administrativ se desfăşoară potrivit Legii nr.554 din 02/12/2004, publicată in Monitorul Oficial Partea I nr.1154 din 07/12/2004.

În perioada interbelică, termenul de contencios administrativ a fost folosit în două sensuri :

un sens larg, prin care se evocau toate litigiile din sfera administraţiei publice, indiferent de autoritatea care le soluţiona ;

un sens restrâns, prin care se evocau exclusiv litigiile care intrau în competenţa de soluţionare a instanţelor judecătoresti.

Activitatea desfăşurată de instanţele de contencios administrativ este aceea de a soluţiona cu putere de adevăr legal, un conflict juridic în care, cel puţin una dintre părţi este un serviciu public administrativ.

Organele care înfăptuiesc această activitate special create, fac parte din sistemul organelor judecătoreşti, al puterii judecătoreşti. Obiectul acţiunii de contencios administrativ îl constituie anularea sau modificarea unui act administrativ de autoritate, obligarea autorităţii administrative la rezolvarea unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege şi repararea pagubei ce a fost cauzată prin emiterea actului administrativ de autoritate ori prin refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.

Preview document

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 1
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 2
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 3
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 4
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 5
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 6
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 7
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 8
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 9
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 10
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 11
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 12
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 13
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 14
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 15
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 16
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 17
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 18
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 19
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 20
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 21
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 22
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 23
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 24
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 25
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 26
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 27
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 28
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 29
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 30
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 31
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 32
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 33
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 34
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 35
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 36
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 37
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 38
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 39
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 40
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 41
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 42
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 43
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 44
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 45
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 46
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 47
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 48
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 49
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 50
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 51
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 52
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 53
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 54
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 55
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 56
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 57
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 58
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 59
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 60
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 61
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 62
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 63
Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Instanta Competenta sa Solutioneze Litigiile de Contencios Administrativ - Solutii pe Care le Poate Pronunta.doc

Alții au mai descărcat și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Te-ar putea interesa și

Drepturile social-economice ale funcționarului public - excepția de nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Contenciosul Administrativ

modificata in anul 2003 “Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Practică administrație publică, Primăria Botoșani

Aflat în nord-estul României, Botoşaniul se remarcă prin diversitatea culturală marcată îndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste...

Ai nevoie de altceva?