Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2269
Mărime: 20.28KB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Giurgiu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Maria Bercu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,specializarea Administratie Publica

Cuprins

 1. 1 Raspunderea Administrativa –
 2. 1.1 Consideratii generale
 3. 2 Raspunderea Administrativ –Disciplinara
 4. 2.1 Notiune si Trasaturi Caracteristice
 5. 2.2 Abaterea Disciplinara si Sanctiunea Disciplinara
 6. 2.3 Constatarea Abaterilor si Aplicarea Sanctiunilor Disciplinar
 7. 3. Raspunderea Administrativ Patrimoniala
 8. 3.1 Definire
 9. 3.2 Tipuri de actiuni in angajarea raspunderii administrativ-patrimoniale
 10. 3.3 Autoritatile publice competente sa solutioneze actiunea privind raspunderea administrativ-patrimoniala
 11. 3.4 Natura prejudiciului a carui reparatie poate fi solicitata prin actiunile privind raspunderea administrativ-patrimoniala a autoritatilor publice
 12. 3.5 Forme ale Raspunderii Administrative
 13. 3.6 Raspunderea solidara a autoritatilor publice si a functionarilor pentru prejudicii produse prin acte administrative, tipice sau assimilate
 14. 4.Bibliografie

Extras din referat

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA

1.1 Consideratii generale

Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul drepturior si obligatiilor conexe care, potrivit legii, se nasc ca urmare a producerii unor fapte ilicite si care constituie cadrul in care se aplica si se executa sanctiunile juridice menite sa asigure restabilirea ordinii de drept. Raspunderea juridica administrativa, in urma incalcarii normelor de drept administrativ, poate fi: administrativ-disciplinara,administrativ-contraventionala si administrativ-patrimoniala

2.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARA

2.1. Notiune si trasaturi caracteristice

Raspunderea administrativ-disciplinara este „situatia juridica care consta in complexul de drepturi si obligatii conexe, continut al raporturilor juridice sanctionatorii, stabilite, de regula, intre un organ al administratiei publice sau, dupa caz, un functionar public, si autorul unei abateri administrative . Trasaturile caracteristice raspunderii administrativ-disciplinare sunt: intervine, de regula, ca urmare a incalcarii unui raport de drept administrativ; presupune, in mod obligatoriu, vinovatia faptuitorului; subiect activ este intotdeauna o autoritate publica, de regula, un organ al administratiei publice; subiecte pasive pot fi atat persoane juridice, cat si persoane fizice. Cele mai frecvente situatii de angajare a raspunderii administrativ-disciplinare se intalnesc in cazul functionarilor publici. Raspunderea administrativ-disciplinara a functionarilor publici se angajeaza atunci cand acestia nu-si indeplinesc obligatiile ce decurg din calitatea lor de functionari publici, investiti printr-un act administrativ; sanctiunile aplicabile nu pot fi privative de libertate.

2.2. Abaterea disciplinara si sanctiunea disciplinara

Abaterea disciplinara, adica incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

Poate consta in neindeplinirea (o inactiune) sau indeplinirea necorespunzatoare (o actiune) a obligatiilor in raporturile de drept administrativ. In cazul functionarilor publici, constituie abateri disciplinare: intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor; absente nemotivate de la serviciu; nerespectarea in mod repetat a programului de lucru; nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter; manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; refuzul de a indeplini atributiile de serviciu; incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompaibilitati, conflicte de interese .

Legislatia noastra nu admite cumulul sanctiunilor disciplinare (in sensul ca pentru o abatere disciplinara, chiar daca au fost incalcate mai multe indatoriri de serviciu, se poate aplica numai o singura sanctiune disciplinara), insa, permite cumulul sanctiunilor de natura diferita (disciplinara si penala, disciplinara si materiala), daca fapta savarsita are relevanta pe plan disciplinar, penal si material, in acelasi timp.

Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate functionarilor publici sunt urmatoarele: a) mustrarea scrisa intervine in cazurile in care functionarii publici savarsesc o prima abatere disciplinara, fara intentie incalcand o norma ce reglementeaza atributiile de serviciu sau o anumita regula de comportare in unitate, neaducand si neputand sa aduca vreo paguba materiala acesteia;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni reprezinta o sanctiune disciplinara, determinata de comiterea unor abateri disciplinare care au avut drept consecinta producerea unor pagube materiale unitatii in care este incadrat functionarul public;

c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de 1-3 ani se aplica acelor functionari care repeta, cu intentie, abateri grave de la ordinea disciplinara din unitate.

d) trecerea intr-o functie inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului, se aplica pentru abateri cu un grad foarte ridicat de periculozitate si eventual, grave prejudicii cauzate unitatii;

Preview document

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 1
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 2
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 3
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 4
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 5
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 6
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 7
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 8
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 9
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 10
Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Răspunderea administrativă

1.1 Raspunderea administrativa este o forma a raspunderii juridice, alaturi de raspunderea civila si de cea penala. Aceasta raspundere intervine in...

Răspunderea Administrativ Patrimoniala

Răspunderea administrativ patrimonială 1.1. Fundamente constituţionale si legale privind răspunderea administrativ patrimonială Principii...

Executarea silită a creditelor financiar-bugetare

CAPITOLUL 1 EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR FINANCIAR BUGETARE Secţiunea 1.1. Noţiuni introductive. Condiţiile declanşării executării silite....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Deontologia funcționarului public - răspunderea juridică

1. Notiune si prezentare Regimul juridic al functiei publice include si problema raspunderii juridice a functionarului public, care are ca...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Președintelui României

Introducere Instituţia Şefului Statului constituie una dintre cele mai vechi autorităţi politice, ea a apărut odată cu statul, cunoscând o...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE O perioadă îndelungată, funcţionarii au fost supuşi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului....

Drept Administrativ

1. Obiectul administraţiei publice. Administraţia publică are ca scop realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA I. GENERALITATI...

Contenciosul Administrativ

CURS CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ CAPITOLUL I Controlul administrativ 1. Însemnătatea activităţii de control...

Ai nevoie de altceva?