Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9649
Mărime: 53.61KB (arhivat)
Publicat de: Panait Kiss
Puncte necesare: 8
Universitatea „ Al. I. Cuza”, Iasi Drept administrativ

Cuprins

 1. I. Răspunderea administrativă – Concept 3
 2. II. Aspecte privind deontologia functionarului public 4
 3. III. Tipuri de răspundere în dreptul administrative 5
 4. IV. Tipuri de răspundere a functionarilor publici 6
 5. A. Răspunderea disciplinară a functionarului public 7
 6. - Fapte săvârsite anterior nasterii raportului de functie publică 8
 7. - Abateri comise de functionarul public în afara exercitării functiei 8
 8. - Abaterea disciplinară 9
 9. - Latura subiectivă a abaterii administrativ disciplinare – Vinovătia 9
 10. - Sanctiunile administrativ disciplinare 10
 11. - Comisiile de disciplină 12
 12. - Dispozitii generale privind procedura cercetării administrative. 14
 13. B. Răspunderea administrativ-contraventională 15
 14. - Procedura contraventională 15
 15. C. Răspunderea administrativ-patrimonială 21
 16. 1. Conditiile răspunderii administrativ-partimoniale bazate pe culpă 22
 17. 2. Regimul juridic procedural al răspunderii administrtiv-patrimonial, potrivit Legii contenciosului administrtiv nr 554/2004 22

Extras din referat

I. Răspunderea administrativă – Concept

Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt îndreptătite instantele judecătoresti să considere răspunzător un om pentru actele sau omisiunile lui- În legătură cu aceasta a beneficiat de ample analize filozofice străvechea maximă actes non facit reum nisi mens sit rea (un act nu face vinovat pe om dacă mintea lui n e vinovată)

În ce anume constă elemental mens rea- mental, presupus a fi o conditie necesaro vinovătiei- Pe urmele traditiei aristotelice care face din elemental vointă conditia de bază a responsabilitătii, multi juristi au definit mens rea în termenii unui act prealabil de vointă.

Potrivit conceptelor filozofice, responsabilitatea presupune două conditii principale:

- că persoana stie ce face;

- că aceasta doreste sau intetionează să joace un rol în act sau omisiune.

Însă răspunderea juridică este atrasă si pentru acte neintetionale, precum neglijenta, sau pentru urmările neintentionale ale actelor săvârsite.

Regulile responsabilitătii sunt reguli esentiale ale tuturor ordinilor juridice determinate, iar răspunderea juridică reprezintă garantia libertătii.

Răspunderea juridică administrativă este explicată de unii teoreticieni ai dreptului public pornind de la conceptul de constrângere. Astfel, constrângerea administrativă reprezintă ansamblul de măsuri luate de către autoritătile administratiei publice în temeiul legii, cu folosirea puterii de stat si, dacă este cazul, împotriva vointei unor persoane, pentru a preveni săvârsirea unor fapte antisociale, a apăra drepturile cetătenilor, precum si pentru a sanctiona încălcarea normelor de drept administrativ.

Dacă prin constrângerea administrativă se urmăreste autoreglarea sisitemului social, răspunderea urmăreste restabilirea ordinii normative încălcate, precum si condamnarea faptei negative si a autorului acesteia.

Răspunderea juridică este definită în literature juridică din România ca fiind un “complex de drepturi si obligatii care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârsirii unor fapte ilicite li care constituie ceadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sanctiunilor juridice în scopul asigurării stabilitătii raporturilor sociale si a îndrumării membrilor societătii în spiritual respectării ordinii de drept”.

În functie de felul normei juridice încălcate se face distinctie între faptele ilicite care constituie temeiul unui anumit fel de răspundere si de sanctiune juridică. Deci, încălcarea unei norme juridice de drept administrativ atrage răspunderea administrativă pentru autorul faptei ilicite.

II. Aspecte privind deontologia functionarului public

Sintagma “ deontologie” provine din cuvintele grecesti deon, deontos care înseamnă ceea ce se cuvine si logos, care înseamnă stiintă. Initial ea a fost identificată cu morala si o regăsim în lucrarea Deontologia sau stiinta moralei a filozofului si juristului Jeremy Bentham.

Deontologia, prin specificul obiectului său de cercetare, se află la interferenta între drept si morală. Poate fi definită ca reprezentând ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament profesional sau privat.

Deontologia functionarului public poate fi definită ca reprezentând totalitatea normelor care guvernează comportamentul profesional si privat al functionarului public, în virtutea statutului său de detentor al autoritătii publice.

Exercitarea unei functii publice se încadrează în categoria acelor profesii care prezintă cel mai mare risc potential ca, prin modul în care au loc, să îi afecteze pe cei cu care titularul ei intră în contact. Majoritatea functiilor publice presupune o relatie directă, continuă si nemijlocită cu uzuagerii serviciilor publice.

În activitatea sa, functionarul duce la îndeplinire prevederile legii, care nu sunt întotdeauna just întelese de cei care cad sub incidenta lor. De aici se naste o primă problemă, care vizează modul diferit in care percep legea cei care o pun în aplicare si cei în consideratiunea cărora este pusă în aplicare.

Astfel, cât priveste răspunderea functionarului public, aceasta intervine atât pentru încălcarea obligatiilor profesionale dedude din raportul de functie publică, dar si pentru încălcarea normelor de comportament, în interiorul sa în afara institutiei. Abaterea disciplinară este concepută ca fiind o faptă săvârsită cu vinovătie, prin care se încalcă atât obligatiile profesionale, cât si obligatiile care au legătură directă sau indirectă cu acestea, care vizează statutul său socioprofesional si moral.

Normele care guvernează comportamentul profesional si privat al functionarului public sunt la rândul lor structurate în functie de relatiile sociale care sunt avute în vedere , după cum urmează :

- relatii din interiorul serviciului public ( cu sefii ierarhici, cu ceilalti functionari publici, cu întregul personal si cu subalternii);

- relatii cu ceilalti subiecti de drept, din afara institutiei publice, beneficiari ai actiunii functionarului public;

- relatii cu personalul unor institusii publice si alte persoane juridice cu care colaborează institutia unde este încadrat functionarul public;

- relatii cu societatea civilă, în ansamblul său.

- relatii cu celelalte institutii ale statului

Preview document

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 1
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 2
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 3
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 4
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 5
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 6
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 7
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 8
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 9
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 10
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 11
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 12
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 13
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 14
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 15
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 16
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 17
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 18
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 19
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 20
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 21
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 22
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 23
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 24
Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Infracțiuni săvârșite de funcționarii publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Dreptul administrativ - modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu al funcționarului public

Capitolul I 1. Definiţia si noţiunea de funcţie publică si a funcţionarului public. În România, reglementarea functie publice, în sensul modern...

Reglementări Constituționale privind Instituția Șefului de Stat în România

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTUŢIA ŞEFULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA MODERNĂ 1.1 Tradiţii ale instituţiei şefului de stat în Ţările Române în...

Atribuția Guvernului conform Constituției

În prezent, dispoziţiile cadrului care definesc rolul Guvernului României sunt cuprinse în art.101 din Constituţie, care prevăd că: (1)Guvernul,...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Drepturile și îndatoririle funcționarului public și răspunderea funcționarului public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament...

Ai nevoie de altceva?