Dreptul la Vot

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 45682
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Publicat de: Nicollo N.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jura Cristian
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE MASTERAT - DREPT INTERNATIONAL SI COMUNITAR

Cuprins

 1. Capitolul I - EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI
 2. Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui
 3. Secţiunea 2: Principalele instrumente internationale
 4. 2.1. Actele internationale cu vocatie universală
 5. 2.2. Acte internaţionale cu vocatie regionala
 6. Secţiunea 3: Principiile care guverneaza drepturile omului
 7. Secţiunea 4: Categorii de drepturi ale omului
 8. Capitolul II - DREPTUL LA VOT, DREPT FUNDAMENTAL CETĂŢENESC
 9. Secţiunea 1: Precizări esenţiale referitoare la drepturile civile si politice
 10. Secţiunea 2: Conţinutul si limitele dreptului la vot, drept exclusiv politic
 11. 2.1. Votul cenzitar
 12. 2.2. Sufragiul intelectual
 13. 2.3. Excluderea de la vot a anumitor categorii de cetăţeni
 14. 2.4. Votul universal
 15. 2.5. Alegerile libere
 16. Secţiunea 3: Corelatia intre exercitiul dreptului la vot si reprezentarea la nivelul Parlamentului. Sistemul electoral
 17. 3.1. Scrutinul majoritar
 18. 3.2. Reprezentarea proportionala
 19. 3.2.1. Metode de transformare a voturilor in mandate
 20. 3.2.2. Scrutinul in circumscriptii uninominale
 21. 3.3. Scrutinele mixte
 22. Capitolul III - DREPTUL LA VOT IN SISTEMUL CONSTITUŢIONAL
 23. ROMÂNESC
 24. Sectiunea 1: Aspecte teoretice şi istorice legate de evoluţia constitutionala a dreptului de a alege
 25. Sectiunea 2: Dreptul de a vota reprezentanţi în Parlamentul României
 26. Sectiunea 3: Alegerea Preşedintelui României
 27. Sectiunea 4: Dreptul de a vota reprezentanţii în consiliile locale şi judeţene,
 28. primarii în comune şi oraşe şi preşedinţii consiliilor judeţene
 29. Sectiunea 5: Dreptul de a vota reprezentanţi în Parlamentul European
 30. Capitolul IV - ANALIZA MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI LA
 31. VOT LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
 32. Secţiunea 1: Modele electorale folosite în alegerea Parlamentelor naţionale
 33. Secţiunea 2: Exercitarea dreptului la vot pentru Parlamentul European
 34. Capitolul V - CONCLUZII
 35. BIBLIOGRAFIE
 36. ANEXE

Extras din referat

Capitolul I

EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI

Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui

Omul, prin natura sa fiind destinat să vieţuiască în socie¬tate, a trebuit să se supună, de a lungul timpului, unor anumite reguli care să i dirijeze conduita faţă de semenii săi. În prin¬cipiu, omul trebuie să şi păstreze liberul exerciţiu al facul¬tăţilor sale naturale; acest exerciţiu îi trebuie asigurat însă cu oarecare restricţii impuse de necesitatea de a se asigura şi celorlalţi oameni acelaşi exerciţiu.

Aşadar, omul s a dezvoltat, a acumulat cunoştinţe, şi a conservat facultăţile, a putut să fie ceea ce este numai în contact cu semenii săi. Dar, trăind într un mediu social, într o colectivitate, drepturile legate intim de natura lui umană se ciocnesc cu drepturile identice ale semenilor. Pentru evitarea conflictelor, se stabilesc reguli de comportament care să diri¬jeze acţiunile oamenilor. Nici o societate nu poate exista în absenţa unor reguli de conduită scrise, ori a unor principii de morală. Când societatea le sancţionează, în sensul că le legiferează, ele intră în domeniul dreptului pozitiv.

Prin drepturi fundamentale ale omului, inţelegem acele prerogative guvernate de un ansamblu de reguli, pe care fiinta umana le are în relatiile sale cu particularii si cu puterea publica . De asemenea, drepturile omului mai pot fi privite ca ansamblul de norme juridice internationale prin care sunt recunoscute individului atribute si facultati care îi asigura demnitatea, libertatea si dezvoltarea pesonalitatii sale si care beneficiaza de garantii institutionale corespunzatoare .

Dacă problematica drepturilor omului s a ridicat în anii ce au urmat celui de al doilea război mondial la nivelul unui autentic fenomen politic, social, juridic, cu implicaţii, practic, în toate domeniile existenţei umane, rădăcinile sau prefigu¬rările ei se pierd în negura vremurilor . Mai mult, putem consi¬dera istoria drepturilor omului ca fiind indisolubil legată de însăşi istoria comportamentului interuman, chiar ca o componentă a acesteia. Căutarea surselor, a normelor care le guvernează începe cu studierea tradiţiilor, a obiceiurilor, a urmelor arheologice, a primelor mărturii scrise.

O lungă geneză a drepturilor omului , care coboară până în zorile antichităţii, trece prin veacurile Evului Mediu, se dez¬voltă prin contribuţia importantă a secolelor XVII XVIII, pentru ca anii ce au urmat celui de al doilea război mondial să le dea contur definitiv . O datare a celor mai vechi urme nu este posibilă; descifrarea lor trebuie căutată în concepţia despre lume a oamenilor, în relaţia om divinitate şi evident în relaţia putere om. Din amândouă au izvorât comandamentele morale, adică acele atitudini umane care definesc buna (sau reaua) conduită, care prescriu reguli de comportament cărora oamenii trebuie să li se supună, să li se conformeze în raporturile dintre ei.

O abordare ştiinţifică din acest punct de vedere trebuie să plece de la două premise: una, de la constatarea sociabilităţii naturale a persoanei umane, alta, de la constatarea că puterea este inerentă oricărei formaţiuni sociale, indiferent de tipul ei de organizare.

În aceasta constă şi marea analogie între dreptul natural şi morală. Diferenţa rezidă în aceea că dreptul îşi are funda¬mentul în însăşi natura făpturii umane, în timp ce morala, scopul ei imediat, este de a orienta această natură, de a i dirija comportamentul. Întotdeauna şi peste tot, morala a fost recunoscută ca baza necesară a oricărei comunităţi umane .

O societate armonioasă, în concepţia marelui gânditor chinez Confucius (aprox. 551 479 î.Hr.), nu poate fi posibilă decât dacă oamenii care o compun sunt călăuziţi de principii de înaltă moralitate, fiindcă totul nu trebuie să fie decât un efort continuu spre bine. Omul trebuie să şi iubească semenul şi să l respecte şi această iubire de aproapele său este princi¬piul fundamental al universului. Prietenia şi dreptatea sunt virtuţile cardinale.

Unul dintre continuatorii săi, Mencius (circa 372-289 î.Hr.), scria că esenţa doctrinei maestrului său constă în cultivarea şi instalarea armoniei corpului social; „regula vieţii este reciprocitatea”.

Toate aceste idei de moralitate socială pun încă de pe atunci în discuţie noţiunea elevată a persoanei umane.

În altă zonă geografică, în Grecia Antică, a apărut seria de mari gânditori care şi au exercitat puternic influenţa asupra formării concepţiilor moderne despre lume şi societate.

A rămas în memoria timpurilor celebra maximă „omul este măsura tuturor lucrurilor” formulată acum mai bine de 2400 de ani de Protagoras din Abdera sau acea expresie „zoon politikon” a lui Aristotel în care omul era văzut ca membru al societăţii, în care legile trebuie să fie raţionale şi să domnească în cetate .

In Roma antică, filozofii şi juriştii au dus mai departe gândirea stoicilor punând accentul pe egalitatea naturală a oamenilor, pe asemănarea dintre ei. Toţi oamenii liberi [sclavii nefiind decât „instrumente care vorbesc”] erau înzestraţi cu raţiune şi ca urmare ei puteau şi trebuiau să şi dezvolte virtutea. Cicero formula în termeni juridici ideile filozofilor stoici; rolul statului era să protejeze drepturile în respectul legalităţii. La juriştii romani dreptul natural jus naturale era legat de dreptul oamenilor jus gentium. În Institutele împăratului Justinian, justiţia era definită ca „dorinţa constantă şi perpetuă de a da oricărui om ceea ce îi este datorat”, iar ştiinţa dreptului a fost definită ca fiind „cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti şi capacitatea de a discerne cu exactitate ceea ce este drept de ceea ce este nedrept”.

Preview document

Dreptul la Vot - Pagina 1
Dreptul la Vot - Pagina 2
Dreptul la Vot - Pagina 3
Dreptul la Vot - Pagina 4
Dreptul la Vot - Pagina 5
Dreptul la Vot - Pagina 6
Dreptul la Vot - Pagina 7
Dreptul la Vot - Pagina 8
Dreptul la Vot - Pagina 9
Dreptul la Vot - Pagina 10
Dreptul la Vot - Pagina 11
Dreptul la Vot - Pagina 12
Dreptul la Vot - Pagina 13
Dreptul la Vot - Pagina 14
Dreptul la Vot - Pagina 15
Dreptul la Vot - Pagina 16
Dreptul la Vot - Pagina 17
Dreptul la Vot - Pagina 18
Dreptul la Vot - Pagina 19
Dreptul la Vot - Pagina 20
Dreptul la Vot - Pagina 21
Dreptul la Vot - Pagina 22
Dreptul la Vot - Pagina 23
Dreptul la Vot - Pagina 24
Dreptul la Vot - Pagina 25
Dreptul la Vot - Pagina 26
Dreptul la Vot - Pagina 27
Dreptul la Vot - Pagina 28
Dreptul la Vot - Pagina 29
Dreptul la Vot - Pagina 30
Dreptul la Vot - Pagina 31
Dreptul la Vot - Pagina 32
Dreptul la Vot - Pagina 33
Dreptul la Vot - Pagina 34
Dreptul la Vot - Pagina 35
Dreptul la Vot - Pagina 36
Dreptul la Vot - Pagina 37
Dreptul la Vot - Pagina 38
Dreptul la Vot - Pagina 39
Dreptul la Vot - Pagina 40
Dreptul la Vot - Pagina 41
Dreptul la Vot - Pagina 42
Dreptul la Vot - Pagina 43
Dreptul la Vot - Pagina 44
Dreptul la Vot - Pagina 45
Dreptul la Vot - Pagina 46
Dreptul la Vot - Pagina 47
Dreptul la Vot - Pagina 48
Dreptul la Vot - Pagina 49
Dreptul la Vot - Pagina 50
Dreptul la Vot - Pagina 51
Dreptul la Vot - Pagina 52
Dreptul la Vot - Pagina 53
Dreptul la Vot - Pagina 54
Dreptul la Vot - Pagina 55
Dreptul la Vot - Pagina 56
Dreptul la Vot - Pagina 57
Dreptul la Vot - Pagina 58
Dreptul la Vot - Pagina 59
Dreptul la Vot - Pagina 60
Dreptul la Vot - Pagina 61
Dreptul la Vot - Pagina 62
Dreptul la Vot - Pagina 63
Dreptul la Vot - Pagina 64
Dreptul la Vot - Pagina 65
Dreptul la Vot - Pagina 66
Dreptul la Vot - Pagina 67
Dreptul la Vot - Pagina 68
Dreptul la Vot - Pagina 69
Dreptul la Vot - Pagina 70
Dreptul la Vot - Pagina 71
Dreptul la Vot - Pagina 72
Dreptul la Vot - Pagina 73
Dreptul la Vot - Pagina 74
Dreptul la Vot - Pagina 75
Dreptul la Vot - Pagina 76
Dreptul la Vot - Pagina 77
Dreptul la Vot - Pagina 78
Dreptul la Vot - Pagina 79
Dreptul la Vot - Pagina 80
Dreptul la Vot - Pagina 81
Dreptul la Vot - Pagina 82
Dreptul la Vot - Pagina 83
Dreptul la Vot - Pagina 84
Dreptul la Vot - Pagina 85
Dreptul la Vot - Pagina 86
Dreptul la Vot - Pagina 87
Dreptul la Vot - Pagina 88
Dreptul la Vot - Pagina 89
Dreptul la Vot - Pagina 90
Dreptul la Vot - Pagina 91
Dreptul la Vot - Pagina 92
Dreptul la Vot - Pagina 93
Dreptul la Vot - Pagina 94
Dreptul la Vot - Pagina 95
Dreptul la Vot - Pagina 96
Dreptul la Vot - Pagina 97
Dreptul la Vot - Pagina 98
Dreptul la Vot - Pagina 99
Dreptul la Vot - Pagina 100
Dreptul la Vot - Pagina 101
Dreptul la Vot - Pagina 102
Dreptul la Vot - Pagina 103
Dreptul la Vot - Pagina 104
Dreptul la Vot - Pagina 105
Dreptul la Vot - Pagina 106
Dreptul la Vot - Pagina 107
Dreptul la Vot - Pagina 108
Dreptul la Vot - Pagina 109
Dreptul la Vot - Pagina 110
Dreptul la Vot - Pagina 111
Dreptul la Vot - Pagina 112
Dreptul la Vot - Pagina 113
Dreptul la Vot - Pagina 114
Dreptul la Vot - Pagina 115
Dreptul la Vot - Pagina 116
Dreptul la Vot - Pagina 117
Dreptul la Vot - Pagina 118
Dreptul la Vot - Pagina 119
Dreptul la Vot - Pagina 120
Dreptul la Vot - Pagina 121
Dreptul la Vot - Pagina 122
Dreptul la Vot - Pagina 123
Dreptul la Vot - Pagina 124
Dreptul la Vot - Pagina 125
Dreptul la Vot - Pagina 126
Dreptul la Vot - Pagina 127
Dreptul la Vot - Pagina 128
Dreptul la Vot - Pagina 129
Dreptul la Vot - Pagina 130
Dreptul la Vot - Pagina 131
Dreptul la Vot - Pagina 132
Dreptul la Vot - Pagina 133
Dreptul la Vot - Pagina 134
Dreptul la Vot - Pagina 135
Dreptul la Vot - Pagina 136
Dreptul la Vot - Pagina 137
Dreptul la Vot - Pagina 138
Dreptul la Vot - Pagina 139
Dreptul la Vot - Pagina 140
Dreptul la Vot - Pagina 141
Dreptul la Vot - Pagina 142
Dreptul la Vot - Pagina 143
Dreptul la Vot - Pagina 144
Dreptul la Vot - Pagina 145
Dreptul la Vot - Pagina 146
Dreptul la Vot - Pagina 147
Dreptul la Vot - Pagina 148
Dreptul la Vot - Pagina 149
Dreptul la Vot - Pagina 150
Dreptul la Vot - Pagina 151
Dreptul la Vot - Pagina 152
Dreptul la Vot - Pagina 153
Dreptul la Vot - Pagina 154
Dreptul la Vot - Pagina 155
Dreptul la Vot - Pagina 156
Dreptul la Vot - Pagina 157
Dreptul la Vot - Pagina 158

Conținut arhivă zip

 • 00coperta&plan.doc
 • 00la deschiderea lucrarii.doc
 • 01continut.doc
 • 02bibliografie.doc
 • 03cuprins.doc
 • 04Anexe.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Noțiuni generale privind referendumul

In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum. Referendumul...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Înecul

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGALE Disciplină de graniţă prin excelenţă, medicina legală, în decursul timpurilor, a avut o evoluţie legată...

Drept constituțional și instituții politice - referendum

Terminologia cuvântului referendum Cuvântul referendum sau plebiscit este originar din limba latină şi este folosit pentru a desemna procesul de...

Drepturile Persoanelor Private de Libertate

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Exexutarea pedepselor privative de libertate Pedepsele privative de libertate sunt definite de Codul Penal a fi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Drepturile și obligațiile acționarilor

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA ASOCIATI SI CAPITALUL SOCIAL Calitatea de asociat se dobândeşte la data constituirii societatii...

Sistemul Electoral în România

INTRODUCERE Din timpurile imemorabile ale istoriei şi până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă faţă de organizarea şi...

Grupuri de societăți

1.1 STRUCTURA DE GRUP Întreprinderea cauta din ce în ce mai mult să fie cât mai putin vulnerabilă, şi în acelaşi timp cât mai performantă posibil....

Dizolvarea și Lichidarea

Capitolul I. EVOLUŢIA SI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE I.1. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale Doctrina dreptului...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Introducerea în problematica societăţilor comerciale I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, în forma modificata si completata prin Ordonanta de...

Adunarea Generală

INTRODUCERE Societăţile comerciale deţin un rol esenţial în dezvoltarea oricărei economii, acestea generând în mare măsură o parte din produsul...

Convențiile asupra exercitării dreptului de vot

Dreptul de vot constă în exprimarea voinţei acţionarilor, fiind o concluzie a dezbaterilor în adunările generale. Acţionarul minoritar nu este...

Ai nevoie de altceva?