Dreptul de proprietate - limite și restricții

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 34315
Mărime: 109.09KB (arhivat)
Publicat de: Ana L.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1
 3. Dreptul de proprietate
 4. 1.1. Noţiuni generale
 5. 1.2. Definiţia dreptului de proprietate
 6. 1.3. Proprietatea în dreptul roman
 7. 1.4. Proprietatea în vechiul drept românesc
 8. 1.5. Proprietatea în Codul civil român
 9. 1.6. Atributele dreptului de proprietate
 10. 1.7. Caracterele dreptului de proprietate
 11. 1.8. Garanţia proprietăţii prin Constituţie
 12. Capitolul 2
 13. Formele dreptului de proprietate
 14. 2.1. Consideraţii generale
 15. 2.2. Proprietatea privată
 16. 2.3. Proprietatea publică
 17. Capitolul 3
 18. Exercitarea dreptului de proprietate în limitele legii
 19. 3.1. Aspecte generale
 20. 3.2. Restricţii stabilite prin voinţa titularului
 21. 3.3. Restricţii legale ale dreptului de proprietate
 22. 3.3.1. Limitări ale dreptului de dispoziţie
 23. 3.3.2. Limitări ce decurg din raportul de vecinătate
 24. 3.3.3. Limitări ale folosinţei bunurilor
 25. 3.3.4. Folosirea subsolului proprietăţii imobiliare de către autorităţi
 26. Capitolul 4
 27. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 28. 4.1. Noţiune
 29. 4.2. Obiectul exproprierii
 30. 4.3. Utilitatea publică
 31. 4.4. Procedura exproprierii
 32. 4.5. Efectele exproprierii
 33. 4.6. Abuzul de drept în materia proprietăţii
 34. Concluzii
 35. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure exercitarea nestingherită. Datorită complexităţii conţinutului său juridic, dreptul de proprietate este singurul dintre drepturile patrimoniale care se poate dezmembra în alte drepturi a căror manifestare exterioară să reprezinte una dintre funcţiile sale dominante.

În concepţia clasică, alcătuită după tradiţia dreptului roman, proprietatea apare ca prototipul dreptului real absolut. De asemenea, dreptul de proprietate este un drept exclusiv şi perpetuu. Dar, oricât de absolut ar fi reglementat prin lege, dreptul de proprietate nu ar prezenta vreo autoritate şi nici interes, decât în măsura în care exerciţiul lui este garantat şi protejat. În acest scop legea pune la îndemâna proprietarului un complex de mijloace de apărare – specifice şi nespecifice – a dreptului său. Aceste mijloace de apărare sunt reprezentate de acţiunile prin care titularul dreptului de proprietate tinde să înlăture atingerile aduse acestui drept şi să obţină restabilirea lui.

În sistemul nostru de drept, proprietatea beneficiază de o dublă garanţie: o garanţie de ordin constituţional şi o garanţie de drept comun, manifestată prin mijloace juridice de apărare.

Prin proprietate se înţelege totalitatea relaţiilor dintre oameni privind însuşirea bunurilor, relaţii reglementate de norme sociale specifice diferitelor epoci istorice. Proprietatea presupune deci exercitarea atributelor de proprietar asupra unor bunuri determinate sau determinabile în mod direct şi nemijlocit. Conţinutul dreptului de proprietate include mai multe elemente: însuşirea ca posesie, folosirea obiectului proprietăţii, dispoziţia asupra acestuia, dreptul de a culege fructele ca şi dreptul de gospodărire, administrare şi gestionare.

Particularităţile dreptului de proprietate constau în aceea că proprietarul exercită atributele acestui drept în putere proprie şi în interes propriu. Aceasta înseamnă că el se supune numai legii, în timp ce persoanele care exercită unele atribute ale dreptului de proprietate o fac în temeiul voinţei proprietarului şi al legii, proprietarul fiind acela care determină limitele de exercitare a acestor atribute. De asemenea, proprietarul exercită atributele dreptului său în interesul propriu, adică este singurul subiect de drept care exercită personal sau prin alte persoane plenitudinea atributelor dreptului de proprietate, conform propriului său interes.

Dreptul de proprietate se poate dezmembra în alte drepturi a căror manifestare exterioară să reprezinte una dintre funcţiile sale dominante, şi anume aceea de a folosi un lucru, de a trage din el foloasele sau de a-i culege fructele şi de a dispune de el.

În prezent există două forme de proprietate: privată şi publică.

Forma proprietăţii private este expres consacrată în Constituţie. Dreptul de proprietate privată este garantat printr-o dispoziţie constituţională prin care se prevede că „proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Dreptul de proprietate privată este dreptul care aparţine persoanelor fizice, juridice, statului sau unităţilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri imobile sau imobile, exercitând asupra lor atributele dreptului de proprietate, în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi în interes propriu, în condiţiile determinate de lege. Proprietatea privată este alienabilă (se află în circuitul civil), prescriptibilă, sesizabilă, (bunurile care formează obiectul ei vor putea fi urmărite de creditori, pentru satisfacerea creanţelor lor). Dreptul de proprietate privată este un drept exclusiv şi perpetuu şi are caracter nelimitat, sub aspectul bunurilor care pot aparţine acestui drept de proprietate.

Bunurile care nu sunt ale particularilor fac parte din proprietatea publică şi nu pot fi înstrăinate decât după regulile şi formele prescrise anume pentru ele. Proprietatea publică prezintă următoarele caracteristici: caracterul imprescriptibil, insesizabil şi inalienabil. Bunurile care fac obiectul său sunt scoase din circuitul civil general, adică nu pot fi înstrăinate pe cale voluntară, prin acte juridice civile şi nici pe cale forţată, prin expropriere.

În perioada modernă au început să fie aduse tot mai multe restricţii dreptului de proprietate. În general, sub pretextul unor necesităţi sociale, prin diferite acte normative, statul a impus şi impune o serie de limite dreptului de proprietate.

Preview document

Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 1
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 2
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 3
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 4
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 5
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 6
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 7
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 8
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 9
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 10
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 11
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 12
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 13
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 14
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 15
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 16
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 17
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 18
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 19
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 20
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 21
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 22
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 23
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 24
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 25
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 26
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 27
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 28
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 29
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 30
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 31
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 32
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 33
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 34
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 35
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 36
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 37
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 38
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 39
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 40
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 41
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 42
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 43
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 44
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 45
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 46
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 47
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 48
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 49
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 50
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 51
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 52
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 53
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 54
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 55
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 56
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 57
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 58
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 59
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 60
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 61
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 62
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 63
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 64
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 65
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 66
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 67
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 68
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 69
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 70
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 71
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 72
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 73
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 74
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 75
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 76
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 77
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 78
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 79
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 80
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 81
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 82
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 83
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 84
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 85
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 86
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 87
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 88
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 89
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 90
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 91
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 92
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 93
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 94
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 95
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 96
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 97
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 98
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 99
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 100
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 101
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 102
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 103
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 104
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 105
Dreptul de proprietate - limite și restricții - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de Proprietate - Limite si Restrictii.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Recrutarea funcționarilor publici, organizarea și desfășurarea concursului

1. SCURT ISTORIC Existenţa statului, înţeles sintetic ca putere organizată asupra unei populaţii, pe un anumit teritoriu, a presupus, încă din...

Impozitul Imobiliar

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Dreptul de proprietate privată și publică în dreptul român și contemporan

În literatura juridică proprietatea apare fie ca drept subiectiv, fie ca instituţie a dreptului obiectiv. Dreptul de proprietate în sens obiectiv...

Te-ar putea interesa și

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Limitările dreptului de proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Dreptul de proprietate privată

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Limitări ale Dreptului de Proprietate Izvorâte din Raporturile de Vecinătate

A doua parte a definitiei legale, si anume faptul ca legiuitorul stabileste restrictiile si conditiile dreptului de proprietate „… în limitele...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Malta

Capitolul 1 Istoricul Maltei Ideea unei Europe unite a fost sustinuta de-a lungul secolelor de împarati si intelectuali deopotriva, dar numai dupa...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Ai nevoie de altceva?