Impozitul Imobiliar

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 25192
Mărime: 93.69KB (arhivat)
Publicat de: Agata Constantin
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. Introducere pag. 3
 3. Capitolul I. Legislaţia Republicii Moldova în materie fiscală pag. 6
 4. 1.1 Principiile generale ale legislaţiei fiscale. Definiţiile esenţiale pag. 6
 5. 1.2 Contravenţiile administrative şi infracţiunile legate de administrarea fiscalităţii pag. 10
 6. Capitolul II. Impozitul pe bunurile imobiliare în Republica Moldova pag. 17
 7. 2.1 Impozitul pe bunurile imobiliare. Prevederi generale pag. 17
 8. 2.2 Codul Fiscal al Republicii Moldova – sursă pentru înţelegerea esenţei impozitului imobiliar pag. 19
 9. 2.3 Evaluarea preţului bunurilor imobiliare – factor esenţial în asigurarea unei temeinice baze impozabile pag. 33
 10. 2.4 Perspectivele dezvoltării domeniului imobiliar în Republica Moldova pag. 41
 11. Capitolul III. Impozitul pe imobile în Codul Fiscal al României pag. 47
 12. 3.1 Impozitul pe clădiri. Consideraţii generale pag. 47
 13. 3.2 Impozitul pe clădirile deţinute de persoanele fizice pag. 50
 14. 3.3 Impozitul pe clădirile deţinute de persoanele juridice pag. 58
 15. 3.4 Reguli generale privind impozitul pe clădiri pag. 59
 16. Încheiere pag. 65
 17. Bibliografie pag. 68
 18. Anexe pag. 70

Extras din proiect

Introducere

Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului că la realizarea unei activităţi participă mai multe categorii de persoane, diferite la sex, vîrstă, profesie, etc., fiecare dintre acestea avînd roluri diferite în buna reuşită a activităţii respective.

Normele sociale reglementează întreaga reţea de relaţii sociale, economice, politice, etc. Fără ele ar fi imposibilă activitatea practică a oamenilor în orice societate, buna funcţionare a statului în general. Acesta este şi cazul normelor de natură fiscală, raporturilor fiscale între stat şi cetăţeni. În contextul fiscalităţii, o mare perspectivă o are, în Republica Moldova, impozitul imobiliar. Recentele modificări ale Codului Fiscal, prin care impozitul imobiliar se calculează direct reieşind din preţul de piaţă al bunului.

Lucrarea dată are ca obiect de studiu aspectele economice, sociale, de drept ale impozitului imobiliar, atît referitor la realităţile prezente, cît şi la perspectivele acestui gend e impozitare în ţara noastră.

Capitolul I

Legislaţia Republicii Moldova în materie fiscală

1.1 Principiile generale ale legislaţiei fiscale. Definiţiile esenţiale

Ca îndatorire fundamentală, art. 58 alin. 1 din Constituţia Moldovei prevede că „cetăţenii au obligaţia a contribui prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice”.

Cheltuielile publice prezintă interes fie pentru comunitatea naţională, în ansamblul ei, în măsura în care privesc sarcinile financiare generale ale statului, fie pen¬tru comunităţile autonome administrativ-teritoriale, dacă se referă la cheltuielile ce se află în grija administraţiei publice locale.

Contribuţia cetăţenilor la cheltuielile publice se realizează prin plata de impozite şi taxe.

În conformitate cu art. 58 din Constituţia Moldovei, impozitele şi taxele pot fi stabilite numai prin lege.

Dispoziţia constituţională, potrivit căreia se instituie obligativitatea stabilirii numai prin lege (iar nu şi prin hotărîri ale autorităţilor executive) a impozitelor, taxelor şi a altor venituri care susţin bugetul de stat cît şi bugetul asigurărilor sociale de stat, constituie o implicită garantare a dreptului de proprietate, a averii tuturor cetăţenilor.

Mai precis, trebuie subliniat că subiectele plătitoare de impozite şi taxe sunt atît persoanele fizice, cît şi persoanele juridice.

Această garanţie este prezentă şi în cazul persoanelor juridice, deoarece impozitele pe care acestea le plătesc, sunt suportate în realitate de persoanele fizice, în beneficiul cărora persoana juridică respectivă îşi desfăşoară activitatea.

Cît priveşte impozitele şi taxele locale, acestea sunt stabilite de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii, ca expresie a principiului autonomiei lo¬cale, consacrat prin art. 109 din Constituţie.

Conceptul de buget naţional reprezintă în mod sintetic trei instituţii juridice diferite, anume:

- bugetul de stat,

- bugetul asigurărilor sociale de stat şi

- bugetele locale.

Ca urmare, noţiunea de buget public naţional este diferită, nu se confundă cu bugetele publice, cum ar fi cele ale autorităţilor publice cu caracter bugetar. (vezi anexa 2, privind participarea impozitului pe venit la formarea bugetului naţional)

Veniturile statului sunt formate din totalitatea resurselor băneşti instituite prin lege, care contribuie la constituirea fondurilor băneşti ale acestuia.

Datorită acestui motiv, veniturile statului alcătuiesc un tot unitar, cunoscut sub denumirea de sistemul veniturilor bugetare.

Veniturile bugetare se caracterizează, fiecare în parte, prin anumite trăsături determinate privind modul de stabilire, provenienţa, termenele ori înlesnirile de plată, etc.

Denumirea venitului bugetar este diferită, potrivit cu natura sa financiar-economică şi juridică, încît poate fi impozit pri taxă, contribuţie, prelevare, vărsămînt, etc.

Debitorul (plătitorul — contribuabilul) este persoana fizică ori juridică care potrivit legii datorează o taxă, un impozit, ori este obligată la efectuarea unei anume pre¬levări către bugetul statului.

Preview document

Impozitul Imobiliar - Pagina 1
Impozitul Imobiliar - Pagina 2
Impozitul Imobiliar - Pagina 3
Impozitul Imobiliar - Pagina 4
Impozitul Imobiliar - Pagina 5
Impozitul Imobiliar - Pagina 6
Impozitul Imobiliar - Pagina 7
Impozitul Imobiliar - Pagina 8
Impozitul Imobiliar - Pagina 9
Impozitul Imobiliar - Pagina 10
Impozitul Imobiliar - Pagina 11
Impozitul Imobiliar - Pagina 12
Impozitul Imobiliar - Pagina 13
Impozitul Imobiliar - Pagina 14
Impozitul Imobiliar - Pagina 15
Impozitul Imobiliar - Pagina 16
Impozitul Imobiliar - Pagina 17
Impozitul Imobiliar - Pagina 18
Impozitul Imobiliar - Pagina 19
Impozitul Imobiliar - Pagina 20
Impozitul Imobiliar - Pagina 21
Impozitul Imobiliar - Pagina 22
Impozitul Imobiliar - Pagina 23
Impozitul Imobiliar - Pagina 24
Impozitul Imobiliar - Pagina 25
Impozitul Imobiliar - Pagina 26
Impozitul Imobiliar - Pagina 27
Impozitul Imobiliar - Pagina 28
Impozitul Imobiliar - Pagina 29
Impozitul Imobiliar - Pagina 30
Impozitul Imobiliar - Pagina 31
Impozitul Imobiliar - Pagina 32
Impozitul Imobiliar - Pagina 33
Impozitul Imobiliar - Pagina 34
Impozitul Imobiliar - Pagina 35
Impozitul Imobiliar - Pagina 36
Impozitul Imobiliar - Pagina 37
Impozitul Imobiliar - Pagina 38
Impozitul Imobiliar - Pagina 39
Impozitul Imobiliar - Pagina 40
Impozitul Imobiliar - Pagina 41
Impozitul Imobiliar - Pagina 42
Impozitul Imobiliar - Pagina 43
Impozitul Imobiliar - Pagina 44
Impozitul Imobiliar - Pagina 45
Impozitul Imobiliar - Pagina 46
Impozitul Imobiliar - Pagina 47
Impozitul Imobiliar - Pagina 48
Impozitul Imobiliar - Pagina 49
Impozitul Imobiliar - Pagina 50
Impozitul Imobiliar - Pagina 51
Impozitul Imobiliar - Pagina 52
Impozitul Imobiliar - Pagina 53
Impozitul Imobiliar - Pagina 54
Impozitul Imobiliar - Pagina 55
Impozitul Imobiliar - Pagina 56
Impozitul Imobiliar - Pagina 57
Impozitul Imobiliar - Pagina 58
Impozitul Imobiliar - Pagina 59
Impozitul Imobiliar - Pagina 60
Impozitul Imobiliar - Pagina 61
Impozitul Imobiliar - Pagina 62
Impozitul Imobiliar - Pagina 63
Impozitul Imobiliar - Pagina 64
Impozitul Imobiliar - Pagina 65
Impozitul Imobiliar - Pagina 66
Impozitul Imobiliar - Pagina 67
Impozitul Imobiliar - Pagina 68
Impozitul Imobiliar - Pagina 69
Impozitul Imobiliar - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Impozitul Imobiliar.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Impozitele Directe Practicate pe Teritoriul României

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE 1.1. CONŢINUTUL ŞI DEFINIŢIA IMPOZITELOR Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de le...

Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării în Republica Moldova

Introducere În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea bunurilor imobiliare, inclusiv a apartamentelor, caselor de locuit, terenurilor,...

Sistemul fiscal din Republica Moldova

Introducere: Serviciul Fiscal ca istorie Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi,...

Analiza comparativă a principalelor taxe și impozite la nivelul Republicii Moldova și România

Introducere În condiţiile unei infrastructuri slab dezvoltate a pieţei, apare necesitatea de a perfecţiona sistemul fiscal, ca cea mai esenţială...

Bugetul statului

Introducere Raporturile stat economie şi la începutul secolului XXI constituie încă obiectul unor dezbateri publice aprinse. Probleme ca...

Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare

Capitolul I IMPOZITUL PE VENIT 1.1.Notiuni generale Impozitele reprezinta contributii banesti ale celor care realizeaza venituri sau poseda...

Clasificarea Bunurilor Imobile

INTRODUCERE Pe parcursul întregii istorii şi civilizaţii omul a considerat căpămîntul şi tot ce este legat de el, construcţii, plantaţii, drept...

Ai nevoie de altceva?