Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18765
Mărime: 79.04KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 3
 2. 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului 3
 3. 1.2 Noțiunea de drepturi și libertăți publice. Clasificarea drepturilor și libertăților publice 9
 4. 1.3 Noțiunea de îndatoriri fundamentale ale cetățenilor 11
 5. CAPITOLUL II. DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE CETĂȚENEȘTI 13
 6. 2.1 Drepturile social - economice și culturale 14
 7. 2.2 Drepturile politice și social - politice 22
 8. 2.3 Inviolabilitățile 27
 9. 2.4 Drepturi - garanții 33
 10. 2.5 Îndatoririle fundamentale ale cetățenilor 36
 11. CAPITOLUL III. PRACTICĂ JUDICIARĂ 37
 12. CONCLUZII 46
 13. BIBLIOGRAFIE 47

Extras din licență

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE

1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului

Dezvoltarea problematicii drepturilor și libertăților civice este, pe de-o parte, o consecință firească a extinderii rolului statului și a evoluției sale în epoca contemporană, iar pe de altă parte, rezultatul revendicărilor social - economice și politice ale păturilor sociale defavorizate.

La finele secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea, sub influența Declarației Omului și Cetățeanului din 1789, s-a pus accentual aproape exclusive pe drepturile civile și politice: egalitatea, libertatea de opinie, și gândire, libertatea credințelor religioase, dreptul la rezistență împotriva represiunii, dreptul la vot, de întrunire, de asociere, dreptul de proprietate particular etc. Practic, problema drepturilor economice și sociale a îmbrăcat doar forma revendicărilor.

În această etapă, drepturile și libertățile publice, au fost instituționalizate, inițial în declarații și, ulterior, chiar în conținutul constituțiilor scrise, fiind astfel garantate de stat.

Conținutul drepturilor și libertăților publice nu au avut o întindere foarte marte, nici drepturile propriu - zise nu au fost în număr ridicat . Esența drepturilor marca ascensiunea socio-politică a burgheziei interesată în înlăturarea formelor de dependență personală caracteristice feudalismului, a inegalități juridice între oameni și în crearea unor pârghii politice (sistemul electoral, forme de reprezentare națională etc.) care să îi permită accesul la putere în detrimental nobilimii feudale conservatoire.

Concepțiile burgheziei cu privire la drepturile omului au avut drept punct de pornire „proclamarea egalității și libertății persoanei și revendicarea de a se reglementa prin lege drepturile și libertățile cetățenești, de a stabili, astfel, un nou statut politico - juridic al persoanei” .

Începând cu ceea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Europa se manifestă o mișcare social tot mai largă pentru emancipare economic a unor pături ale societății defavorizate. Această mișcare progresistă pentru emancipare este sprijinită ideologic de cele două Internaționale Socialiste. Sub presiunea mișcărilor muncitorești, guvernanții din tot mai multe state încep să facă concesii economice și sociale clasei muncitoare sub forma acceptării revendicărilor sindicale ale acestora. Un important rol în acest sens l-au avut sindicatele din Anglia, Germania, Franța, precum și unele partide politice cum au fost, de exemplu, Partidul Laburist din Marea Britanie, partidele socialiste ori social - democrate din Franța, Germania, Italia și din alte state europene. O tendință similar este întâlnită și în Statele Unite ale Americii.

Concesiile socio - economice ale guvernanților făcute muncitorimii organizate în sindicate puternice, ca și păturilor țărănești, sunt legate și de preocuparea guvernanților de a își asigura suportul uman în tot mai desele războaie prilejuite de împărțirea sferelor de influență fie în Europa, fie pe alte continente.

După primul război mondial, sub influența progresului economic și a diversificării geneale a activităților economice (de stat și particulare), dar și ca o răsplată națională oferită combatanților supraviețuitori ai primei conflagrații mondiale și a recunoașterii aspirațiilor acestora la o stare materială mai ridicată, în diferite constituții sunt proclamate anumite drepturi economic - sociale, precum: dreptul la muncă, la salarizare corespunzătoare, la concediu, la securitatea muncii, la egalitatea social, libertatea și asocierea sindicală, dreptul la grevă, dreptul la pensie etc. În acest fel, democrației politice i s-au asociat democrația economică și democrația socială .

După încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale s-a pus accentul pe drepturile economice și sociale. Îndeosebi în doctrina constituțională marxistă s-a insistat foarte multe pe importanța covârșitoare a drepturilor cetățenești. Această concepție - justă în esența sa - a fost susținută de numeroși politologi, juriști, diplomați, oameni politici occidentali .

Din păcate, așa cum se știe, enunțul socialist al primatului drepturilor sociale - economice, în statele de „democrație populară” nu a trecut prea departe de valoarea unei declarații solemne dar negarantată .

În ultimele decenii se conturează noi drepturi - „așa numite drepturi de generația a III-a: dreptul națiunilor sau popoarelor la autodeterminare, dreptul poporului de exploatare a bogățiilor natural, dreptul la mediu, dreptul la nediscriminare rasială ori religioasă, dreptul la viață, dreptul la pace, dreptul la educație, drepturile specific tinerilor, copiilor, persoanelor defavorizate, dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale la forme de dezvoltare și afirmare a personalității din perspective culturii și tradițiilor culturale, inclusive a limbii materne în cadrul legal al statului în care locuiesc și conviețuiesc alături de populația majoritară” .

Bibliografie

A. Legislație:

- Codul Calimach, ed. Critică, Editura Academiei, București, 1958

- Convenția Europeană a Drepturilor Omului

- Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948

- Constituția României, publicată în M.Of nr. 233 din 21 noiembrie 1991

B. Literatură de specialitate

1. Andreescu M., Drept constituțional. Teoria generală și instituții constituționale. Jurisprudența constituțională, Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2018

2. Bârsan C., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ed. C.H.Beck, București, 2010

3. Beliș V., Tratat de medicină legală, volumul I, Editura Medicală, București 1995

4. Boroi Al., Infracțiuni contra vieții, Editura All Beck, București 1999

5. Boroi G., Carla A. Anghelescu, Bogdan Nazat, op.cit., Ed. Hamangiu, 2013

6. Boroi G., Instituții de drept civil în reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2012

7. Buneci P., Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, Editura C.H.Beck, București, 2014

8. Casian C., A.M. Vlasceanu, Drept social european, Ed. C.h.Beck, București, 2012

9. Chirică R., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, Ed. C.H.Beck, București, 2008

10. Deaconu Șt., Drept constituțional, ediția 2, Editura C.H.Beck, București, 2013

11. Deleanu I., Instituții și proceduri constituționale în dreptul român și în dreptul comparat, Editura C.H.Beck, București, 2006

12. Drăganu T., Drept constituțional și intituții politice, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 1998

13. G.Gilder, Wealth and poverty,Basic Books, Inc. Publishers, New York, 1981

14. Gutan Selejan B., România și articolul 3 al CEDO în jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, în Analele U.V.T ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, nr. 1/2008

15. Ionescu C., Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente. 1741 - 1991, Editura Monitorul Oficial, București, 2000

16. Ionescu C., Tratat de drept constituțional contemporan, Ediția 2, Editura C.H.Beck, București, 2008

17. Ionescu C., Unele considerații pe marginea dreptului la apărare consacrat în art. 24 din Constituția României, republicată, în Revista Dreptul nr. 5/2016

18. Leș I., Tratat de drept procesual civil, vol. I., Editura Universul Juridic, București, 2014

19. Mowbray A., The composition and operation of the New European Court of Human Rights, în Public Law, 1999

20. Muraru I., Drept constituțional și instituții politice, volumul I, Editura C.H.Beck, București, 2016

...

Preview document

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 1
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 2
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 3
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 4
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 5
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 6
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 7
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 8
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 9
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 10
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 11
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 12
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 13
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 14
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 15
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 16
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 17
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 18
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 19
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 20
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 21
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 22
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 23
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 24
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 25
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 26
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 27
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 28
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 29
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 30
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 31
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 32
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 33
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 34
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 35
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 36
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 37
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 38
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 39
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 40
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 41
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 42
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 43
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 44
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 45
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 46
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 47
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 48
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 49
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drept constituțional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Drepturile și libertățile fundamentale

1. Drepturile si libertatile fundamentale 1.1.Definitia şi clasificarea drepturilor libertatillor fundamentale Sunt acele drepturi ale...

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost semnat Statutul Consiluilui Europei ce a intrat in vigoare in 3 august al aceluiasi an. Statutul semnat de...

Metodele Utilizate de Dreptul Constituțional ca Știință

Ca orice alte ştiinţe, şi ştiinţa juridică operează cu concepte, definiţii şi, în mod deosebit, cu formulări de legităţi sub formă de teze,...

Ai nevoie de altceva?