Drept Penal

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4308
Mărime: 36.60KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Dumitru
Puncte necesare: 0

Extras din referat

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII

– art. 238 –

Infractiunea de ofensa adusa autoritatii cuprinsa în articolul 238 C.pen., în prezent abrogata prin O.U.G. nr. 58/2002, prevedea : “ Atingerea adusa onoarei sau amenintarea, savârsita în public, împotriva uneia dintre persoanele prevazute în art.160, în legatura cu activitatea acesteia si de natura a aduce atingere autoritatii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum si vatamarea corporala, savârsite împotriva uneia dintre persoanele si în conditiile aratate în alin. 1), se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar daca s-a produs vatamarea corporala grava, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.”

Art. 16 din Constitutia României, intitulat “egalitatea în drepturi” prevede la aliniatele 1) si 2) :

- alin. 1) : “ Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

- alin. 2) : Nimeni nu este mai presus de lege.”

Art. 30 din Constitutie, intitulat “ libertatea de exprimare ” arata la aliniatele 6) si 7) :

- alin. 6) : “ Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

- alin. 7) : Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, îndemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.”

În Hotarârea din 7 decembrie 1976, Curtea Europeana arata ca libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esentiale ale unei societati democratice si este valabila si pentru ideile care lovesc, socheaza sau nelinistesc, iar orice restrictie în materie trebuie sa fie proportionala cu scopul urmarit.

Art. 19 al Declaratiei Universale consacra “dreptul la libertatea opiniei si de exprimare”, ceea ce implica – cum spune textul – “ dreptul de a nu fi tulburat pentru opinii”, precum si acela “de a cauta, de a primi si de a raspândi, fara consideratii de frontiera, informatii si idei prin orice mijloc de exprimare.”

Cu privire articolul 238 C.pen., au fost ridicate exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecatoresti, fiind invocate prevederile art. 16 si 30 din Constitutia României referitoare la egalitatea în fata legii si libertatea de exprimare, considerându-se ca incriminarea cuprinsa în art. 238 C.pen. creeaza privilegii si discriminari între cetateni si îngradeste libertatea de exprimare.

Un exemplu îl constituie exceptia de neconstitutionalitate ridicata de numitii Rosca Stanescu Stefan Sorin si Ardeleanu Cristina, caz in care, Curtea Constitutionala, prin decizia nr. 25/1996, a considerat ca exceptia este neîntemeiata, deoarece obiectul juridic protejat prin norma de incriminare este autoritatea publica si nu persoana fizica, si prin urmare, nu se încalca principiul constitutional al egalitatii în fata legii prin sanctionarea mai grava a infractiunilor savârsite împotriva persoanelor învestite cu exercitiul autoritatii publice, iar libertatea de exprimare nu este limitata.

Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. 238 C.pen. sunt partial abrogate, conform art. 150 alin. 1) din Constitutia României, ramânând în vigoare numai în masura în care faptele incriminate se refera la o persoana care îndeplineste o activitate importanta în stat.

Trimiterea pe care art. 238 C.pen. o face la prevederile art.160 C.pen. face ca prin ofensa adusa autoritatii sa se înteleaga în continuare atingerea adusa onoarei sau amenintarea savârsita în public, împotriva unei persoane care îndeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, însa este evident ca prin “ alta activitate publica importanta” se întelege altceva decât “o activitate importanta de stat”, iar obiectul juridic protejat prin incriminarea infractiunilor contra autoritatii nu-l pot constitui decât relatiile sociale privitoare la exercitarea autoritatii statale, nu si orice alta activitate publica importanta.

În sustinerea exceptiei se arata, în esenta, ca dispozitiile art. 238 C.pen. contravin Constitutiei si deci sunt abrogate implicit potrivit art. 150 alin.1) C.R. Se considera ca prevederile sale sunt contrare art. 16 din Constitutie, deoarece instituie o discriminare între cetateni. Astfel, infractiunile de insulta, calomnie sau amenintare, atunci când sunt savârsite împotriva unei persoane particulare, se urmaresc numai la plângerea prealabila a partii vatamate, iar pedepsele prevazute de lege sunt mai mici, în timp ce, savârsite împotriva unei persoane care îndeplineste o functie importanta în stat, constituie infractiunea de ofensa adusa autoritatii, urmarita din oficiu si mai aspru pedepsita de lege.

Se mai sustine ca dispozitiile criticate sub aspectul constitutionalitatii încalca si prevederile art. 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care consacra dreptul la o protectie egala din partea legii împotriva oricarei discriminari, deoarece instituie privilegii pentru o anumita categorie de persoane.

De asemenea, se apreciaza infractiunea de ofensa adusa autoritatii “extrapoleaza insulta, amenintarea sau violenta la adresa unei persoane care detine o functie în stat, la nivelul autoritatii’’, deoarece se considera ca o asemenea insulta sau amenintare este o ofensa adusa autoritatii, iar nu persoanei care a fost victima insultei sau amenintarii. Autorii exceptiei mai sustin ca nu exista nici o justificare legala sau logica pentru o asemenea echivalare (insulta adusa persoanei cu functie în stat = ofensa adusa autoritatii), întrucât într-o societate democratica nu se poate confunda omul cu autoritatea pe care o reprezinta, deoarece el este desemnat sau ales sa exercite o anumita functie pe o perioada limitata, iar protectia sa trebuie sa se manifeste, pe aceasta perioada limitata, numai în stricta legatura cu asigurarea conditiilor pentru a-si exercita functia.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si...

Norma juridică

Norma juridica este un element constitutive al dreptului. Norma juridica reprezinta o regula de conduita, generala, impersonala si obligatorie,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?