Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6578
Mărime: 32.09KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Cazan
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr Rusu Ion
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE PENALE- ANUL I

Cuprins

 1. CAPITOLUL I :
 2. § CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE pag. 3
 3. • 1. DREPTUL PENAL RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC pag. 3
 4. 1.1. REFERINŢE.pag. 3
 5. 1.2. LOCUL DREPTULUI PENAL ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂNESC.pag. 4
 6. 1.3. DOCTRINE JURIDICE PENALE ASUPRA INDIVIDUALIZĂRII SANCŢIUNILOR DE DREPT-PENAL.pag. 5
 7. • 2. INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL. pag. 6
 8. 2.1 ASPECTE INTRODUCTIVE.pag. 6
 9. 2.2.NOŢIUNEA DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSELOR ŞI NECESITATEA INDIVIDUALIZĂRII. pag. 6
 10. CAPITOLUL II :
 11. § SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pag. 8
 12. • 1. NOŢIUNE INTRODUCTIVE pag. 8
 13. • 2. CONDIŢII DE ACORDARE A SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pag. 9
 14. • 3. TERMENUL DE ÎNCERCARE ŞI MĂSURILE DE SUPRAVEGHERE pag.11
 15. • 4. OBLIGAŢIILE CONDAMNATULUI pag.13
 16. • 5. EFECTELE SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pag.13
 17. •6. REVOCAREA ŞI ANULAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pag.14
 18. 6.1. REVOCAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE.pag. 14
 19. 6.2. ANULAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE. pag.15
 20. 6.3.SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE ÎN CAZURI SPECIALE.pag. 16
 21. 6.4.REABILITAREA ÎN CAZUL SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE. pag.16
 22. CAPITOLUL III:
 23. § JURISPRUDENŢA pag.17 • 1.SITUAŢII DE CAZ pag.17
 24. BIBLIOGRAFIE. pag.20

Extras din referat

CAPITOLUL I :

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC

1.1 Referinţe

În decursul timpului, dreptul penal a fost definit în moduri diferite, de la o etapă la alta, iar uneori chiar de la un autor la altul, în funcţie de perioada istorică de dezvoltare a dreptului românesc şi european.

În doctrina juridică de la mijlocul secolului trecut, dreptul penal a fost definit de către un alt mare specialist în domeniu ca fiind un „ansamblu(sistem) de norme juridice prin care de disciplinează integral reacţiunea represivă” .

Mult mai târziu, un alt autor aprecia că „dreptul penal(legislaţia penală), ca ramură a sistemului de drept românesc este format din totalitatea normelor juridice prin care se prevede în ce condiţii o faptă este infracţiune, felul acestor infracţiuni, sancţiunile ce se aplică în cazul comiterii lor, precum şi răspunderea penală în scopul apărării ordinei de drept în România împotriva unor asemenea fapte .

Un colectiv de autori defineşte dreptul penal ca fiind „o ramură a sistemului nostru de drept, fiind alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, sancţiunile şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti împotriva persoanelor care au săvârşit infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept .

De asemenea , „în literatura de specialitate dreptul penal, ca ramură a sistemului dreptului românesc, a fost definit ca fiind „acea ramură a dreptului public formată din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin incriminarea ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepsei persoanelor care le săvârşesc.

Printre alte definiţii destul de recente se arată că dreptul penal este definit ca un „ansamblu de norme juridice de drept public prin care sunt reglementate faptele ce constituie infracţiuni, precum şi condiţiile şi consecinţele angajării răspunderii în cazul comiterii acestor fapte” respectiv, ca o ramură a sistemului nostru unitar de drept, alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice adoptate de puterea legiuitoare, care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, sancţiunile şi alte măsuri care pot fi aplicate ori luate de către instanţele de judecată faţă de persoanele care au săvârşit asemenea fapte, în scopul apărării valorilor fundamentale ale statului de drept.

Conform celor reţinute în doctrină arată că noţiunea de drept penal este folosită, având două înţelesuri, respectiv acela de ramură a sistemului unitar a dreptului românesc şi cel de ştiinţă a dreptului penal, ca ramură distinctă a ştiinţelor juridice române. Între cele două înţelesuri există o strânsă legătură în ideea că, normele penale existente în vigoare la un anumit moment istoric dat, reflectă, de regulă, nivelul de dezvoltare a ştiinţei dreptului penal.

1.2. Locul dreptului penal în sistemul dreptului românesc

Caracterul autonom al dreptului penal nu exclude existenţa unor legături organice cu celelalte ramuri ale sistemului nostru de drept. Atât timp cât dreptul penal reglementează relaţiile de apărare a valorilor sociale, este firesc să aibă legături şi cu celelalte ramuri ale sistemului de drept,care ocrotesc, la rândul lor, în forme specifice, valorile societăţii noastre .

În literatura de specialitate s-a mai apreciat că acest caracter autonom al dreptului penal nu exclude însă existenţa unor legături intime, necesare, organice cu toate celelalte ramuri ale sistemului de drept.

Ca parte a sistemului de drept, dreptului penal îi revine sarcina de a reglementa o parte din relaţiile sociale din societate şi este firesc ca aceste relaţii, care sunt, aşa cum se ştie, relaţii de apărare socială, să fie legate organic de celelalte categorii de relaţii sociale care constituie obiect de reglementare pentru alte ramuri ale dreptului.

Dreptul penal are cele mai strânse legături cu dreptul procesual penal, cele două ramuri deşi distincte ale sistemului nostru de drept neputând practic exista independent. Ideea este susţinută şi justificată de faptul că dreptul penal n-ar putea realiza apărarea principalelor valori sociale dacă n-ar exista dreptul procesual penal care să stabilească întreaga activitate de urmărire penală, judecată şi sancţionare a celor ce săvârşesc infracţiuni. În acelaşi timp, dreptul procesual penal ar fi practic lipsit de obiect fără dreptul penal, deoarece, aşa cum s-a subliniat şi arătat în doctrină, raporturile de drept procesual penal se nasc şi pot exista numai în baza existenţei raporturilor juridice de drept penal de conflict.

Preview document

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 1
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 2
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 3
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 4
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 5
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 6
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 7
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 8
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 9
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 10
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 11
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 12
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 13
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 14
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 15
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 16
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 17
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 18
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 19
Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Individualizarea Sanctiunilor de Drept Penal - Suspendarea Executarii Pedepsei Sub Supraveghere.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea Pedepselor

Individualizarea Pedepselor 1. Introducere Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcţiile de constrângere şi reeducare a condamnatului şi să...

Amânarea aplicării pedepsei

I. Noțiune Amânarea aplicării pedepsei reprezintă posibilitatea acordată judecătorului de a stabili o pedeapsă individuală unei persoane care a...

Principiul aplicării legii penale mai favorabile

În dreptul pozitiv contemporan principiul extraactivitatii legii penale mai favorabile este dominant în aplicarea legii penale în situatii...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Arestul la domiciliu

1. Faza procesuală în care se poate lua măsura și organul judiciar competent Arestul la domiciliu poate fi dispus în faza de urmărire penală de...

Grațierea

Gratierea este un act al puterii executive care iarta total sau partial un condamnat de o pedeapsa definitiva pronuntata impotriva lui sau prin...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea condiționată a executării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - prezentare comparativă

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Privire istorică asupra problematicii supraaglomerării - sistemul penitenciar românesc

Scurt istoric al Sistemului Penitenciar Românesc Sute de ani pedeapsa cu închisoarea nu a fost stipulată prin lege aplicându-se în funcţie de...

Individualizarea Pedepselor

Individualizarea Pedepselor 1. Introducere Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcţiile de constrângere şi reeducare a condamnatului şi să...

Drept penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Drept penal - parte generală

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Drept executional penal 2015-2016

Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate...

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale §1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român 1) Desfăşurarea procesului...

Ai nevoie de altceva?