Amânarea aplicării pedepsei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6450
Mărime: 45.69KB (arhivat)
Publicat de: Ionut A.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Rusu

Cuprins

 1. I. Noțiune 4
 2. II. Condiții în care se poate dispune amânarea aplicării pedepsei 4
 3. 2.1. Precizări introductive 4
 4. 2.2. Analiza condițiilor 5
 5. 2.2.1. Condițiile pozitive 5
 6. 2.2.2. Condițiile negative 7
 7. 2.2.3. Termenul de supraveghere 7
 8. 2.2.4. Măsuri de supraveghere și obligațiile 8
 9. 2.2.5. Supravegherea 10
 10. 2.2.6. Modificarea sau încetarea obligațiilor 10
 11. 2.2.7. Revocarea amânării aplicării pedepsei 10
 12. 2.2.8. Anularea amânării aplicării pedepsei 11
 13. 2.2.9. Efectele amânării aplicării pedepsei 11
 14. III. Jurisprudența 13
 15. Decizia penală nr. 5/A/08.01.2018 a Curții de Apel Galați 13
 16. IV. Concluzii 19
 17. V. Bibliografie/Webografie 20

Extras din proiect

I. Noțiune

Amânarea aplicării pedepsei reprezintă posibilitatea acordată judecătorului de a stabili o pedeapsă individuală unei persoane care a comis o infracțiune pentru care, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, se poate amâna până la împlinirea termenului de supraveghere.

Termenul amânare apare ca relativ impropriu , deoarece în limbajul obișnuit acesta ar avea accepțiunea de prorogare, respectiv de aplicare și, implicit, de punere a pedepsei în executare la un moment ulterior, ceea ce înseamnă că în viitor pedeapsa ar trebui să se execute, atât timp cât este amânată aplicarea.

II. Condiții în care se poate dispune amânarea aplicării pedepsei

2.1. Precizări introductive

În art. 83 din Codul penal sunt prevăzute condițiile de renunțare, fiind cuprinse două categorii de condiții, astfel: art. 83 alin. (1) le cuprinde pe cele pozitive, iar alin. (2) le subliniază pe cele negative.

Pentru a dispune amânarea aplicării pedepsei, instanța va prezenta motivele care au îndrumat spre această rezoluție și îi va informa persoana asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va comite alte infracțiuni, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu se va supune obligațiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

Un caz special în care se poate dispune amânarea aplicării pedepsei este reglementat de art. 20 din Legea nr. 143/2000, care prevede că, dacă până în momentul pronunțării hotărârii, inculpatul consumator, inclus în programul integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, respectă protocolul programului integrat de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri, instanța de judecată poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 C. pen. Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispozițiilor art. 88 alin. (1) C. pen. privind revocarea amânării aplicării pedepsei .

Un alt caz special este reglementat de art. 378 alin. (5) C. pen., care permite pronunțarea amânării aplicării pedepsei în cazul abandonului de familie chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta, dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței inculpatul își îndeplinește obligațiile .

2.2. Analiza condițiilor

2.2.1. Condițiile pozitive

În vedere individualizării pedepsei prin amânarea aplicării acesteia este necesară îndeplinirea condițiilor pozitive prevăzute de art. 83 alin. (1) C. pen.

Conform art. 83 alin. (3) regăsim următoarele condiții:

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;

În ceea ce privește pedeapsa amenzii,

Condiția subliniată de legiuitor cu privire la pedeapsa amenzii este îndeplinită indiferent dacă există ori nu concurs de infracțiuni. De asemenea, pentru infracțiunile pentru care legiuitorul prevede pedeapsa închisorii nu are relevanță dacă pedeapsa stabilită este pentru o singură infracțiune sau pentru un concurs de infracțiuni, însă doar dacă legea penală sancționează infracțiunile respective cu pedeapsa privării de libertate în limita a cel mult 2 ani.

Bibliografie

1. George Antoniu (coordonator), Teodorescu Vasile, Constantin Sima, Ion Ristea, Ioana Vasiu, Adina Vlasceanu, Alexandru Boroi, ș.a., Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II , Editura „Universul Juridic”, București, 2011

2. Legea 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 143 /2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare

6. Site-ul oficial al societății civile de avocați HOTCA & ASOCIATII - http://www.hotca.ro/index.php/blog-post/amanarea-aplicarii-pedepsei/

Preview document

Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 1
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 2
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 3
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 4
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 5
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 6
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 7
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 8
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 9
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 10
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 11
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 12
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 13
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 14
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 15
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 16
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 17
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 18
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 19
Amânarea aplicării pedepsei - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Amanarea aplicarii pedepsei.docx

Alții au mai descărcat și

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Aspecte de teorie și practică în materia infracțiunii de violare de domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Camera preliminară

Discutăm despre Camera preliminară în contextul necesității asigurării cerințelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, aceasta...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Analiza comparativă a conținuturilor modalităților de individualizare judiciară a executării pedepsei

Considerații introductive Evoluția relațiilor sociale, politice și economice din decursul celor 40 de ani de la adoptarea Codului penal din 1969 a...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Ai nevoie de altceva?