Amânarea Aplicării Pedepsei

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3182
Mărime: 20.55KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel M.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Bibliografie
  2. Capitolul 1 Introducere
  3. Capitolul 2 Prezentare generală a titlului 3 ,,Pedepse,, din noul cod penal
  4. Capitolul 3 Amânarea aplicării pedepsei
  5. 3.1 Condițiile și termenul amânării aplicării pedepsei
  6. 3.2 Măsurile de supraveghere și obligațiile persoanei beneficiare de măsura amânării aplicării pedepsei
  7. 3.3 Supravegherea persoanei beneficiare de măsura amânării aplicării pedepsei pe timpul termenului de supraveghere.revocarea, anularea și încetarea măsurii amânării aplicării pedepsei

Extras din referat

Capitolul 1 Introducere

Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări.

Elaborarea unui nou Cod Penal presupune apariția unor noi premise respectiv, o evoluție a relațiilor sociale, politice și economice care fac ca vechile reglementări existente să apară ca depășite și să fie imperios necesar înlocuirea sau completarea acestora.

Un alt aspect care a dus la necesitatea apariției noului Cod Penal îl reprezintă transformările politice, sociale și economice suferite de societatea românească în decursul celor 40 de ani de la adoptarea vechiului Cod Penal (1969).

În alcătuirea noului Cod Penal adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului României și devenit astfel Legea 269/2009 s-a urmărit, valorificarea tradiției legislației penale românești și racordarea acesteia la reglementările actuale ale unor sisteme judiciare de referință în dreptul penal european.

Astfel ca principală sursă de inspirație pentru noul Cod Penal a fost în primul rând Codul Penal din 1936 care avea la origine Codul Penal italian și Codul Penal din Transilvania, acesta fiind îmbinat cu reglementări din Codul Penal spaniol, german, francez, elvețian, portughez adaptate la realitățile românești.

Astfel au fost menținute unele instituții care și-au dovedit funcționalitatea cum ar fi participația improprie, renunțându-se la unele instituții cum ar fi, instituția pericolului social și consimțământul victimei, dar au fost introduse unele instituții noi cum ar fi, renunțarea la urmărirea penală, încetarea acțiunii penale iar în cazul pedepselor, apariția pedepsei complementare de ,, afișare sau publicare a hotarârii judecătorești, renunțarea la pedeapsă, amânarea aplicării pedepsei” etc.

Prin acestea noul Cod Penal capătă caracter de actualitate specific realităților societății românești, încadrându-se astfel în tendințele penale europene.

Capitolul 2 Prezentare generală a titlului 3 ,,Pedepse,, din Noul Cod Penal

Titlul 3 ,,Pedepsele,, este cuprins în noul Cod Penal de la articolul 53 până la articolul 107. Acest titlu este împărțit în mai multe capitole acestea tratând:

- Categorii de pedepse

- Pedepsele principale

- Pedepsele accesorii și complementare

- Calculul pedepselor

- Individualizarea pedepselor.

Astfel la ,,categoriile pedepselor,, noul Cod Penal le menține pe cele din vechiul Cod Penal dar le sistematizează astfel încât folosește ca drept criteriu de aplicare, ordinea în care acestea odată aplicate, urmează să se execute.C u caracter de noutate în categoria pedepselor complementare a fost diversificat conținutul pedepsei interzicerii unor drepturi și a fost introdusă o nouă pedeapsă respectiv, afișarea sau publicarea hotărârii definitive de condamnare.

La pedepsele principale, noul Cod Penal definește toate categoriile de pedepse principale și nu doar pedeapsa amenzii cum este stipulat în prezentul Cod Penal.

Cu caracter de noutate la pedeapsa amenzii, aceasta se calculează prin sistemul zilei amendă care asigură o mai bună individualizare a pedepsei aplicate atât din punct de vedere al proporționalității (exprimat prin numărul zilelor amendă) cât și al eficienței (se ține seama de situația patrimonială a condamnatului).Aceste aspecte sunt exprimate și în Codurile Penale din Spania (articolul 50 Cod Penal), Portugalia (articolul 46 Cod Penal), Elveția (articolul 34 Cod Penal) ș.a.

Un element de noutate este posibilitatea instanței de judecată de a majora limitele speciale ale amenzii, fie de a aplica amenda cumulativ cu pedeapsa închisorii cu condiția esențială ca prin comiterea acelei infracțiuni s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial.

Un alt element de noutate este reprezentat de reglementarea conform căreia se poate înlocui pedeapsa amenzii cu pedeapsa închisorii ori a executarii pedepsei amenzii prin prestarea de muncă în folosul comunității.

Preview document

Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 1
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 2
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 3
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 4
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 5
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 6
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 7
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 8
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 9
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 10
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 11
Amânarea Aplicării Pedepsei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Amanarea Aplicarii Pedepsei.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea modalităților neprivative de libertate

Structura acestui proiect reflectă noutatea conţinutului şi sistematizării reglementărilor referitoare la pedepse din proiectul noului Cod penal ce...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Suspendarea Condiționată a Executării Pedepsei

ARGUMENT Un obiectiv fundamental încă din cele mai vechi timpuri îl constituie lupta contra fenomenului infracţional, luptă care nu se limitează...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Amânarea și întreruperea executării pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Te-ar putea interesa și

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Amânarea aplicării pedepsei

I. Noțiune Amânarea aplicării pedepsei reprezintă posibilitatea acordată judecătorului de a stabili o pedeapsă individuală unei persoane care a...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Analiza comparativă a conținuturilor modalităților de individualizare judiciară a executării pedepsei

Considerații introductive Evoluția relațiilor sociale, politice și economice din decursul celor 40 de ani de la adoptarea Codului penal din 1969 a...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Ai nevoie de altceva?