Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 25944
Mărime: 142.56KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Neacșu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL .INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1
 2. 1.1. Definirea conceptului de drept penal 1
 3. 1.2. Necesitatea dreptului penal 3
 4. 1.3. Caracterele juridice ale dreptului penal 4
 5. 1.4. Infracţiunea. Noţiuni generale 7
 6. 1.5. Definiţia infracţiunii 10
 7. 1.6. Instituţia infracţiunii 13
 8. 1.6.1. Caracterul material (obiectiv ) al infracţiunii 14
 9. 1.6.2. Caracterul socio-politic 15
 10. 1.6.3. Caracterul moral-juridic al infracţiunii 15
 11. 1.6.4. Caracterul de fenomen social 16
 12. II. INFRACŢIUNI DE FALS 18
 13. 2.1. Aspecte generale. Noţiune. 18
 14. 2.2. Noţiunea de fals, de falsificare şi de încredere 22
 15. 2.3. Cadrul infracţiunilor de fals 25
 16. 2.4. Aspecte comune ale infracţiunilor de fals 25
 17. 2.5. Aspecte criminologice ale infracţiunilor de fals 37
 18. 2.6. Referinţe istorice 39
 19. III. FALSUL ÎN ÎNSCRISURI 41
 20. 3.1. Aspecte comune 41
 21. 3.2. Falsul material în înscrisuri oficiale 42
 22. 3.3. Falsul intelectual 45
 23. 3.4. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 49
 24. 3.5. Uzul de fals 53
 25. 3.6. Falsul privind identitatea 54
 26. 3.7. Falsul în declaraţii 55
 27. IV. FALSUL ÎN DECLARAŢII 57
 28. 4.1. Conţinutul legal, concept şi caracterizare 57
 29. 4.2. Condiţii preexistente 58
 30. 4.2.1. Obiectul infracţiunii 58
 31. 4.2.2. Subiecţii infracţiunii 59
 32. 4.3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 61
 33. 4.4. Formele, modalitaţile şi sancţiuni 66
 34. 4.5. Aspecte procesuale 67
 35. V. CONCLUZII 68
 36. VI. BIBLIOGRAFIE 71

Extras din licență

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII

1.1. Definirea conceptului de drept penal

Termenul „drept penal” este folosit pentru a denumi atât dreptul penal, ca una dintre ramurile sistemului de drept, cât şi ştiinţa dreptului penal, ca una din ramurile ştiinţelor juridice care studiază respectiva ramură a dreptului.

În doctrina franceză , dreptul penal se aseamănă oarecum cu monumentele celebre, pe care fiecare crede că le cunoaşte, fără a le fi văzut vreodată. De aceea , noţiuni ca omorul, recidiva, suspendarea executării pedepsei, tentativa sunt cunoscute marii majorităţi a populaţiei, chiar dacă sensul lor în vorbirea curentă nu este întotdeauna identic cu sensul pe care aceste noţiuni îl cunosc în dreptul penal. Această „popularitate" a dreptului penal îşi găseşte numeroase explicaţii. Parafrazând o decizie celebră a Curţii Europene a Drepturilor Omului , am putea spune că, dacă presa este „câinele de pază al democraţiei", dreptul penal îşi asumă rolul de „câine de pază" al ordinii sociale, revenindu-i misiunea apărării valorilor fundamentale ale vieţii în societate. Dacă, lucruri cum ar fi: condiţiile de înregistrare a unui brevet de invenţie sau procedura falimentului sunt mai puţin cunoscute, fiecare individ trebuie să înveţe, cât mai repede cu putinţă, că este interzis să ucizi, să furi, să loveşti sau să insulţi o altă persoană. În spatele acestei aparente accesibilităţi a dreptului penal se ascunde însă o ramură de drept de o remarcabilă complexitate, în măsură să creeze dificultăţi de aplicare atunci când instituţiile sale fundamentale nu sunt stăpânite în suficientă măsură de către practician.

Complexitatea amintită este dovedită şi de numeroasele definiţii elaborate în doctrină, fiecare autor dorind să surprindă trăsăturile esenţiale ale dreptului penal şi elementele sale de particularitate în raport cu alte ramuri de drept. În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre aceste definiţii cu titlu semnificativ. Astfel, în doctrina noastră mai veche s-a arătat că dreptul penal „constă în acele legi de drept intern prin care popoarele, în virtutea suveranităţii şi în numele interesului general, organizează, prin organele lor legal constituite, apărarea socială contra infractorilor, determinând în acest scop infracţiunile, sancţiunile corespunzătoare şi condiţiile în care urmează a fi aplicate ". Într-o definiţie mai recentă dreptul penal este considerat „o ramură a sistemului nostru de drept, fiind alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale,sancţiunile şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti persoanelor care au săvârşit infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept.”

În literatura de specialitate străină dreptul penal a fost definit ca un ansamblu de norme juridice care reglementează puterea punitivă a statului şi protejează valorile sociale esenţiale pentru comunitate, prin calificare ca infracţiuni sau stări de pericol a anumitor conduite, cărora le asociază, cu titlu de consecinţe juridice, pedepse sau măsuri de siguranţă. Potrivit altor autori, dreptul penal reprezintă un ansamblu de norme prin care statul interzice, sub sancţiunea unei pedepse, anumite comportamente (acţiuni sau inacţiuni) umane determinate .

Dreptul penal este o ramură autonomă, distinctă a sistemului de drept român, alături de alte ramuri si are ca obiect de reglementare prevenirea si combaterea fenomenului infracţional prin incriminarea faptelor socialmente periculoase şi tragerea la răspundere. Formulări asemănătoare se regăsesc şi în alte lucrări de drept penal, din literatura română şi străină, care relevă specificul dreptului penal şi anume lupta împotriva infracţionaliţăţii, în vederea apărării unor interese şi valori sociale, prin stabilirea faptelor considerate infracţiuni, a determinării ilicitului penal şi a pedepselor, a reglementării acţiunii represive a statului. Sistemul de apărare a valorilor sociale are forţă obligatorie faţă de indivizii care exercită acţiuni-inacţiuni periculoase pentru mediul in care trăiesc. Prin acest sistem sunt de asemenea definite principiile şi formele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite prin încălcarea normelor penale, implicit prevenirea şi pedepsirea persoanelor vinovate.

Dreptul penal incriminează acţiunile-inacţiunile umane ce constituie infracţiuni fapte care prezintă pericol social, săvârşite cu vinovăţie şi prevăzute de legea penală şi totodată stabileşte pedepsele penale ce sunt aplicate persoanelor ce se fac vinovate de producerea lor.

Preview document

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 1
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 2
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 3
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 4
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 5
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 6
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 7
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 8
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 9
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 10
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 11
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 12
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 13
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 14
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 15
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 16
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 17
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 18
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 19
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 20
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 21
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 22
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 23
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 24
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 25
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 26
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 27
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 28
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 29
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 30
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 31
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 32
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 33
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 34
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 35
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 36
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 37
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 38
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 39
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 40
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 41
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 42
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 43
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 44
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 45
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 46
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 47
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 48
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 49
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 50
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 51
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 52
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 53
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 54
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 55
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 56
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 57
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 58
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 59
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 60
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 61
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 62
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 63
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 64
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 65
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 66
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 67
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 68
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 69
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 70
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 71
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 72
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 73
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 74
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 75
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 76
Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii
  • cuprins.docx
  • lista de abrevieri.docx
  • Notiuni Generale de Drept Penal. Institutia Infractiunii.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea penală a participanților la infracțiune

Introducere Dacă în teoria dreptului, conceptul de răspundere juridică ar fi pe deplin cristalizat, calificarea diferitelor forme de răspundere ar...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Conținutul Infracțiunii

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.Consideraţii generale privind infracţiunea În ştiinţa dreptului penal, conceptul de infracţiune are mai...

Drept Penal

SEMINARUL NR. 1 „Introducere în studiul dreptului penal” I. Plan de seminar: IA.Generalităţi privind dreptul penal - definiţia dreptului penal...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Ai nevoie de altceva?