Drept penal român - note de curs

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 314 în total
Cuvinte : 154611
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Publicat de: Rodika F.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dalia Toader
UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Extras din curs

Titlul I

Noţiuni generale

CAPITOLUL I

Noţiuni introductive

Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT

1. Noţiunea dreptului penal

1. Precizări terminologice. Apărarea valorilor sociale împotriva faptelor

periculoase a constituit întotdeauna şi peste tot în lume o condiţie de existenţă a

societăţii.

Apărarea socială împotriva faptelor periculoase, după apariţia statului a

devenit o funcţie importantă a acestuia pe care o realizează cu ajutorul dreptului

penal.

Prin arătarea faptelor periculoase pentru valorile sociale şi a sancţiunilor

aplicabile celor care săvârşesc astfel de fapte, dreptul penal contribuie la

apărarea acestor valori.

În sensul de mai sus, termenul drept penal este folosit pentru a denumi

ramura de drept, ca sistem al normelor juridice penale care reglementează

relaţiile de apărare socială; dar acelaşi termen drept penal se foloseşte şi pentru a

denumi ştiinţa dreptului penal ca ansamblu de idei, teorii, concepţii, cu privire la

dreptul penal.

Între cele două accepţiuni nu se poate pune semnul egalităţii, deşi între

ele există o legătură organică, obiectul ştiinţei dreptului penal, fiind dreptul

penal ca ramură de drept.

În literatura juridică de specialitate străină, dreptul penal mai este denumit

şi drept criminal, denumire ce derivă de la cuvântul latin crimen - crimă,

adică fapta infracţională interzisă.

În aceeaşi ordine de idei, denumirea „drept penal", derivă de la cuvântul

latin poena = pedeapsă, deci de la sancţiunea aplicabilă pentru fapta interzisă.

Şi într-un sens şi în celălalt, denumirea s-ar referi doar la una din instituţiile

fundamentale ale ramurii de drept, respectiv la pedeapsă ori la faptă

infracţională.

Având în vedere obiectul şi scopul reglementării juridice de apărare a

valorilor sociale s-a propus şi denumirea de drept al apărării sociale.

Considerăm că denumirea de „drept penal'' impunându-se în timp, îşi

păstrează actualitatea şi vigoarea, ea însemnând atât în sens juridic penal cât

şi în sens obişnuit acelaşi lucru, o ramură distinctă a dreptului care

reglementează o activitate specifică - de apărare socială.

2.Definiţia dreptului penal. În definirea dreptului penal trebuie

reţinute trăsăturile specifice ale acestei ramuri de drept cu privire la obiect,

4

metoda specifică de reglementare, scopul acesteia ca şi modul specific de

realizare a acestui scop.

Având în vedere clementele de mai sus, aşa cum s-a susţinut în literatura

juridică de specialitate apreciem că dreptul penal se poate defini ca: „sistemul

normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin

interzicerea ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor

periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin

prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor care le săvârşesc".

Ca ramură de drept, dreptul penal nu reprezintă doar o sumă de norme

juridice, ci un ansamblu de norme juridice structurat în sistem, după criterii

ştiinţifice în jurul unor norme cu caracter de principiu şi pe instituţiile

fundamentale ale dreptului penal - infracţiunea, sancţiunile de drept penal şi

răspunderea penală.

Fiind o ramură distinctă a dreptului, dreptul penal are un obiect propriu de

reglementare şi anume o categorie aparte de relaţii sociale, relaţii create în jurul

şi datorită valorilor sociale de a căror apărare depinde existenţa şi dezvoltarea

societăţii.

2. Obiectul dreptului penal

3. Relaţiile de apărare socială - obiect al dreptului penal. Obiectul

dreptului penal îl constituie relaţiile de apărare socială, relaţii ce se

nasc între membrii societăţii pentru respectarea de către aceştia a unor

valori cum sunt persoana cu drepturile şi libertăţile sale, liniştea şi ordinea

publică, însăşi societatea în întregul ei.

Respectarea acestor îndatoriri ce privesc conduita socială a membrilor

societăţii asigură normala desfăşurare a vieţii sociale.

După apariţia statului şi a dreptului, relaţiile de apărare socială constituie

obiect de reglementare pentru dreptul penal care prin normele sale arată faptele

periculoase pentru valorile sociale - infracţiunile - şi sancţiunile penale aplicabile

persoanelor care săvârşesc astfel de fapte.

4. Relaţiile de represiune penală - obiect al dreptului penal. Dacă

toţi autorii de drept penal sunt de acord că relaţiile de apărare socială

formează obiectul dreptului penal, părerile diferă cu privire la întinderea

acestor relaţii de apărare socială.

Într-o opinie, se susţine că obiectul dreptului penal îl constituie relaţiile

sociale de represiune penală, relaţii ce se stabilesc după săvârşirea infracţiunii,

între stat şi infractor, prin care statul are dreptul şi obligaţia să tragă la

răspundere penală pe infractor, iar infractorul are obligaţia să suporte pedeapsa.

Acestei opinii i se reproşează că restrânge sfera dreptului penal, că pune la

îndoială caracterul său autonom normativ, că reduce obiectul dreptului penal

doar la relaţiile de conflict, de represiune penală, relaţii ce se nasc cu ocazia

săvârşirii de infracţiuni şi nu ţine scama de rolul preventiv al dreptului penal, că

realizarea normelor penale are loc prin respectarea de către marea majoritate a

destinatarilor a obligaţiilor instituite prin acestea.

Preview document

Drept penal român - note de curs - Pagina 1
Drept penal român - note de curs - Pagina 2
Drept penal român - note de curs - Pagina 3
Drept penal român - note de curs - Pagina 4
Drept penal român - note de curs - Pagina 5
Drept penal român - note de curs - Pagina 6
Drept penal român - note de curs - Pagina 7
Drept penal român - note de curs - Pagina 8
Drept penal român - note de curs - Pagina 9
Drept penal român - note de curs - Pagina 10
Drept penal român - note de curs - Pagina 11
Drept penal român - note de curs - Pagina 12
Drept penal român - note de curs - Pagina 13
Drept penal român - note de curs - Pagina 14
Drept penal român - note de curs - Pagina 15
Drept penal român - note de curs - Pagina 16
Drept penal român - note de curs - Pagina 17
Drept penal român - note de curs - Pagina 18
Drept penal român - note de curs - Pagina 19
Drept penal român - note de curs - Pagina 20
Drept penal român - note de curs - Pagina 21
Drept penal român - note de curs - Pagina 22
Drept penal român - note de curs - Pagina 23
Drept penal român - note de curs - Pagina 24
Drept penal român - note de curs - Pagina 25
Drept penal român - note de curs - Pagina 26
Drept penal român - note de curs - Pagina 27
Drept penal român - note de curs - Pagina 28
Drept penal român - note de curs - Pagina 29
Drept penal român - note de curs - Pagina 30
Drept penal român - note de curs - Pagina 31
Drept penal român - note de curs - Pagina 32
Drept penal român - note de curs - Pagina 33
Drept penal român - note de curs - Pagina 34
Drept penal român - note de curs - Pagina 35
Drept penal român - note de curs - Pagina 36
Drept penal român - note de curs - Pagina 37
Drept penal român - note de curs - Pagina 38
Drept penal român - note de curs - Pagina 39
Drept penal român - note de curs - Pagina 40
Drept penal român - note de curs - Pagina 41
Drept penal român - note de curs - Pagina 42
Drept penal român - note de curs - Pagina 43
Drept penal român - note de curs - Pagina 44
Drept penal român - note de curs - Pagina 45
Drept penal român - note de curs - Pagina 46
Drept penal român - note de curs - Pagina 47
Drept penal român - note de curs - Pagina 48
Drept penal român - note de curs - Pagina 49
Drept penal român - note de curs - Pagina 50
Drept penal român - note de curs - Pagina 51
Drept penal român - note de curs - Pagina 52
Drept penal român - note de curs - Pagina 53
Drept penal român - note de curs - Pagina 54
Drept penal român - note de curs - Pagina 55
Drept penal român - note de curs - Pagina 56
Drept penal român - note de curs - Pagina 57
Drept penal român - note de curs - Pagina 58
Drept penal român - note de curs - Pagina 59
Drept penal român - note de curs - Pagina 60
Drept penal român - note de curs - Pagina 61
Drept penal român - note de curs - Pagina 62
Drept penal român - note de curs - Pagina 63
Drept penal român - note de curs - Pagina 64
Drept penal român - note de curs - Pagina 65
Drept penal român - note de curs - Pagina 66
Drept penal român - note de curs - Pagina 67
Drept penal român - note de curs - Pagina 68
Drept penal român - note de curs - Pagina 69
Drept penal român - note de curs - Pagina 70
Drept penal român - note de curs - Pagina 71
Drept penal român - note de curs - Pagina 72
Drept penal român - note de curs - Pagina 73
Drept penal român - note de curs - Pagina 74
Drept penal român - note de curs - Pagina 75
Drept penal român - note de curs - Pagina 76
Drept penal român - note de curs - Pagina 77
Drept penal român - note de curs - Pagina 78
Drept penal român - note de curs - Pagina 79
Drept penal român - note de curs - Pagina 80
Drept penal român - note de curs - Pagina 81
Drept penal român - note de curs - Pagina 82
Drept penal român - note de curs - Pagina 83
Drept penal român - note de curs - Pagina 84
Drept penal român - note de curs - Pagina 85
Drept penal român - note de curs - Pagina 86
Drept penal român - note de curs - Pagina 87
Drept penal român - note de curs - Pagina 88
Drept penal român - note de curs - Pagina 89
Drept penal român - note de curs - Pagina 90
Drept penal român - note de curs - Pagina 91
Drept penal român - note de curs - Pagina 92
Drept penal român - note de curs - Pagina 93
Drept penal român - note de curs - Pagina 94
Drept penal român - note de curs - Pagina 95
Drept penal român - note de curs - Pagina 96
Drept penal român - note de curs - Pagina 97
Drept penal român - note de curs - Pagina 98
Drept penal român - note de curs - Pagina 99
Drept penal român - note de curs - Pagina 100
Drept penal român - note de curs - Pagina 101
Drept penal român - note de curs - Pagina 102
Drept penal român - note de curs - Pagina 103
Drept penal român - note de curs - Pagina 104
Drept penal român - note de curs - Pagina 105
Drept penal român - note de curs - Pagina 106
Drept penal român - note de curs - Pagina 107
Drept penal român - note de curs - Pagina 108
Drept penal român - note de curs - Pagina 109
Drept penal român - note de curs - Pagina 110
Drept penal român - note de curs - Pagina 111
Drept penal român - note de curs - Pagina 112
Drept penal român - note de curs - Pagina 113
Drept penal român - note de curs - Pagina 114
Drept penal român - note de curs - Pagina 115
Drept penal român - note de curs - Pagina 116
Drept penal român - note de curs - Pagina 117
Drept penal român - note de curs - Pagina 118
Drept penal român - note de curs - Pagina 119
Drept penal român - note de curs - Pagina 120
Drept penal român - note de curs - Pagina 121
Drept penal român - note de curs - Pagina 122
Drept penal român - note de curs - Pagina 123
Drept penal român - note de curs - Pagina 124
Drept penal român - note de curs - Pagina 125
Drept penal român - note de curs - Pagina 126
Drept penal român - note de curs - Pagina 127
Drept penal român - note de curs - Pagina 128
Drept penal român - note de curs - Pagina 129
Drept penal român - note de curs - Pagina 130
Drept penal român - note de curs - Pagina 131
Drept penal român - note de curs - Pagina 132
Drept penal român - note de curs - Pagina 133
Drept penal român - note de curs - Pagina 134
Drept penal român - note de curs - Pagina 135
Drept penal român - note de curs - Pagina 136
Drept penal român - note de curs - Pagina 137
Drept penal român - note de curs - Pagina 138
Drept penal român - note de curs - Pagina 139
Drept penal român - note de curs - Pagina 140
Drept penal român - note de curs - Pagina 141
Drept penal român - note de curs - Pagina 142
Drept penal român - note de curs - Pagina 143
Drept penal român - note de curs - Pagina 144
Drept penal român - note de curs - Pagina 145
Drept penal român - note de curs - Pagina 146
Drept penal român - note de curs - Pagina 147
Drept penal român - note de curs - Pagina 148
Drept penal român - note de curs - Pagina 149
Drept penal român - note de curs - Pagina 150
Drept penal român - note de curs - Pagina 151
Drept penal român - note de curs - Pagina 152
Drept penal român - note de curs - Pagina 153
Drept penal român - note de curs - Pagina 154
Drept penal român - note de curs - Pagina 155
Drept penal român - note de curs - Pagina 156
Drept penal român - note de curs - Pagina 157
Drept penal român - note de curs - Pagina 158
Drept penal român - note de curs - Pagina 159
Drept penal român - note de curs - Pagina 160
Drept penal român - note de curs - Pagina 161
Drept penal român - note de curs - Pagina 162
Drept penal român - note de curs - Pagina 163
Drept penal român - note de curs - Pagina 164
Drept penal român - note de curs - Pagina 165
Drept penal român - note de curs - Pagina 166
Drept penal român - note de curs - Pagina 167
Drept penal român - note de curs - Pagina 168
Drept penal român - note de curs - Pagina 169
Drept penal român - note de curs - Pagina 170
Drept penal român - note de curs - Pagina 171
Drept penal român - note de curs - Pagina 172
Drept penal român - note de curs - Pagina 173
Drept penal român - note de curs - Pagina 174
Drept penal român - note de curs - Pagina 175
Drept penal român - note de curs - Pagina 176
Drept penal român - note de curs - Pagina 177
Drept penal român - note de curs - Pagina 178
Drept penal român - note de curs - Pagina 179
Drept penal român - note de curs - Pagina 180
Drept penal român - note de curs - Pagina 181
Drept penal român - note de curs - Pagina 182
Drept penal român - note de curs - Pagina 183
Drept penal român - note de curs - Pagina 184
Drept penal român - note de curs - Pagina 185
Drept penal român - note de curs - Pagina 186
Drept penal român - note de curs - Pagina 187
Drept penal român - note de curs - Pagina 188
Drept penal român - note de curs - Pagina 189
Drept penal român - note de curs - Pagina 190
Drept penal român - note de curs - Pagina 191
Drept penal român - note de curs - Pagina 192
Drept penal român - note de curs - Pagina 193
Drept penal român - note de curs - Pagina 194
Drept penal român - note de curs - Pagina 195
Drept penal român - note de curs - Pagina 196
Drept penal român - note de curs - Pagina 197
Drept penal român - note de curs - Pagina 198
Drept penal român - note de curs - Pagina 199
Drept penal român - note de curs - Pagina 200
Drept penal român - note de curs - Pagina 201
Drept penal român - note de curs - Pagina 202
Drept penal român - note de curs - Pagina 203
Drept penal român - note de curs - Pagina 204
Drept penal român - note de curs - Pagina 205
Drept penal român - note de curs - Pagina 206
Drept penal român - note de curs - Pagina 207
Drept penal român - note de curs - Pagina 208
Drept penal român - note de curs - Pagina 209
Drept penal român - note de curs - Pagina 210
Drept penal român - note de curs - Pagina 211
Drept penal român - note de curs - Pagina 212
Drept penal român - note de curs - Pagina 213
Drept penal român - note de curs - Pagina 214
Drept penal român - note de curs - Pagina 215
Drept penal român - note de curs - Pagina 216
Drept penal român - note de curs - Pagina 217
Drept penal român - note de curs - Pagina 218
Drept penal român - note de curs - Pagina 219
Drept penal român - note de curs - Pagina 220
Drept penal român - note de curs - Pagina 221
Drept penal român - note de curs - Pagina 222
Drept penal român - note de curs - Pagina 223
Drept penal român - note de curs - Pagina 224
Drept penal român - note de curs - Pagina 225
Drept penal român - note de curs - Pagina 226
Drept penal român - note de curs - Pagina 227
Drept penal român - note de curs - Pagina 228
Drept penal român - note de curs - Pagina 229
Drept penal român - note de curs - Pagina 230
Drept penal român - note de curs - Pagina 231
Drept penal român - note de curs - Pagina 232
Drept penal român - note de curs - Pagina 233
Drept penal român - note de curs - Pagina 234
Drept penal român - note de curs - Pagina 235
Drept penal român - note de curs - Pagina 236
Drept penal român - note de curs - Pagina 237
Drept penal român - note de curs - Pagina 238
Drept penal român - note de curs - Pagina 239
Drept penal român - note de curs - Pagina 240
Drept penal român - note de curs - Pagina 241
Drept penal român - note de curs - Pagina 242
Drept penal român - note de curs - Pagina 243
Drept penal român - note de curs - Pagina 244
Drept penal român - note de curs - Pagina 245
Drept penal român - note de curs - Pagina 246
Drept penal român - note de curs - Pagina 247
Drept penal român - note de curs - Pagina 248
Drept penal român - note de curs - Pagina 249
Drept penal român - note de curs - Pagina 250
Drept penal român - note de curs - Pagina 251
Drept penal român - note de curs - Pagina 252
Drept penal român - note de curs - Pagina 253
Drept penal român - note de curs - Pagina 254
Drept penal român - note de curs - Pagina 255
Drept penal român - note de curs - Pagina 256
Drept penal român - note de curs - Pagina 257
Drept penal român - note de curs - Pagina 258
Drept penal român - note de curs - Pagina 259
Drept penal român - note de curs - Pagina 260
Drept penal român - note de curs - Pagina 261
Drept penal român - note de curs - Pagina 262
Drept penal român - note de curs - Pagina 263
Drept penal român - note de curs - Pagina 264
Drept penal român - note de curs - Pagina 265
Drept penal român - note de curs - Pagina 266
Drept penal român - note de curs - Pagina 267
Drept penal român - note de curs - Pagina 268
Drept penal român - note de curs - Pagina 269
Drept penal român - note de curs - Pagina 270
Drept penal român - note de curs - Pagina 271
Drept penal român - note de curs - Pagina 272
Drept penal român - note de curs - Pagina 273
Drept penal român - note de curs - Pagina 274
Drept penal român - note de curs - Pagina 275
Drept penal român - note de curs - Pagina 276
Drept penal român - note de curs - Pagina 277
Drept penal român - note de curs - Pagina 278
Drept penal român - note de curs - Pagina 279
Drept penal român - note de curs - Pagina 280
Drept penal român - note de curs - Pagina 281
Drept penal român - note de curs - Pagina 282
Drept penal român - note de curs - Pagina 283
Drept penal român - note de curs - Pagina 284
Drept penal român - note de curs - Pagina 285
Drept penal român - note de curs - Pagina 286
Drept penal român - note de curs - Pagina 287
Drept penal român - note de curs - Pagina 288
Drept penal român - note de curs - Pagina 289
Drept penal român - note de curs - Pagina 290
Drept penal român - note de curs - Pagina 291
Drept penal român - note de curs - Pagina 292
Drept penal român - note de curs - Pagina 293
Drept penal român - note de curs - Pagina 294
Drept penal român - note de curs - Pagina 295
Drept penal român - note de curs - Pagina 296
Drept penal român - note de curs - Pagina 297
Drept penal român - note de curs - Pagina 298
Drept penal român - note de curs - Pagina 299
Drept penal român - note de curs - Pagina 300
Drept penal român - note de curs - Pagina 301
Drept penal român - note de curs - Pagina 302
Drept penal român - note de curs - Pagina 303
Drept penal român - note de curs - Pagina 304
Drept penal român - note de curs - Pagina 305
Drept penal român - note de curs - Pagina 306
Drept penal român - note de curs - Pagina 307
Drept penal român - note de curs - Pagina 308
Drept penal român - note de curs - Pagina 309
Drept penal român - note de curs - Pagina 310
Drept penal român - note de curs - Pagina 311
Drept penal român - note de curs - Pagina 312
Drept penal român - note de curs - Pagina 313
Drept penal român - note de curs - Pagina 314

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Roman - Note de Curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Aplicării Legii Penale în Timp

CAPITOLUL I : COSIDERATIUNI GENERALE SECTIUNEA I NOTIUNEA APLICARII LEGII PENALE A) NOTIUNEA SI SCOPUL APLICARII LEGII PENALE Ratiunea de a fi...

Dimensiuni socio-juridice ale violenței domestice

ARGUMENT Familia nu reprezintă doar un grup format din câţiva membri, de regulă soţ, soţie şi copii, ci mult mai mult de atât, înseamnă o relaţie...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

ÎNTRODUCERE Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional...

Te-ar putea interesa și

Participația Penală

Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen sociologic, cu o...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Suspendarea condiționată a executării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - prezentare comparativă

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Ai nevoie de altceva?