Drept de Autor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 41196
Mărime: 170.26KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 1
 2. ASPECTE INTRODUCTIVE 1
 3. §1. Cadrul legistlativ și instituțional. 1
 4. §2. Scurt istoric al protecției drepturilor de autor. 2
 5. 2.1. Perioada antică. 2
 6. 2.2. Evul mediu și creația intelectuală. 2
 7. 2.3. Originea termenului ,,plagiat”. 3
 8. §3. Acquis-ul comunitar în domeniul protecției drepturilor de autor. 3
 9. §4. Subiectul dreptului de autor. 5
 10. 4.1. Autorul operei și prezumția de care se bucura. 5
 11. 4.2. Subiectele dreptului de autor în cazul operelor derivate, comune, colective. 6
 12. 4.3. Opera comună. 6
 13. §5. Obiectul protecției încadrul drepturilor de autor. Categorii de opera protejate. 7
 14. 5.1. Noțiune. 7
 15. 5.2. Categorii de opere protejate. 8
 16. 5.3. Categorii care nu pot face obiectul protecției dreptului de autor. 8
 17. §6. Continutul dreptului de autor. 9
 18. 6.1. Drepturile morale de autor. 9
 19. 6.2. Drepturile patrimoniale de autor. 15
 20. §7. Drepturile conexe și regimul juridic. 19
 21. 7.1. Drepturile artiștiilor interpreți sau executanți. 19
 22. 7.2. Drepturile producătorilor de înregistrări sonore. 21
 23. 7.3. Drepturile organismelor de radiodifuziune și televiziune. 23
 24. CAPITOLUL II 25
 25. CONDIȚII NECESARE PENTRU ACORDAREA PROTECȚIEI ÎN CADRUL DREPTULUI DE AUTOR 25
 26. §1. Originalitatea operei. 25
 27. §2. Originalitatea unor categorii de opere 28
 28. 2.1. Precizare prealabilă. 28
 29. 2.2. Originalitatea operelor literare. 28
 30. 2.3. Originalitatea operelor științifice. 29
 31. 2.5. Originalitatea operelor de artă plastică 30
 32. 2.6. Originalitatea operelor de artă aplicată 31
 33. 2.7. Originalitatea operelor și proiectelor arhitectonice. 31
 34. 2.8. Originalitatea operelor fotografice. 31
 35. 2.9. Originalitatea operelor audiovizuale. 31
 36. 2.10. Folclorul. 32
 37. §3. Opera să îmbrace o formă concretă de exprimare. 32
 38. §4. Opera să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoștința publică. 33
 39. CAPITOLUL III 34
 40. LIMITELE EXERCITĂRII DREPTULUI DE AUTOR 34
 41. §1. Noțiune. 34
 42. §2. Limite pentru utilizarea operei. 34
 43. §3. Limite pentru transformarea operei. 38
 44. §4. Limitele pentru reproducerea sau comunicarea publică a operei. 39
 45. §5. Categorii de autorizații necesare în situația limitării exercitării dreptului de autor. Dreptul de citare. 40
 46. CAPITOLUL IV 42
 47. DURATA PROTECȚIEI DREPTULUI DE AUTOR 42
 48. CAPITOLUL V 45
 49. GESTIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE 45
 50. §1. Înființarea organismelor de gestiune colectivă. 45
 51. §2. Funcționarea organismelor de gestiune colectivă. 46
 52. §3. Oficiul Român pentru Drepturi de Autor. 48
 53. CAPITOLUL VI 50
 54. APĂRAREA DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE 50
 55. §1. Apărarea prin mijloace de drept civil. 50
 56. 1.1. Acțiunea în răspundere civilă. 50
 57. 1.2. Ordonanța președențială. 51
 58. 1.3. Alte acțiuni civile posibile. 52
 59. §2. Acțiunea în contrafacere. 52
 60. 2.1. Fapta de contrafacere. 52
 61. 2.2. Reglementarea acțiunii în contrafacere. 56
 62. 2.3. Natura juridică a acțiunii în contrafacere. 57
 63. 2.4. Analiza acțiunii în contrafacere ca specie a acțiunii în raspundere civilă delictuală. 59
 64. 2.5. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în revendicare. 61
 65. 2.6. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune reală în interzicerea săvârșirii faptei de încălcare a dreptului. 63
 66. 2.7. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune duală cu aspect revendicativ si reparatoriu. 66
 67. 2.8. Analiza pe care reținem cu privire la acțiunea în contrafacere. 67
 68. §3. Apărarea prin mijloace de drept penal. 71
 69. 3.1. Considerații generale. 71
 70. 3.2. Aspecte comune privind infracţiunile în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe prevăzute de Legea nr.8/1996. 71
 71. 3.3. Elementele constitutive ale infacţiunii. 72
 72. 3.4. Subiecții infracțiunii. 73
 73. 3.5. Latura obiectivă. 73
 74. 3.6. Latura subiectivă. 73
 75. 3.7. Intenţia singura formă a vinovăţiei în cadrul infracţiunilor prevăzute de Legea nr.8/1996. 74
 76. 3.8. Conţinutul vinovăţiei - elemente. 74
 77. 3.9. Modalităţile intenţiei. 75
 78. 3.10. Efectuarea de operaţiuni cu mărfuri pirat (art. 139^6). 78
 79. 3.11. Refuzul declarării provenienţei mărfurilor pirate (art. 139^7). 80
 80. 3.12. Punerea la dispoziţia publicului, fără consimţământul celor în drept, a produselor purtătoare de drepturi conexe sau sui-generis (art. 139^8). 80
 81. 3.13. Reproducerea neautorizată a programelor pentru calculator (art. 139^9). 81
 82. 3.14. Efectuarea de operaţiuni neautorizate cu opere sau produse purtătoare de drepturi conexe (art. 140). 82
 83. 3.15. Însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei opere (art. 141). 83
 84. 3.18. Cazuri de nepedepsire sau de reducere a pedepsei pentru infracţiunile de efectuare de operaţiuni cu mărfuri pirat (art. 143^1). 87
 85. 3.19. Aspecte procesuale şi procedurale (art. 145). 88

Extras din licență

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

§1. Cadrul legistlativ și instituțional.

Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate creațiile intelectuale de cele care beneficiază de atributul ,,industriale”. Altfel spus, intră în categoria obiectului drepturilor de autor toate creațiile intelectuale cu condiția să nu aibă caracter industrial.

Drepturile de autor precum si drepturile conexe drepturilor de autor sunt reglementate in Romania prin Legea 8/1996, modificată si completată prin Legea 285/2004.

Pe plan internațional drepturile autorilor de creații intelectuale cu caracter artistic sunt consfințite prin Convenția Universală a Dreptului de Autor de la Geneva din 6 decembrie 1959.

Ca obiect al dreptului de autor conform legii sunt recunoscute operele originale de creație intelectuală din domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul de exprimare și independent de valoarea lor.

Din textul legii rezultă, în primul rând, că declararea calității de autor se face prin aducerea operei la cunoștință publica, deci nu este necesară îndeplinirea unei proceduri și obținerea unui titlu de protecție ca în cazul creațiilor industriale. În al doilea rând, calitatea de autor este recunoscută întotdeauna unei persoane fizice, admițându-se urmatoarele cazuri particulare: coautorii, colectivul, colaboratorii, anonimatul, pseudonimul .

Deoarece se consideră că opera este în esență ideea (ideile) care îi stă (stau) la bază, condițiile de perceptibilitate prin simțurile umane și de fixare pe un suport material țin doar de problema dovedirii existenței ei. Ca urmare dreptul de autor se naște de fapt în momentul creării nu în momentul aducerii ei la cunoștința publicului, autorul având dreptul moral de a decide dacă și când se produce acest lucru .

Aspectul moral constă in dreptul de a fi recunoscut ca autor, de a decide dacă, când și sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publicului, de a pretinde respectarea integrității operei, de a se opune modificărilor și oricărei atingeri și dreptul de a retracta opera.

Dreptul patrimonial esențial este cel de exploatare exclusivă. Din aceasta decurge dreptul de a decide asupra momentului și modului de utilizare, concretizat in dreptul de a autoriza: reproducerea, difuzarea, reprezentarea scenică, expunerea publică, proiecția, transmiterea, retransmiterea, difuzarea secundară etc.

În cazul particular al operelor de artă plastică se consemnează și dreptul de suită care constă în dreptul autorului de a primi 5% din prețul de vânzare a operei sale la fiecare revânzare a operei sale și dreptul de a fi informat asupra oricărei tranzacții, respectiv asupra locului unde se află opera sa. Dreptul de suită este inalienabil.

§2. Scurt istoric al protecției drepturilor de autor.

2.1. Perioada antică. Recunoașterea exclusivității realizatorilor decreații intelectuale în exploatarea acestora a venit relative târziu . Existența unei astfel de recunoașteri este cel puțin discutabilă in antichitate și mai ales la Roma. S-a afirmat, de exemplu, că ,, nici grecii și nici romanii nu au recunoscut o protecție” a creațiilor intelectuale . Cu toate acestea, se regăsesc in literature latină reacții care pot fi considerate încercări de afirmare a drepturilor morale, în special al dreptului la recunoașterea calității de autor. Printre exemplele desmenționate de doctrină se află cel al lui Martial, care, în Epigrame, descrie uzurparea calității sale de autor prin preluarea poemelor sale de diverși autori. Cele mai dese încercări au fost de sancționare simbolică a încalcării unui drept moral, prin condamnarea publică . Astfel, după ce și-a exprimat în tratatul său de arhitectură opinia cu privire la plagiatori, Vitruve a demascat poeții participanți la un concurs de poezie organizat in Grecia antică, aceștia fiind condamnați pentru furt .

2.2. Evul mediu și creația intelectuală. Pentru a vorbi despre creație intelectuală și protecția sa în Evul mediu, ar trebui să ne plasăm pe o poziție pro sau contra efectelor atitudinii generale a Bisericii în acea perioadă. Unii au nimit-o perioadă neagră pentru cunoaștere, având in vedere lista neagră a cărților interzise de Biserica Catolică . Având drept scop să ne menținem pe o poziție echilibrată, vom incerca să sintetizăm starea creațiilor intelectuale.

În secolul X și al XI-lea, cărțile apăreau într-un mediu religios fiind multiplicate prin copiere manuală si păstrate de regula, in mănăstiri. Secolul următor a adus o nevoie crescută de carte, datorită apariției primelor universități și a nevoii tot mai mari de educație. Cu toate acestea, in secolul al XIII-lea, în biblioteca Universității Sorbona existau doar 1017 volume .

Este unanim recunoscut astăzi că două descoperiri au influențat serios evoluția creațiilor intelectuale: descoperirea hârtiei de către Tsai Lun, in China secolului al II-lea d.H., și inventarea tiparului cu litere metalice de către Gutenberg, în jurul anului 1438, cert fiind ca in 1445 el tipărește în limba latină Biblia. În Franța, prima imprimerie se stabilește la Sorbona, în 1470, când se tipărește și prima carte în latină, iar în Țara Românească pătrunde în jurul anului 1500, când e tipărit un Liturghier slavon (1508). Efectul acestei invenții a fost unul exploziv, fiind tipărite cărți în mii de exemplare, ceea ce a atras și interesul financiar al autorilor.

În toată această perioadă de șase secole, vechiul drept nu a recunoscut realizatorilor de creeații intelectuale nici măcar un drept moral, fără a mai vorbi de drepturi patrimoniale. În Franța cel puțin, a fost perioada privilegiilor și cenzurii .

2.3. Originea termenului ,,plagiat”. O altă controversă existentă în literatura juridica se referă la termenul de plagiat, utilizat in epocă pentru a descrie furtul ideilor. Neexistând dovezi certe ca hoții de idei erau condamnați, precum hoții de copii în baza Fabia plagiariis, singura certitudine cu privire la sens rămâne utilizarea de către Martial într-unul dintre poemele sale a cuvantului ,,plagiator” pentru a-i condamna moral pe cei care îi ,,furasera” poemele .

Concluzia aproape unanimă este că, in antichitate, a existat o recunoaștere morală a dreptului la respectarea calității de autor, fără o protecție legislativă reală .

Pornind de la sensul inițial al cuvăntului, legea română definește plagiatul ca fiind insușirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor sau textelor unei presoane prezentându-le drept creație personală .

Preview document

Drept de Autor - Pagina 1
Drept de Autor - Pagina 2
Drept de Autor - Pagina 3
Drept de Autor - Pagina 4
Drept de Autor - Pagina 5
Drept de Autor - Pagina 6
Drept de Autor - Pagina 7
Drept de Autor - Pagina 8
Drept de Autor - Pagina 9
Drept de Autor - Pagina 10
Drept de Autor - Pagina 11
Drept de Autor - Pagina 12
Drept de Autor - Pagina 13
Drept de Autor - Pagina 14
Drept de Autor - Pagina 15
Drept de Autor - Pagina 16
Drept de Autor - Pagina 17
Drept de Autor - Pagina 18
Drept de Autor - Pagina 19
Drept de Autor - Pagina 20
Drept de Autor - Pagina 21
Drept de Autor - Pagina 22
Drept de Autor - Pagina 23
Drept de Autor - Pagina 24
Drept de Autor - Pagina 25
Drept de Autor - Pagina 26
Drept de Autor - Pagina 27
Drept de Autor - Pagina 28
Drept de Autor - Pagina 29
Drept de Autor - Pagina 30
Drept de Autor - Pagina 31
Drept de Autor - Pagina 32
Drept de Autor - Pagina 33
Drept de Autor - Pagina 34
Drept de Autor - Pagina 35
Drept de Autor - Pagina 36
Drept de Autor - Pagina 37
Drept de Autor - Pagina 38
Drept de Autor - Pagina 39
Drept de Autor - Pagina 40
Drept de Autor - Pagina 41
Drept de Autor - Pagina 42
Drept de Autor - Pagina 43
Drept de Autor - Pagina 44
Drept de Autor - Pagina 45
Drept de Autor - Pagina 46
Drept de Autor - Pagina 47
Drept de Autor - Pagina 48
Drept de Autor - Pagina 49
Drept de Autor - Pagina 50
Drept de Autor - Pagina 51
Drept de Autor - Pagina 52
Drept de Autor - Pagina 53
Drept de Autor - Pagina 54
Drept de Autor - Pagina 55
Drept de Autor - Pagina 56
Drept de Autor - Pagina 57
Drept de Autor - Pagina 58
Drept de Autor - Pagina 59
Drept de Autor - Pagina 60
Drept de Autor - Pagina 61
Drept de Autor - Pagina 62
Drept de Autor - Pagina 63
Drept de Autor - Pagina 64
Drept de Autor - Pagina 65
Drept de Autor - Pagina 66
Drept de Autor - Pagina 67
Drept de Autor - Pagina 68
Drept de Autor - Pagina 69
Drept de Autor - Pagina 70
Drept de Autor - Pagina 71
Drept de Autor - Pagina 72
Drept de Autor - Pagina 73
Drept de Autor - Pagina 74
Drept de Autor - Pagina 75
Drept de Autor - Pagina 76
Drept de Autor - Pagina 77
Drept de Autor - Pagina 78
Drept de Autor - Pagina 79
Drept de Autor - Pagina 80
Drept de Autor - Pagina 81
Drept de Autor - Pagina 82
Drept de Autor - Pagina 83
Drept de Autor - Pagina 84
Drept de Autor - Pagina 85
Drept de Autor - Pagina 86
Drept de Autor - Pagina 87
Drept de Autor - Pagina 88
Drept de Autor - Pagina 89
Drept de Autor - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Drept de Autor.docx

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Dreptul de Autor

Introducere Prezenta lucrare este intitulată „Obiectul dreptului de autor”. Am ales această temă pentru a analiza în detaliu obiectul acestei...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Proprietate intelectuală - gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe

Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe se face printr-o serie de mijloace de drept administrativ, civil şi penal. Apariţia unei...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Subiectele Dreptului de Autor

Subiectele dreptului de autor 1.Consideratii generale asupra subiectelor raportului juridic civil In doctrina juridica anterioara Revolutiei din...

Operele Derivate

În doctrină operele realizate prin utilizarea unei opere preexistente sunt denumite opere derivate sau compozite.Operele derivate sunt cele care...

Te-ar putea interesa și

Proprietatea intelectuală pe plan național și internațional - probleme și realizări

I n t r o d u c e r e. Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie...

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Dreptul de Autor pe Internet

1. Introducere Modalitatea în care Internetul a devenit fenomenul pe care astăzi îl considerăm un element omniprezent în existenţa umana pare a fi...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Dreptul de Autor

Introducere Prezenta lucrare este intitulată „Obiectul dreptului de autor”. Am ales această temă pentru a analiza în detaliu obiectul acestei...

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Dreptul de Autor

INTRODUCERE Pentru a raspunde cerintelor societatii contemporane si obligatiilor asumate pe plan international de catre statul nostru, Parlamentul...

Ai nevoie de altceva?