Moștenirea Testamentară

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 49492
Mărime: 162.56KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I 4
 3. REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ 4
 4. 1.1. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate. 4
 5. 1.1.1. Definiţia, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului 4
 6. 1.1.2. Condiţiile de fond pentru validitatea testamentului 7
 7. 1.1.3. Condiţii generale de formă pentru validitatea testamentului 15
 8. 1.2. Diferite feluri de testamente. Condiţii speciale de formă 18
 9. 1.2.1. Testamentele ordinare 19
 10. 1.2.2. Testamentele privilegiate 29
 11. 1.2.3. Alte forme testamentare 31
 12. CAPITOLUL II 35
 13. REGIMUL JURIDIC AL 35
 14. PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE 35
 15. 2.1.Legatul 35
 16. 2.1.1. Noţiunea de legat. Desemnarea legatarului 35
 17. 2.1.2. Clasificarea legatelor 38
 18. 2.1.3. Ineficacitatea legatelor 51
 19. 2.2. Exheredarea (dezmoştenirea) 64
 20. 2.3. Execuţiunea testamentară 67
 21. 2.3.1. Noţiunea şi natura juridică a executiunii testamentare 67
 22. 2.3.2. Atribuţiile (funcţiile) executorului testamentar 68
 23. 2.3.3. Încetarea execuţiunii testamentare 71
 24. CAPITOLUL III 73
 25. LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII 73
 26. 3.1.Consideraţii introductive. 73
 27. 3.2. Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare 74
 28. 3.3. Oprirea substituţiilor fideicomisare 76
 29. 3.4. Oprirea liberalitătilor care încalcă rezerva succesorală 81
 30. 3.4.1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă 81
 31. 3.4.2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale 83
 32. 3.4.3. Moştenitorii rezervatari 86
 33. 3.3.4. Calculul rezervei şi al cotităţii disponibile 95
 34. 3.3.5.Reducţiunea liberalităţilor excesive 98
 35. 3.4.6. Raportul donaţiilor 100
 36. 3.4.7. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă 107
 37. CONCLUZII 112
 38. BIBLIOGRAFIE 114

Extras din licență

INTRODUCERE

Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege), dar şi în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea, manifestată prin testament, caz în care moştenirea (devoluţiunea ei) este testamentară.

Este posibilă şi coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară. Codul nostru civil nu a păstrat principiul roman al incompatibilităţii moştenirii testamentare cu cea legală (nemo părtini testatus părtini intestatus decedere potest), permiţând - iar dacă există moştenitori legali rezervatari impunând chiar - coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară.

Rezultă că, deşi se poate afirma că în dreptul nostru moştenirea legală este regula şi constituie dreptul comun în materia transmiterii patrimoniului succesoral, ea poate fi înlăturată - în tot sau în parte - în condiţiile sau în limitele prevăzute de lege, prin testamentul lăsat de de cuius.

Aceasta înseamnă că legea consacră principiul libertăţii testamentare, libertate la care nu se poate renunţa, în sensul că orice persoană capabilă este liberă de a lăsa (sau a nu lăsa) un testament şi de a dispune, pe această cale, de patrimoniul său pentru caz de moarte (morţiş causa}. În dreptul nostru, libertatea testamentară nu este absolută, legea prevăzând imperativ anumite îngrădiri, cea mai importantă fiind instituţia rezervei succesorale prevăzută în favoarea unor moştenitori legali şi care este sustrasă actelor liberale ale celui care lasă moştenirea, fie că este vorba de liberalităţile făcute în timpul vieţii (donaţii), fie pentru cauză de moarte (legate).

CAPITOLUL I

REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ

1.1. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate.

1.1.1. Definiţia, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului

Potrivit art.1036 C.civ." Orice persoană ce se îtemeiază pe un testament trebuie să dovedească existenţa şi conţinutul lui în una din formele prevăzute de lege După cum rezultă din această definiţie, coroborată cu alte dispoziţii legale, testamentul este un act juridic unilateral, solemn, esenţialmente personal şi revocabil.

Caractere juridice

a) Testamentul este un act juridic deoarece cuprinde manifestarea de voinţă a testatorului cu intenţia de a produce efecte juridice şi, ca atare, pentru a fi valabil, trebuie să îndeplinească condiţiile de fond (consimţământul neviciat, capacitate, obiect şi cauză) prevăzute de lege pentru orice act juridic şi cele specifice liberalităţilor. Testamentul, ca act juridic, este unilateral: voinţa testatorului este producătoare de efecte, indiferent de atitudinea legatarului şi înainte de acceptarea de către el a legatului: legatul se dobândeşte din momentul deschiderii moştenirii prin actul unilateral al testatorului, dacă legatarul nu renunţă la legat. Prin urmare, acceptarea legatului nu trebuie confundată cu acceptarea necesară în vederea încheierii unui contract. Cele două acte - testamentul şi acceptarea legatului sau a altor dispoziţii testamentare (de exemplu, execuţiunea testamentară) - sunt acte unilaterale distincte, cu efecte proprii fiecăruia şi nu se unesc în sensul formării unui act juridic bilateral (contract).

b) Testamentul este un act juridic esenţialmente personal, în sensul că nu poate fi încheiat prin reprezentare sau cu încuviinţarea ocrotitorului legal, în măsura în care o persoană are capacitatea de a testa, o poate face exclusiv personal, iar dacă nu are această capacitate nu o poate face prin reprezentare sau cu încuviinţarea altor persoane. Chiar dacă testatorul primeşte consultaţii de specialitate de la o altă persoană (de exemplu, avocat) în vederea redactării testamentului, el trebuie să exprime voinţa sa personală.

Din caracterul personal (şi revocabil, unilateral) al testamentului, mai rezultă şi caracterul lui individual, în sensul necesităţii ca el să exprime voinţa unei singure persoane; două sau mai multe persoane,nu pot dispune prin acelaşi testament ,una în favoarea celeilalte sau în favoarea unui terţ.

Preview document

Moștenirea Testamentară - Pagina 1
Moștenirea Testamentară - Pagina 2
Moștenirea Testamentară - Pagina 3
Moștenirea Testamentară - Pagina 4
Moștenirea Testamentară - Pagina 5
Moștenirea Testamentară - Pagina 6
Moștenirea Testamentară - Pagina 7
Moștenirea Testamentară - Pagina 8
Moștenirea Testamentară - Pagina 9
Moștenirea Testamentară - Pagina 10
Moștenirea Testamentară - Pagina 11
Moștenirea Testamentară - Pagina 12
Moștenirea Testamentară - Pagina 13
Moștenirea Testamentară - Pagina 14
Moștenirea Testamentară - Pagina 15
Moștenirea Testamentară - Pagina 16
Moștenirea Testamentară - Pagina 17
Moștenirea Testamentară - Pagina 18
Moștenirea Testamentară - Pagina 19
Moștenirea Testamentară - Pagina 20
Moștenirea Testamentară - Pagina 21
Moștenirea Testamentară - Pagina 22
Moștenirea Testamentară - Pagina 23
Moștenirea Testamentară - Pagina 24
Moștenirea Testamentară - Pagina 25
Moștenirea Testamentară - Pagina 26
Moștenirea Testamentară - Pagina 27
Moștenirea Testamentară - Pagina 28
Moștenirea Testamentară - Pagina 29
Moștenirea Testamentară - Pagina 30
Moștenirea Testamentară - Pagina 31
Moștenirea Testamentară - Pagina 32
Moștenirea Testamentară - Pagina 33
Moștenirea Testamentară - Pagina 34
Moștenirea Testamentară - Pagina 35
Moștenirea Testamentară - Pagina 36
Moștenirea Testamentară - Pagina 37
Moștenirea Testamentară - Pagina 38
Moștenirea Testamentară - Pagina 39
Moștenirea Testamentară - Pagina 40
Moștenirea Testamentară - Pagina 41
Moștenirea Testamentară - Pagina 42
Moștenirea Testamentară - Pagina 43
Moștenirea Testamentară - Pagina 44
Moștenirea Testamentară - Pagina 45
Moștenirea Testamentară - Pagina 46
Moștenirea Testamentară - Pagina 47
Moștenirea Testamentară - Pagina 48
Moștenirea Testamentară - Pagina 49
Moștenirea Testamentară - Pagina 50
Moștenirea Testamentară - Pagina 51
Moștenirea Testamentară - Pagina 52
Moștenirea Testamentară - Pagina 53
Moștenirea Testamentară - Pagina 54
Moștenirea Testamentară - Pagina 55
Moștenirea Testamentară - Pagina 56
Moștenirea Testamentară - Pagina 57
Moștenirea Testamentară - Pagina 58
Moștenirea Testamentară - Pagina 59
Moștenirea Testamentară - Pagina 60
Moștenirea Testamentară - Pagina 61
Moștenirea Testamentară - Pagina 62
Moștenirea Testamentară - Pagina 63
Moștenirea Testamentară - Pagina 64
Moștenirea Testamentară - Pagina 65
Moștenirea Testamentară - Pagina 66
Moștenirea Testamentară - Pagina 67
Moștenirea Testamentară - Pagina 68
Moștenirea Testamentară - Pagina 69
Moștenirea Testamentară - Pagina 70
Moștenirea Testamentară - Pagina 71
Moștenirea Testamentară - Pagina 72
Moștenirea Testamentară - Pagina 73
Moștenirea Testamentară - Pagina 74
Moștenirea Testamentară - Pagina 75
Moștenirea Testamentară - Pagina 76
Moștenirea Testamentară - Pagina 77
Moștenirea Testamentară - Pagina 78
Moștenirea Testamentară - Pagina 79
Moștenirea Testamentară - Pagina 80
Moștenirea Testamentară - Pagina 81
Moștenirea Testamentară - Pagina 82
Moștenirea Testamentară - Pagina 83
Moștenirea Testamentară - Pagina 84
Moștenirea Testamentară - Pagina 85
Moștenirea Testamentară - Pagina 86
Moștenirea Testamentară - Pagina 87
Moștenirea Testamentară - Pagina 88
Moștenirea Testamentară - Pagina 89
Moștenirea Testamentară - Pagina 90
Moștenirea Testamentară - Pagina 91
Moștenirea Testamentară - Pagina 92
Moștenirea Testamentară - Pagina 93
Moștenirea Testamentară - Pagina 94
Moștenirea Testamentară - Pagina 95
Moștenirea Testamentară - Pagina 96
Moștenirea Testamentară - Pagina 97
Moștenirea Testamentară - Pagina 98
Moștenirea Testamentară - Pagina 99
Moștenirea Testamentară - Pagina 100
Moștenirea Testamentară - Pagina 101
Moștenirea Testamentară - Pagina 102
Moștenirea Testamentară - Pagina 103
Moștenirea Testamentară - Pagina 104
Moștenirea Testamentară - Pagina 105
Moștenirea Testamentară - Pagina 106
Moștenirea Testamentară - Pagina 107
Moștenirea Testamentară - Pagina 108
Moștenirea Testamentară - Pagina 109
Moștenirea Testamentară - Pagina 110
Moștenirea Testamentară - Pagina 111
Moștenirea Testamentară - Pagina 112
Moștenirea Testamentară - Pagina 113
Moștenirea Testamentară - Pagina 114
Moștenirea Testamentară - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Mostenirea Testamentara.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Descriere Moştenirea legală are loc atunci cand transmiterea ei are loc în temeiul legii, în ordinea şi în cotele...

Te-ar putea interesa și

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Probleme speciale privind testamentele ordinare

Introducere Dreptul civil este ramura dreptului ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc între persoane...

Moștenirea

1. Mostenirea. Terminologie specifica Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” îsi gaseste originea în latinescul...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Ai nevoie de altceva?