Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14195
Mărime: 65.29KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag.4
 2. CAPITOLUL I
 3. NOŢIUNI GENERALE PRIVITOARE LA MOŞTENIRE pag.5
 4. SECŢIUNEA I
 5. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE :
 6. 1. Moştenire
 7. 2. Succesiune
 8. 3. Testator pag.5-6
 9. 4. Moştenitor
 10. 5. Masa succesoralã
 11. SECŢIUNEA II
 12. FELURILE MOŞTENIRII :
 13. 1. Moştenirea legalã
 14. 2. Moştenire testamentarã pag.7-8
 15. 3. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentarã.
 16. SECŢIUNEA III
 17. MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ – CONSIDERAŢII GENERALE
 18. 1. Dreptul de a testa pag.9-10
 19. 2. Testamentul – noţiune, caracteristici
 20. CAPITOLUL II
 21. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE PRIN ACTE JURIDICE PENTRU CAUZA DE MOARTE
 22. SECŢIUNEA I
 23. PRECIZÃRI PREALABILE pag.11
 24. SECŢIUNEA II
 25. OPRIREA PACTELOR ASUPRA UNEI SUCCESIUNI VIITOARE
 26. 1. Scurt istoric pag.12
 27. 2. Noţiunea de pact asupra unei succesiuni viitoare. Condiţii pentru existenţa acestuia . pag.13
 28. 3. Justificarea opririi pactelor asupra unei succesiuni viitoare pag.14
 29. 4. Moştenirea contractuală :
 30. A) Donaţia de bunuri viitoare intre soţi pag.15-16
 31. B) Donaţia de bunuri viitoare intre alte persoane decât soţii.
 32. SECŢIUNEA III
 33. SUBSTITUŢIILE . OPRIREA SUBSTITUŢIILOR FIDEICOMISARE
 34. 1. Substituţia vulgară pag.17
 35. 2. Substituţia fideicomisară:
 36. A) Noţiunea de substituţie fideicomisarã.
 37. Condiţii cerute pentru existenţa unei substituţii fideicomisare pag.18
 38. B) Dezvoltarea substituţiilor fideicomisare
 39. şi justificarea opririi lor pag.18-21
 40. C) Sancţiunea eludãrii prohibiţiei substituţiilor fideicomisare pag.22
 41. SECŢIUNEA IV
 42. REZERVA SUCCESORALĂ
 43. 1. Noţiunea de rezervã succesoralã. Cotitatea disponibilã pag.22
 44. 2. Dezvoltarea şi justificarea instituţiei rezervei succesorale pag.23
 45. 3. Caracterele juridice ale rezervei pag.24
 46. 4. Moştenitorii rezervatari şi intinderea rezervei
 47. A. Rezerva descendenţiilor pag.25-28
 48. B. Rezerva ascendenţiilor privilegiaţi pag.28
 49. C. Rezerva soţului supravieţuitor
 50. a) Caracteristicile şi cuantumul rezervei soţului supravieţuitor pag.29-32
 51. b) Cotitatea disponibilã specialã a soţului supravieţuitor pag.32-35
 52. 5. Calculul rezervei şi al cotitaţii disponibile
 53. A. Stabilirea valorii bunurilor existente in patrimoniul defunctului la deschiderea succesiunii pag.35-36
 54. B. Scãderea pasivului succesoral din valoarea bunurilor existente pag.36-37
 55. C. Reuniunea fictivã, pentru calculul a donaţiilor fãcute de cãtre cel care lasã moştenirea pag.37
 56. 6. Imputarea liberalitãţilor şi cumulul rezervei cu cotitate disponibilã pag.38-39
 57. A. Când moştenitorul rezervatar renunţã la moştenire
 58. B. Când rezervatarul acceptã moştenirea.
 59. 7. Reducţiunea liberalitaţilor excesive:
 60. A. Cine beneficiazã de reducţiune ? pag.39
 61. B. Ordinea reducţiunii liberalitaţilor excesive pag.40
 62. C. Cãile procedurale de exercitare a dreptului la reducţiune : pag.41
 63. a) Excepţia in reducţiune
 64. b) Acţiunea in reducţiune
 65. D. Efectele reducţiunii : pag.42-43
 66. a) In situaţia unui legat
 67. b) In situaţia unei donaţii
 68. CONCLUZII pag.44

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice care,satornicind egalitatea in drepturi a subiectelor, reglementeaza o sfera larga de raporturi patrimoniale (ce cuprind raporturile de proprietate, cele legate de succesiune si raporturile obligationale) si de raporuri nepatrimoniale (fondate pe drepturile legate de existenta si integritatea fizica si morala a persoanei, drepturile asupra creatiei intelectuale, cele care poarta asupra elementelor de identificare ale persoanei etc.) precum si conditia juridica a persoanei (capacitate civila a persoanelor fizice sau juridice, modurile de infiintare, reorganizare si desfiintare a persoanelor juridice) .

Dintre institutiile mari ale dreptului civil, mostenirea este una dintre cele mai importante, prin varietatea situatiilor si solutiilor pe care le afera, prin multitudinea si complexitatea problemelor pe care le ridica.

Institutia mostenirii este straveche. Privita in perspectiva istoriei, pana la nasterea statului si dreptului, ba chiar pentru forme embrionare-pana la comuna prmitiva aceasta institutie oglindeste in fiecare moment al dezvoltarii ei, conditiile vietii materiale ale fiecarei societati, conditii care, pana la urma, ii determina si ii justifica nasterea si totodata miscarea ei dialectica.

Materia mostenirii a fost dintotdeauna si continua sa fie atragatoare ata pentru jurist cat si pentru nespecialist, prin bogatia problemelor pe care le ridica, prin posibilitatea intreruperii solutiilor oferite, interes care este sporit in conditiile actuale de coexistenta a cel putin trei sisteme de legi corespunzatoare unor etape diferite si anume:

- vechea reglementare a mostenirii , inca in vigoare in multe privinte;

- legislatia in materie in perioada 1945-1989;

- legislatia de dupa Revolutia din Decembrie 1989.

Interesul fata de mostenire, fata de testament, de devolutiunea testamentara, de ansamblul problemelor si detaliilor pe care le inglobeaza aceasta institutie a crescut considerabil in ultimii patru ani, urmare a reconsiderarii notiunii si institutiei in ansamblu, a reconstituirii de fapt si de drept a dreptului de a mosteni, a cresterii valorii de ansamblu a patrimoniului succesoral si nu in ultimul rand, urmare a unei preocupari sporite a leguitorului in materie, a corectarii unor nedreptati din perioadele anterioare si chiar a unor conflicte dintre clase si categorii de mostenitori, conflicte care, in ultima instanta isi pun sau isi pune amprenta asupra vietii sociale in ansamblul ei.

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE

SECTIUNEA I

PRECIZARI TERMINOLOGICE

1. MOSTENIRE

Prin mostenire se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una ori mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori statul).

Deci, regulile care guverneaza mostenirea se pot aplica numai in cazul mortii unei persoane fizice, nu si in cazul incetarii existentei unei persoane juridice 1).

In locul notiunii de “ mostenire “, in mod frecvent se utilizeaza si notiunea de “succesiune “.

2. SUCCESIUNE

Termenul de “succesiune“ in dreptul civil este susceptibil de mai multe intelesuri.

Intr-o prima acceptiune, larga , care depaseste intelesul notiunii de “mostenire“, prin succesiune se intelege orice transmisiune de drepturi (universala, cu titlu universal sau cu titlu particular) de la o persoana la alta, fie intre vii, fie pentru cauza de moarte.

In acceptiune restransa – si acesta este sensul avut in vedere in materia dreptului de mostenire – prin succesiune sau mostenire, intelegem o transmisiune a patrimoniului , a unei fractiuni a acestuia, ori a unor bunuri determinate, care au apartinut unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane fizice, persoane juridice sau catre stat, in baza unor norme de drept prestabilite.

Deci, prin “succesiune“ ( “mostenire” ), intelegem atat transmisiunea din cauza de moarte (mortis causa), cat si obiectul acestei transmisiuni, iar pe de alta parte, insusi patrimoniul este transmis pentru cauza de moarte – in acest sens se vorbeste de succesiune sau mostenire mobiliara sau imobiliara , de mostenire sau succesiune vacanta.

1) - Vezi , Fr. Deak, Mostenirea legala, Ed. Actami, Buc.,1996,p.3.

3. TESTATOR

Persoana despre a carei mostenire este vorba, defunctul, se mai numeste si “de cuius”, abreviere din formula dreptului roman “is de cuius succesione / rebus agitur“ (cel despre a carui mostenire / bunuri este vorba).

Se mai utilizeaza uneori si termenul de autor, iar in cazul mostenirii testamentare, de testator 2) .

Preview document

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 1
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 2
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 3
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 4
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 5
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 6
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 7
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 8
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 9
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 10
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 11
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 12
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 13
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 14
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 15
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 16
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 17
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 18
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 19
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 20
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 21
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 22
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 23
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 24
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 25
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 26
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 27
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 28
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 29
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 30
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 31
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 32
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 33
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 34
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 35
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 36
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 37
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 38
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 39
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 40
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 41
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 42
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 43
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 44
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 45
Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Voința Juridică

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Preliminarii Voinţa este neîndoielnic unul dintre cuvintele cu o mare frecvenţă în limbajul uzual datorită, in...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Raportul Liberalităților

CAPITOLUL I.: Consideraţii prealabile; Noţiunea raportului liberalităţilor ; Scurt istoric al instituţiei raportului Secţiunea 1.: Consideraţii...

Consimțământul în Actele Juridice Civile

Consimtamântul este acea conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic civil care consta in hotarârea de a incheia un act juridic...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația

INTRODUCERE Teza este o prezentare teoretica, normativa si practica în dreptul succesoral, care, desi au fost cercetate de diversi autori în...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Reglementarea dreptului la moștenire în Constituția României și Codul Civil

1. Noţiunea moştenirii şi caracterele juridice ale transmisiunii succesorale. Prin moştenire sau succesiune se înţelege transmisiunea...

Problema Validității Actelor

6. problema validitatii actelor juridice asupra mostenirii Oprirea pactelor asupra unei mosteniri nedeschise, viitoare Codul civil nu...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Dreptul de moștenire

1.Aspecte de ordin terminologic Întreaga viata a omului este cuprinsa de normele Dreptului civil - de la nastere, ba chiar de la zamislire, si...

Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația

INTRODUCERE Teza este o prezentare teoretica, normativa si practica în dreptul succesoral, care, desi au fost cercetate de diversi autori în...

Ai nevoie de altceva?