Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 67763
Mărime: 213.45KB (arhivat)
Publicat de: Leana Filip
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocari Eugenia
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE. 4
 3. Scopul si obiectivul tezei 6
 4. CAPITOLUL I
 5. CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND LIBERALITATILE . 10
 6. § 1. Scurte referinte istorice . 10
 7. § 2. Notiunea de liberalitate si formele ei 14
 8. § 3. Modalitatile, termenul si conditia liberalitatii . 16
 9. § 4. Acte juridice cu titlu gratuit ca forme ale liberalitatilor. Criterii privind distinctia acestora de alte acte 20
 10. § 5. Incapacitati speciale de a dispune prin donatie sau testament 24
 11. § 6. Incapacitati speciale de primi prin donatie sau testament . 26
 12. CAPITOLUL II
 13. TESTAMENTUL - ACT JURIDIC DE LIBERALITATE. 30
 14. § 1. Notiuni introductive privind succesiunea testamentara 30
 15. § 2. Continutul testamentului ca act juridic de liberalitate . 35
 16. § 3. Felurile testamentului în dreptul românesc 49
 17. Testamentul autentic 54
 18. Testamentul mistic sau secret. 57
 19. Testamentele privilegiate. .58
 20. a. Testamentul militarilor. .59
 21. b. Testamentul facut în timp de boala contagioasa. 59
 22. c. Testamentul maritim.59
 23. Alte forme testamentare. 60
 24. § 4. Executiunea testamentara-mod de exercitare a liberalitatii . 63
 25. CAPITOLUL III
 26. NOTIUNEA DE LEGAT CA ACT DE LIBERALITATE SI CLASIFICAREA LUI. 70
 27. § 1. Notiunea de legat si caracterele sale 70
 28. § 2. Clasificarea legatelor în functie de diferite criterii 72
 29. I. Legatul universal. . 72
 30. II. Legatul cu titlu universal. .74
 31. III. Legatul cu titlu particular (singular). .75
 32. 3
 33. § 3. Nulitatea, reductiunea, revocarea si caducitatea legatelor 83
 34. CAPITOLUL IV
 35. DONATIA DE BUNURI VIITOARE 102
 36. § 1. Notiuni generale privind donatiile . 102
 37. § 2. Conditiile de validitate a contractului de donatie . 102
 38. § 3. Donatiile de bunuri viitoare între soti 104
 39. § 4. Donatia de bunuri viitoare între alte persoane . 105
 40. ÎNCHEIERE 110
 41. Sinteza rezultatelor obtinute 110
 42. Concluzii si recomandari 110
 43. BIBLIOGRAFIA 114
 44. ADNOTARE 118
 45. SUMMARY . 119

Extras din curs

INTRODUCERE

Teza este o prezentare teoretica, normativa si practica în dreptul succesoral, care, desi au fost cercetate

de diversi autori în lucrari de specialitate, autorul vine sa o faca în noile conditii ale economiei de piata, când

cu prioritate creste dreptul de proprietate privata. Desi întâlnita, atât în literatura de specialitate, cât si în

legislatie, notiunea de liberalitati este putin cunoscuta în sensul ei adevarat, de aceea autorul si-a propus ca

scop principal cercetarea acestora.

Liberalitatile au cele mai specifice caractere de care trebuie sa se tina cont la crearea actelor juridice

personale si cu titlu gratuit care se încheie, atât între vii, cât si pentru cauza de moarte.

Liberalitatile constituie o categorie speciala de acte a caror reglementare creeaza în plan juridic

efecte diverse, existând o corelatie strânsa prin regimul juridic aplicabil cu diferite institutii ale dreptului

privat. Pe de alta parte, aceasta subclasa de negotium juris prezinta o importanta deosebita din punct

de vedere social, venind sa traduca la nivel institutional, normativ, relatii interumane cu un pronuntat

caracter privat, dând expresie unor practici sociale încarcate de un înalt grad de subiectivitate si

voluntarism. Astfel, prin aceste forme juridice se sanctioneaza relatii sociale ce au atât o dimensiune

patrimoniala, obiectiva, cât si o constanta componenta atitudinala prezenta cel mai adesea sub forma

acelui animus donandi.

În ceea ce ne priveste, ne-am îndreptat analiza în doua directii. Pe de o parte, relatia dintre liberalitati si

institutia dreptului succesoral, iar pe de alta am accentuat observatiile printr-o particularizare a acestora în

cadrul analizei unui studiu de caz ce are ca obiect doua figuri juridice cu o configuratie si o incidenta aparte

în relatia dintre liberalitati si dreptul succesoral si anume donatia si testamentul.

În cazul relatiei dintre liberalitati si dreptul succesoral, ne-am oprit atentia asupra unei institutii specifice

din cadrul dreptului civil român ce vine sa o reglementeze si sa o dezvolte, fiind vorba de principiul interdictiei

liberalitatilor ce încalca rezerva succesorala, insistând asupra reductiunii testamentare si raportului donatiilor.

Aceasta institutie apare ca o limita care îngradeste dreptul de dispozitie si are un caracter de exceptie ce vine

sa dea normelor care o compun un caracter de stricta interpretare.

Baza juridica pentru aceasta materie o prezinta pe de o parte, articolele 847-855 din Codul civil român,

articolul 480 din acelasi act normativ care prevad ca: proprietatea trebuie exercitata în limitele prevazute de

lege, precum si articolele 1432 si urmatoarele din Codul civil al Republicii Moldova, cât si articolul 827-838

din acelasi act normativ. Din acest caracter limitativ asupra efectelor dispozitiei decurg o serie de efecte ce

vor face obiectul de analiza al acestei lucrari. În aceeasi ordine de idei regasim în reglementarea normativa

româna, cât si în literatura juridica, doua concepte conexe acestei relatii speciale dintre liberalitati si dreptul

succesoral: rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive.

Preview document

Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 1
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 2
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 3
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 4
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 5
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 6
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 7
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 8
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 9
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 10
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 11
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 12
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 13
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 14
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 15
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 16
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 17
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 18
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 19
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 20
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 21
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 22
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 23
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 24
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 25
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 26
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 27
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 28
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 29
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 30
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 31
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 32
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 33
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 34
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 35
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 36
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 37
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 38
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 39
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 40
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 41
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 42
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 43
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 44
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 45
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 46
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 47
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 48
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 49
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 50
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 51
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 52
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 53
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 54
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 55
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 56
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 57
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 58
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 59
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 60
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 61
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 62
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 63
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 64
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 65
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 66
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 67
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 68
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 69
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 70
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 71
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 72
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 73
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 74
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 75
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 76
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 77
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 78
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 79
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 80
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 81
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 82
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 83
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 84
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 85
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 86
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 87
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 88
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 89
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 90
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 91
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 92
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 93
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 94
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 95
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 96
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 97
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 98
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 99
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 100
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 101
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 102
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 103
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 104
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 105
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 106
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 107
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 108
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 109
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 110
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 111
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 112
Liberalitățile în Dreptul Succesoral Testamentul și Donația - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul si Donatia.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE SECŢIUNEA 1.1 DEFINIŢIA DESENULUI ŞI A MODELULUI INDUSTRIAL Desenul...

Voința Juridică

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Preliminarii Voinţa este neîndoielnic unul dintre cuvintele cu o mare frecvenţă în limbajul uzual datorită, in...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Raportul Liberalităților

CAPITOLUL I.: Consideraţii prealabile; Noţiunea raportului liberalităţilor ; Scurt istoric al instituţiei raportului Secţiunea 1.: Consideraţii...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat...

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Ai nevoie de altceva?