Moștenirea

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5516
Mărime: 20.97KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilioara Genoiu
referatul este destul de bun, nu este foarte cuprinzator.

Extras din referat

1. Mostenirea. Terminologie specifica

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” îsi gaseste originea în latinescul succesio-succesionis, care înseamna „înlocuire”, dar si „urmarea” sau „succesiunea lucrurilor”.

Prin mostenire, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane în fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori statul). Rezulta ca regulile, care guverneaza mostenirea, se pot aplica, numai în cazul mortii unei persoane fizice, nu si în cazul încetarii existentei unei persoane juridice.

În locul notiunii de „mostenire”, în mod frecvent, se utilizeaza si notiunea de „succesiune”. În acest sens, Codul civil prevede, de exemplu, ca: „proprietatea bunurilor se dobândeste si se transmite prin succesiune…” (art.644 C. civ.), „succesiunile se deschid prin moarte”(art.651 C. civ.), etc.

Putem admite ca, în principiu, în materia dreptului de mostenire, notiunile de „mostenire” si „succesiune” sunt sinonime, folosirea lor diferentiata, pe parcursul prezentei lucrari, fiind dictata, exclusiv din considerente de forma . În dreptul civil, notiunea de succesiune se întrebuinteaza în doua sensuri : notiunea de mostenire sau succesiune (uneori ereditate) se întrebuinteaza, în sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate sau pentru desemnarea, a însusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci în sens de masa succesorala. Astfel, se vorbeste de mostenirea (succesiunea), lasata de defunct, de mostenirea dobândita de mostenitori, de mostenirea vacanta (hereditas iancens ). De exemplu, art. 653 C. civ. prevede ca „descendentii si ascendentii au de drept posesiunea succesiunii, din momentul mortii defunctului”.

În functie de sfera de cuprindere, succesiunea (mostenirea) mai poate fi înteleasa:

a) în sens larg, desemneaza orice transmisiune de drepturi, între vii sau pentru cauza de moarte, transmisiune care poate fi universala, cu titlu universal sau cu titlu particular. În acest sens, de exemplu si vânzarea-cumpararea unui bun singular este de asemenea o succesiune, în care cumparatorul este succesorul vânzatorului;

b) în sens restrâns însa, numai transmisiunea pentru cauza de moarte este echivalent al notiunii de mostenire. Precizam ca notiunea de mostenire, are un înteles restrâns, referindu-se, exclusiv, la transmisiunile de mortis causa.

Persoana, despre a carei mostenire este vorba, defunctul, se mai numeste si de cujus, abreviere din formula dreptului roman „ is de cujus succesionis (rebus) agitur” (cel despre a carui mostenire / bunuri/ este vorba). În acest sens, se vorbeste, de exemplu, de moartea lui de cujus , fiind oarecum impropriu, sa se vorbeasca de moartea defunctului . Se mai utilizeaza, uneori, si termenul de autor (de exemplu, autorul comun al comostenitorilor), iar în cazul mostenirii testamentare, de testator.

Persoanele, care dobândesc patrimoniul defunctului, se numesc „mostenitori” sau „succesori”, iar Codul civil, în mod frecvent, utilizeaza si termenul livresc de „erede”, „erezi”, „coerezi ” (de exemplu, art. 692, 693, 696, 699, 701, 703-704, 707-714 etc.). În cazul mostenirii testamentare, dobânditorul se numeste, de regula, „legatar” .

Notiunea de masa succesorala. În cadrul dreptului de mostenire, notiunea de mostenire sau succesiune (uneori ereditate), se întrebuinteaza, nu numai în sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate, catre una sau mai multe persoane în fiinta, dar si pentru desemnarea a însusi patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci, în

sens de masa succesorala. În acest sens, se vorbeste de mostenirea (succesiunea) lasata de defunct, de mostenirea dobândita de mostenitori, de mostenirea sau succesiunea vacanta (hereditas iancens ), adica fara stapân (hereditas caduca ), etc.

Preview document

Moștenirea - Pagina 1
Moștenirea - Pagina 2
Moștenirea - Pagina 3
Moștenirea - Pagina 4
Moștenirea - Pagina 5
Moștenirea - Pagina 6
Moștenirea - Pagina 7
Moștenirea - Pagina 8
Moștenirea - Pagina 9
Moștenirea - Pagina 10
Moștenirea - Pagina 11
Moștenirea - Pagina 12
Moștenirea - Pagina 13
Moștenirea - Pagina 14
Moștenirea - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Mostenirea.doc

Alții au mai descărcat și

Partajul Succesoral

INTRODUCERE Transmiterea prin moştenire este o instituţie străveche, fiind orânduită de obiceiul pământului, căruia i s-a adăugat ulterior norme...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Participanții în procesul civil

La activitatea de solutionare a pricinilor civile si de punere in executare a hotararilor pronuntate in aceste cauze, participa instanta, partile,...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Renunțarea la Moștenire

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 1. Termeni Prin succesiune (sau mostenire) se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Moștenirea - mod de transmitere a patrimoniului unei persoane către moștenitori

- MOSTENIREA TESTAMENTARA POATE COEXISTA CU MOSTENIREA LEGALA Transmisiunea succesorala este o transmisiune indivizibila. Patrimoniul succesoral...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Dreptul la moștenire al rudelor defunctului

Subiectul supus discutiei noastre se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”.Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire al rudelor...

Ai nevoie de altceva?