Infracțiuni contra Familiei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4728
Mărime: 22.74KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Eugen

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I. Aspecte comune 3
 3. 1. Aspecte generale 3
 4. 2. Obiectul juridic 3
 5. 3. Subiectul activ 4
 6. 4. Latura obiectivă 4
 7. 5. Latura subiectivă 5
 8. 6. Tentativa şi consumarea 5
 9. 7. Sancţionarea 5
 10. 8. Cauze special de nepedepsire 5
 11. 9. Aspecte procesuale 5
 12. CAPITOLUL II. Bigamia 6
 13. 1. Noţiune 6
 14. 2. Obiectul juridic 6
 15. 3. Subiect activ 6
 16. 4. Latura obiectivă 6
 17. 5. Latura subiectivă 7
 18. 6. Tentativa şi consumarea 7
 19. 7. Sancţiunea 7
 20. 8. Cauza specială de nepedepsire 7
 21. CAPITOLUL III. Abandonul de familie 8
 22. 1. Noţiune 8
 23. 2. Obiectul juridic 8
 24. 3. Subiect activ 9
 25. 4. Latura obiectivă 9
 26. 5. Latura subiectivă 10
 27. 6. Tentativa şi consumarea 11
 28. 7. Sancţiunea 12
 29. 8. Aspecte procesuale 12
 30. 9. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 12
 31. Speţa 1 13
 32. Speţa 2 14
 33. BIBLIOGRAFIE 16

Extras din referat

Capitolul I. Aspecte comune

1. Aspecte generale

Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia reprezintă unul dintre factorii cei mai eficienţi ai formării şi perfecţionării continue a personalităţii umane. Raporturile juridice complexe cu conţinut nepatrimonial, ca şi cele cu conţinut patrimonial, la care dă naştere familiei sunt reglementate de codul familiei.

Astfel, art. 5 Codul Familiei, care prevede că familia este monogamă, că relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să acorde unul altuia sprijin moral şi material, reglementează amănunţit obligaţia de întreţinere care care există între soţi, între părinţi şi copii, fraţi şi surori etc.

Încălcarea normelor juridice care au menirea de a ocroti şi consolida familia atrage, de regulă, aplicarea unor sancţiuni de drept civil. Relaţiile privind convieţuirea socială în cadrul familiei sunt ocrotite însă şi penal, prin incriminarea faptelor de o mai mare gravitate care le aduc atingere. Aceste fapte constituie infracţiuni contra familiei, cărora legiuitorul le-a consacrat primul capitol din titlul IX al părţii speciale a Codului penal.

2. Obiectul juridic

Obiectul juridic al acestor infracţiuni îl constituie ansamblul relaţiilor de convieţuire socială care privesc apărarea familiei împotriva încălcării principiului monogamiei, a obligaţiei de întreţinere între membrii aceleiaşi familii, a dreptului minorului la o creştere şi educare corespunzătoare şi a drepturilor părinţiilor de a avea contact cu copiii lor. Este vorba despre relaţiile privind convieţuirea socială particularizate prin aceea că privesc un aspect al convieţuirii sociale, şi anume familia. Oricare dintre infracţiunile contra familiei aduce atingere, într-un fel sau altul, acestor relaţii sociale care constituie, de aceea, obiectul lor juridic comun.

3. Subiectul activ

Infracţiunile contra familiei se caracterizează şi prin aceea că ele nu pot fi folosite decât de o persoană care apare într-o anumită calitate: persoană căsătorită, în cazul bigamiei şi adulterului, persoană care obligaţia legală de întreţinere faţă de o altă persoană, în cazul abandonului de familie, părinte sau persoană căreia i-a fost încredinţat un minor spre creştere şi educare, în cazul relelor tratamente aplicate minorului şi în cazul nerespectării măsurilor privind încredinţarea minorului.

La săvârşirea infracţiunii contra familiei pot participa, ca instigatori sau complici, şi persoane care nu au o anumită calitate determinată de relaţiile de familie. Coautoratul nu este posibil, deoarece obligaţiile instituite de către legiuitor, obligaţii de a face ori de a nu face, au caracter strict personal.

4. Latura obiectivă

Elementul material al laturii obiective poate consta într-o acţiune sau într-o inacţiune.

Acţiunile sunt cele mai frecvente, constând în încheierea unei noi căsătorii, în cazul bigamiei; părăsirea, alungarea, în cazul abandonului de familie; luarea de măsuri sau aplicarea de tratamente care pun în primejdie gravă dezvoltarea minorului, la rele tratamente aplicate minorului; reţinerea de către părinte a copilului său minor ori împiedicarea părinţilor să aibă legături personale cu minorul, în cazul infracţiunii constând în nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului.

Inacţiunea este consacrată pentru abandonul de familie, constând în: lăsarea fără ajutor; neîmplinirea obligaţiei de întreţinere prevăzută de lege, respectiv neplata timp de 2 luni a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru valoarea socială protejată prin textul de incriminare.

Raportul de cauzalitate rezultă din săvârşirea faptei.

5. Latura subiectivă

Infracţiunile contra familiei, inclusiv infracţiunea de abandon de familie în modalităţile sale omisive, se săvârşesc cu intenţie directă sau indirectă. Latura subiectivă a acestor infracţiuni nu include vreun motiv sau un scop special.

6. Tentativa şi consumarea

Deşi, în cazul acestor infracţiuni, tentativa este posibilă, dar legea nu o pedepseşte.

Consumarea infracţiunilor contra familiei are loc în momentul când fapta este realizată, moment în care se produce şi urmarea socialmente periculoasă.

7. Sancţionarea

Infracţiunile contra familiei sunt sancţionate cu pedeapsa închisorii. Limitele acesteia variază de la o infracţiune la alta, în funcţie de gradul de pericol social al faptei. În unele cazuri, legiuitorul a prevăzut amenda ca alternativă a pedepsei închisorii.

Preview document

Infracțiuni contra Familiei - Pagina 1
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 2
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 3
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 4
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 5
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 6
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 7
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 8
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 9
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 10
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 11
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 12
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 13
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 14
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 15
Infracțiuni contra Familiei - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Infractiuni contra Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Cooperare judiciară internațională - instituția extrădării

1. SCURT ISTORIC Instituţia extrădării în dreptul român apare inca de la sfârşitul secolului al XIX – lea. In sprijinul acestei afirmatii, exista...

Violența în Familie

Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică (abreviat VD) , abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal sau violență...

Violența în familie - România între realitate și perspectivă

Violenţa intrafamilială îşi are originea în structura socială, în tradiţii, obiceiuri şi mentalităţi care proclamă superioritatea bărbatului asupra...

Extrădarea Activă și Pasivă

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ IN MATERIE PENALĂ In ansamblul relatiilor internationale bilaterale sau multilaterale, statele realizand...

Te-ar putea interesa și

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Lipsirea de Libertate

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I ASPECTE GENERALE CADRUL GENERAL AL PROBLEMEI. Preocupările privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale...

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Explicarea psihanalitică a agresivității

- În loc de preambul -  Există în viața fiecărui om o carte .. - 1.1. Considerații introductive 1.1.1. Perspective psihologice contemporane1...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Aspecte Criminologice privind Infracțiunea de Abandon de Familie

Aspecte criminologice privind infracţiunea de abandon de familie Instituţia familiei Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Ai nevoie de altceva?