Legitima Apărare

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 21769
Mărime: 85.59KB (arhivat)
Publicat de: Astrid Vasilescu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ivan
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

 1. INTRODUCERE.6
 2. Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.6
 3. Motivaţia alegerii temei “legitima apărare”.8
 4. CAPITOLUL I. Legitima apărare – cauză care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei.10
 5. 1.1. Noţiunea şi caracterizarea legitimei apărări. 10
 6. 1.2. Condiţiile legitimei apărări.12
 7. 1.2.1. Condiţiile privind atacul.12
 8. 1.2.2. Condiţiile privind apărare.19
 9. 1.3. Depăşirea limitelor legitimei apărari.21
 10. CAPITOLUL II. Legitima apărare şi alte cauze de excludere a caracterului penal al faptei.26
 11. 2.1. Legitima apărare şi eroarea de fapt.26
 12. 2.2. Legitima apărare şi starea de necesitate.27
 13. 2.3. Legitima apărare şi cazul fortuit.29
 14. CAPITOLUL III. Cazuri speciale privind legitima apărare.31
 15. 3.1. Amplificări ale legitimei apărari.31
 16. 3.2. Legitima apărare şi starea de provocare.33
 17. CAPITOLUL IV. Efectele juridice ale legitimei apărari.37
 18. 4.1. Efectele „in personam”.38
 19. 4.2. Răspunderea civilă în legitima apărare.39
 20. CAPITOLUL V. Reglementarea legitimei apărări în Noul Cod penal.42
 21. CAPITOLUL VI. Situaţii speciale privind legitima apărare în Noul Cod penal.49
 22. CAPITOLUL VII. Legitima apărare prezumată în Noul Cod penal .53
 23. CONCLUZII.55

Extras din licență

INTRODUCERE

Consideraţii generale privind cauzele care înlătură

caracterul penal al faptei

Caracterul infracţional al unei fapte este în doctrina penală definit ca o „însuşire sintetică a faptei ce decurge din întrunirea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii” .

Prin urmare, pentru ca o faptă să constituie infracţiune, deci să aibă caracter penal, ea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele trei trăsături esenţiale:

- să fie prevăzută de legea penală, prin descrierea tuturor elementelor ce caracterizează latura sa obiectivă;

- să fie săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege pentru existenţa acelei infracţiuni;

- să prezinte, prin elementele ei obiective şi subiective, pericolul social al unei infracţiuni.

Cauzele de înlăturare a caracterului penal al faptei ar putea fi, aşadar, definite ca fiind acele stări, împrejurări sau situaţii a căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face, potrivit legii, ca realizarea vreuneia din trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să devină imposibilă.

În principiu, aceste cauze produc efecte din momentul în care s-au ivit, dar pentru ca efectele lor să opereze practic, este necesar ca existenţa stărilor, situaţiilor sau împrejurărilor respective să fie constatată de organele judiciare. Existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale (art. 10 alin.1 lit. e Cod Procedura Penală) şi poate fi invocată în orice stadiu al procesului penal.

Majoritatea împrejurărilor care înlătură caracterul penal al faptei exclud existenţa vinovăţiei pentru fapta prevăzută de legea penală. Or, lipsa vinovăţiei, ca trăsătură esenţială a infracţiunii face ca fapta să nu fie infracţiune.

Legitima apărare şi starea de necesitate nu exclud vinovăţia, dar legea consideră justificate (legitime), faptele comise în aceste împrejurări. De aceea legitima apărare şi starea de necesitate mai sunt denumite şi cauze justificative.

Prin înlăturarea caracterului penal se înlătură implicit şi răspunderea penală. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu trebuie confundate cu cauzele care înlătură răspunderea penală sau cu înlocuirea răspunderii penale. În aceste din urmă cazuri există infracţiune, fapta săvârşită are caracter penal, însă, din consideraţii de politică penală această răspundere este fie înlăturată, fie înlocuită cu o altă formă de răspundere, în condiţiile legii. Tot astfel, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu trebuie confundate cu cauzele de nepedepsire (generale sau speciale) deoarece în cazul celor din urmă există infracţiune şi răspundere penală, numai că din raţiuni legate de lupta împotriva infracţiunilor, prin voinţa legii, infractorul este exonerat de pedeapsă.

Trebuie subliniat că împărţirea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei după trăsăturile esenţiale asupra cărora se răsfrâng are un caracter relativ şi este fără semnificaţie sub raportul consecinţelor juridice, deoarece toate aceste cauze numai în mod preponderent se răsfrâng asupra unei trăsături sau a alteia, căci, în realitate, prin intermediul acesteia, ele influenţează indirect şi existenţa celorlalte. Când o cauză de înlăturare a caracterului penal se întemeiază pe o dispoziţie de lege care, într-o anumită situaţie, consideră că fapta nu mai prezintă pericol social necesar pentru existenţa unei infracţiuni, implică direct ca în această situaţie fapta respectivă nu mai este incriminată şi deci nu este prevăzută de lege, iar săvârşirea ei nu mai poate fi socotită ca fiind efectuată cu vinovăţie.

Tot astfel, prezenţa unei cauze care, în principal, exclude vinovăţia, face să lipsească şi pericolul social, deoarece o faptă săvârşită fără vinovăţie poate fi vătămătoare sub aspectul material, dar, întrucât nu exprimă o poziţie negativă conştientă faţă de valorile sociale protejate de lege, nu este şi socialmente periculoasă.

De asemenea, existenţa unei cauze care face ca fapta să nu fie prevăzută de legea penală impune concluzia că acea faptă nu prezintă pericolul social specific unei infracţiuni şi nici nu este săvârşită cu vinovăţie, căci intenţia şi culpa - în accepţiunea dreptului penal - nu pot fi raportate decât la fapte care potrivit legii, constituie infracţiuni .

Motivaţia alegerii temei “legitima apărare”

În sistemul dreptului pozitiv, dreptul penal – ramură a dreptului public – reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile sociale care iau naştere în acţiunea de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, norme care determină faptele ce constituie infracţiuni, sancţiunile corespunzătoare lor, precum şi condiţiile de aplicare şi executare a acestora.

Gradul de pericol social concret al infracţiunii, poate fi influenţat de unele trăsături de fapt – stări, situaţii, împrejurări, întâmplări – care au însoţit săvârşirea infracţiunii şi au creat ambianţa faptică, de o anumită coloratură şi semnificaţie proprie, în care s-a comis fapta. Deşi sunt extrinseci conţinutului concret, ele sunt legate într-un fel sau altul, de elementele ce alcătuiesc esenţialul şi astfel contribuie la caracterizarea acestora. În urmare, pentru a se cunoaşte gravitatea reală a faptei, este necesar să se cerceteze conţinutul concret al faptei, adică acţiunea, inacţiunea, mijloacele folosite, urmarea imediată, cât şi felul în care au fost realizate elementele constitutive ale infracţiunii, mai exact acele elemente intrinseci, care individualizează fapta, făcând-o să se deosebească de celelalte fapte concrete de acelaşi tip.

Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în cadrul acestor relaţii se pot ivi anumite situaţii de conflict generate de însuşi instinctele omeneşti şi necesităţile primare.

Preview document

Legitima Apărare - Pagina 1
Legitima Apărare - Pagina 2
Legitima Apărare - Pagina 3
Legitima Apărare - Pagina 4
Legitima Apărare - Pagina 5
Legitima Apărare - Pagina 6
Legitima Apărare - Pagina 7
Legitima Apărare - Pagina 8
Legitima Apărare - Pagina 9
Legitima Apărare - Pagina 10
Legitima Apărare - Pagina 11
Legitima Apărare - Pagina 12
Legitima Apărare - Pagina 13
Legitima Apărare - Pagina 14
Legitima Apărare - Pagina 15
Legitima Apărare - Pagina 16
Legitima Apărare - Pagina 17
Legitima Apărare - Pagina 18
Legitima Apărare - Pagina 19
Legitima Apărare - Pagina 20
Legitima Apărare - Pagina 21
Legitima Apărare - Pagina 22
Legitima Apărare - Pagina 23
Legitima Apărare - Pagina 24
Legitima Apărare - Pagina 25
Legitima Apărare - Pagina 26
Legitima Apărare - Pagina 27
Legitima Apărare - Pagina 28
Legitima Apărare - Pagina 29
Legitima Apărare - Pagina 30
Legitima Apărare - Pagina 31
Legitima Apărare - Pagina 32
Legitima Apărare - Pagina 33
Legitima Apărare - Pagina 34
Legitima Apărare - Pagina 35
Legitima Apărare - Pagina 36
Legitima Apărare - Pagina 37
Legitima Apărare - Pagina 38
Legitima Apărare - Pagina 39
Legitima Apărare - Pagina 40
Legitima Apărare - Pagina 41
Legitima Apărare - Pagina 42
Legitima Apărare - Pagina 43
Legitima Apărare - Pagina 44
Legitima Apărare - Pagina 45
Legitima Apărare - Pagina 46
Legitima Apărare - Pagina 47
Legitima Apărare - Pagina 48
Legitima Apărare - Pagina 49
Legitima Apărare - Pagina 50
Legitima Apărare - Pagina 51
Legitima Apărare - Pagina 52
Legitima Apărare - Pagina 53
Legitima Apărare - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Legitima Aparare.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

INTRODUCERE De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Legitimă apărare și starea de necesitate

INTRODUCERE Consideratii generale privind cauzele justificative Cauzele justificative au fost introduse în noul Cod penal, revenindu-se la...

Te-ar putea interesa și

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Legitima apărare

CAP.1 EXPLICATII PRELIMINARE 1.ISTORICUL REGLEMENTARII LEGITIMEI APARARI 1.1. Legitima aparare in oranduirea sclavagista Inca din cele mai...

Legitimă apărare și starea de necesitate

INTRODUCERE Consideratii generale privind cauzele justificative Cauzele justificative au fost introduse în noul Cod penal, revenindu-se la...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Legitima apărare în drept penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Drept Penal Comparat

CAPITOLUL I. Cauzele obiective ale justificarii Ne vor retine putin aceste cauze obiective deoarece ele se prezinta de maniera extreme de...

Aspecte teoretice privind legitima apărare

I.GENERALITATI Potrivit art.17 din Codul Penal Roman, infractiunea e definita ca fiind fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie...

Legitima apărare

Legitima aparare este o cauza care exclude caracterul penal al faptei datorita lipsei de vinovatie in conditiile in care aceasta este savarsita....

Ai nevoie de altceva?