Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19942
Mărime: 177.64KB (arhivat)
Publicat de: Dsad H.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 5
 2. 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor publice 5
 3. 1.2 Formele principale ale cheltuielilor publice 9
 4. 1.3 Indicatori ai nivelului,structurii şi dinamicii cheltuielilor publice 13
 5. 1.3.1 Indicatori ai nivelului cheltuielilor publice 13
 6. 1.3.2Indicatori de structură a cheltuielilor publice 15
 7. 1.3.3 Indicatori ai dinamicii cheltuielilor publice 16
 8. Capitolul 2 Mutaţii în dinamica şi structura cheltuielilor publice – comparaţii internaţionale 20
 9. 2.1 Analiza structurii cheltuielilor publice 20
 10. 2.2 Mutaţii în dinamica şi structura cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale 23
 11. 2.2.1Cheltuielile publice pentru învăţământ 24
 12. 2.2.2Cheltuielile publice pentru cultură şi artă 27
 13. 2.2.3 Cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătăţii 29
 14. 2.2.4Cheltuielile publice pentru securitate socială 33
 15. 2.3 Mutaţii în dinamica cheltuielilor pentru acţiuni economice 34
 16. 2.4 Mutaţii în dinamica şi structura altor cheltuieli publice 37
 17. 2.4.1 Mutaţii în dinamica cheltuielile publice pentru servicii publice generale 37
 18. 2.4.2Cheltuieli publice pentru ordine publică , siguranţa naţională şi apărare 39
 19. Capitolul 3 Mutaţii în dinamica şi structura cheltuielilor din bugetul de stat în România 42
 20. 3.1Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat 42
 21. 3.2Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale 45
 22. 3.2.1. Cheltuielile pentru învăţământ 45
 23. 3.2.2. Cheltuielile pentru cultură şi artă 48
 24. 3.2.3. Cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii 50
 25. 3.3.Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor publice pentru acţiuni economice 52
 26. 3.4 Analiza dinamicii şi structurii altor categorii de cheltuieli publice 55
 27. 3.4.1.Cheltuielile pentru servicii publice generale,ordine publică şi siguranţa naţională 55
 28. 3.4.2.Cheltuielile pentru apărare naţională 57
 29. Concluzii şi propuneri 59
 30. Bibliografie 63

Extras din licență

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice

1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor publice

Nevoile oamenilor nu se limitează la nevoile lor individuale, care pot fi satisfăcute pe seama bunurilor private, procurate prin mecanismul pieţei. Pe lângă acestea oamenii mai au multiple alte nevoi sociale.

Astfel ei au nevoie să fie apăraţi împotriva eventualelor agresiuni militare externe, ca şi a atacurilor săvârşite de persoane sau organizaţii teroriste; să fie protejaţi împotriva indivizilor care, nesocotind legea şi regulile de convieţuire în societate, le pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau averea; să fie ajutaţi împotriva acţiunii dezlănţuite de forţele oarbe ale naturii (inundaţii, incendii, furtuni, seisme); să fie asistaţi atunci când se află într-o situaţie critică (orfani, bătrâni, persoane cu handicap, boli cronice, etc.) căreia nu-i pot face faţă fără sprijinul comunităţii.

Asemenea nevoi au un caracter social sau colectiv şi ele pot fi satisfăcute pe seama unor activităţi organizate de autorităţile publice. Spre deosebire de bunurile private, care pot fi procurate prin intermediul pieţei, bunurile publice pot fi asigurate numai cu ajutorul autorităţilor publice, care sunt chemate să recepţioneze semnalele cetăţenilor, să sesizeze nevoile justificate ale acestora şi să se îngrijească de satisfacerea lor, oferindu-le serviciile de care aceştia au nevoie.

Administraţiile publice au, îndeosebi după criza din 1929, un rol de importantă crescând în economie şi societate, fenomen ce poate fi observat evidenţiind, de regulă, volumul şi structura cheltuielilor publice. Tendinţele creşterii volumului acestor cheltuieli şi ale transformării structurii lor sunt incontestabile, oricare ar fi dificultăţile reconstituirii seriilor statistice pe termen lung,fapt ce incită la căutarea factorilor explicativi.

Prezenţa statului în economie este puternic legată de magnitudinea intervenţiilor bugetare. În epoca liberalismului economic (sec. XIX şi începutul sec.XX) principiul „laissez-faire”era stăpân şi economiştii nu se preocupau de incidenţele economice ale bugetului. Mai mult, liberul joc al forţelor economice impunea, pentru funcţionarea economiei, neutralitatea finanţelor publice, statului interzicandu-i-se utilizarea cheltuielilor publice ca instrument de intervenţie în economie.

Marea criză economică din 1929 şi sechelele din al doilea război mondial au facilitat avântul intervenţionismului economic. Atenţia a fost atrasă de faptul că orice cheltuială publică are o incidenţă, directă sau indirectă, asupra funcţionării economiei. Progresul contabilităţii naţionale şi al programării economice au contribuit la recunoaşterea faptului că”masele” bugetare pot constituii un instrument de reglare a cererii globale, fiind o componentă esenţială a acesteia, şi că bugetul de stat permite influenţarea economiei în sensul dorit de autorităţile publice.

Reinoirea liberalismului economic nu conduce la abandonarea instrumentului bugetar al cheltuielii publice, deoarece se cunoaşte că numai prin simpla lor existenţă acestea exercită influenţa asupra vieţii economice. Totuşi, se încearcă preconizarea unei noi utilizări a instrumentelor bugetare, în sensul unei limitări sau unei restricţionări a rolului finanţelor publice şi a unei susţineri a eficacităţii presupuse a economiei de piaţă.

Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public,care poate fi privit ca reflectând tranzacţii bugetare, întreprinderi publice, reglementare publică etc. Toate aceste componente sau politici sunt semnificative în privinţa ocazionării de cheltuieli care sunt menite să acopere nevoi de interes general (educaţie,sănătate,apărare etc.).

Cheltuielile publice sunt acţiuni care stabilesc obligaţii ce vor avea drept rezultat plăţi imediate sau viitoare, care au ca sursă de finanţare veniturile publice şi în special veniturile fiscale.

Cheltuielile publice sunt definite, în funcţie de aria lor de cuprindere, astfel:

-cheltuieli ale puterilor publice centrale şi locale prevăzute în bugetul de stat;

-plati efectuate din fondurile pentru securitate socială (ajutoare de şomaj, pensii, indemnizaţii, etc.);

-cheltuieli publice totale (cele de mai sus, la care se adaugă cheltuielile întreprinderilor publice).

Cheltuielile publice concretizează cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, şi anume aceea a repartizării resurselor financiare publice pe diverse destinaţii.

Utilizarea propriu-zisă a acestor resurse pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse în programele guvernamentale privind activitatea socială, economică, administrativă şi de altă natură, desfăşurată pentru realizarea acestora se reflectă în cheltuielile publice.

Preview document

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 1
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 2
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 3
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 4
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 5
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 6
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 7
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 8
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 9
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 10
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 11
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 12
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 13
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 14
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 15
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 16
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 17
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 18
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 19
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 20
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 21
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 22
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 23
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 24
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 25
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 26
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 27
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 28
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 29
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 30
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 31
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 32
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 33
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 34
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 35
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 36
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 37
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 38
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 39
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 40
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 41
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 42
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 43
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 44
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 45
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 46
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 47
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 48
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 49
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 50
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 51
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 52
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 53
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 54
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 55
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 56
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 57
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 58
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 59
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 60
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 61
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 62
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 63
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 64
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 65
Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Mutatii in Dinamica si Structura Cheltuielilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic

Impozitele pe avere și rolul lor socio – economic Capitolul 1. Caracterizarea generală a impozitelor pe avere 1.1.Particularitățile impozitelor...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Introducere Semnificaţia noţiunii de buget a apărut în condiţiile în care statul a trecut la întocmirea unor liste de venituri si cheltuieli...

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Sistemul Cheltuielilor Publice

Sistemul cheltuielilor publice Conţinutul cheltuielilor publice. Componentă a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice...

Sistemul financiar al României

TC1.Structura sistemului financiar al României 1)Instituţii specializate în activitatea financiară în România : organizare, competenţe şi...

Analiza veniturilor bugetului local - Brăila

Pentru analiza veniturilor bugetului oraşului Braila vom porni de la situaţia de ansamblu a veniturilor în perioada 2006-2009, iar apoi vom efectua...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

1.1 Structura cheltuielilor si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale - criterii si componente (conform...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat In...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Cheltuielile publice din buget de stat

CAPITOL I – STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT; CRITERI ȘI COMPONENTE (CONFORM CLASIFICAȚIE BUGETARĂ) 1. DEFINIŢII Componenţa...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

CAPITOLUL 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat 1.1 Introducere Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Capitolul 1. Cheltuielile publice 1.1. Noţiuni privind cheltuielile publice Cheltuielile publice exprimă procese si relaţii economice in formă...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României

Structura cheltuielilor bugetare in Romania In practica bugetară a Romaniei, structura cheltuielilor bugetare, ca parte a celor publice, a...

Ai nevoie de altceva?