Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 2411
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Tamara Stroe
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat-criterii si component(conform clasificatiei bugetare) 3
  2. 2.Mutatii in structura functionala a cheltuielilor publice de bugetul de stat in perioada 2007-2009 5
  3. 3.Mutatii in structura economica a cheltuielilor publice in bugetul de stat in perioada 2009-2011 16
  4. 4.Bibliografia 22

Extras din proiect

Structura cheltuielilor bugetare in Romania

In practica bugetară a Romaniei, structura cheltuielilor bugetare, ca parte a celor publice, a cunoscut modificări pronunţate şi alerte mai ales după 1990. Reformarea economiei şi a statului a necesitat şi o reformă a bugetului in toate componentele procesului bugetar. Se regăsesc in aceasta: reforma fiscală, elemente ale reformei administrative şi instituţionale, aspecte ale reformei legislative etc. In planul structurii cheltuielilor bugetare, bugetul de stat, aşa cum a fost el elaborat pentru anul 2004, include la cheltuieli o structură pe trei criterii.

Clasificaţia economică grupează cheltuielile in capitole, subcapitole, articole şi aliniate, ceea ce permite definirea conturilor din contabilitatea publică in măsură să reflecte fidel alocarea fondurilor şi execuţia bugetară. Structura cheltuielilor bugetare, conform acestei clasificaţii, se prezintă astfel:

Cheltuieli curente , din care:

- Cheltuieli de personal

- Cheltuieli materiale şi servicii

- Subvenţii

- Prime

- Transferuri, din care:

a) consolidabile: de la bugetul de stat către bugetele locale şi fondurile speciale;

b) neconsolidabile: burse, alocaţii, pensii, ajutoare, indemnizaţii, contribuţii, cotizaţii, subvenţii la unele dobanzi

bancare ş.a. pentru studenţi şi elevi copii, IOVR, alte persoane defavorizate/handicapate, organisme internaţionale etc.

- Dobanzi aferente datoriei publice

- Rezerve

Cheltuieli de capital

Imprumuturi acordate

Rambursări de credite şi plăţi de dobanzi şi comisioane, din care:

privind creditele externe din care:

- rambursări;

- plăţi de dobanzi şi comisioane;

privind creditele interne, din care:

- rambursări;

- plăţi de dobanzi şi comisioane.

Clasificaţia funcţională grupează cheltuielile pe părţi, ceea ce permite identificarea sectoarelor de activitate, astfel:

- Servicii publice generale , in care se include sectorul „Autorităţi publice”: Preşedinţia, autorităţile legislative, cele judecătoreşti, cele executive şi alte organe ale autorităţilor publice

- Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională , in care se include armata, poliţia, protecţia şi paza contra incendiilor, jandarmeria, instituţiile siguranţei naţionale ş.a.

- Cheltuieli social- culturale, in care se includ sectoarele „Invăţămant”, „Sănătate”, „Cultură, religie şi acţiuni pentru activitatea şi de tineret” şi „Asistenţă socială”

- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape

- Acţiuni economice , care includ marile sectoare din economie: industrie, agricultură şi silvicultură, transporturi şi comunicaţii, alte sectoare economice

- Alte acţiuni , in care se includ cercetarea ştiinţifică ş.a.

- Acţiuni pe bază de Hotărari ale Guvernului, in care se includ fondul de rezerve bugetare, fondul de intervenţie pentru calamităţi naturale şi sinistraţi şi fondul la dispoziţia Guvernului pentru relaţii cu

Republica Moldova.

- Imprumuturi acordate

- Transferuri pentru bugetul asigurărilor sociale

Clasificaţia administrativă sau instituţională grupează cheltuielile pe instituţii publice centrale autonome, cum sunt ministerele, agenţiile guvernamentale ş.a. Toate acestea au statut de ordonator de credite principal, care

primeşte resurse şi le defalcă pentru nevoi proprii şi pentru instituţiile care le sunt subordonate (ordonatori de credite secundari, care, in plan bugetar, au atribuţii similare faţă de unităţile care le sunt subordonate – adică ordonatorii de credite terţiari).

In buget, cheltuielile apar intai pe total, conform clasificaţiei economice. In continuare apar cheltuielile defalcate pe părţi, conform clasificaţiei funcţionale, prezentate distinct pe sectoare şi, in cadrul lor, detaliat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate, prevăzute in clasificaţia economică. In final apar cheltuielile defalcate conform clasificaţiei administrative, adică pe fiecare minister, in cadrul fiecăruia detaliat pe sectoare, conform clasificaţiei funcţionale, şi pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate, prevăzute in clasificaţia economică.

Preview document

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 1
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 2
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 3
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 4
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 5
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 6
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 7
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 8
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 9
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 10
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 11
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 12
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 13
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 14
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 15
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 16
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 17
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 18
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 19
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 20
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 21
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii si Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Introducere Semnificaţia noţiunii de buget a apărut în condiţiile în care statul a trecut la întocmirea unor liste de venituri si cheltuieli...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat In...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

INTRODUCERE Fiecare ţară desfăşoară activitate economică potrivit unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat : criterii și componente conform clasificării bugetului. 1.1 Definiție Cheltuielile...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat 1.1 Introducere Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criteria si componente “Cheltuielile publice sunt modalitati de repartizare si utilizare...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Capitolul 1. Cheltuielile publice 1.1. Noţiuni privind cheltuielile publice Cheltuielile publice exprimă procese si relaţii economice in formă...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii si componente (conform casificatiei bugetare). 1. Concepte privind cheltuieli...

Ai nevoie de altceva?