Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1238
Mărime: 207.79KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Petre
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat : criterii și componente conform clasificării bugetului.2
 2. 1.1 Definiție.2
 3. 1.2 Clasificarea.2
 4. 1.3 Structura cheltuielilor publice.3
 5. 1.4 Dinamică.3
 6. 1.5 Factorii de influenţă.4
 7. 2. Mutații în structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul de stat în perioada 2009-2012. .6
 8. 2.1 Cheltuieli pentru autorități publice și acțiuni externe.7
 9. 2.2 Cheltuieli pentru apărare.8
 10. 2.3 Cheltuieli pentru ordine publică și siguranță națională.9
 11. 3. Mutații în structura economică a cheltuielilor economice a bugetului de stat în 2009-2012.10
 12. 4. Bibliografie.

Extras din proiect

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat : criterii și componente conform clasificării bugetului.

1.1 Definiție

Cheltuielile publice reprezintă etapa următoare constituirii fondurilor publice şi se referă la distribuirea acestor resurse băneşti către diferite obiective sociale sau economice (reglementate de către programe guvernamentale).

,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”. (I. Văcărel, Finanţe publice, pag. 147).

1.2 Clasificare

Clasificarea cheltuielilor publice se face pe mai multe criterii:

• clasificaţia administrativă

• clasificaţia economică

• clasificaţia funcţională

• clasificaţia financiară

• clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în reproducţia socială

• clasificaţia folosită de instituţiile specializate ale O.N.U.– pe criteriile: economic şi funcţional .

În România, legea bugetului de stat/ 1998 prevede o clasificaţie în conformitate cu cea utilizată de O.N.U.

Astfel, cheltuielile publice se împart după criteriul economic în:

• cheltuieli curente (de personal, de materiale şi servicii, subvenţii, prime, transferuri, dobânzi aferente datoriei publice, rezerve);

• cheltuieli de capital

• împrumuturi acordate (pentru finalizări de obiective stabilite prin convenţii, pentru creditarea agriculturii, pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ).

• rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe şi interne

După criteriul funcţional, cheltuielile publice se împarte în:

• servicii publice generale

• apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

• social-culturale

• servicii şi dezvoltare publică, locuinţe mediu şi ape

• acţiuni economice

• alte acţiuni

• transferuri

• împrumuturi acordate

• plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice

• fonduri de rezervă

1.3 Structură

Structura cheltuielilor publice este studiată conform clasificărilor folosite de fiecare stat în parte (cea mai importantă fiind cea economică şi cea funcţională).

Stabilirea structurii cheltuielilor publice ajută la determinarea diferenţelor de politică financiară dintre ţările dezvoltate, în curs de dezvoltare şi cele în tranziţie, precum şi evoluţia în timp a ponderilor acordate diverselor categorii de cheltuieli publice în acelaşi stat.

1.4 Dinamică

Dinamica cheltuielilor publice are în vedere modificarea a şase indicatori:

• creşterea nominală şi cea reală a cheltuielilor publice;

• schimbarea raportului cheltuielilor publice în PIB;

• schimbarea volumului mediu al cheltuielilor publice pe cap de locuitor;

• schimbarea structurii cheltuielilor publice;

Bibliografie

1.PAUL MARINESCU- "MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE"

2.Anuarul statistic al României - http://www.insse.ro

3.Filip Gh., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010.

4.Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

Preview document

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 1
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 2
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 3
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 4
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 5
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 6
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 7
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 8
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 9
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 10
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 11
Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Analiza Structurii si Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Cheltuielile Publice

I. Structura cheltuielilor publice în bugetul de stat – criterii și componente 1.1. Conceptul privind cheltuielile publice și conținutul sale...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Introducere Semnificaţia noţiunii de buget a apărut în condiţiile în care statul a trecut la întocmirea unor liste de venituri si cheltuieli...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat In...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice și Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

INTRODUCERE Fiecare ţară desfăşoară activitate economică potrivit unui mecanism economic. Acesta este reprezentat de un sistem de metode de...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat 1.1 Introducere Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criteria si componente “Cheltuielile publice sunt modalitati de repartizare si utilizare...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

Capitolul 1. Cheltuielile publice 1.1. Noţiuni privind cheltuielile publice Cheltuielile publice exprimă procese si relaţii economice in formă...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat a României

Structura cheltuielilor bugetare in Romania In practica bugetară a Romaniei, structura cheltuielilor bugetare, ca parte a celor publice, a...

Analiza Structurii și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat al României

I. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat – criterii si componente (conform casificatiei bugetare). 1. Concepte privind cheltuieli...

Ai nevoie de altceva?