Rolul mediatorului european

Disertație
10/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 19006
Mărime: 106.75KB (arhivat)
Publicat de: Chriss C.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostolache Mihaela
Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European”pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. CAPITOLUL 1. Consideraţii introductive privind conceptul de ,,ombudsman” la nivelul Uniunii Europene 10
 3. 1.1. Abordări terminologice ale noţiunii de ,,ombudsman”(avocat al poporului, mediator) 10
 4. 1.2. Apariţia şi evoluţia conceptului la nivelul diferitelor sate 12
 5. 1.3. Justificarea teoretică şi practică a instituţiei Mediatorului European 17
 6. 1.3.1. Conceptul de ,,mediator european” - necesitate şi importanţă 20
 7. CAPITOLUL 2. Statutul Mediatorului European 22
 8. 2.1. Originalitatea instituţiei. Trăsăturile generale ale Ombusmanului European 22
 9. 2.2. Modalitatea de desemnare a Mediatorului European 23
 10. 2.3. Domeniile de competenţă ale Mediatorului European 26
 11. 2.4. Misiunea Mediatorului European 28
 12. 2.5. Funcţionarea instituţiei Mediatorului European. Atribuţiile Mediatorului European 31
 13. 2.6. Răspunderea Mediatorului European 35
 14. CAPITOLUL 3. Relaţiile Mediatorului European cu alte organe şi instituţii 38
 15. 3.1. Relaţiile dintre Mediatorul European şi celelalte instituţii ale UE 38
 16. 3.2. Cooperarea cu mediatori şi organe similare din statele membre ale UE 41
 17. 3.3. Asemănări/deosebiri dintre Avocatul Poporului din România şi Mediatorul European 44
 18. 3.4. Determinarea noţiunii de drept la o bună administrare în baza Codului de bună conduită administrativă 45
 19. 3.5. Studiu de caz: un aspect relevant al activităţii Mediatorului European 50
 20. CONCLUZII 53
 21. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din disertație

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni.

Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del Pueblo, Provedor de Justicia, Avocatul Poporului, Procuror Parlamentar, Apărător Public, Comisar pentru drepturile omului, Avocat General, Comisar Parlamentar, Controlor de Stat etc. Descrierea misiunii acestora a constituit obiectul de interes al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, adoptată la Roma, la 4 noiembrie 1950, al Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966, al Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966. Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. Lucrarea de faţă are ca incipit introducerea şi este structurată pe trei capitole, concluzii studiu de caz dar şi o bibliografie.

Astfel, Capitolul I abordeaza o temă generală şi anume Consideraţii introductive privind conceptul de ,,ombudsman” la nivelul Uniunii Eurpene. În cuprinsul acestui capitol am realizat o prezentare detaliată pentru următoarele subcapitole: abordări terminologice ale noţiunii de ,,ombudsman” (avocat al poporului, mediator), apariţia şi evoluţia conceptului la nivelul diferitelor state, justificarea teoretică şi practică a instituţiei Mediatorului dar şi un subsubcapitol ce constă în prezentarea conceptului de ,,mediator european” – necesitate şi importanţă.

Capitolul II face referire la Statutul Mediatorului European mai exact la: originalitatea instituţiei şi trăsăturile generale ale Ombusmanului European, la modalitatea de desemnare a ME, domeniile de competenţă ale Mediatorului European, misiunea Mediatorului European, funcţionarea instituţiei şi atribuţiile Mediatorului European dar şi la răspunderea acestuia.

În Capitolul III sunt prezentate Relaţiile Mediatorului European cu alte organe şi instituţii adică relaţiile dintre Mediatorul European şi celelalte instituţii ale UE, cooperarea cu mediatori şi organe similare din statele membre ale UE, asemănări/deosebiri dintre Avocatul Poporului din România şi Mediatorul European, determinarea noţiunii de drept la o bună administrare în baza Codului de bună conduită administrativă şi nu în ultimul rând, Studiul de caz care face referire la Un aspect relevant al activităţii Mediatorului European.

Instituţia Mediatorului European a fost iniţiată printr-un proiect al delegaţiei spaniole la întâlnirea şefilor de stat şi guverne ai Comunităţii Europene ţinută la Roma în Decembrie 1990. Scopul avut în vedere de către iniţiator, nu era de a institui un Ombudsman în sensul propriu, ci un fel de procuror general pentru drepturile comunitare.

Potrivit acestui proiect, Mediatorul European ar fi trebuit sa asigure controlul asigurării respectării drepturilor cetăţenilor europeni la nivel naţional, sa informeze şi sa protejeze cetăţenii în planul drepturilor comunitare însă acest proiect a fost modificat, în final ajungându-se la o soluţie de compromis bazata pe propunerea delegaţiei daneze.

Mediatorul European este instituit la nivel comunitar şi nu la nivel naţional, iar mandatul său este limitat la cazurile de proastă administrare imputabilă instituţiilor şi organelor comunitare.

Raporturile existente dintre Mediatorul European şi autorităţile naţionale ale statelor membre s-au dovedit a fi motive de dispută între acestea, punctul cel mai critic fiind delimitarea puterilor de anchetă şi mai ales puterea de a accesa diferite documente ale statelor membre aflate în posesia comisiei. Multe dintre statele federale din comunitate s-au confruntat cu dificultăţi în ceea ce priveşte puterile ombudsmanului local şi federal, ajungându-se până la renunţare la instituţia Ombudsmanului naţional, fie cum este cazul Belgiei sa creeze un mediator competent doar pentru cazurile federale. În cadrul Uniunii Europene, în cazurile de proastă administrare în aplicarea drepturilor comunitare, cetăţenii europeni se adresează adesea Mediatorului chiar şi când problema priveşte o autoritate naţională. Mediatorul European este numit la începutul fiecărui ciclu legislativ al Parlamentului European, pe durata acestuia, fiind ales dintre candidaţii ce dovedesc că sunt independenţi şi îndeplinesc condiţiile de înaltă competenţă profesională în domeniul drepturilor cetăţeneşti.

La cererea Parlamentului, Mediatorul European poate fi revocat de Curtea de Justiţie, atunci când acesta nu mai corespunde condiţiilor de exercitare a funcţiilor sale sau pentru culpa grava în exercitarea atribuţiilor sale profesionale.

În exercitarea atribuţiilor sale, Mediatorul European este independent faţă de orice organism profesional politic sau administrativ pe toată durata exercitării mandatului său. Mediatorul poate conduce şi investigaţii din propria iniţiativă, la plângerea persoanelor afectate în drepturilor lor, iar cei care se pot adresa Mediatorului cu plângeri, sunt persoane fizice sau juridice europene sau orice necetăţean european care are rezidenta într-un stat membru sau sediul social în cazul persoanelor juridice.

Chiar după ce introducerea Mediatorului European a fost acceptată, Parlamentul European a afirmat ca rolul ombudsmanului va trebui sa rămână pur complementar. Regulamentul Parlamentului stabileşte dreptul şi obligaţia Mediatorului European (în exercitarea funcţiei sale) acela de a fi ascultat de Comisia pentru petiţii din parlament. Cazurile de plângeri împotriva proastei administrări privesc situaţia când instituţiile publice europene nu reuşesc sa acţioneze potrivit regulilor şi principiilor obligatorii instituite de Comunitatea Europeana. Mediatorul European are un mandat special, definit în relaţie cu administrarea defectuoasă.

Bibliografie

Apostolache Mihai Cristian şi Apostolache Mihaela Adina, Deontologia Funcţionarului Public, Editura Universitară, Bucureşti, 2014;

Bălan Emil, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

Brânzan Constantin, Avocatul poporului. O instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Editura Juridică, Bucuresti, 2001;

Beşteliu, Drept internaţional public, volumul I, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

Ceterchi Ioan, Instituţia Ombudsman-ului în Suedia, Revista „Studii de drept românesc”, Editura Academiei Române, Bucureşti, anul 3, nr. 1 – 2, 1991;

Coman-Kund Liviu, Avocatul Poporului din România şi Mediatorul European în lumina Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa, RDP 3/2006;

Corbett R., Jacobs F., Schakleton M., Parlamentul European, Editia a 6-a, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2007;

Dinu Alina, Mediatorul republicii în Franţa, RDP 1/2008;

Fuerea Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2007;

Groza Anamaria, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;

Iancu Gheorghe, Avocatul Poporului, 2004;

Ioan Alexandru, Drept Administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2006;

Ionescu Cristian, Drept Constitutional si Institutii politice, Editura Lumina Lex, 1996;

Iorgovan Antonie, Tratat de Drept Administrativ, vol I, Editura Nemira, Bucureşti, 2002;

Jianu Grigore Alexandru, Instituţia Ombudsmanului la Nivel European, Editura I.R.D.O, Bucureşti, 2013;

M.A. Marshall şi L.C. Reif, The Ombudsman: Maladministration and Alternative Dispute Resolution (1995)34 Alberta Law Rev;

Manda Cezar Corneliu, Predescu Ovidiu, Slăniceanu Ion Popescu, Ombudsmanul. Instituţia fundamentală a statului de drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;

Moroianu Zlătescu Irina, Instituţia Avocatul Poporului, în Revista Drepturile Omului nr. 1/1992;

Ştefan Elena, Ombudsmanul European în lumina Constituţiei Europene, RDP 1/2006, anul XI;

Uglean Gheorghe, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Ed. Fundaţiei „România de mâine”;

Vâlcu Elise Nicoleta, Drept comunitar european, Ed. SITECH, Craiova, 2008;

Vida Ioan, Drepturile Omului în Reglementări Internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

Vlad Monica, Ombudsmanul în dreptul comparat, Ed. Servo-Sat, Arad, 1999;

Preview document

Rolul mediatorului european - Pagina 1
Rolul mediatorului european - Pagina 2
Rolul mediatorului european - Pagina 3
Rolul mediatorului european - Pagina 4
Rolul mediatorului european - Pagina 5
Rolul mediatorului european - Pagina 6
Rolul mediatorului european - Pagina 7
Rolul mediatorului european - Pagina 8
Rolul mediatorului european - Pagina 9
Rolul mediatorului european - Pagina 10
Rolul mediatorului european - Pagina 11
Rolul mediatorului european - Pagina 12
Rolul mediatorului european - Pagina 13
Rolul mediatorului european - Pagina 14
Rolul mediatorului european - Pagina 15
Rolul mediatorului european - Pagina 16
Rolul mediatorului european - Pagina 17
Rolul mediatorului european - Pagina 18
Rolul mediatorului european - Pagina 19
Rolul mediatorului european - Pagina 20
Rolul mediatorului european - Pagina 21
Rolul mediatorului european - Pagina 22
Rolul mediatorului european - Pagina 23
Rolul mediatorului european - Pagina 24
Rolul mediatorului european - Pagina 25
Rolul mediatorului european - Pagina 26
Rolul mediatorului european - Pagina 27
Rolul mediatorului european - Pagina 28
Rolul mediatorului european - Pagina 29
Rolul mediatorului european - Pagina 30
Rolul mediatorului european - Pagina 31
Rolul mediatorului european - Pagina 32
Rolul mediatorului european - Pagina 33
Rolul mediatorului european - Pagina 34
Rolul mediatorului european - Pagina 35
Rolul mediatorului european - Pagina 36
Rolul mediatorului european - Pagina 37
Rolul mediatorului european - Pagina 38
Rolul mediatorului european - Pagina 39
Rolul mediatorului european - Pagina 40
Rolul mediatorului european - Pagina 41
Rolul mediatorului european - Pagina 42
Rolul mediatorului european - Pagina 43
Rolul mediatorului european - Pagina 44
Rolul mediatorului european - Pagina 45
Rolul mediatorului european - Pagina 46
Rolul mediatorului european - Pagina 47
Rolul mediatorului european - Pagina 48
Rolul mediatorului european - Pagina 49
Rolul mediatorului european - Pagina 50
Rolul mediatorului european - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Rolul mediatorului european.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă". 1. Instituţia ombudsmanului 1.1. Introducere În legătură cu...

Situația Demografică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi intărirea cooperării între state....

Evoluția Uniunii Europene

EVOLUTIA UNIUNII EUROPENE INTRODUCERE Europa este continentul penultim în ordinea marimii ocupând 10,4 milioane kilometri patrati. El era...

Sistemul instituțional al UE

1. Prezentarea cadrului instituţional Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a...

Parlamentul European - atribuții financiare și modul de înfăptuire a acestora

1. Notiuni generale privind Parlamentul European 1.1. Scurt istoric Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a...

Curtea Europeană de Justiție

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Ai nevoie de altceva?