Principiul prevenirii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9450
Mărime: 163.10KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria C.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti
Specializare: Puterea Executivă și Administrația Publică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVITOARE LA PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI 4
 3. 1.1. Evoluția principiilor mediului 4
 4. 1.2. Formularea principiilor 5
 5. 1.3. Legătura dintre dreptul intern și dreptul internațional în ceea ce privește principiile 8
 6. CAPITOLUL 2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MEDIULUI 10
 7. 2.1. Principii interne 11
 8. 2.1.1. Principii de bază 12
 9. 2.1.2. Principii decizionale 17
 10. 2.1.2.1. Principiul precauției în luarea deciziei 17
 11. 2.2. Principii internaționale 18
 12. 2.2.1. Principiul sic utere tuo 18
 13. 2.2.2. Principiul bunei vecinătăți 18
 14. 2.2.3. Principiul cooperării și informării între state 18
 15. 2.1.4. Principiul protejării patrimoniului comun al umanității 19
 16. 2.1.5. Principiul prevenirii 19
 17. 2.3. Principii specifice cu caracter restrâns 19
 18. 2.3.1. Nediscriminarea 19
 19. 2.3.2. Interzicerea poluării 20
 20. 2.3.3. Poluatorul plătește 20
 21. CAPITOLUL 3. PRINCIPIUL PREVENIRII (PRINCIPIUL ACȚIUNII PREVENTIVE) 20
 22. CAPITOLUL 4. CONCLUZII 23
 23. BIBLIOGRAFIE 27

Extras din referat

INTRODUCERE

Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și o reflectare a unor cerințe obiective ale evoluției societății, conviețuirii sociale și asigurării acelui echilibru necesar între drepturile unora și obligațiile altora. Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majoră, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții juridice. Acestea se aplică nu numai în raport cu dispozițiile actului normativ care reprezintă legea cadru în materie, ci și cu reglementările speciale. Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, a fost adoptată având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de țara noastră în procesul de integrare europeană, în baza căruia să poată fi adoptată legislația subsecventă în domeniul protecției mediului. Din aceste considerente în art. 3 sunt stipulate principiile și elementelor strategice care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului, care trasează direcțiile de reglementare a activităților economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile. Actuala reglementare distinge între, pe de o parte, principii și elemente strategice care au cam aceleași funcții și semnificații generale, iar pe de altă parte modalitățile de implementare a lor.

Principiile generale și fundamentale ale dreptului mediului sunt absolut vitale atât în precizarea conținutului, cât și a trăsăturilor definitorii ale ramurii de drept al mediului, deosebindu-se prin aceasta de celelate ramuri de drept.

Mai exact, aceste principii reprezintă reguli juridice de maximă generalitate și universale pentru domeniu, de finalitate, fiind, în contextul realizării dezvoltării durabile, circumscrise promovării protecției mediului. Astfel, principiile dreptului mediului constituie un criteriu de determinare a apartenenței celorlalte norme și reglementari juridice la ramura dreptului mediului, ca și cel de reper pentru interpretarea semnificațiilor acestora în raport cu finalitatea urmărită. De observat în același timp caracterul preponderent tehnic al cerințelor generale exprimate, conferind în acest fel principiilor și ramurii de apartenență o pronunțată unitate, exprimată atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Am structurat lucrarea in 4 capitole:

- Capitolul 1, “Noțiuni generale privitoare la principiile dreptului mediului”, tratează atât evoluția și formularea principiilor de drept al mediului, cât și legătura dintre dreptul intern și cel internațional în ceea ce privește principiile dreptului mediului. Reținem astfel că pe plan internațional, relațiile de cooperare în domeniul protecției, conservării, exploatării și gospodăririi resurselor naturale sunt cârmuite de principii generale care rezultă din tratatele încheiate (internaționale, regionale, bilaterale); cum era și firesc acestea au fost transpuse - într-o formă sau alta - și în plan național și chiar dacă cunosc formulări și precizări variate, semnificația rămâne aceeași.

- Capitolul 2, “Principiile fundamentale ale dreptului mediului”, tratează succint și expres fiecare principiu fundamental în parte. Am dezvoltat mai pe larg primul punct, “Protecția mediului - obiectiv de interes public major”, deoarece, așa cum spune si titlul coroborat cu prevederile articolului 135, litera e) din Constituție, „statul trebuie să asigure [..] refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic”.

- Capitolul 3 este dedicat în întregime principiului prevenirii (principiul actiunii preventive), principiu care este fundamentat pe ideea că activitatea de prevenire a riscurilor ecologice este cu mult mai puțin costisitoare decât repararea daunelor ecologice, care de multe ori au un caracter ireversibil.

- Capitolul 4 cuprinde concluziile.

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVITOARE LA PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI

1.1. Evoluția principiilor mediului

Ocrotirea mediului înconjurător este o condiție esențială a salvgardării premiselor existenței omului pe Terra. Ca urmare a acestui lucru, s-a observat o evoluție a preocupărilor în ceea ce privește protecția mediului și dezvoltarea unei noi concepții asupra drepturilor omului. Dreptul mediului, ca disciplină de sine stătătoare, își datorează existența acestor evoluții.

A treia generație a drepturilor omului recunoaște ca drept fundamental al acestuia dreptul la un mediu sănătos și echilibrat. În acest fel, se deplasează accentul de la raportul om-natură la raportul om-stat-comunitatea internațională. Principiile mediului formulate în ultimii ani plasează în centrul preocupărilor omul, ca rațiune a ocrotirii mediului, dar și internaționalizarea politicilor legislative și a jurisprudenței în domeniu.

Dreptul la un mediu sănătos, ca drept fundamental, este reglementat în Constituțiile multor țări , printre care se numără și România .

Pe lângă alți piloni de bază ai celei de-a treia generații a drepturilor omului ca: dreptul la pace, dreptul la dezvoltare, dreptul la un patrimoniu comun al umanității, dreptul omului la un mediu sănătos a apărut ca o necesitate a solidarității între oameni, condiție pentru supraviețuirea speciei umane.

Bibliografie

1. Constituția Iugoslaviei - 1974, Greciei - 1975, Portugaliei - 1976, Spaniei - 1978, Perului - 1979, Turciei - 1982 și Braziliei - 1988.

2. Constituția României - 1991

3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 26 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

6. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

7. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia

8. Mircea Duțu, Tratat de dreptul mediului, Editura CH Beck, București, 2007

9. Mircea Duțu, Dreptul mediului - ediția 3, Editura CH Beck, București. 2010

10. Actul unic european (1986),

11. Tratatul de la Maastricht (1973),

12. Tratatul de la Amsterdam (1997).

13. Florin Făiniș, Dreptul mediului, Editura Pinguin Book, București, 2005

14. Marilena Uliescu, Curs de dreptul mediului, Editura Economică, București, 2001

15. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul juridic, București, 2007

16. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2008

17. A. Kiss, Droit de l'anvironnment, Paris, 1998

18. Valentin-Stelian Bădescu. Dreptul mediului: sisteme de management de mediu. Ed. CH Beck, 2011

19. R Duminică. Introducere în dreptul mediului. Editura Universitară, București. 2015

20. V. Gheorghe, Cibernetica riscului și a securității tehnologiilor și echipamentelor nucleare, „Revista energeticienilor" nr. 1/1986

21. Ernest Lupan, Dreptul mediului; partea generală; Tratat elementar, Editura Lumina, București 1996

22. https://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

23. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu/ Raport de țară România

24. Convenția de la Aarhus, Directiva 2003/4/CE privind accesul la informațiile despre mediu

Preview document

Principiul prevenirii - Pagina 1
Principiul prevenirii - Pagina 2
Principiul prevenirii - Pagina 3
Principiul prevenirii - Pagina 4
Principiul prevenirii - Pagina 5
Principiul prevenirii - Pagina 6
Principiul prevenirii - Pagina 7
Principiul prevenirii - Pagina 8
Principiul prevenirii - Pagina 9
Principiul prevenirii - Pagina 10
Principiul prevenirii - Pagina 11
Principiul prevenirii - Pagina 12
Principiul prevenirii - Pagina 13
Principiul prevenirii - Pagina 14
Principiul prevenirii - Pagina 15
Principiul prevenirii - Pagina 16
Principiul prevenirii - Pagina 17
Principiul prevenirii - Pagina 18
Principiul prevenirii - Pagina 19
Principiul prevenirii - Pagina 20
Principiul prevenirii - Pagina 21
Principiul prevenirii - Pagina 22
Principiul prevenirii - Pagina 23
Principiul prevenirii - Pagina 24
Principiul prevenirii - Pagina 25
Principiul prevenirii - Pagina 26
Principiul prevenirii - Pagina 27
Principiul prevenirii - Pagina 28
Principiul prevenirii - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Principiul prevenirii.docx

Alții au mai descărcat și

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Principiul prevenirii în dreptul mediului

1. INTRODUCERE Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Mediului

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al evoluției înconjurător În natură toate sunt legate de toate. Aceste enunț surprinde...

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Monitorizarea Deșeurilor din Județul Bacău

Capitolul 1 Introducere 1.1. Deşeuri. Noţiuni generale: Definiţie. Clasificarea deşeurilor Orice termen folosit în teoria ştiinţifică, ori în...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Gestiunea deșeurilor

INTRODUCERE Ecologia (din cuvintele grecesti: ecos - casa si logos - stiinta, adica "stiinta studierii habitatului") este o stiinta biologica de...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Ai nevoie de altceva?