Dreptul Mediului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26558
Mărime: 105.60KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Trandafir
Puncte necesare: 13

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

1.1 Scurt istoric al evoluției înconjurător

În natură toate sunt legate de toate.

Aceste enunț surprinde faptul că ecosfera se prezintă ca o amplă și complicată rețea de legături reciproce, că intre diferitele organisme vii, între specii, populații, indivizi și mediul lor fizico-chimic există nenumărate raporturi de interdependență. Se întâlnesc în structura ecosferei unități funcționale de bază ce sunt alcătuite din componente aflate în interacțiune, astfel încât orice modificare a uneia dintre ele se va răsfrânge asupra întregului ecosystem, iar schimbarea acesteia va antrena modificări notabile în sistemele cu care se afla în relație. Cât timp nu intervin din exterior factori perturbabili, fiecare ecosystem dispune de mijloace adecvate unui comportament cibernetic care-i permite sa reacționeze corespunzător la orice modificări calitative și cantitative ale elementelor sale. Fiecare ecosistem are o capacitate de autoreglare, care poate fi utilizata numai in măsura în care nu este suprasolicitată. Când presiunea care se exercita asupr ecosistemului este superioară mijloacelor sale de autoreglare, sistemul se va prăbuși inevitabil, antrenând prăbușirea în lanț a tuturor sistemelor din jur. Totul trebuie s ducă undeva. Această aserțiune exprima ideea că în virtutea caracterului indestructibil al substanței și energiei, orice produs al naturii sau activitații omului se regăsește în structura sau procesele ce caracterizeză sistemele angrenate în anumite cicluri funcționale. Dacă e vorba de produse de proveniență naturală, acestea vor fi asimilate și transformte corespunzător de celelalte verigi care alcătuiesc un lanț trofic. Prin urmare, în natură nimic nu este de prisos, totul își gasește utilizarea cuvenită datorită relațiilor stabilite in timp.

Aceasta lege acționează și în cazul activitaților umane, dar efectele vor fi cu totul altele. Una din principalele cause ale actualei crize ambientale rezidă în faptul că mari cantități de substanțe u fost extrase din pământ, transformte și eliminate in mediu, neținându-se seama de faptul ca totul trebuie să ducă undeva.

Natura se pricepe cel mi bine. Principiul acesta surprinde armoniile naturii și faptul că structura optima tuturor corelațiilor funcționale existente in natură este rezultatul nenumaratelor încercări (experimentale) în urma cărora au fost selectate si păstrate cele ce s-au dovedit a fi mai adecvate ansamblului și componentelor acestuia. În natură nicio substanța organică nu este sintetizată decât dacă există posibilități pentru descompunerea ei, asugurandu-se reciclarea.

Nimic nu se dobândește pe degeaba. Enunțul acesta trimite la legile economiei și reactualizeaza semnificația conferita ecologiei, aceea de știință a gospodăririi naturii de către ea însăși. Aceasta lefe sintetizeaza celelalte trei legi și ne avertizează că tot ce se obține într-o parte, corespunde compensațiilor în altă parte, astfel încât nu se poate sustrage nimic din componența unui sistem fără a pune ceva corespunzător in loc. (după N. Bobică, Elemente de ecologie si Dreptul mediului înconjurător, Editura Fundației Chemarea, Iasi, 1994)

Noțiunea de mediu și protecția sa

Una dintre noțiunile fundamentale care stau la baza ecologiei este noțiunea de mediu, care, fiind susceptibila de reglementare juridică, a devenit o ramura importanta a dreptului.

Noțiunea de mediu este considerată ca fiind totalitatea condițiilor energetice, fizice și biologice acre înconjoară o ființă sau grupurile de ființe și cu care acestea se găsesc în relații permanente de schimb.

Pe lângă noțiunea de mediu, în numeroasele lucrări de specialitate, se mai folosesc și expresiile:

-mediu biologic;

-mediu ambiant;

-mediu uman.

În acceptarea sa riguroasă, mediul circumscrie ansamblul factorilor biologici în conjuctura cărora activitatea umana a provocat modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile. Tendința generală este de a include în componența mediului, alături de elemente naturale și cele create de om. Acest aspect a fost avut în vedere și de legiuitorul roman, care consideră că mediul este ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei, aerul, apa, solul și subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusive valorile materiale și spirituale. Putem spune că termenul de legislație ecologică este mai larg decât cel de legislație pentru ocrotirea naturii, incluzând în sfera sa și întreaga ambianță ecolică în cadrul căreia se desfășoară toate activitațile socio-umane. În viziune politică, ocrotirea naturii devine o condiție indispensabilă pentru progresul social. Realitațile contemporane pun în evidență faptul că ideea de politică ecologică trebuie să dobândească aceeași importanță ca politica economică.

Politica mediului are ca scop :

-menținerea și ameliorarea factorilor naturali;

-dezvoltarea valorilor naturale ale țarii;

-asigurarea unor condiții de viață si muncă cât mai bune generațiilor prezente și viitoare.

Protecția mediului se realizeaza prin utilizarea rațională a resurselor naturale, prin prevenirea și combaterea poluării și a efectelor dăunătoare inclusive cu ajutorul unor mijloace de drept. Legea protecției mediului, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005, modificată și aprobată prin Legea nr.265/2006, prevede că factorii naturali supuși protecției juridice sunt:

-aerul;

-apele;

-solul;

-subsolul;

-pădurile;

-orice altă vegetație terestră și acvatică;

-rezervațiile și monumentele naturale.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Evoluția politicilor de mediu privind dezvoltarea durabilă

1. Protecţia mediului-o problemă de actualitate Protecţia mediului este o problemă a tuturor, pe de o parte a dezvoltării societăţii, iar pe de...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Politici și legislație de mediu

Politica de mediu reprezinta un sistem integru al prioritatilor si obiectivelor de mediu, al metodelor si instrumentelor de atingere ale acestora...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?