Dreptul Comunitar al Mediului

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 35765
Mărime: 175.09KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen lung. Totuşi, pentru multe ţări în curs de dezvoltare, această temă este un lux pornind de la obiectivele economice propuse, deoarece nu dispun de sumele necesare efectuării unor investiţii importante pentru repararea pagubelor aduse mediului. De menţionat însă efortul făcut de ţările din Europa de Est pentru diminuarea efectelor poluării industriale şi urbane asupra atmosferei, apei, etc.

Grija pentru mediu este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Deşeurile produse de statele membre se ridică la două milioane de tone pe an, cifra crescând anual cu 10%, acestea afectând calitatea vieţii locuitorilor, în special din zonele urbane. Uniunea Europeană a fost adesea criticată că a pus dezvoltarea economică şi comerţul înaintea problemelor de mediu, ceea ce a condus la o schimbare de optică. La ora actuală, modelul european de dezvoltare, care nu se bazează pe deteriorarea mediului şi sărăcirea resurselor naturale, este recunoscut ca unul avansat.

În legislaţia de mediu normele juridice trebuie să contribuie la realizarea unui scop concret, constând în prevenirea poluării de orice fel, menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe Terra. In cadrul măsurilor (inclusiv juridice) care vizează protecţia naturii un accent deosebit trebuie pus pe măsurile preventive şi de reconstrucţie ecologică, fiindcă mediul, de cele mai multe ori, fiind distrus nu mai poate fi readus în stare normală.

Având capacitatea de a transforma natura, omul nu şi-a pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale de echilibru şi dezvoltare a vieţii. Aproape fără să-şi dea seama, oamenii au pus în mişcare vaste experimente ecologice care implică întregul Pământ, fără a crea însă mijloace de a urmări rezultatele în mod sistematic El a sesizat destul de târziu că este creaţia şi creatorul mediului său înconjurător care îi asigură existenţa biologică şi, totodată, cea intelectuală Exploatarea iraţională, în primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră,faună, etc.), apoi a celor neregenerabile (bogăţii minerale ale subsolului) a accentuat efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii. După cum apreciază Barry Commener „Degradarea mediului înconjurător se datorează unui neajuns al activităţii umane Pământul este poluat, nu pentru că omul ar fi un animal deosebit de murdar şi nici pentru că specia umană ar fi prea numeroasă. Vina o are societatea umană – modul în care societatea înţelege să obţină, să repartizeze şi să folosească bogăţiile pe care munca umană le atrage din resursele planetei”

Poluarea este una din formele cele mai insidioase de atentat în masă asupra sănătăţii colectivităţilor umane. Pe măsură ce societatea omenească se dezvoltă, ea devine tot mai distructivă în procesul productiv şi în consumul personal, casnic, deşi ar fi fost de aşteptat ca, dispunând de atâtea mijloace tehnice şi de know-how, situaţia să fie tocmai inversă Aşa cum s-a arătat, pe drumul sinuos parcurs de la armonie (omul aliat al naturii) la violenţă (omul împotriva naturii) fenomenul dezvoltării existente a generat noi cauze de poluare constând în căderile şi reziduurile radioactive, datorate experienţelor nucleare, centralelor atomice, deşeurilor radioactive; pesticidele şi insecticidele, răspândite în exces pe suprafeţele agricole fără a ţine seama de cerinţele privind degradabilitatea şi remanenţa acestora; suspensiile şi substanţele chimice ale unor emisii şi gaze şi fum, specifice centrelor industriale care nu au fost reţinute sau neutralizate şi nu în ultimul rând, deşeurile menajere specifice tuturor centrelor urbane, care nu au fost evacuate şi tratate în mod corespunzător. Se mai poate menţiona fenomenul subdezvoltării, ca circumstanţă agravantă pentru anumite zone ale lumii, poluarea fiind considerată ca „fiică a mizeriei şi penuriei”; cele determinate de războaie locale şi industriile de război care, provoacă mari perturbări nu numai sistemelor naturale ci şi celor artificiale şi care prin potenţialitatea extinderii lor, a transformării într-o conflagraţie mondială pot să pună sub semnul întrebării însăşi supravieţuirea speciei umane. Tuturor formelor de poluare ale mediului înconjurător s-au adăugat poluarea electro-magnetică, poluarea estetică şi poluarea genetică. Se consideră că cel puţin trei îndeletniciri umane generează poluarea în lumea contemporană: industria, cu mediul de viaţă urban pe care îl promovează, agricultura intensivă şi industrializată şi transporturile .

Preview document

Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 1
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 2
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 3
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 4
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 5
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 6
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 7
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 8
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 9
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 10
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 11
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 12
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 13
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 14
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 15
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 16
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 17
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 18
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 19
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 20
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 21
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 22
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 23
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 24
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 25
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 26
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 27
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 28
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 29
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 30
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 31
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 32
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 33
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 34
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 35
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 36
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 37
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 38
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 39
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 40
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 41
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 42
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 43
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 44
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 45
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 46
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 47
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 48
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 49
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 50
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 51
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 52
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 53
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 54
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 55
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 56
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 57
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 58
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 59
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 60
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 61
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 62
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 63
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 64
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 65
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 66
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 67
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 68
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 69
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 70
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 71
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 72
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 73
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 74
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 75
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 76
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 77
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 78
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 79
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 80
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 81
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 82
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 83
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 84
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 85
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 86
Dreptul Comunitar al Mediului - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comunitar al Mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Regimul juridic al deșeurilor

România şi normele UE în materie de deşeuri Deşeuri toxice, poluarea aerului şi deversarea reziduurilor toxice sunt o parte a moştenirii ecologice...

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul...

Drepturile Funcționarului Public European

Funcţionarul public este un concept care dă substanţă managementului resurselor umane în administraţie, cu alte cuvinte funcţionarul public este...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Condițiile aplicării dreptului comunitar concurențial întreprinderilor

1. Introducere În sens larg, dreptul concurenţei se referă la intervenţia în piaţă acolo unde există probleme ale procesului concurenţial....

Legislația Națională Privind Politica de Mediu după Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene deşi este considerată o politică relativ nouă având aproximativ doar trei decenii de activitate,...

Ai nevoie de altceva?