Dreptul Constituțional

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 11061
Mărime: 52.82KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. Introducere
  2. Istoricul apariţiei şi etapele dezvoltării dreptului constituţional pe teritoriul RM
  3. Dezvoltarea dreptului constituţional la etapa actuală
  4. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept al RM
  5. Concluzie

Extras din referat

Introducere

Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori eco¬nomice, sociale şi politice.

În explicarea problemelor teoretice şi practice privind dreptul con¬stituţional ca ramură a dreptului, trebuie să plecăm de la elucidarea unor chesti¬uni terminologice, de la definirea acestuia precum şi a instituţiilor politice.

În procesul apariţiei şi dezvoltării dreptului, ca unul din principalele mijloace de realizare a intereselor şi voinţei guvernanţilor, ramura dreptului constituţional se cristalizează mult mai târziu şi anume odată cu apariţia primelor constituţii scrise din lume. Este ştiut că înaintea sfârşitului sec. al XVIII-lea nu existau constituţii, iar guvernanţii se supuneau foarte rar unor reguli de drept. Dreptul constituţional este deci o prezenţă mult mai târzie în sistemul de drept, neavând vechimea dreptului civil, dreptului penal etc.

De aceea şi conceptul clasic de drept constituţional se formează mult mai târziu, ei fiind de origină italiană, dar format sub impulsul ideilor franceze.

Prima catedră expres denumită „drept constituţional” s-a creat la Ferrara în 1797, fiind încredinţată lui Giuseppe Campagnoni di Luzo. In Franţa, prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1834, la Paris, iar cel care preda dreptul constituţional era Pellegrino Rossi, tot un italian. No¬ţiunea de drept constituţional se răspândeşte cu timpul şi în alte ţări. în unele state precum Austria, Germania şi Rusia această disciplină (şi implicit ramu¬ra de drept) este răspândită şi cunoscută sub denumirea de drept de stat. [22, pag 20]

În ţara noastră, dreptul constituţional s-a predat iniţial împreună cu dreptul administrativ, sub denumirea de drept public, dar la 1864 A. Codrescu îşi intitulează cursul publicat "Dreptul constituţional" iar la 1881 la Brăila apar "Elemente de drept constituţional'1 de Christ I. Suliotis. Conceptul de drept constituţional se consideră încetăţenit prin predarea (şi publicarea) la Facultatea de drept din Iaşi a cursului de Drept constituţional al profesorului Constantin Stere (1910) şi la Facultatea de drept din Bucureşti a cursului de Drept consti¬tuţional al profesorului Constantin Dissescu (1915).

Denumirea de drept constituţional, dată atât ramurii de drept cât şi disciplinei ştiinţifice care o cercetează, s-a menţinut cu excepţia unei scurte perioade şi se menţine şi astăzi în ţara noastră.

Istoricul apariţiei şi etapele dezvoltării dreptului constituţional pe teritoriul RM

Tradiţional, istoria dezvoltării constituţionale a Republicii Moldova a fost divizată în cinci etape, care îşi aveau începutul în mod cronologic în anii 1917 - 1918.

Prima etapă cuprinde fenomenele legate de aşa-numita "construcţie a organizării de stat sovietice moldoveneşti". In concepţia promotorilor acestei idei, etapa include crearea organizaţiei regionale de partid Moldova a PC (b) din Ucraina, adoptarea Manifestului Guvernului muncitoresc - ţărănesc provizoriu al RSS Basarabene (dat publicităţii la 8 mai 1919 şi care a fost în vigoare până în luna decembrie a aceluiaşi an). In viziunea aceloraşi autori, acest Manifest este primul act cu caracter constituţional în istoria Republicii

Moldova.

Etapa a doua include perioada în care a fost în vigoare Constituţia RASS Moldoveneşti, adoptată la 23 aprilie 1925 de Congresul I General al Sovietelor din republica autonomă şi continuă până la începutul anului 1938.

Etapa a treia începe cu adoptarea, la 6 ianuarie 1938, de către Congresul al VII-lea extraordinar al Sovietelor din RASS Moldovenească a celei de-a doua Constituţii a RASSM, numită "Constituţia socialismului victorios". Se încheie această etapă cu transformarea RASS Moldoveneşti în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.

Etapa a patra cuprinde perioada în care este în vigoare Constituţia Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, adoptată la 10 februarie 1941, la prima sesiune a Sovietului Suprem al republicii.[1, pag 192]

Etapa a cincia începe cu adoptarea, la 15 aprilie 1978, de către sesiunea a VII-a extraordinară a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, a Constituţiei care a consfinţit construirea în Republica Moldova "a societăţii socialismului dezvoltat".

Evenimentele de ultimă oră, determinate de realizarea în Republica Moldova a conceptului statului de drept, reînvierea sentimentului naţional, "deschiderea arhivelor şi lichidarea petelor albe" din istoria statului nostru, ne impun în mod obligatoriu să renunţăm la etapizarea tradiţională a constituţionalismului în Republica Moldova, reflectată mai sus.

Suntem de părere că această etapizare nu mai poate fi acceptată, pornind de la următoarele considerente:

1.Studiile ştiinţifice în domeniul respectiv realizate pînă în prezent, sînt în mare măsură denaturate şi afectate de prezentarea tendenţioasă a faptelor şi evenimentelor, trecerea sub tăcere a realităţii istorice.

Preview document

Dreptul Constituțional - Pagina 1
Dreptul Constituțional - Pagina 2
Dreptul Constituțional - Pagina 3
Dreptul Constituțional - Pagina 4
Dreptul Constituțional - Pagina 5
Dreptul Constituțional - Pagina 6
Dreptul Constituțional - Pagina 7
Dreptul Constituțional - Pagina 8
Dreptul Constituțional - Pagina 9
Dreptul Constituțional - Pagina 10
Dreptul Constituțional - Pagina 11
Dreptul Constituțional - Pagina 12
Dreptul Constituțional - Pagina 13
Dreptul Constituțional - Pagina 14
Dreptul Constituțional - Pagina 15
Dreptul Constituțional - Pagina 16
Dreptul Constituțional - Pagina 17
Dreptul Constituțional - Pagina 18
Dreptul Constituțional - Pagina 19
Dreptul Constituțional - Pagina 20
Dreptul Constituțional - Pagina 21
Dreptul Constituțional - Pagina 22
Dreptul Constituțional - Pagina 23
Dreptul Constituțional - Pagina 24
Dreptul Constituțional - Pagina 25
Dreptul Constituțional - Pagina 26
Dreptul Constituțional - Pagina 27
Dreptul Constituțional - Pagina 28
Dreptul Constituțional - Pagina 29
Dreptul Constituțional - Pagina 30
Dreptul Constituțional - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Istoria dreptului românesc

1. Introducere Pentru a înțelege evoluția constituțională a României este imperios necesar să înțelegem acest termen. Deci, ce înseamnă...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept Constituțional și Instituții Politice

I. RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 1) Daţi exemple, din Constituţia României, de raporturi de drept constituţional cu dublă natură juridică...

Constituția - izvor al dreptului constituțional

Dreptul constituţional — ramură principală a dreptului public În doctrină, dreptul constituţional a fost definit ca drept al statului sau acea...

Drept Constituțional- Noțiuni Generale

1. Ştiinţa dreptului Ştiinţa dreptului se ocupă cu studiul normei juridice, a jurisprudenţei, a contractului etc., ea supune unui amplu proces...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Constituțional și Instituții Politice

1.Introducere Constituţia României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare...

Locul și rolul științei teoriei generale a dreptului în sistemul științelor juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Drept Constituțional

INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop...

Ai nevoie de altceva?