Drept Comunitar

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8908
Mărime: 36.30KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cotea, Nuab

Extras din curs

Piaţa internă

Potrivit tratatului CE piaţa internă este caracterizată ca fiind un spaţiu în care au fost eliminate între statele membre obstacolele în calea

- liberei circulaţii a bunurilor – reprezintă interzicerea între statele membre a tuturor taxelor vamale, a restricţiilor cantitative la import şi a măsurilor cu caracter echivalent, adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţările terţe şi suprimarea controalelor vamale;

- liberei circulaţii a persoanelor – implică eliminarea tuturor restricţiilor între lucrători pe criterii de naţionalitate, dreptul acestora de a accepta oferte de muncă şi de a se deplasa liber în spaţiul comunitar şi de a rămâne în alt stat membru după ce a fost angajat;

- liberei circulaţii a serviciilor – implică posibilitatea cetăţenilor statelor membre de a presta servicii pe teritoriul altui stat sau unde şi-a stabilit domiciliul;

- liberei circulaţii a capitalurilor – constă în înlăturarea interdicţiilor privind circulaţia capitalurilor şi efectuarea plăţilor în cadrul unui spaţiu financiar unic.

Libera circulaţie a mărfurilor

Presupune interzicerea între statele membre a tuturor taxelor vamale de import şi export, a celor cu efect echivalent, a restricţiilor cantitative şi practicarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu statele terţe.

Libera circulaţie a mărfurilor este un regim juridic potrivit căruia în interiorul Comunităţii mărfurile produse de statele membre pot circula în mod liber, nefiind supuse controalelor vamale, taxelor vamale de import ori de export sau unor măsuri cu efect echivalent precum şi unor restricţii cantitative ori măsuri cu efect echivalent.

Bunurile care fac obiectul schimburilor

Libertatea de circulaţie amărfurilor este recunoscută mărfurilor produse în economia unui stat membru.

Curtea de Justiţie a precizat că prin marfă se înţelege orice bun tranportat peste frontieră în scopul unor schimburi comerciale. Instanţa a admis că natura şi destinaţia particulară a bunurilor nu sunt importante.

Sunt mărfuri comunitare şi beneficiază de libertate de circulaţie atât mărfurile care sunt originare din statele membre ale uniunii europene cât şi cele care sunt importate din statele terţe aflându-se în teritoriul vamal comunitar în liberă practică.

Potrivit dispoziţiilor Codului vămilor comunitare sunt mărfuri comunitare mărfurile fabricate în întregime în interiorul teritoriului vamal comunitar fără ca în procesul de producţie să fie folosite mărfuri importate din ţări sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal comunitar şi mărfurile fabricate în teritoriul vamal comunitar prin prelucrarea unor bunuri care sunt în liberă practică în acest teritoriu sau a unor bunuri dintre care unele au fost fabricate în comunitate iar altele se află în spaţiul comunitar de liberă practică.

Sunt mărfuri în liberă practică (circulă liber) în spaţiul vamal comunitar cele care provin din statele terţe pentru care formalităţile de import au fost îndeplinite iar drepturile vamale şi taxele au fopst percepute de statul membru care le-a importat.

Curtea de Justiţie consideră că sunt mărfuri de liberă practică acelea care provin din statele terţe şi sunt importate în mod legal în condiţiile art. 24 din Tratatul CE.

Toate celelate mărfuri se încadrează în mărfuri necomunitare şi importantă este stabilirea originii lor întrucât pot avea o origine preferenţială stabilită în baza unor acorduri internaţionale încheiate de comunitate cu anumite state ceea ce implică aplicarea unor taxe vamale preferenţiale sau nepreferenţiale.

Ca urmare a intrării în vigoare a uniunii vamale, statele membre au renunţat la aplicarea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent astfel încât spaţiul de liberă circulaţie a mărfurilor comunitare se suprapune teritoriilor naţionale ale acestor state. Pentru acest spaţiu se foloseşte termenul de teritoriul vamal comunitar.

Libera circulaţie a mărfurilor şi obstacolele în calea ei

Interzicerea între statele membre a taxelor vamale de import şi export, a taxelor cu efect echivalent taxelor vamale şi a taxelor vamale cu caracter fiscal.

Potrivit Tratatului CE libera circulaţie a mărfurilor în cadrul teritoriului vamal comunitar presupune înlăturarea tuturor obstacolelor care constau în taxe vamale şi taxe cu efect echivalent. Tratatul de la Amsterdam a modificat art. 25 din Tratatul CE care obliga statele membre să se abţină de la introducerea unor taxe sau să le majoreze pe cele existente interzicând în cadrul schimburilor de mărfuri orice taxe vamale de import ori de export, taxe cu efect echivalent şi taxe vamale cu caracter fiscal.

Curtea de Justiţie a stabilit că taxele cu efect echivalent pot fi orice taxe pecuniare indiferent de cuantumul, denumirea, scopul pentru care sunt aplicate şi împrejurarea că au sau nu caracter protecţionist care sunt impuse în mod unilateral asupra mărfurilor indigene sau importate pentru considerentul că trec graniţele unui stat.

Curtea a mai precizat că scopul pentru care sunt percepute taxele nu prezintă relevanţă, şi prin urmare a calificat ca fiind taxe cu efect echivalent, fiind interzise taxele încasate pentru eliberarea unor licenţe de import, pentru efectuarea inspecţiei sanitare în vederea exportului sau pentru suportarea costurilor controalelor efectuate de birourile vamale.

Preview document

Drept Comunitar - Pagina 1
Drept Comunitar - Pagina 2
Drept Comunitar - Pagina 3
Drept Comunitar - Pagina 4
Drept Comunitar - Pagina 5
Drept Comunitar - Pagina 6
Drept Comunitar - Pagina 7
Drept Comunitar - Pagina 8
Drept Comunitar - Pagina 9
Drept Comunitar - Pagina 10
Drept Comunitar - Pagina 11
Drept Comunitar - Pagina 12
Drept Comunitar - Pagina 13
Drept Comunitar - Pagina 14
Drept Comunitar - Pagina 15
Drept Comunitar - Pagina 16
Drept Comunitar - Pagina 17
Drept Comunitar - Pagina 18
Drept Comunitar - Pagina 19
Drept Comunitar - Pagina 20
Drept Comunitar - Pagina 21
Drept Comunitar - Pagina 22
Drept Comunitar - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Drept Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția contractului de muncă

Viitorul salariat a) identitatea părţilor; b) locul de muncă; c) sediul angajatorului; d) funcţia/ocupaţia şi atribuţiile postului; e)...

Drept

Pentru înţelegerea locului şi importanţei dreptului în societate, pe de o parte, iar pe de altă parte în sistemul ştiinţelor se impun clarificări...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Drept Fiscal

Introducere in dreptul fiscal Dreptul fiscal= ramura a dr.public care cuprinde un ansamblu de norme care reglementeaza acele aspecte legate de V...

Doctrine Urbane Curs 2

CURS 2 O NOUA CONDITIE PENTRU ORASUL URBAN Context: Ce inseamna retele in teritoriu Premisele legate de functia lor si conceptul de mobilitate...

Drept Civil

CURS 1 NOŢIUNEA DE DREPT ÎN GENERAL Trăind în cadru organizat, în mod necesar oamenii sunt obligaţi să stabilească relaţii unii cu alţii. Aceste...

Elementele constitutive ale statului

Importanţa studierii elementelor constitutive ale statului - Importanţa cunoaşterii şi studierii elementelor constitutive ale statului derivă din...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Supremația Dreptului Comunitar în Raport cu Dreptul Național

Argument Lucrarea noastră îşi propune o analiză obiectivă şi pertinentă a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, european...

Ai nevoie de altceva?