Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6447
Mărime: 31.26KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Gabi Ifrim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Saguna

Extras din curs

CURS 1

NOŢIUNEA DE DREPT ÎN GENERAL

Trăind în cadru organizat, în mod necesar oamenii sunt obligaţi să stabilească relaţii unii cu alţii. Aceste relaţii nu pot fi stabilite la întâmplare. Din cele mai vechi timpuri si până în zilele noastre necesităţile social-economice au impus ca relaţiile dintre oameni să urmeze anumite reguli obligatorii de conduită.

Dreptul ar putea fi definit ca un ansamblu de norme sau reguli de conduită instituite sau sancţionate de stat in cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare şi respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale (cale administrativă sau judecătorească).

Definirea dreptului civil trebuie să releve trăsăturile sale proprii ca ramură de sine stătătoare a dreptului privat român. Astfel, putem defini dreptul civil ca fiind ramura dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale dintre subiectele de drept, persoanele fizice sau persoanele juridice, pe baza egalităţii lor în drepturi. (Dreptul patrimonial este dreptul care poate fi evaluat financiar).

PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL

În orice ramură de drept operează pe de o parte principiile întregului sistem de drept şi pe de altă parte principiile ramurii respective.

În ceea ce priveşte dreptul civil, principiile sale sunt idei călăuzitoare care însoţesc întreaga legislaţie civilă.

1. Principiul proprietăţii

Este consacrat în Constituţie, în Codul Civil şi prezent expres şi tacit şi în alte legi civile. Potrivit Constituţiei, proprietatea poate fi publică sau privată. Titular al dreptului de proprietate privată poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. Constituţia prevede in art.1, alin.1, că ”Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Utilizarea noţiunii de ocrotire si nu garantare a creat numeroase controverse, susţinându-se insuficienţa prezentei consacrări constituţionale a dreptului de proprietate. În dreptul civil, art.480, se arată că ”Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege”.

2. Principiul egalităţii în faţa legii civile

Este consacrat la Art.16, alin.1 din Constituţie: “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări”.

3. Principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale

Este consacrat de texte de lege care prevăd că ”Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a satisface interesele personale materiale şi culturale în acord cu interesul obştesc, potrivit legii şi regulilor de convieţuire”. (Decretul nr. 31/1954)

DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL FAŢĂ DE ALTE RAMURI ALE DREPTULUI

1. Delimitarea dreptului civil de dreptul constituţional

Orice ramură de drept îşi găseşte fundamentul juridic în normele din Constituţie. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt consacrate în primul rând în textul constituţional, iar drepturile subiective sunt garantate prin Constituţie.

2. Delimitarea dreptului civil de dreptul financiar şi fiscal

Relaţia dintre dreptul civil şi dreptul financiar se întemeiază pe faptul că ambele reglementează relaţii patrimoniale, având ca obiect drepturi şi obligaţii exprimate în bani.

Dreptul financiar, ca ramură de drept public, reglementează raporturile în care cel puţin una din părţi este un organism al statului. În timp ce dreptul civil reglementează relaţiile băneşti între persoane fizice şi juridice, dreptul financiar şi fiscal reglementează relaţiile băneşti de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului.

3. Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial

Dreptul comercial este un drept special faţă de dreptul civil. El priveşte numai raporturile patrimoniale care au ca izvor fapte de comerţ şi raporturi juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant, spre deosebire de dreptul civil, care are în vedere celelalte raporturi patrimoniale şi toate raporturile nepatrimoniale.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția contractului de muncă

Viitorul salariat a) identitatea părţilor; b) locul de muncă; c) sediul angajatorului; d) funcţia/ocupaţia şi atribuţiile postului; e)...

Drept

Pentru înţelegerea locului şi importanţei dreptului în societate, pe de o parte, iar pe de altă parte în sistemul ştiinţelor se impun clarificări...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Drept Comunitar

Piaţa internă Potrivit tratatului CE piaţa internă este caracterizată ca fiind un spaţiu în care au fost eliminate între statele membre...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Drept Fiscal

Introducere in dreptul fiscal Dreptul fiscal= ramura a dr.public care cuprinde un ansamblu de norme care reglementeaza acele aspecte legate de V...

Doctrine Urbane Curs 2

CURS 2 O NOUA CONDITIE PENTRU ORASUL URBAN Context: Ce inseamna retele in teritoriu Premisele legate de functia lor si conceptul de mobilitate...

Elementele constitutive ale statului

Importanţa studierii elementelor constitutive ale statului - Importanţa cunoaşterii şi studierii elementelor constitutive ale statului derivă din...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?