Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 8042
Mărime: 54.76KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vladimir Vasiliţa
Ministerul Afacerilor Interne Academia “Ştefan cel Mare” Facultatea Drept

Cuprins

 1. Introducere
 2. a) Expunerea obiectivelor propuse
 3. b) Continutul introductiv
 4. Capitolul I. Caracteristica generală a dreptului civil
 5. 1.1 Notiuni generale privind dreptul civil
 6. 1.2 Dreptul civil-ramura a dreptului privat
 7. 1.3 Delimitarea dreptului civil de alte ramuri
 8. 1.4 Rolul si functiile dreptului civil
 9. Capitolul II. Metoda de reglementare a dreptului civil in practica nationala
 10. 2.1 Obiectul si metoda de reglementare a dreptului civil
 11. 2.2 Sistemul dreptului civil in Republica Moldova
 12. Incheiere
 13. a) Concluzie generala
 14. Bibliografie selectiva

Extras din proiect

Introducere

a) Expunerea obiectivelor propuse

Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti, activitatea omului fiind atît de vastă încît, în ultima instanţă, tot ceea ce il inconjoară, fireste in afară de

pamînt şi alte resurse natuale, reprezintă creaţii ale sale.

Este inimaginabilă, aşadar, existenţa unei societăţi în care valorile umane să fie apărate de ceea de se numeşte "drept". Or, după cum afirma Matei B. Cantacuzino , "dreptul ne apare astfel ca limbajul, ca fenomenul social prin excelenţă. Aşa precum necesitatea de a trăi în comun dă naştere nevoii unei limitari reciproce a puterilor pe care năzuinţele şi nevoile fiecăruia le pune în mişcare. În această toleranţă reciprocă, în această nevoie de a îngrădi puterile care se ciocnesc, stă germenle organizării sociale, adică al ordinii publice, într-un cuvînt al dreptului".

Actualitatea şi importanţa temei abordate.

Tendinţa europeană de socializare a statului, transpunea acquis-ul comunitar in legislaţia naţională, inclusiv cea socială reprezintă obiectivele prioritare ale politicii sociale moldoveneşti prevăzute în strategia natională de dezvoltare pentru anii 2008-2012. În acest sens, normelor dreptului civil le revine o misiune deosebită de a fi indicatori ai politicii sociale a statului moldovenesc, în perioada reformelor socio-economice, care au demarat după proclamarea independenţei Republicii Moldova.

Această lucrare constituie o analiză teoetica a dreptului civil în calitate de ramură independenta a sistemului de drept al Republicii Moldova, necesitatea căruia este condiţionată de existenţa anumitor imprecizii terminologice, de unele discuţii doctrinare privind autonomia şi poziţionarea ramurii în cadrul sistemului dreptului, precum şi de opurtunitatea codificării.

Din perspectiva celor enunţate actualitatea temei pare a fi evidenta, şi prin urmare o tratare detaliată a unui asemenea subiect sub forma unui referat este binevenită şi oportună. Voi încerca prin prisma teoriei generale a dreptului să vorbim despre trăsăturile definitorii ale obiectului şi metodei de reglementare; să caracterizez principiile dreptului civil pentru a argumenta poziţia ramurii de drept civil în cadrul sistemului de drept şi corelaţia sa cu alte elemente ale sistemului.

Scopul şi obiectivele lucrării

Argumentele invocate in favoarea actualitaţii şi importanţei obiectului cercetarilor ne determină sa formulăam finalitaţile studiului. Atingerea scopului major a cercetarilor a domeniului incert şi controversat al dreptului civil, intentionăm să-l realizăm prin intermediul următoarelor obiective:

- Desfăşurarea unei retrospective privind caracteristica generală a dreptului civil

- Reliefarea functiei dreptului civil

- Realizarea unei descrieri privind conceptul sistemului de dreptului, diviziunile dreptului şi componentele sistemului dreptului.

- Conturarea şi descrierea obiectului şi a metodei de reglementare a dreptului civil în practica naţională

- Prezentarea şi stabilirea locului şi a perspectivelor de dezvoltare a dreptului civil.

b) Conţinutul introductiv

În relaţiile sociale s-a simţit nevoia unor reglementări care constituie norme juridice. Relaţiile sociale reglementate prin norme juridice formează raporturile juridice.

Din nevoia de a se reglementa relaţiile juridice s-au creat norma juridică, norma de drept, dreptul.

Raporturile juridice izvorăsc din acţiunile voluntare sau involuntare ale oamenilor sau din evenimente şi fapte materiale (naştere, moarte etc.) şi produc, pentru persoanele care participă la aceste raporturi, drepturi pentru unii şi obligaţii pentru alţii.

Expresia „drept civil" este susceptibilă de mai multe înţelesuri.

Într-o primă accepţiune, prin drept civil se desemnează un element al conţinutului raportului juridic civil (corelativ obligaţiei civile), adică posibilitatea subiectului activ de a avea o anumită conduită, de a pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare, iar, în caz de nevoie, de a recurge la forţa coercitivă a statului.

Întrucât această primă accepţiune se referă la ceva care aparţine unui subiect de drept, uneori, se foloseşte sintagma drept subiectiv civil. Într-o a doua accepţiune, pe care o vom avea în vedere ceva mai jos, prin drept civil se desemnează o ramură de drept, adică un ansamblu de norme juridice. Este vorba despre sensul dreptului civil ca drept obiectiv.

O altă accepţiune este aceea de ramură a ştiinţei juridice, care are ca obiect de cercetare dreptul civil ca ramură de drept (deci ca drept obiectiv). La rândul ei, ştiinţa dreptului civil constituie obiectul disciplinei de învăţământ desemnată cu expresia în discuţie.

Preview document

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 1
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 2
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 3
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 4
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 5
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 6
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 7
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 8
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 9
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 10
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 11
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 12
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 13
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 14
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 15
Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Locul si Rolul Dreptului Civil in Sistemul de Drept.docx

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Consimțământul Valabil al Părților în Actele Juridice Civile

Notiuni introductive Actul juridic civil este una dintre instituţiile centrale ale dreptului civil şi totodata cel mai important izvor de...

Rezoluțiunea Contractelor

1. INTRODUCERE Rezoluţiunea este considerată un efect specific al contractelor sinalagmatice, fiind tratată în capitolul dedicat efectelor...

Nulitatea Actului Juridic

Termenul de nulitate deriva de la latinescul nullitas si fr. nullite si are in mod obisnuit trei sensuri: lipsa totala de valoare, de talent;...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Lucrare personală recapitulativă

Clasificarea normelor juridice Normele juridice se clasifica dupa: a) ramura de drept sunt: norme de drept civil, norme de drept penal, norme de...

Sistemul Contabil și cel Bancar

I.Factori de influenţǎ a sistemului contabil. Ipostaza de ”joc social “pe care contabilitatea a cǎpǎtat-o in ultina vreme are loc pe o scenǎ in...

Drept Civil

A. 1). ROLUL DREPTULUI CIVIL DE DREPT COMUN Dreptul civil ocupă un loc important în sistemul dreptului românesc. Când o altă ramură de drept nu...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Ai nevoie de altceva?